Skip to the content

Endringslogg

[6.23.1]
1 = Lagt til mulighet for å klikke på ordrenummerlink i bestillingsbildet på linjenivå for å kunne gå direkte til ordren som bestillingen refererer til.
2 = Lagt til mulighet for å definere så mange servicemaler man ønsker via fane Servicepunkter under innstillinger, slik at man kan opprette forskjelllige typer serviceskjema fra ordrebildet.
3 = Fiks på at bilmerke også viser i liste over "ufakturerte ordrer", der regnummer er ukjent i motorvogndatabase, men man har lagt det inn i sitt eget manuelle register.
4 = Optimalisert nedtrekksmeny for varegrupper i varearkivet og i varetelling. Disse var fryktelig trege før for de som hadde mange varegrupper.
5 = Fjernet nedtrekkslistene for bilmerke og bilmodell fra Velg Bil bildet i Future verksted. Er ikke i bruk lenger.
6 = Laget ny varegruppevisning i Innstillinger. Mer oversikt og langt kjappere.

[6.23.0]
1 = Fiks og korrigering av innlesing av varetelling fra håndterminal etter oppgradering av softvare på håndterminal.

[6.22.9]
1 = Oppgradert effektivitetsrapport til også å vise sum stemplet "ikke fakturerbar tid" pr. mekaniker sammen med totalene.
2 = Fiks på at kunde ikke endres til ny kunde på eksisterende ordre ved innhenting av deler fra Velg Bil bildet dersom nyere ordre med annen kunde har "overtatt" bilen.
3 = Fiks på på Sql feilmelding i Velg Bil bildet dersom regnummer uten noe tilknytning til vognkortdata er i bruk.
4 = Lagt til elektronisk oppslag på tilgjengelighet av varer, samt elektronisk bestilling av varer via EdiWheel A2-5 Api. I Første omgang mot Gummi Centralen.
5 = Endret slik at hvis et dekksøk er et rent sommerdekk søk, så teller hastighetskoden uansett om dekket er merket som rent sommerdekk eller som både sommer/vinter.
6 = Fiks på at dekksøk basert på regnummer der loadindeksen er to forskjellige i vognkortet, som f.eks. 112/110, blir 112110. Det blir da i stedet bare 112.
7 = Endret i integrasjon mot Datalogic Memor håndterminal slik at varefiler som overføres, og beholdningsfiler som hentes også støtter lokasjon. Endringen i Future forutsetter at håndterminalen har datafangst applikasjon fra 2020 eller nyere.

[6.22.8]
1 = Åpnet opp for kopiering av verdier i fra ny visning av vognkortdata.
2 = Fiks på at EAN nummer ikke ble oppdatert ved vareimport dersom Varenummer 2 feltet hadde NULL verdi, altså tom og ikke bare blankt.
3 = Fiks på at nyopprettet ulagret kunde i nyopprettet ulagret ordre fører til at ordren avbrytes ved lagring og kunde havner på forrige ordre.

[6.22.7]
1 = Fiks på at Grossist-/kundenummer for Romnes katalog inne på ansatt ikke lot seg redigere.
2 = Fiks på perosnalliste rapport, der ansatte vises som utstemplet når det ligger flere stemplinger pr. dag.
3 = Endret slik at Vipps betaling blir aktivert basert på bruker/passord, og ikke merchantid som før.
4 = Lagt til bekreftelsesboks på om kontantordre skal overføres til ekstern kasse eller ikke, dersom man har tilkoblet Duell kasse.
5 = Optimalisert varesøk for både Future Dekk og Verksted, samt dekksøk i Velg Dekk for Future Dekk.
6 = Justert i dagsoppgjør slik at man kan kjøre ut kopi av tidligere oppgjør selv om dagens utgående beholdning ikke er fylt ut, samt støtte for å velge annen avdeling enn den man står på i ordrebildet.
7 = Endret i EHF-faktura, slik at informasjon som lå i feltet "KjøpsOrdreNummer" nå plasseres i "KundeReferanseID".
8 = Lagt til ny og utvidet visning av vognkortdata fra ordrebildet for Future som kjøres sentralt hos Norbits.
9 = Utvidet rapport for Mankoliste, der nå også varer i bestilling vises, samt forhåndssolgte varer (varer med negativ beholdning) blir med i rapporten.
10 = Fiks på at betalingsvinduet på kontantordre ikke skal kunne fullføres dersom man har valg å bruke "Annet" som betalingsform uten å faktisk velge en betalingsform fra listen.
11 = Justering i dagsoppgjørdialog slik at summering av salg på tvers av alle avdelinger også vises, slik at de som tar et oppgjør for alle avdelinger også får tallgrunnlaget for rapporten.

[6.22.6]
1 = Fiks på at endring av farge på fritekstavtaler førte til at alle fritekstavtaler fikk samme fargen dersom innstilling om at farge på alle avtaler knyttet til samme ordre skulle oppdateres. Feil som oppstod i forrige versjon.

[6.22.5]
1 = Fiks på at kopiering av ordre til tilbud genererer ordrenummer.
2 = Lagt til mulighet for å legge inn teksten i sms mal for avtalepåminnelse, slik at verksteder med flere avdelinger kan få med avdelingsnavnet i påminnelsesteksten.
3 = Fiks på at ordrenummer blir tildelt til ordre fra dekkhotell før ordre er lagret. Blir nå tildelt ved lagring.
4 = Fiks på at farger på avtaler der det var flere avtaler på samme ordre ikke følger hverandre dersom dette var satt i innstillingene i programmet. Feil som oppstod i versjon 6.22.3.
5 = Lagt til støtte for å kunne autostarte Future med Windows autentisering ved å angi parametrene Username og Password med verdiene NA og NA. F.eks. snarvei Future.exe SqlServer FutureDB NA NA

[6.22.4]
1 = En videre justering på punkt 3 i forrige versjon.

[6.22.3]
1 = Fiks på at andre avtaler, og/eller gjeldende avtale kunne flytte på seg ved enten redigering av farge med SMS sending eller tekstredigering av fritekstavtale.
2 = Fiks på statusendring på bestilling der bestilling kunne bli merket fullevert dersom man fikk mer varer enn bestilt på en av linjene og totalen av mottatte varer var likt eller oversteg totlat antalt bestillte varer.
3 = Mer fjerning av bruk av Windows temp katalog. Problemer med brukere med roming profiles. Var fortsatt forekomster.

[6.22.2]
1 = Fjernet bruk av Windows temp katalog. Problemer med brukere med roming profiles.
2 = Justering på integrasjon mot Vipps, slik at vi alltid venter minst 5 sekunder før vi begynner å sjekke om transaksjonen blir godkjent.
3 = Lagt til SMS mal for påminnelse av morgendagens avtaler, slik at man kan overstyre standardteksten som følger med Future. Justeres via menyen Fil - Administrator - Innstillinger og fane "Innstillinger i avtalebok".
4 = Lagt til epost mal for utsending av kalenderfil fra avtaleboken, slik at man kan overstyre standardteksten som følger med Future. Justeres via menyen Fil - Administrator - Innstillinger og fane "Innstillinger i avtalebok".

[6.22.1]
1 = Fiks på at "Enhet" i ordrelinje ikke lot seg lagre etter redigering.
2 = Lagt inn støtte for Vipps sin nye integrasjon. Ingen endringer i brukergrensesnitt, men alt under panseret er nytt.

[6.22.0]
1 = Hopp i versjonsnummer pga. oppgraderinger på byggserver.
2 = Fiks på at kontantsalg ikke kunne fullføres via betalingsvinduet selv om restsum viser kr. 0,-
3 = Fiks på at ordrelinjer ikke lar seg lagre uten feilmelding dersom hovedvare slettes på en allerede lagret ordre og undervare endres samtidig uten at man lagrer i mellomtiden.
4 = Justert link til "Total olje". De har ikke lenger integrasjonsmuligheter med regnummer direkte fra andre programmer, så regnummer må nå legges inn på deres sider.
5 = Lagt til mulighet til å sette inn linjer basert på hurtigknappene i ordrebildet. Man trykker i så fall først "Sett inn", og så på hurtigknappen. NB vil ikke fungere på varer med undervarer. Undervarene vil komme på slutten av ordrelinjene.
6 = Endret slik at dersom man krediterer en ordre som alt er en kreditnota, så settes det ikke noe referanse mellom disse. Kreditering av en kreditnota fører da bare til oppretting av en ny ordre.

[6.20.86]
1 = Fiks på at arbeidstider ikke tømmes fra handlehurv når man blander innhenting av deler og tider mellom Velg Bil bildet og direkte fra ordrebildet mot nye Romnes katalog.
2 = Justert eksport til Uni Micro slik at varebeskrivelser med linjeskift støttes i eksporten. Linjeskiftene blir gjort om til mellomrom.
3 = Endret slik at man også ved klipp/lim av avtaler får opp dialogen om man vil sende avtalen på e-post til kunde dersom dette er satt opp.
4 = Endret slik at ordrer som er fakturert eller slettet ikke rekalkulerer øreavrunding dersom man slår av/på dette i innstillinger.
5 = Optimalisert vare- og prisfilimport, slik at denne skal være ferdig på noen minutter i stedet for opp mot en halvtime.

