Skip to the content

Produktark for Athena Retail

Oversikt over noen av funksjonene i Athena Retail/BackOffice og AthenaPOS (Point of Sale)

Innkjøp, ordre, logistikk

Innkjøpsstyring

Registrering og oppfølging av innkjøp.

Innkjøpsforslag

Forslag til innkjøp basert på historikk og fremtidige kampanjer.

Sortimentplanlegging og styring

Hjelper deg med korrekt antall varelinjer innenfor hvert segment, varegruppe, prisområde osv.

Fakturakontroll

Kontroller at bestilt, mottatt og fakturert mengde og beløp stemmer.

Flerlager

Håndtering av flere lager og lokasjoner.

Varetelling

Varetelling av varer på flere lager. Støtte for å telle med hjelpemiddel som strekkoder, håndterminaler, kasseapparater.

Komponent/strukturvare

Varer som består av andre varer, som igjen består av andre varer osv.

Oppfølging av speditører

Rutiner for å følge opp forsendelser mot speditører. Støtte for EDI.

Matrise

Registrering av ordre i matrise, f.eks. størrelse/farge.

Distribusjonsplaner

Planlegging av tidspunkter for fordeling av varer til butikker.

Distribusjonsregler

Styring av hvilke varer som distribueres i hvilke volum til butikkgrupper eller enkeltbutikker.

Ordreregistrering

Manuell registrering, import fra håndterminal, fra netthandel, kopiering av ordre m.v.

Formular/dokumentproduksjon

Fleksibelt å generere formularer. Koble formularer til ulike utskriftsjobber, kunder, ordretyper osv. Flere språk.

Sporing

Sporing av forsendelser.

Reklamasjoner

Registrere reklamasjoner. Identifiser problemvarer og leverandører.

Etiketter

Utskrift av prisetiketter, hylleforkanter, ytteremballasje osv.

Dokumenthåndtering

Arkiver og finn igjen dokumenter direkte på innkjøpsordre og salgsordre.

Kampanjestyring

Kampanjeplanlegging

Registrer dine planlagte kampanjer.

Kampanjeanalyse

Analyse av effekten av dine kampanjer.

Utsolgt situasjoner

Analyse av utsolgt situasjoner.

Sammenligne kampanjer

Sammenlign en kampanje med en annen, eller med salg i perioder uten kampanje.

Målnedbryting

Sammenlign oppnådd resultat mot kampanjekrav pr. varegruppe og evt. sidenummer i kampanjeflyer.

Logistikk

Endring i minimumspunkter og påfyllingspunkter basert på forventet salgsendring i kampanjeperioden. Påfyll av riktig vare i riktig mengde til rett tid.

Kunde og reskontro

Kundearkiv

Oversikt over dine kunder. Enkelt vedlikehold og mange utvalgsmuligheter.

Reskontro

Oversikt over dine fordringer, aldersfordelt. Kjeding av kreditnotaer og innbetalinger mot faktura.

Purring og inkasso

Oppfølging av dine fordringer.

Innbetalinger

Registrering av innbetalinger mot faktura og akonto. Manuell registrering og OCR.

Rabattmatrise

Rabatt på kundegruppe/varegruppe. Volumbaserte rabatter.

Dokumenthåndtering

Arkiver og finn igjen dokumenter direkte på kundekortet.

Leverandører

Leverandørarkiv

Oversikt over dine leverandører. Enkelt vedlikehold og mange utvalgsmuligheter.

Vareoversikt

Oversikt over hvilke varer den enkelte leverandør leverer.

Innkjøpsoversikt

Oversikt over åpne innkjøpsordre og historiske innkjøp.

Historiske ledetider

Følg med på leveringspresisjonen til dine leverandører.

Statistikk

Innkjøpsstatistikk

Dokumenthåndtering

Arkiver og finn igjen dokumenter direkte på leverandørkortet.

Rapporter og analyse

Kundestatistikk

Statistikk pr. kunde. Fordelt blant annet pr. varegruppe og vare.

