Skip to the content

Future og den nye kassaloven

Den nye kassaloven trer som kjent i kraft 1. januar 2019!
Dersom en vil bruke Future Verksted eller Future Dekk til å gjennomføre kontantordrer må kundens navn og adresse være registrert på denne. Future Verksted/Future Dekk er ikke et produkterklært kassasystem, men et ordre/faktura system med mulighet for kontantfaktura.

I Future Verksted/Future Dekk er det gjort endringer slik at det ikke lengre er mulig å utstede kontantfaktura uten at kundenavn og adresse er registrert. Det er likevel ditt ansvar å tilse at korrekte og gyldige kundeopplysninger blir registrert og fremkommer på alle kvitteringer. Følger du du dette prinsippet på kontantordrer vil du med dagens regelverk komme under unntak fra krav til å benytte kassasystem.

Skatteetaten: Spørsmål og svar om nye kassasystemer
Se avsnitt «Unntak fra krav til å benytte kassasystem etter kassasystemlova»

Dette unntaket kan bli innskjerpet, slik at alt kontantsalg uansett oppgjørsmetode må registreres på et godkjent kassasystem. Finn mer informasjon om dette på: Regjeringen: Høringsforslag.

Om forfatteren

Lurer du på noe?

Vi er her for å hjelpe deg og din bedrift til å bli best.
Vi tar gjerne en uforpliktende samtale med deg angående dine behov og hvordan vi får løst de.