6.20.85]
1 = Korrigering på Sharebox integrasjon der mobilnummer manglet landskode.
2 = Lagt til mulighet for å søke som fritekst i varenavn ved dimensjonssøk etter dekk. Altså kunne søke på samme måte som standard søket var før optimalisering i versjon 6.20.83. Da kan den enkelte velge om søket skal gå raskt, men da kanskje ikke får med alt men forventer, eller at det tar mer tid, og at man får med det man fikk tidligere.
3 = Endret i oppdatering av visning av avtaler i avtalebok på tvers av PC'er, slik at også kun endring av en eksisternede avtale vises innen 30 sekunder. selv om man ikke rører PC'en.
4 = Korrigering av innhenting av deler fra nye Romnes katalog inne fra knapp i ordrebildet. Her ble priser ikke tatt med.

[6.20.84]
1 = Byttet Hokas logo til Equity - den nye profilen til Hokas purring- og inkassotjeneste.
2 = Justeringer i integrasjon mot nye Romnes webkatalog. Grossist og kundenummer må med i autentisering mot katalog. Justert kalkulasjon av arbeidstider. Fiks på nullstilling av handelkurv etter innhenting.
3 = Endret i sharebox integrasjon slik at reservasjon av nøkkelskuff får navn med regnummer - bilmerke/modell - kundenavn, og ikke bare regnummer som før.
4 = Lagt til kalkulasjon av arbeidstidfaktor ved innhenting av arbeidstider fra NBK. Dersom det f.eks. ligger en faktor i Future på 1.4, og arbeidstiden i NBK sier 0.7, så blir dette ganget opp med 1.4 i Future.

[6.20.83]
1 = Optimalisert dekksøk i Future Dekk, med at kun dekk som har verdier i Dekk tabellen blir tatt med i søket. Skal man finne dekk som kun har varetekst, så må man søke i varenavn for å finne disse.
2 = Optimaleisere dekkhotellutvalg.
3 = Byttet Hellanor om til NDS.
4 = Fiks på visning av beholdning i andre databaser. Feil som oppstod i forrige versjon.

[6.20.82]
1 = Lagt mulighet for å angi egne brukernavn og passord pr. ansatt for integrasjonen mot Meca webkatalog.
2 = Endret i Future Verksted slik at fritekst felt i ordrebildet kun utvider seg dersom teksten i feltet går utover høyden til feltet.

[6.20.81]
1 = Lagt til innstillinger for integrasjon mot Sharebox. Funksjoner for kunde å levere nøkkel, samt utlevering av nøkkel er lagt til. Betaling via Sharebox kommer når dette blir klart fra deres side.

[6.20.80]
1 = Lagt til e-post adresse til kunde i eksportfil til Tripletex.
2 = Fiks på utsending av generell SMS fra dekkhotell, der man har laget utvalg på dekkene som sitter på bilen i stedet for dekkene som ligger på hotellet.
3 = Fiks på bestilling av deler fra GS Bildeler via GS knapp i ordrebildet. Den førte til tider at man ikke fikk lagt varene i handlekurven.
4 = Lagt til ekstra sperre på at man skal kunne trykke seg vekk fra en ordre midt under en utskrift.
5 = Fiks på at automatisk stenging av helligdager inn mot integrert webavtalebok ikke kom med på alle ressurser. Innstillingen gjelder kun Future/Athena.Verksted sin webavtalebok.

[6.20.79]
1 = Justert på overføring fra nye Romnes katalog, slik at arbeidstider blir avrundet til to desimaler.
2 = Lagt til integrasjon mot Instabank. Kjøres med pilotkunder inntil videre.
3 = Endret visning i Velg bil bildet i Future Verksted slik at plassen som settes av til katalog linkene og tabellen med varelinjer som hentes inn fra katalogene justeres dynamisk ut fra skjermstørrelse.
4 = Endret slik at ordrebildet oppdateres alltid med eventuelle data endret fra andre skjermer før hvilken som helst utskrift. Dette for å unngå at ordrelinjer og totaler ikke stemmer overens med det som faktisk er lagret på ordren fra hvilken som helst annen skjerm/program.
5 = Endret all https kommunikasjon til å støtte TLS 1.2.
6 = Justering på overføring av ordredata til Digital Servicebok

[6.20.78]
1 = Fjernet alle valg/klikk ved overføring av varer fra ordre til AD handlekurv. Ordrelinjen, eller ordrelinjene man har merket blir bare tatt med over til handlekurv uten spørsmål/valg.
2 = Fiks på innheing av data fra Autofrontal der dataene de sender inneholder den ugyldige teksten null,00.
3 = Endret i innhentingsrutine fra Autofrontal slik at også varer der det ikke finnes link mot eget lokalt vareregister, kommer med som fritekstvarer. Da kan man selv bytte disse ut med reelle varer.
4 = Lagt til nye Romnes sin delekatalog. Brukernavn og passord legges inn under "Grossister/koblinger" i Innstillinger, og så restart av programmet. Ny fane i Velg Bil, samt hurtigknapp over ordrelinjene i ordrebildet.
5 = Endret slik at ordrer man kopierer til ny ordre eller tilbud får deg selv som vår referanse automatisk dersom din innlogging er knyttet mot deg som ansatt.

[6.20.77]
1 = Fiks på at man ikke kunne velge deler lenger fra gamle "Romnes deleliste" etter implementering av opplegg for Romnes sin nye delekatalog.

[6.20.76]
1 = Fiks på feilmelding ved innhenting av varer fra NBK, der varene har undervarer i Future.
2 = Endret i overføring av PKK til BusPek fra Future slik at kundeopplysninger også skal oppdateres på eksisterende kunder i BUS.

[6.20.75]
1 = Endring i varetelling slik at man kan velge om lokasjonsutvalg skal være eksakt, eller kan inneholde utvalget man har laget, slik det har vært standart til nå.
2 = Endret i fakturaeksport til Tripletex slik at konto for betaling hentes fra kontooppsettet i Betalingsformer under Innstillinger. Tripletex formatet støtter ikke flere betalingsformer på en ordre, så alt vil bli ført mot an av betalingsformene dersom ordre er gjort opp med flere betalingsformer!
3 = Lagt til støtte for at forskjellige brukere kan ha hver sin handelkurv åpen samtidig mot Autodata.
4 = Justere sortering i varetelling slik at lokasjoner som både er blanke eller tomme blir sortert likt.
5 = Lagt til mulighet for dobbelklik i "Alle bevegelser" listen i varearkivet, for å komme direkte til bevegelsen på varen i bestilling, varetelling, ordre eller varemottaksbildet.
6 = Endret slik at eventuelt kundenavn som er skrevet i søkefelt i reskontro blir markert når man trykker på reskontro ikonet, slik at man enkelt kan bytte til nytt navn uten å fjeren det som står fra før.
7 = Fiks på at innlesing fra håndterminal til varetelling overskrev lokasjonene slik at disse ble blanke, samt endret i skriving av varer til håndterminal slik at varer med mellomrom i varenummer beholder disse.
8 = Fiks på at æøå ble feil ved lasting av autosignatur ved e-post sending fra ordrebildet.
9 = Lagt til mulighet for høyreklikk i meldingsfeltet ved e-post sending fra ordrebildet for å få opp predefinerte beskjeder.
10 = Lagt til mulighet for å vise alle slettede tilbud og ordrer på en vare via fanen "Hvem har kjøpt" i varearkivet.
11 = Fjernet kopiering av ordrefritekst på ordre som er kopiert fra annen ordre. Fritekstene inneholder så mye spesifikk informasjon som kun tilhører originalordren at dette blir misvisende på ny ordre.
12 = Hurtigsøk på ordrenummer fra ordrebildet, direkte til ordren uten å gå via noe søkebilde.

[6.20.74]
1 = Endret link som går til Ressursbank, slik at den åpner seg i verkstedets egen web leser og ikke via intern i Future. Blir da bedre flyt i registreringen der.
2 = Tatt bort avgiftskode på øreavrundings posteringer mot Visma Business.
3 = Justert på faktura til EHF for bedre å støtte øredifferanser som oppstår pga. ordrelinjer med mange desimaler.
4 = Endret slik at også faktura utskrifter via vanlig "Skriv ut" knapp, som går til mail også får en fritekst henvisning til dette i ordrefriteksten.
5 = Endret slik at også verkstedmateriell kalkuleres videre fremover på ordrer med fastpris (en gitt totalpris), selv om enkelte arbeidslinjer er med på rabattberegningen og enkelte ikke.
6 = Endring i overføring av EHF faktura slik at orgnummer som ikke er skrevet fortløpende blir korrigert i selve overføringen.
7 = Lagt til knapp i varetellingsbildet for å kunne oppdatere/overføre lokasjonsbeskrivelser fra tellingen over til varearkivet utenom selve overføringen av de opptalte beholdningene.
8 = Lagt til mulighet for å vise tilbuds- og ordrefritekst som egne kolonner i listen over ufakturerte ordrer (Ctrl+u) utover dagens mulighet med å vise de som egne linjer under hver rad i visningen.

