norbits.WMS™

Funksjoner

WMS 3
WMS 2
WMS 1

norbits.WMS løser de viktigste prosessene for din operasjonelle virksomhet.

Norbits.WMS er en moderne skybasert programvareløsning, som kan integreres mot de fleste ERP plattformer. Spesialisten på lagerstyringssystemer, bedriftens hovedpulsåre. Kjøres som en modul i
norbits.Retail, norbits.Wholesale og norbits.ImportExport.

Programvareløsningen skaper:

• Full kontroll på lager og vareflyt, 100% sporbarhet
• Høy produktivitet og rasjonell drift
• Bra beslutningsstøtte og samhandling i hele verdikjeden
• 100% oppdatert sanntidsdata ved merking og scanning
• Kostnadseffektiv arbeidsmetodikk
• Hurtigere leveranser fører til fornøyde kunder
• Minimerer feil og reduserer svinn
• Skaper fornøyde ansatte på lager og transport
• Gode rapporter gir meget godt grunnlag for rette beslutninger

norbits.WMS

Det beste verktøyet for din bedrift

Vil du se hvordan din bedrift kan spare tid og frigjøre ressurser?

Kontakt oss
Kontakt meg
Takk! Du hører fra oss snarest.
Å nei, her gikk det galt.

Oversikt over alle funksjoner

Adgangskontroll

Styring av tilgang til funksjoner i kassepunkt på brukernivå.


Behandle ordre

Ekspedere ordre som er registrert i backoffice systemet.


Beholdningsoversikt

Få oversikt over hvilke butikker i kjeden som har varen på lager.


Bemanningsplanlegging

Planlegg bemanning i butikken. Basert på maler for rask og enkel registrering.


Betaling

Mange betalingsformer (kontant, kort, gavekort, tilgodelapper, kreditt, Vipps, Klarna Instore, fordelsprogram, Near Field Communication m.v. Kombinasjon av flere betalingsformer i samme kjøp.


Daglig statusrapport

Tar temperaturen" på hver butikk pr. dag.


Distribusjonsregler

Styring av hvilke varer som distribueres i hvilke volum til butikkgrupper eller enkeltbutikker.


Dokumenthåndtering

Arkiver og finn igjen dokumenter direkte på kundekortet.


Etiketter

Utskrift av prisetiketter, hylleforkanter, ytteremballasje osv.


Fakturakontroll

Kontroller at bestilt, mottatt og fakturert mengde og beløp stemmer.


Flerlager

Håndtering av flere lager og lokasjoner.


Formular/dokumentproduksjon

Fleksibelt å generere formularer. Koble formularer til ulike utskriftsjobber, kunder, ordretyper osv. Flere språk.


Gavekort og tilgodelapper

Sentralt register over gavekort og tilgodelapper, samt støtte for elektroniske gavekort. Oversikt over gjeld til kunder.


Historiske ledetider

Følg med på leveringspresisjonen til dine leverandører.


Indeksrapport

Avdekk avvik i bruksmønster på kassa ved å sammenligne mot snittet i kjeden.


Innbetalinger

Registrering av innbetalinger mot faktura og akonto. Manuell registrering og OCR.


Innkjøpsforslag

Forslag til innkjøp basert på historikk og fremtidige kampanjer.


Innkjøpsoversikt

Oversikt over åpne innkjøpsordre og historiske innkjøp.


Innkjøpsstyring

Registrering og oppfølging av innkjøp.


Integrasjon med Point Of Sale

Sømløs integrasjon med AthenaPOS og norbits.Pay kasseprogramvare.


Internett

Integrasjon med Athena netthandel. Utlevering av varer i butikk. SMS og e-post varsling når varer er klare for henting.


Internflytting

Sende varer mellom butikker.


Internforbruk

Registrering av internt vareforbruk og brekkasje.


Kampanjeanalyse

Analyse av effekten av dine kampanjer.


Kampanjeplanlegging

Registrer dine planlagte kampanjer.


