Skip to the content

Regnskapsintegrasjon

Innledning
All eksport til regnskapssystem vil fremover skje utelukkende i samarbeid med vår integrasjonspartner Iizy, som setter opp automatiserte jobber mellom din database til Future Verksted/Future Dekk/Athena.Verksted og ditt regnskapssystem.
Med denne tjenesten får du helautomatisert oppdatering av regnskapet ditt daglig uten at du må involveres med egen innsats.

Eksisterende manuelle fileksporter som finnes i Future Verksted/Future Dekk fra gammelt av vil fortsatt være  tilgjengelig der, men vil ikke bli vedlikeholdt videre fremover for å støtte eventuelle endringer som skjer på regnskapsprogram siden. For å unngå eventuelle problem som skyldes endringer av fileksport anbefales det å bytte til Athena.Verksted.

 

Hva må jeg passe på før tjenesten settes i gang
Uansett hvilken type integrasjon man har mot et regnskapssystem, om det er manuell filoverføring eller helautomatisk oppdatering via Iizy, så må grunninnstillinger for kontoplan, nummerserier etc. avstemmes mellom ditt verkstedsystem og regnskapssystemet dere benytter.

For kontoplanen sin del så har Future Verksted/Future Dekk og Athena.Verksted oppsett for standardkontoer som skal benyttes på alt som ikke er overstyrt, kontoppsett på varegruppenivå som overstyrer standardkontoer og til slutt settes opp kontoer på betalingsformer som benytter ved kontantfakturaer.

Oppsettet gjøres i Future og er felles for både Future og Athena.Verksted. Grensesnitt for å gjøre dette i Athena.Verksted kommer etter hvert. Gå gjennom følgende skjermbilder sammen med regnskapsføreren din og sett inn korrekte kontoer i henhold til det regnskapsfører har i regnskapsprogrammet.

 

 

I Future settes standardkontoer opp her: Standarkontoer
Og overstyring av standardkontoer pr. varegruppe her: Kontoer på varegrupper
Oppsett av kontoer pr. betalingsform settes opp her: Salgskontoer i Betalingsform
Kontroll av hvilke nummerserier Future er satt opp med,
slik at regnskap kan definere de samme serier som man ser her:
Endring av nummerserie
For de som ønsker avdelingsregnskap så settes avdelinger opp her: Endring av avdelingskode
For de som benytter KID, så finner man oppsettet i Future her:
Eksempelet her ville gitt følgende KID-nummer for kundenummer 13125 med faktura 8345:
0000083450131257669
Sjekksiffer i Future/Athena.Verksted er alltid beregnet med Modulus10.
Oppsett av KID-nummer

Lurer du på noe?

Vi er her for å hjelpe deg og din bedrift til å bli best.
Vi tar gjerne en uforpliktende samtale med deg angående dine behov og hvordan vi får løst de.