[6.20.73]
1 = Fiks på at man fikk melding om at avtale ikke kan flyttes for avtaler der utleveringsdato er satt på ordre og man bare valgte å endre farge på avtalen.
2 = Fjernet bekreftelsesdialog ved utskrift av mottaks- og utleveringskvittering fra dekkhotell fra Future Dekk. Unødvendig ekstra klikk.
3 = Lagt til mulighet for å skrive ut dekkhotell mottakskvittering for alle avtaler på gitt dato fra avtaleboken i Future Dekk. Via høyreklikk på en tilfeldig avtale.
4 = Lagt til mulighet for å skrive ut dekkhotell utleveringskvittering for alle avtaler på gitt dato fra avtaleboken i Future Dekk. Via høyreklikk på en tilfeldig avtale.
5 = Lagt til mulighet for å skrive ut dekkhotell merkekalapper for alle avtaler på gitt dato fra avtaleboken i Future Dekk. Via høyreklikk på en tilfeldig avtale.
6 = Lagt til høyreklikk på ordrelinjene i ordrebildet for å kunne flytte markerte ordrelinjer i ordren over til en ny ordre. Linjene i den nye ordren vil vise så snart man velger kunde på den nye ordren og lagrer den.
7 = Lagt til støtte for om øreavrunding er av- eller påslått ved eksport til regnskap. Var alltid på før, selv om man hadde slått av i Future.
8 = Lagt til støtte for sFtp overføring av kunde og bil informasjon for Sjekkpunkt verksteder.

[6.20.72]
1 = Endret i kopieringsrutine mellom fritekster i ordrebildet slik at kun markert tekst kopieres med dersom tekst er markert, ellers blir alt med slik som før. Gjelder Future Verksted.
2 = Endret i Future Dekk slik at Velg Bil bildet automatisk drar med seg regnummer frå ordre dersom man kommer fra ordre. Da også tømmer skjermbildet dersom man begynner på ny ordre uten regnummer.
3 = Lagt til muligheten for å søke på kundens referanse på ordrene fra Historkk skjermbildet. Benytt feltet "Navn/Kunderef." til formålet.
4 = Lagt til vinsning og redigering av mobilnummer på dekkhotellavtale for Future Verksted.
5 = Fiks på at tilgjengelig ressurs ikke kunne aktiveres/de-aktiveres som dekkhotellressurs etter forrige endring med at navn kunne redigeres direkte i listen i dekkhotellet.
6 = Lagt til visning av dekkhotell rapporter og utvalg for Future Verksted.
7 = Fiks på at man fikk feilmelding og ble kastet ut av Future dersom bildesti som ble innført i forrige versjon var satt til en ugyldig mappe.

[6.20.71]
1 = Endret slik at sti til varebilder kan settes til hvor som helst, så lenge brukerne har tilgang til området.
2 = Lagt til visning for utskrift av nøkkeltagknapp i ordrebildet også for Future Dekk.
3 = Lagt til en søke knapp over bestillingslinjene i varebestilling, for å kunne søke/filtrere på innholdet i bestillingslinjene. Dette for lettere å finne varer ved varermottak på bestillinger med mange bestillingslinjer.

[6.20.70]
1 = Endret slik at varen sin gjennomsnittlige kostpris benyttes i varebestilling dersom ikke standard kostpris eller kostpris på ordrelinje er gitt.
2 = Lagt til visning av klokkeslett i SMS liste i ordrebildet.
3 = Endret i reskontro bilde slik at kundenavn alltid får fokus når man trykker på Reskontro knappen.
4 = Fiks på at tilleggsinfo som legges på bil/regnr også blir synlig på andre PC'er uten å måtte restarte Future.
5 = Lagt til felt for å kunne angi maksbeløp for miljø- og embalasjeavgift i innstillinger, samt logikk som tar hensyn til dette ved kalkulasjon av avgiften.

[6.20.69]
1 = Korrigering av fastprisrutine for de som kjerer sentralstyrt Future Dekk.

[6.20.68]
1 = Fiks på visning av siste fakturadato i dekkhotell, der slettede ordrer også ble tatt med dersom man byttet mellom visning av Vis med dekk eller ikke.
2 = Endret oppslag på kunde via mobilnummer fra http til https.

[6.20.67]
1 = Justering på effektivitetsrapport for ordrer der det kun er solgt fastprisvarer og ingen timevarer. Disse viste før 0 i solgt timer, altså ikke justert for fastprisvarer med monteringstid.
2 = lagt til sortering på klokkeslett ved utskrift av alle arbeidssedler fra avtaleboken.
3 = Lagt til mulighet for å ta med internfakturaer i utvalget når man kjører effektivitetsrapport.
4 = Fiks på at fastpris også gav rabatt på ordrelinjer som ikke skulle ha dette i visse tilfeller.
5 = Fiks på at stempling på arbeid der ordre blir oppdatert basert på stemplingene ikkje kalkulerte verkstedmateriell automatisk.
6 = Justert på logikk for uthenting av mobilnummer for SMS varsling for servicepåminnelse og i visse tilfeller avtalepåminnelse.
7 = Fiks på at kontantsalg kan komme med på fakturarutine med alle effektuerte eller samelfaktura dersom fakturarutinenen kjøres igang akkurat når et kontantsalg er i betalingsvinduet.
8 = Endret i overføring til Duell kasse slik at varer som alt finnes på kassen, men som Future ikke vet finnes der, oppdateres i Future med ekstern id fra varen som ligger på kassen.

[6.20.66]
1 = Fiks på utsending av dublette SMS påminnelser på avtaler. Kunne ble sendt både fra dekkhotellet og fra avtaleboken.
Gjelder Future Dekk.
2 = Lagt til støtte for å kunne sende til flere e-post mottakere når man sender via Outlook. Benytt semikolon ; som skilletegn mellom adressene.
3 = Endret slik at beveglige helligdager også blir lagt inn som stengt pr. ansatt i Future Verksted, slik at de som har web-booking integrert ikke trenger tenke på å stenge booking disse dagene.

[6.20.65]
1 = Justert funksjon for SMS sending, slik at sending fra ordrebildet eller andre kundespesifikke skjermbilder ikke feiler dersom skjermbildet ikke har noe kunde aktivt oppe. Husk at nå blir SMS'er sendt fra Ordre eller Avtalebok knyttet mot gjeldende ordre! Skal du sende generell SMS, bør du altså benytte SMS menyvalget på menylinjen i toppen.
2 = Fiks på at betalinger på kontantsalg ikke lagres for de som kjører Future uten å benytte betalingsvinduet.
3 = Optimalisert listevining av dekkhotell under Rapporter/Innkalling i Future Dekk.

[6.20.64]
1 = Justert på PKK innkalling slik at også kunder med samlefaktura blir med i uttrekket.
2 = Justert link til Romnes Uparts etter bytte til ny nettside.
3 = Lagt til sjekk på om kilometerstand er lagt inn på ordrer som har spesifisert et regnummer, og advarsel dersom dette ikke er gjort.
4 = Lagt til innstilinger for å kunne overføre ferdigstilte ordrer til Digital Servicebok.
5 = Endret slik at de som kjører med Duell integrert kassasystem får lov til å slå på igjen automatisk valg av Kontantkunde.
6 = Endret i overføring av varegrupper fra Future til Duell, slik at kontoplan overføres samtidig.
7 = Lagt til tekst i ordren for når den er sendt som EHF faktura, altså ikke bare dokumentere e-post faktura.
8 = Lagt til mulighet for å velge å ikke vise vare- og prisfil oppdateringsmelding under innlogging i Future Dekk. Gjelder da frem til neste oppdatering av vare- og prisfiler.
9 = Lagt til kolonne for kundens rabattavtale i dekkhotellisten i Future Dekk, slik at at man kan lage utvalg i listen basert på hvilken kundeavtale kunden er medlem av.
10 = Lagt ekstra advarsel på om dekkhotell knyttet til kunde skal oppdateres ved endring av mobilnummer på kunde dersom kunde har mer enn 3 dekkhotell. I tillegg kun gjøre denne sjekken og oppdateringen dersom mobilnummeret faktisk er endret.

[6.20.63]
1 = Oppslag på beholdning og pris i varesøk mot grossister/leverandører via Autodata, GS Bildeler og Autoshop.
2 = Legge link til ordre på SMS'er sendt fra ordrebildet og avtaleboken, samt visning av disse i egen fane i ordrebildet.

[6.20.62]
1 = Lagt til mulighet for navigering med første/siste/forrige/neste knappene i dekkhotellet. Navigerer da alfabetisk på lokasjon der det ligger dekkhotell. Har man flere hjulsett pr. lokasjon, vil ikke denne navigeringsmetoden være så hensiktsmessig.
2 = Korrigering av oppdatering av Neste EU på lokale innstallasjoner eller installasjon som ikke er på sentral server hos Norbits.

[6.20.61]
1 = Lagt til visning av klokkeslett i bestillingsdato og mottattdato i Varebestillingsbildet.
2 = Korrigering på at fritekst avtaler på venteordre i avtalebok ikke vises på valgt dato. Problem som oppstod ved optimalisering av avtalebok i forrige versjon.

[6.20.60]
1 = Endret på logikk for PKK/EU kontroll innkalling, slik at det ikke lenger er siste tall i regnr. som bestemmer neste kontrollfrist, men dato gitt av Motorvognregisteret. Dette er offline data, så her vil ligge data som ikke alltid er helt oppdatert.