Kasseoppgjør

Oversikt over kasseoppgjør. Viser avvik m.m.


Komponent/strukturvare

Varer som består av andre varer, som igjen består av andre varer osv.


Kundearkiv

Oversikt over dine kunder. Enkelt vedlikehold og mange utvalgsmuligheter.


Kunder

Kontantkunde (walk-in), registrerte kunder eller registrere nye kunder.


Kundestatistikk

Statistikk pr. kunde. Fordelt blant annet pr. varegruppe og vare.


Leverandørarkiv

Oversikt over dine leverandører. Enkelt vedlikehold og mange utvalgsmuligheter.


Logistikk

Endring i minimumspunkter og påfyllingspunkter basert på forventet salgsendring i kampanjeperioden. Påfyll av riktig vare i riktig mengde til rett tid.


Matrise

Registrering av ordre i matrise, f.eks. størrelse/farge.


Målnedbryting

Sammenlign oppnådd resultat mot kampanjekrav pr. varegruppe og evt. sidenummer i kampanjeflyer.


Oppfølging av speditører

Rutiner for å følge opp forsendelser mot speditører. Støtte for EDI.


Ordreregistrering

Manuell registrering, import fra håndterminal, fra netthandel, kopiering av ordre m.v.


Purring og inkasso

Oppfølging av dine fordringer.


Rabatter

Ulike rabattstrukturer, rabattmatrise, ansattrabatter, rabattkort, kundeavtaler m.v.


Rabattkort

Register over rabattkort og rabatter til egne ansatte og eksterne. Støtte for automatisk nedjustering av rabatt ved nådd skattemessig grense.

Rabattmatrise

Rabatt på kundegruppe/varegruppe. Volumbaserte rabatter.


Rapporter og statistikk

Gi ansatte motivasjon med tilgang til rapporter, statistikk og mersalgsprogrammer.


Reklamasjoner

Registrere reklamasjoner. Identifiser problemvarer og leverandører.


Reskontro

Oversikt over dine fordringer, aldersfordelt. Kjeding av kreditnotaer og innbetalinger mot faktura.


Returer

Enkel returhåndtering med utgangspunkt i opprinnelig kjøp for å sikre rett pris og hindre svindel.


Salg

Enkel og rask gjennomføring av et salg.


Salg pr. vare i en periode

Mange muligheter for utvalg og grupperinger.


Sammenligne kampanjer

Sammenlign en kampanje med en annen, eller med salg i perioder uten kampanje.


Senterrapport

Brukes for å rapportere tall til kjøpesentere.


Sladrerull

Liste over kassebonger. Søk etter bonger etter gitte utvalgskriterier.


Snittsalg

Snittsalg pr. kunde pr. butikk


Sortimentplanlegging og styring

Hjelper deg med korrekt antall varelinjer innenfor hvert segment, varegruppe, prisområde osv.


Sporing

Sporing av forsendelser.


Statistikk

Innkjøpsstatistikk

Tilbud

Registrere, sende ut og følge opp tilbud.


Timeregistrering

Inn- og utstempling i kassepunktet. Oversikt over timer, og overføring til lønn.


Timesalg

På hvilke dager og til hvilke tider er det mest besøk. Brukes til bl.a. bemanningsplanlegging.


Utsolgt situasjoner

Analyse av utsolgt situasjoner.


Valuta

Betaling i flere valuta på samme salg.


Varebestilling

Registrering av kundebestillinger eller tilleggsbestillinger.


Varemottak

Registrering av varemottak fra eget lager og eksterne leverandører.


Vareoversikt

Oversikt over hvilke varer den enkelte leverandør leverer.


Varestatistikk

Mange oversiktlige rapporter som presenterer lesbar informasjon fra store datamengder.Eksempel: Nøkkeltall pr. vare, varegruppe, sortiment, nyheter, 80/20, salgsutvikling, trend, pris-volum effekt, forventet beholdningsutvikling, forskjellige KPI'er.