Varestatistikk

Mange oversiktlige rapporter som presenterer lesbar informasjon fra store datamengder.
Eksempel: Nøkkeltall pr. vare, varegruppe, sortiment, nyheter, 80/20, salgsutvikling, trend, pris-volum effekt, forventet beholdningsutvikling, forskjellige KPI'er.

Butikkdata rapporter

Daglig statusrapport

Tar temperaturen" på hver butikk pr. dag.

Salg pr. vare i en periode

Mange muligheter for utvalg og grupperinger.

Timesalg

På hvilke dager og til hvilke tider er det mest besøk. Brukes til bl.a. bemanningsplanlegging.

Snittsalg

Snittsalg pr. kunde pr. butikk

Sladrerull

Liste over kassebonger. Søk etter bonger etter gitte utvalgskriterier.

Indeksrapport

Avdekk avvik i bruksmønster på kassa ved å sammenligne mot snittet i kjeden.

Kasseoppgjør

Oversikt over kasseoppgjør. Viser avvik m.m.

Senterrapport

Brukes for å rapportere tall til kjøpesentere.

Butikkdata

Integrasjon med Point Of Sale

Sømløs integrasjon med AthenaPOS kasseprogramvare.

Gavekort og tilgodelapper

Sentralt register over gavekort og tilgodelapper, samt støtte for elektroniske gavekort.

Adgangskontroll

Styring av tilgang til funksjoner i kassepunkt på brukernivå.

Rabattkort

Register over rabattkort og rabatter til egne ansatte og eksterne.

Bemanningsplanlegging

Planlegg bemanning i butikken. Basert på maler for rask og enkel registrering.

Timeregistrering

Inn- og utstempling i kassepunktet. Oversikt over timer, og overføring til lønn.

AthenaPOS - Point Of Sale

Salg

Enkel og rask gjennomføring av et salg.

Rabatter

Ulike rabattstrukturer, rabattmatrise, ansattrabatter, rabattkort m.v.

Varesøk

Søk i vareregister. F.eks. ved ødelagt strekkode.

Beholdningsoversikt

Få oversikt over hvilke butikker i kjeden som har varen på lager.

Behandle ordre

Ekspedere ordre som er registrert i backoffice systemet.

Kunder

Kontantkunde, registrerte kunder eller registrere nye kunder.

Returer

Enkel returhåndtering.

Reklamasjoner

Registrering av reklamasjoner og brekkasje.

Kunder

Kontantkunde, registrerte kunder eller registrere nye kunder.

Betaling

Mange betalingsformer (kontant, kort, gavekort, tilgodelapper, kreditt, fordelsprogram, Near Field Communication m.v. Splitt betaling.

Valuta

Betaling i flere valuta på samme salg.

Årsaksregistrering

Registrering av årsaker til bl.a. avbrutt bong, åpne skuff, rabatt.

Varebestilling

Registrering av kundebestillinger eller tilleggsbestillinger.

Internflytting

Sende varer mellom butikker.

Varemottak

Registrering av varemottak fra eget lager og eksterne leverandører.

Internforbruk

Registrering av internt vareforbruk og brekkasje.

Varetelling

Smidige varetellingsrutiner (forhåndstelling, løpende telling, komplett telling, soneinndeling). Direkte på kassa eller håndterminal.

Timeregistrering

Inn- og utstempling. Godkjenning av timeforbruk, planlegging, timelister.

Rapporter og statistikk

Gi ansatte motivasjon med tilgang til rapporter, statistikk, mersalgsprogrammer.

Tilbud

Registrere og skrive ut tilbud.

Internett

Integrasjon med Athena netthandel. Utlevering av varer i butikk. SMS og e-post varsling når varer er klare for henting.

Lurer du på noe?

Vi er her for å hjelpe deg og din bedrift til å bli best.
Vi tar gjerne en uforpliktende samtale med deg angående dine behov og hvordan vi får løst de.