[6.20.59]
1 = Justert på overføring av kontantordre til Duell, slik at Referanse kommer med over selv om ikke både Vår ref. og registreringsnummer er fylt ut i Future.
2 = Justert på overføring av kontantordre til Duell, slik at kalkulert verkstedmateriell på ordrenivå kun overføres dersom det er forskjellig fra 0.
3 = Optimalisert i avtalebok med at venteordreavtaler og oppfølgingsavtaler ikke fysisk flyttes til valgt dato, men alltid vises på valgt dato.
4 = Endret slik at kopi utskrift av gammel kontantnota er lov å skrive ut selv om denne ikke tilfredstiller krav til den nye kassaloven.
5 = Endret visning av neste PKK dato til å hente ut den datoen som er i eget motorvognregister. Vises da med ? på slutten for å indikere at det kan være endringer siste måneder som ikke er oppdatert fra Vegvesenet. Datoen kan klikkes på, og da åpnes vegvesenets online data i en nettleser.
6 = Endret slik at "Les igjen" knappen i ordrebildet også oppdaterer ordrelinjer dersom det er endringer der fra andre brukere.
7 = Lagt tilbake "gammel" effektivitetsrapport basert på stempling mot ordrelinjer. Ligger da i tillegg til den nye effektivitetsrapporten.

[6.20.58]
1 = Lagt til støtte for utsending av filer til Datafactory for Meca verksteder.
2 = Justert på overføring til Duell kassesystem slik at hermetegn blir fjernet fra tekster. Dette tegnet støttes ikke i overføringen.
3 = Justert på overføring av ordre til Duell, slik at den er markert som en POS ordre.

[6.20.57]
1 = Lagt til "sletteknapp" i dekkhotellreservasjon dersom det ligger flere reservasjoner på samme dekkhotellavtale.
2 = Endret i eksport av varefil til håndterminal fra varetelling til håndtere at man har lagt inn linjeskift i varetekster. Disse blir da fjernet.
3 = Fiks på dersom man har skrevet et feil varenummer inn i ordrebildet, og forsøker å rette på det, så fungerer retting på første forsøk, og ikke andre.
4 = Lagt til første versjon av integrasjon mot Duell kassasystem.
5 = Lagt til mulighet for å korrigere tidspunkt på stemplinger, og at dette da blir loggført og viser på peronalliste rapport i henhold til regelverk.
6 = Endret slik at pdf fakturajournal kun sendes med epost ut fra eksportbildet til regnskap når man ber om det, slik at ikke gammel pdf journal plutselig sendes dersom man har valgt ikke å sende denne.
7 = Lagt til overføring av kundens e-post adresse når man oppretter kunde fra Future til BUS-Pek.

[6.20.56]
1 = Fiks av retur via bankkort ved bruk av Verifone/Paypoint bankterminal.
2 = Lagt til knapp i dekkhotell i Future Dekk for utskrift av dekkmerkelapper for dekkene som ligger registrert på bilen, altså ikke de som ligger på hotellet.

[6.20.55]
1 = Fiks på feilmelding ved bytte av visning med og uten dekk i dekkhotelloversikt.
2 = Lagt til ferdigutfylt url'er til Mokonomen Pro webserviser.

[6.20.54]
1 = Korrigert listevisning på alle bevegelser under varearkivet, slik at hvis samme del er solgt på flere varelinjer på samme ordre, så summeres disse i visningen.
2 = Fiks på søk etter varer basert på varenummer2 når man benytter varesøkbildet.
3 = Fiks på feilmelding ved lagring av ny vare registrert manuelt via varearkivet.
4 = Lagt til kolonne for Deres Ref fra dekkhotellavtale i dekkhotellisten i Future Dekk.
5 = Endret i innhenting av varekurv fra GS Bildeler slik at det er listepris som velges i stedet for nettopris.
6 = Lagt til mulighet for innhenting av handlekurv fra Mekonomen Pro. Handlekurv må opprettes på Mekonomen Pro sin nettside, samt bookes eller fullføres der før den kan hentes til Future.
7 = Endret i innhenting av handlekurv fra Meca og Mekonomen Pro slik at varer som ikke eksisterer lokalt blir med over som "fritekstvarer".

[6.20.53]
1 = Flyttet om på hurtigknapper over ordrelinjer i mer sortert/logisk rekkefølge.
2 = Fiks på spørring mot Autodata fra bestillingsbildet i Future Verksted for å unngå feilmelding.
3 = Fjernet kalkulasjon på monteringstid for timevarer i effektivitetsrapport.
4 = Lagt til logging av "Faktura sendt på mail...", "Ordrebekreftelse sendt på mail..." osv. på ordrefriteksten.
5 = Korrigering på oppretting av handlekurv mot GS Bildeler fra "AD handlekurv" mht. regnummer som benyttes i bestillingen.
6 = Endret slik at advarsel om at du har ulagrede data i ordrebildet ved bytte til annen ordre også kommer ved redigering av eksisterende ordre, og ikke bare ved ny ordre.
7 = Fjernet gammel effektivitetsrapport på ordrelinjenivå. Den nye gir et mye bedre og mer korrekt bilde.
8 = Fiks på at regnummer forsvinner i Autodata handlekurv dersom man legger til eller fjerner varelinjer manuelt i handlekurven.
9 = Justert innhenting av deler og service fra GS, slik at deleprisen også er med, samt service blir gjort om til arbeidstid i Future.

[6.20.52]
1 = Lagt til nedtrekksliste i regnummerfeltet over aktuelle regnummer for valgt kunde i ordrebildet.
2 = Lagt til ny kolonne i monteringsvare under innstillinger, for å angi antall minutter som skal settes av dersom "jobben" vises på web og skal kunne bookes av kunde der.
3 = Fiks på "Overflow while converting variant of type (UnicodeString) into type (Integer)" som kunne oppstå i ordresøk.
4 = Lagt til mulighet for å skrive ut vareetiketter direkte fra varemottaks bildet. Etikettmal som benyttes i varevildet er den som brukes.

[6.20.51]
1 = Klargjort Future for å hindre kontantsalg på Kontantkunder/Diversekunder uten adresse, som da vil slå automatisk inn fra og med 01.01.2019.
2 = Lagt til grensesnitt for å redigere ansatte/ressurser for bruk i blant annet web-booking på kundesider.
3 = Lagt til visning av både tilbuds- og ordrefritekst i "Åpne ordrer" listen (ctrl+u), samt visning av hele teksten.
4 = Fiks på filtrering av ordrer i "Åpne ordrer" listen basert på avtalefargekoder.

[6.2.45]
1 = Lagt til visning av eksisterende samtykker som er gitt direkte i ordrebildet når man trykker på samtykke knappen. Da har man grunnlag for å vite om man skal be om samtykke eller ikke.
2 = Fiks på at oppretting av fritekstavtale i ukesoversikt førte til to like avtaler både for valgt dag, og neste dag.
3 = Fiks på feilmelding ved klikk på fritekstavtale i ukesoversikten.
4 = Lagt til mulighet for å angi farge på monteringsknapper i ordrebildet. Farge settes under Innstillinger og fane Montering.
5 = Lagt til mulighet for å vise kolonne for avvik i % på rulleomkrets på dekk i Velg Dekk bildet i Future Dekk. Avviket blir beregnet ut fra standard dimensjonen man har valgt over dekklisten.

[6.2.44]
1 = Utvidet med visning av gul bakgrunnsfarge på sum fakturert vs. sum stempling i ordrebildet der gul viser mellom 70 til 100% fakturert av stemplet. Mindre enn 70 prosent blir rød, og 100% og mer blir grønn.
2 = Endret i e-post utsending av kalenderoppføring slik at kalenderoppføringen blir en "heldags event" dersom man har slått av visning av avtaletidspunkt under SMS innstillinger. Da blir utsendelse av SMS og e-post like, slik at de ikke viser tridspunkt for avtale, men kun dato.

[6.2.43]
1 = Lagt til ny eksport til regnskap for PowerOffice GO basert på Visma Business, men justert for bilagstype VoTp som settes til 3 på kontantbilag.

[6.2.42]
1 = Fiks på at utsending av samtykke SMS'er feilet dersom mobilnummer innehold tegnet +. F.eks. +47....

[6.2.41]
1 = Justering på visning av rød farge i avtalebok på beveglige helligdager, slik at det viser helt likt som lørdager og søndager i alle visninger.
2 = Lagt til mulighet for å filtrere mer på utsendelse av samtykker. Lagt til filter på "Handlet siden", "Kundegruppe", "Kundetype", og "Kun de uten e-post", slik at man kan sende SMS til de som ikke kan sendes på e-post.
3 = Endret slik at malen man har laget ved masseutsending av samtykkeforspørsler også benyttes ved enkeltutsending fra kundebilde.
4 = Lagt til støtte for å kunne lese inn lokasjoner fra håndterminal ved varetelling dersom programvaren på håndterminalen har denne opsjonen.
5 = Fiks på at EAN nummer ikke kom inn via dekkimport på filformat med dekkmerking.
6 = Lagt til logikk på innlesing av lokasjoner fra varetelling på håndterminal (med siste versjon av håndterminalsoftware). Dersom flere forskjellige lokasjoner på samme vare, så skilles de med komma, men maks lengde på feltet er 20 tegn. Alt over blir kuttet.
7 = Lagt til "autocomplete" på skriving av tekst i dekkmerke og mønsternavn i dekkhotell i Future Dekk basert på tekster som er benyttet tidligere i disse feltene.