Varesøk

Søk i vareregister. F.eks. ved ødelagt strekkode.


Varetelling

Varetelling av varer på flere lager. Støtte for å telle med hjelpemiddel som strekkoder, håndterminaler, kasseapparater.


Årsaksregistrering

Registrering av årsaker til utførte handlinge som avbrutt bong, åpne skuff, rabatt, overstyrt pris med mer.


A-Å
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Lagerstyring

• Holde full oversikt og orden på varelageret.

• Gir sanntidssynlighet av lagernivåer, plasseringer og alle bevegelser av varer.

• Inndeling av lageret i soner og lokasjoner.

Ordrebehandling (Order Management System)

• Prioritering av innkommende kundeordrer basert på effektivitet, frekvens og utgående transport.

• Behandle og konsolidere bestillinger.

• Optimalisere arbeidsflyt.

• Plukkeregler for hver sone, som lar deg styre ordrer til ulike typer plukk, basert på oppsatte regler.

• Oppdeling av en ordre til flerplukk-oppdrag som kan plukkes parallelt.

• En plukker kan utføre flerplukk-oppdrag samtidig for å effektivisere plukk i mindre kolli.

• Optimalisering av plukk-runder for korteste mulige kjøreruter.

Varebevegelse

• Kontroll og merking av innkommende varer.

• Velge optimal lagringsplass for varer basert på plukkefrekvens.

• Prognostisèr når en artikkel skal etterfylles basert på bestillinger og prioriteringer.

• Automatisk flytt mellom lokasjoner basert på behov og oppsatte regler.

• Full sporbarhet av alle varebevegelser.

Plukking og pakking

• Optimalisere plukkerunder og ruter, lageplukklister og merkelapper.

• Støtte for skanningbue og automatiserte samlebånd.

• Velge den optimale emballasjen for forsendelser basert på produktdimensjoner, materiale og transportkostnader.

Innkommende varer

• Registrere varemottak opp mot innkjøpsordrer.

• Palletering og merking av pall.

• Innlagring til riktig sone/lokasjon basert på oppsatte regler.

Utgående varer

• Merking av utgående produkter og opprettelse av følgesedler.

• Organisere forsendelser i henhold til avgangstid og oppfyllelsesprioritet.

• Maksimere effektiviteten av leveranser ved automatisk å gjenkjenne hva som må lastes først, og hvilke forsendelser som skal sendes på samme kjøretøy samtidig.

Sømløs integrasjon mot de fleste ERP systemer:

System integrasjon

• Fullstendig integrert med norbits.Retail, norbits.Wholesale og norbits.ImportExport.

• Automatisk fakturering av leverte ordre.

• Varemottak mot registrerte bestillinger.

• Integrasjon med Autostore (eManager).

• Integrasjon med nShift TMS (f.eks. fraktetiketter). Kan støtte andre TMS.

• Samle inn og utveksle data med andre systemer, for eksempel fra WMS til et Business Intelligence-verktøy.

• Integrering med annen programvare som ERP og TMS.

Rapportering

• Samle inn og presentere ulike data om lagerytelse, for eksempel lagernivåer, ordre oppfyllelse, lagergjennomstrømning og arbeidseffektivitet.

• Gi en klar og visuell oversikt over lagerdrift i sanntid for godt beslutningsgrunnlag og driftsforbedringer.

Øker lagereffektiviteten

• Hver ressurs man bruker på lageret koster penger – det være seg plass, arbeid, energi eller noe annet. Et WMS optimerer arbeidsflyt, og lar lageret ditt operere på en mest mulig effektiv måte. Noe som igjen vil redusere dine driftskostnader. Effektivitetsgevinster kan også øke produktiviteten. Operatørene kan jobbe i sanntid og kombinere oppdrag på lageret. Du kan konsolidere ordreplukkingen din, slik at du kan plukke flere bestillinger samtidig.

Integrasjoner

No items found.
hei@norbits.no