[6.2.40]
1 = Endret i regnskapseksport slik at eksporter som generere flere filer, sender disse samlet i en e-post i stedet for splittet pr. fil. Gjelder DuettWin, Manmut og Economics.
2 = Fiks på at standard åpningstider for dekkhotellressurser ikke viste for valgt ansatt under innstillinger i Dekkhotell i Future Dekk.
3 = Lagt til visning av rød "header" på helligdager i avtaleboken på samme måte som lørdager og søndager.
4 = Lagt til mulighet for å søke på varer som ligger i bestilling via varesøk.
5 = Implementering av "samtykke web" for administrasjon av samtykker på kundekort. Se eget skriv om personvern og GDPR.
6 = lagt til kryss under innhenting av NBK handlekurv for å angi om arbeidstider skal være med eller uten undertekster.
7 = Lagt til sjekk om det finnes åpne bestillinger også når man velger å bestille en hel ordre i stedet for bare en ordrelinje. Alle ordrelinjene vil da havne på bestilling til valgt leverandør uansett om varene ligger under denne leverandøren eller ikke.
8 = Endret slik at alternativ e-post adresse som legges på ordre også blir benyttet ved utsending fra avtaleboken.
9 = Lagt til mulighet for å angi regnskapskontoret sitt klientnummer under Diverse fanene i Innstillinger for de som eksporterer til Visma Business. Da blir dette med i eksportfilen for mer automatisk innlesing hos regnskap.
10 = Implementert GDPR funksjonalitet rundt kundeopplysninger. Se eget skriv om dette for detaljer.
11 = Lagt til visning av sum antall timer i ordrelinjer under stemplingsknappen i ordrebildet, slik at den viser selv om det ikke er stemplet noe på ordren.

[6.2.39]
1 = Fiks på at motorvogndata ikke blir hentet automatisk sentralt dersom nytt regnummer bare blir punchet i ny ordre direkte i ordrebilde. Gjelder for kunder som ikke kjører sentralt hos Norbits.
2 = Lagt til innstilling for om Shell smørekatalog skal vise eller ikke i ordrebildet. Ligger på fane Proxy + div. innstillinger.
3 = Lagt til innstilling på Generelt fanen for om oppdatering av ordre skal slås av ved stempling. Dersom det gjøres, vil ordrelinjer ikke oppdateres.
4 = Lagt til innstilling på Generelt fanen for om fakturagebyr skal komme på alle kredittordrer selv om de går på e-post eller som e-faktura.
5 = Lagt til nytt valg på "Ny" knappen i ordrebildet med funksjon for å kopiere ordren man står på til et nytt tilbud.
6 = Endret eksisterende effektivivitetsrapport til at utvalget henter alle ordrer i angitt datointervall, og ikke stemplingene i intervallet.
7 = Lagt til en ny effektivitetsrapport som rapporterer på ordrenivå og ikke ordrelinjenivå som den andre rapporten. Den nye viser også delesalg.
8 = Lagt til visning av antall timer solgt ved siden av antall timer stemplet i ordrebildet, der farge på antall timer solgt enten blir rød eller grønn alt etter om man har solgt mer eller mindre enn stemplet.
9 = Lagt til store stemplingsknapper via menyredigerer og kategori "Store knapper".

[6.2.38]
1 = Lagt inn advarsel ved registrering av dekkhotellavtaler dersom samme regnummer alt er lagt inn på dekkhotell.
2 = Fiks på mvakoder på eksport til Visma Global.
3 = Lagt til mulighet for å overstyre valgt felghøyde i Velg Bil bildet i Future Dekk på felgfanen. Altså overstyre dekkdimensjonen som ble valgt i utgangspunktet.
4 = Endret logikk på visning av siste fakturadato i dekkhotell i Future Dekk, slik at det viser likt både i detaljvisning og i listevisning. Detaljvisning var kun på regnummer, mens listevisning var på både regnummer og kundenummer. Er nå kun på regnummer i begge visninger.
5 = Lagt til søk på CB og ET ved søk etter felg i varesøk i Future Dekk.
6 = Fiks på momskoder i eksport fil til Uni Micro. 19XX kontoer fikk kode 5.
7 = Lagt til et klokkesymbol på avtalen i avtaleboken dersom noen er stemplet inn på ordren som ligger til grunn for avtalen (filen clock.bmp) må ligge i Future programkatalog)
8 = Endret ikon på stemplingsknapper til å være en klokke i stedet for et stempel.
9 = Lagt til innhenting av valgte arbeidstider fra NBK for de som kjører katalog 71.
10 = Vise i hint på valgt avtale hvem som er stemplet inn på denne.
11 = Korrigering på funksjon som slår av/på muligheten for å redigere kostpris på varelinjer i en bestilling. Var en logisk feil her.
12 = Utvidet tekst i utsending av e-post for avtalepåminning, slik at dag og dato vises og hva man må gjøre dersom .ics filen ikke åpnes i noe program på enheten man åpner e-posten på.
13 = Byttet navn på grossist Bilvarehuset Anker til Romnes Hamar i skjermbildet for oppdatering av varer og priser.
14 = Endret slik at meldinger som sendes via knapp i ordebildet popper opp med en gang hos aktuell bruker dersom ansatt tabellen under innstillinger er linket mot Sql login, samt mulighet for å svare på melding umiddelbaret etter bekreftelse på mottak.

[6.2.37]
1 = Lagt til hurtigknapper for Dekkhotell, Kunder, Varebestilling og Varer i venstre hovedmeny.
2 = Lagt til mulighet for å opprette egne betalingsformer utover de som finnes fra før, og styre disse mot egne kontoer ved regnskapseksport under fanen Betalingsformer i Innstillinger.
3 = Lagt til liste over offisielle betalingskort under fanen Betalingsformer, slik at de med integrert bankterminal kan styre korttransaksjoner mot korrekt betalingsform ut fra korttype.

[6.2.36]
1 = Fiks på at ikke hastighetskode og loadindeks på hjulsett følger med ved sesongbytte i Future Dekk.
2 = Fiks på at foreslått kostpris tar hensyn til eventuell kalkyle på varegruppe dersom man lager en bestilling fra ordrebildet.
3 = Korrigering for øreavrunding på e-faktura der bilag med rabatter ofte feilet pga. +/- 1 øre differanse på totaler og linjer.
4 = Lagt til mulighet for visning av kolonnen Plukket i "Hvem har kjøpt" fanen i varearkivet.
5 = Lagt til automatisk oppdatering av lokasjonsliste i dekkhotell i Future Dekk, slik at den viser endringer fra andre i "real-time".

[6.2.35]
1 = Fiks på at ikke avtaledato alltid følger med i dekkhotellet dersom avtale flyttes i avtalebok i Future Dekk.

[6.2.34]
1 = Lagt til knapp i Future Verksted dekkhotell for å vise historikken av hjulsettene som har vært inne.
2 = Lagt til Romnes Tønsberg i liste over grossister man kan lese inn prisfil fra i Future Verksted.
3 = Fiks på at internfakturaer ikke skal komme med på purringer.

[6.2.33]
1 = Endret i historikkbildet slik at man kommer tilbake til den posten man stod på så lenge man jobber med samme historikkliste.
2 = Laget støtte for at man kan flytte og endre tidsrom på avtaler i ukesoversikten ved dra/slipp metoden.
3 = Fiks på at feil mobilnummer til SMS varsel for oppretting av avtale ble valgt ved oppretting av ny avtale, men der man valgte å flytte på en eksisterende avtale først.
4 = Optimalisering av ordrebildet. Laster nå kun en og en order om gangen, i stedet for alle ordrer siden tidenes morgen. Sparer mye internminne.

[6.2.32]
1 = Lagt til knapp mot Hokas faktura oppfølging i Reskontro bildet. Har man avtale kommer man rett inn i egen visning, ellers kommer man til registrerings/kontaktskjeema.
2 = Fiks på visning av tilgengelige ressurser i "Oppsett / Innstillinger" i dekkhotell i Future Dekk.
3 = Fjernet tekst i Velg Bil bildet som forklarte endringen med åpning av nettleser som ble gjort i versjon 6.2.28.

[6.2.31]
1 = Korrigering av visning av totaler på åpne ordrer der ordren er merket som mvafri, men man har slått på mva på enkelte ordrelinjer.
2 = Fiks på kopiering av dekk der loadindeks og hastighetskode ikke var med i Future Dekk.
3 = Lagt til feltene skade, loadindeks og hastighetskode i rapportoversikten i Future Dekk, samt fjernet alle 0 verdier når man slår av visning av dekk i oversikten.

[6.2.30]
1 = Lagt til kolonner for hastighetskode og loadindeks på dekk i dekkhotell i Future Dekk.
2 = Justert rutine for å nullstille reskontro, slik at bilag som var delvis betalte også går i 0, samt kraftig optimalisering av hastighet.
3 = Lagt til mulighet for å begrense stemplingsrapporter pr. avdeling utover eksisterende datointervall.

 

[6.2.29]
1 = Fiks og optimalisert visning av beholdninger på tvers av Future Dekk databaser dersom flere firma kjører på samme sentrale server hos Norbits.
2 = Lagt til eksport av pdf kopi av original faktura ved sending av e-faktura via ehfportal.no. Forutsatt at innstilling for å lagre elektronsik kopi av bilag er slått på.
3 = Lagt til igjen referanse til Future bestillingsnummer ved bestilling via Autodata (tidligere FUT:12345 er nå F:12345)
4 = Lagt til avkryssingsboks i Velg Bil bildet i Future Verksted for å angi om ekstern nettleser skal åpnes automatisk eller ikke.

[6.2.28]
1 = Lagt til fargevisning av varer i varesøk dersom det er angitt en fargekode på varen.
2 = Fiks på feilmelding etter endring nr. 8 i forrige versjon dersom man slo av/på visning av dekk.
3 = Forbedring rundt spørsmål om lagring og autolagring ved bytte av fokus til annen ordre fra ulagret ordre/ordrelinjer via avtalebok, stempling, reskontro og avslutting av programmet.
4 = Bygd tilbake kundenummer lengde i kundefil eksport til Mamut fra 9 til 13 siffer. Viste seg at det var korrekt likevel.
5 = Byttet ut intern nettleser til fordel for brukerens egen nettleser. Er langt mer effektiv, samt mye bedre støtte for funskjonalitet som ligger i katalogene.

[6.2.27]
1 = Fiks på at rett dato blir valgt i SMS ved oppretting eller fargebytte av avtale der det er lagt inn en automatisk SMS tekst til kunde.
2 = Fiks på at korrekte ansatte viser når man bytter mellom dag- og ukeoversikt i avtaleboken.
3 = Endret kundenummer lengde i kundefil eksport til Mamut fra 13 til 9 siffer i henhold til siste formatbeskrivelse fra Mamut.
4 = Lagt til høyreklikk i liste over avvikende åpningstider i dekkhotell i Future Dekk for å kopiere åpningstid x antall dager fremover.
5 = Lagt til høyreklikk i dekkhotelliste i Future Dekk for å kunne merke dekkhotell med en standard tekster. Tekstene kan overstyres.
6 = Setter automatisk 0 mm mønsterdybde på dekk ved sesongskift i Future Dekk, slik at man lett kan ta utvalg på de dekk-settene man ikke har gjort noe med mellom sesongene.
7 = Satt innkallings-id til -1 på dekkhotell i Future Dekk der man har lagt inn avtale manuelt i avtaleboken om sesongskift via tilknyttet ordre. Dette for at dekkhotellet ikke skal komme med på automatiske innkallinger i samme sesong.
8 = Lagt til visning av ordrenummer og tekstmerking av dekkhotellet i dekkhotellisten.

[6.2.26]
1 = Sette tilbud automatisk til status ordre dersom man bruker Bestill knappen over ordrelinjene.
2 = Lagt til innstilling i Future Dekk for å angi en velkomstmelding til nye kunder i dekkhotellet, samt knapp i dekkhotellet for å sende denne.
3 = Lagt til visning av både dato og klokkeslett i dokumentfane under kunde. Viste kun dato før.
4 = Lagt til mulighet for å markere flere rader i Dekkhotell rapport listen med Shift eller Ctrl, for så å høyreklikke i utvalget for å slå av eller på om dekkhotellene skal være med på innkalling.
5 = Lagt til visning av betalt dato i reskontro-oversikt. Dersom flere betalinger på samme bilag, så vises siste betalingsdato.
6 = Fiks for at korrekt e-post adresse skal foreslås ved sending av purring via e-post (ved en og en kunde).

[6.2.25]
1 = Byttet ID på elektronsik bestilling til Hella fra tall til GUID. Problem med like tall på tvers av verksteder.
2 = Utvidet innstillingsmuligheter for dekkhotell i Future Dekk. Lagt til egen fane i dekkhotellet for å administrere dette.
3 = Lagt tilbake mulighet for å skrive inn postnummer i ordrebildet som ikke eksisterer, og der opprette disse direkte uten å gå via Innstillinger - Poststeder.
4 = Fiks på at manuelt innlagte bilmodeller blir slettet ved oppdatering av bilmodellregisteret.
5 = Fiks på at kontantordre ikke går tilbake til ordre status dersom kortbetaling feiler.
6 = Laget ny innkallingsmodul for dekkhotell i Future Dekk.

[6.2.24]
1 = Fiks på feilmelding ved kjøring av Effektivitetsrapport fra versjon 6.2.22.

[6.2.23]
1 = Laget mulighet for å overstyre om SMS varsel skal sendes eller ikke ved e-post sending av tilbud eller faktura dersom dette er slått på i innstillinger.
2 = Lagt til mulighet for å koble til bankterminal fra Nets via Baxi.net i tillegg til tidligere Baxi ActiveX.
[6.2.20]
1 = Korrigering av punkt 3 i forrige versjon, der eksisterende varelokasjon ikke viste.
2 = Justert på eksport til e-conomic regnskap slik at mvakode nå er 3 og lagt til kolonner for avdeling og Kid, samt endret kundefil slik at samme kunde ikke gjentas i samme fil.
3 = Sortert utlisting av rabattavtaler i ordrebildet alfabetisk for lettere å finne korrekt avtale.
4 = Endret slik at avtaledato/tidspunkt oppdateres i ordrebildet uten å hente frem ordren på nytt dersom man endrer på avtalen i avtaleboken.
5 = Justeringer i Dekkhotell i Future Verksted, slik at det er lettere å jobbe med dekkhotell direkte i skjermbildet og ikke alltid gå via ordre.

[6.2.22]
1 = Sjekk på at tegnet for Tabulator ikke er i bruk i SMS meldinger, da det automatisk gjør at SMS'en blir satt til 8 delmeldinger hos leverandør Intouch.
2 = Endret emnefelt på e-post ved eksport til SG-Finas slik at det kun inneholder klientnummer og firmanavn.
3 = Modifisert Effektivitetsrapport fra stempling slik at den viser prosentvis fordeling mellom ansatte som jobber på samme ordre og jobb. Lagt til en del nye felt, og mulighet for å ta med stemplinger for åpne ordrer.
4 = Justert visning og innkalling til PKK slik at personbiler og bobiler opp til 7500kg får samme intervall som de under 3500kg.

[6.2.21]
1 = Justering av Uni Micro eksport ved bruk av nytt SAFT format. Bruttobeløp skrives til filen, og ikke nettobeløp, som da ble jusert for mva på siste posteringslinje. Omsetning ble altså feil fordelt mellom kontoer.

[6.2.19]
1 = Lagt til innstilling for om man vil bruke øreavrunding eller ikke på utgående bilag. Avkryssing nederst til høyre på Generelt fane under Innstillinger.
2 = Lagt til hurtiglink fra ordre til sjekk på EU kontroll frist på vegvesen.no. Ligger som hurtiglink på Explorer knapp i ordrebildet.
3 = Lagt til mulighet for å rediger varelokasjon ved generelt varemottak der det ikke ligger noe bestilling som grunnlag.
4 = Endre i varebildet slik at lager som er satt som inaktive vises med ned-duset skrift i beholdningslisten, samt at det ikke går an å endre beholdning lokasjon på de dersom denne funksjonen er aktivert.

[6.2.18]
1 = Lagt til mulighet for å bruke samme parameter i SMS meldinger som man har i Dekkhotellet for Future Dekk. Altså <00:00>, <00.00.0000> og <AA00000>.
2 = Lagt til overføring av regnummer fra aktivt dekkhotell til Historikk søk derom man står på et dekkhotell og trykker på Historikk knappen på den store knapperaden.

[6.2.17]
1 = Kun interne endringer gjeldende for Dekk1 sentralstyrt Future.

[6.2.16]
1 = Implementert Chromium webleser for bruk mot NBK integrert i Future. Kun test, ikke med videre foreløpig.

[6.2.15]
1 = Fjernet mva-kode 5 fra øreavrunding ved eksport til Uni Micro.
2 = Alle med Æ,Ø eller Å i firmanavn i lisensnøkkel for bruk av Future, må få ny lisenskode for å kjøre denne versjonen!

[6.2.14]
1 = Fiks på optimalisering i fra forrige versjon

[6.2.13]
1 = Optimalisering av punkt 3 i forrige versjon

[6.2.12]
1 = Fiks på DM utvalg når salg fra ordrer uten regnummer er del av grunnlaget.
2 = Endret i import av dekk-prisfiler slik at hastighetskode kan være inntil 5 tegn langt.
3 = Endret i utsending av generell SMS fra Dekkhotell i Future Dekk til også å ta hensyn til eventuelle filtreringer man har gjort i utvalget i forkant.

[6.2.11]
1 = Lagt til fritekst søk for filtrering av søkeresultat i Dekk og Felg fane i Future Dekk.

[6.2.10]
1 = Lagt til automatisk utfylling av plassering av dekk ved kopiering av dekklinjer i dekkhotell i Future Dekk.

 

[6.2.09]
1 = Endret i visning av avtale i ordrebildet til også å vise dagen som tekst i tillegg til talldato.
2 = Endret i oppretting av ordrer fra dekkhotell i Future Dekk, slik at avtalefriteksten også blir med over i ordrefriteksten.
3 = Lagt til mulighetr for valg av lager ved utskrift av rapporter periodevis omsetning, Nøkkeltallsrapport og Varekjøp.

[6.2.08]
1 = Endert i Dekkhotellinnkalling i Future Dekk slik at hjulsett med eller uten pigg på bilen bestemmer rekkefølgen for innkalling om våren, og ikke kun avkryssing for om bil kjører med pigg eller ikke.

[6.2.07]
1 = Lagt til støtte for å angi port og TLS kryptering ved sending av e-post direkte fra Future og ikke via Outlook. Kan da f.eks. sende via smtp.office365.com.

[6.2.06]
1 = Fiks på oppretting av kunder via BisNode der resultatet inneholdt æ, ø og/eller å.
2 = Endert i utvalg i Future Dekk slik at visning av biler som kjører med piggdekk også kommer med i listen dersom dette ikke er krysset av, men dekkene på bilen er angitt med pigg.
3 = Fiks på at kr. 0,- betalinger på kredittsalg kommer med på dagsoppgjøret.

[6.2.05]
1 = Fiks på henting av undervarer fra forrige versjon

[6.2.04]
1 = Endret slik at momskode 5 ikke er med på betalingstransaksjoner ved eksport til Uni Micro.
2 = Fiks på feilmelding i visse tilfeller på oppretting av servicetilbud og kopiering av ordre.

[6.0.4.4]
1 = Lagt til støtte for å kunne velge enten lokal Hellanor avdeling eller Skytta ved bestilling av deler fra ordrebildet.
2 = Lagt til knapp med Internet Explorer ikon over ordrelinje der man kan åpne predefinerte linker til websider. Lagt inn Eco/Online.
3 = Lagt til fane under innstillinger for redigering av linker fra ordrebildet til eksterne websider, dokumenter og programmer.
4 = Lagt til km. stand i EHF fil dersom dette er fylt ut på ordre.
5 = Lagt tilbake avdeling på salgskontoer ved eksport til DI-Systemer.

[6.0.4.3]
1 = Lagt til mulighet for å angi fastpris på ordre eks. mva.
2 = Endret slik at det sendes SMS til kunde med info om at det er sendt tilbud pr. e-post. Forutsetter at mobilnummer er angitt på kunde. Innstilling via kryss på Generelt fanen under Innstillinger (F12).
3 = Endret i Historikk skjermbildet slik at størrelsen på ordre og ordrelinje listene huskes.
4 = Lagt til støtte for å skrive ut kun dagens arbeidsseddler for valgt avdeling fra avtalebok, og ikke at alle kommer ut på tvers av alle avdelinger uansett valgt avdeling.
5 = Fiks i kundebildet med problem med å kunne velge varegrupper i fane "Kunderabatter pr. varegruppe"
6 = Endret i oppretting av servicetilbud slik at SMS varsel ikke slås på dersom man i innstillinger ikke har valgt at SMS varsel skal på på nye ordrer som strandard.

[6.0.4.2]
1 = Fjernet begrepet Avdeling i eksport til DI systemer.
2 = Endret midlertidig slik at Inspeksjonsdata og Tekniske data i NBK åpnes i ekstern nettleser pga. kompabilitetsproblemer.

[6.0.4.1]
1 = Bygd om på dagsoppgjør slik at man kan føre kontantbetalinger i reskontro på kredittordrer uten at det skal "ødelegge" for dagsoppgjøret med at disse betalingene bare blir hengende igjen til neste og neste oppgjør.
2 = Bygd om i stemplingsbildet for å fordele plass mellom knapper bedre.
3 = Lagt på utf8 encoding på flettefil til Word, for bedre støtte rundt æåøÆØÅ på tvers av Office installasjoner.

[6.0.4.0]
1 = Lagt til knapp i ordrebildet for å opprette kunde basert på regnummeret via Bisnode direkte i ordren. Knappen viser på samme måte som Eniro knappen når man trykker "Ny kunde" i kundedelen av ordrebildet.

[6.0.3.9]
1 = Fiks på feilmelding etter ny funksjon på SMS varsel til kunde ved faktura utsending pr. e-post.
2 = Lagt til automatisk oppfriskning av ordreliste i stemplingsbilde på samme måte som ansattlisten. Hvert 30 sek. blir listen oppdatert. Tidligere oppdaterte ordrelisten seg ikke før man hadde valgt en ansatt og/eller en jobb.

[6.0.3.8]
1 = Lagt til mulighet for å velge "kun bilag du står på" ved utskrift av påminnelser/purringer. Egen avhakingsboks i skjermbilde man kommer til når man har valgt utskrift av påminnelser.
2 = Endret slik at kontantsalg der totalen er kr. 0,- også blir med på dagsoppgjør. Dette vil da føre til at første oppgjør med denne versjonen vil ha med alle gamle 0 salg.
3 = Lagt til innstilling på om det skal sendes SMS til kunde med info om at det er sendt faktura pr. e-post. Forutsetter at mobilnummer er angitt på kunde. Innstilling via kryss på Generelt fanen under Innstillinger (F12).

[6.0.3.7]
1 = Lagt til knapp for oppretting av kunde via regnummer/Bisnode til høyre for kundefeltet i Velg Bil bildet i Future verksted.

[6.0.3.6]
1 = Korrigering av logikk for ordresøk.

[6.0.3.5]
1 = Lagt til mulighet for å vise ordrefritekst som kolonne i ordresøk, og at det i tillegg vises et memo felt med selve teksten før ordrelinjene.
2 = Endret i logikk for uthenting av deler i Romnes deleliste til ikke å være avhengig av å ha link til bilmodell.

[6.0.3.4]
1 = Endret slik at dobbeltklikk på servicetilbud oppfølginger i avtalebok fører rett til selve tilbudet dersom ikke avtalen vises i avtaleboken pga. f.eks. at ansatt har sluttet eller av annen grunn ikke vises i avtalebok lenger.
2 = Endret i dekkhotell på Future Dekk slik at visning av dekk utvides slik at man kan se flere enn 4 dekk om gangen dersom man har stor skjerm med høy oppløsning.

[6.0.3.3]
1 = Fiks på utsedelse av avtalepåminnelse for morgendagens avtaler. Fikk en ny sql feil.
2 = Lagt til høyreklipp på lokasjonsliste i dekkhotell for eksport av listen til Excel.

[6.0.3.2]
1 = Fiks på utsedelse av avtalepåminnelse for morgendagens avtaler. Fikk en sql feil.
2 = Endret på ordresøk slik at søk etter eksakte nummer (tilbud, ordre, faktura) gir resultat uansett om kryss for kun ikke fakturerte skal vise er satt på eller ikke.

[6.0.3.1]
1 = Fått lagt til valgt antall enheter pr. varelinje ved innhenting fra NBK handlekurv for de som bruker "Katalog 71".
2 = Lagt til mulighet for å definere filter på kolonner i varetelling.

[6.0.3.0]
1 = Endret i reskontro slik at "dummy" innbetalinger ved nullstilling av gamle billag blir ført som "Bank" og ikke "Kontant". Kontant innbetalingene forkludrer dagsoppgjøret.
2 = Fiks på "collation error" ved utsending av automatisk SMS påminnelse på avtaler der database og server kjører forskjellig collation.
3 = Utvidet detaljrapport for dagsoppgjør til å inneholde sum salg inkl. mva. pr. varegruppe.
4 = Endret i Future Dekk slik at innkallingsid og tidspunkt viskes ut på dekkhotellet dersom kunde kommer før tildelt avtale, slik at det ikke sendes ut påminnelse på opprinnelig avtale etter at kunde har vært der.

[6.0.2.9]
1 = Fiks på at påminnelse på avtaler kun sendes dersom ordren fortsatt står åpen.
2 = Endret slik at også tilbud lagres automatisk som pdf ved utskrift dersom man har slått på innstilling for lagring av elektronisk kopi. Alle versjoner av tilbudet blir lagret for hver utrskrift. Format på fil er Tilbud_ddmmyyyyhhnnss_tilbudsnummer.pdf. F.eks.: Tilbud_16112016140815_12196.pdf
3 = Korrigert summene inkl. mva i eksport til Mamut til også å gå i 0, og ikke bare summene eks. mva.
4 = Lagt til "KOPI" tekst på kontantnota utskrift ved nye utskrifter av samme bilag. Ny kasalov.
5 = Lagt til sperre på å kunne legge inn ordrer på samme kundenummer som din egen avdeling.

[6.0.2.8]
1 = Fiks på logikk ved sletting/flytting av dekkhotellinnkallingsavtaler der ordrenummer er linket til avtale, og ikke kun er en fritekstavtale.
2 = Fiks på innlegging av innkallingstid på selve dekkhotellet ved innkalling, slik at den samsvarer med selve avtalen i avtaleboken.
3 = Lagt til sjekk om det finnes flere åpne ordrer på samme regnummer ved sesongskifte fra dekkhotell i Future Dekk.
4 = Laget til kolonner for visning av hvilke typer dekk man har på lager på Dekkhotellet, og når man sist var inne til hjulskift i Future Verksted.
5 = Lagt til innstilling i fanen Kontooppsett i eksportskjermbildet for eksport av nytt format for Uni Micro, og tilpasset filformat til dette for å støtte ny eksport de setter krav til fra 01.01.17.
6 = Endret i dagsoppgjør, slik at forslag til totaler legges inn automatisk basert på salg siden sist oppgjør.
7 = Fiks i dagsoppgjør slik at det skiller på hvilken avdeling man tar oppgjør på når man har flere avdelinger og tar dagsoppgjør samtidig på tvers av avdelinger.
8 = Lagt til avkryssing i Historikk bildet for å slå av/på visning av ordrefritekst.
9 = Lagt til mulighet for å vise monteringsknapper på ordrelinjer i Dekkhotell i Future Dekk. kryss av for de monteringsknappene du vil skal vise i Innstillinger der man definerer disse.
10 = Fiks på sending html formatert e-post fra PKK og DM utsendelse.
11 = Endret slik at objektkode 0 ikke skrives til fil ved eksport til Visma Business.
12 = Laget fritekst visning i Historikken mer tydelig. Endring fra forrige versjon.

[6.0.2.7]
1 = Lagt inn innstillinger under fane "proxy + Div. innstillinger" for å kunne angi brukernavn og passord mot Bisnode, for å kunne slå opp eieropplysninger på regnummer og opprette kunde basert på dette.
2 = Lagt til høyreklikk på regnummerfelt i Velg Bil for å gjøre oppslag via Bisnode for å hente eieropplysniger. Kun tilgjengelig dersom man har lagt inn brukernavn og passord.
3 = Tatt bort at man må bruke brukernavn og passord for å bruke Valvoline web. Kun kryss for at Valvoline smørekatalog skal være tilgjengelig er nok for bruk.
4 = Fiks på ordresøk etter justering i forrrige versjon som påvirket denne.

[6.0.2.6]
1 = Byttet om på felt for å søke på felg i varesøkbildet for Future Dekk. Rekkefølge er nå bolter/sirkel/høyde/bredde.
2 = Lagt til kolonne for visning av forfallsdato på kredittfakturaer på fakturajournal utskrift/pdf.
3 = Byttet om til at standard innkallingsmetode ved oppretting av nye dekkhotell i Future Dekk blir SMS og ikke brev som tidligere.
4 = Lagt til klientnummer i emne felt i epost når man eksporterer bilag til SG-Finans.
5 = Lagt til innstillinger i Future Verksted for å kunne angi et brukernavn og passord for å benytte seg at Valvoline web katalog.
6 = Endret slik at mobilnummer og e-post adresse lagret på dekkhotellavtale blir med over til ordre dersom man bare oppretter en ordre/tilbud fra dekkhotellet uten vanlig innkalling. Gjelder Future Dekk.

[6.0.2.5]
1 = Fiks på at forrige sesongs dekk i dekkhotellet ikke blir med ved sesongskifte dersom man har avsluttet et dekkhotell helt, og bare fortsetter å skifte sesong uten å restarte Future. Gjelder for Future Dekk.
2 = Tatt med Deres ref i søkeresultat i Dekkhotell i Future Dekk.
3 = Bygget om dagsoppgjør slik at rapporter som vises og kan skrives ut før man har godkjent oppgjøret viser at de ikke endelige dagsoppgjør.
4 = Lagt til kolonne for Disponibelt på felglisten i Velg Bil i Future Dekk.
5 = Lagt til felt for å kunne overstyre mobil og e-post på ordre for alternativ varsling via SMS eller e-post sending. Blir og brukt ved dekkhotellinnkalling i Future Dekk for å overstyre standard mobil/e-post registrert på kunde.

[6.0.2.4]
1 = Lagt til mulighet for å vise salg og summeringer i dagsoppgjør dialog før man skal taste inn beløp.
2 = Endret slik at antall levert i ordrelinjer på undervarer som f.eks. miljøavgifter følger hovedvaren selv med desimaler.
3 = Justering på øreavrunding for eksport til Mamut.

[6.0.2.3]
1 = Fiks på at søk etter regnummer fra ordrebildet førte til masse feilmeldinger som kom fortløpende.
2 = Fiks på at avslutting av programmet førte til en Access violation for kunder som kjører gjennom Citrix.
3 = Endret slik at regnummer blankes ut i kundesøk i ordrebildet dersom man har søkt på dette i forrige søk.

[6.0.2.2]
1 = Justering av øreavrunding ved eksport til Mamut.
2 = Fiks på at søk etter kunde i ordrebildet på regnummer førte til feilmelding.
3 = Endret slik at innstilling for automatisk SMS påminnelse også brukes på avtaler generert via dekkhotellinnkalling i Future Dekk.

[6.0.2.1]
1 = Endret tekst på knapp for å finne ordre til å hete "Finn tilbud/ordre/faktura".
2 = Lagt opplegg for å knytte egen NBK ident pr. ansatt under ansatt fanen, forutsatt at den enkelte ansatte logger inn med egen sql server bruker og har linket denne til seg samme plass i ansattfanen.
3 = Endret tilbake slik at priser i ordrelinjer på dekkhotell i Future Dekk beholdes, og ikke rekalkuleres automatisk. Beholdt "rekalkuler knappen", for å kunne gjøre det manuelt.

[6.0.2.0]
1 = Fiks på at ordrer som er lagt på Venteordre eller oppfølging i avtaleboken viser i dagens ordreliste i stemplingsbilde.
2 = Endret i Velg Dekk slik at endring av et av feltene i dimensjon med påfølgende linjeskift/enter oppdaterer søkeresultatet.
3 = Endret i lokasjonsliste over dekkhotell slik at lokasjoner med flere dekkhotell gir en link til et ferdig utfylt søk for lokasjonen med resultatr over hvilke dekkkhotell som ligger der.
4 = Endret slik at klikk med musen i "Faktura til" feltet i ordrebildet gjør at hele feltet blir markert som default.
5 = Endret sortering til kundenavn i hurtigsøk listen man får opp når man søker etter kunde fra "Faktura til" feltet.
6 = Fiks på at tilbudsnummer ikke blir blanket ut ved valg av "Nytt søk" i ordresøk bildet.
7 = Fiks på at man ble spurt om å beholde rabatter eller ikke to ganger dersom man begynnedr med blank ordre, legger inn ordrelinjer, og til slutt velger kunde.

[6.0.1.9]
1 = Lagt til mulighet for å søke på ordrenummer i avtalesøk skjermbildet.
2 = Lagt til sjekk på om åpne bestillinger hører til samme lager man bestiller fra når man bestiller direkte fra ordrebildet for de som har flere avdelinger. Dette for å unngå at man legger varer på en åpen bestilling til en annen avdeling.
3 = Endret slik at "lim inn" av verdi i kundenavn feltet i ordrebildet fører til at denne verdien blir tatt med til søket etter kunde. Altså limer du inn f.eks. et telefonnummer i kundenavn feltet, vil søk etter dette automatisk aktiveres.
4 = Bygget om nedtrekksmeny for å utelate varegruppe ved PKK innkalling, slik at varegruppe kan velges fra en mer oversiktlig trestruktur/liste.

[6.0.1.8]
1 = Endret slik at når man oppretter ny kunde fra ordrebildet via Eniro, så blir navnet/telefonnummeret man søkte på dratt med videre til Eniro søket.
2 = Endret slik at internordrer viser for alle statuser i skjermbilde "Ordrer som ikke er fakturert" dersom kun internordrer er krysset av.
3 = Endret i Future Dekk slik at oppsett av automatisk verkstedmateriell basert på "time-varer" vises direkte i ordren dersom "time-varer" er i bruk på ordren.

[6.0.1.7]
1 = Lagt til felt for å kunne oppgi kassebeholdning/vekslepenger, samt sum kontanter overført til Bank.
2 = Endret tekst "KONTANTBILAG" i felt 5 til konto for kontantsalg angitt i Innstillinger for eksport til Tripletex på kontantbilag.
3 = Lagt til mulighet for å overføre regnr fra ordre til generelle beskjeder ved å legge koden <REGNR> inn i beskjeden. Typisk til bruk for sending av generelle SMS'er.

[6.0.1.6]
1 = Fiks på at avhukingsboksene i serviceskjema for diagnose og neste servicedato ikke var synlige/aktive til å kunne krysses av i.
2 = Endret slik at førstegangs sesongskifte på Dekkhotell i Future Dekk viser at hjulene er flyttet til bilen uten at man må søke frem dekkhotellet på nytt.
3 = Endret i logikk bak Hellanor knapp i ordrebildet, slik at den foreslår å bestille de ordrelinjene som er markerte, og ikke automatisk hele ordren som før.
4 = Endret i ordrebildet for valg av kunde, slik at kundelisten viser alle treff både ved søk på navn, telefon, mobil og kundenummer i kundenavn feltet.
5 = Lagt til høyreklikk i varetellingsbildet for å sette alle faktiske beholdninger i en telling til 0.

[6.0.1.5]
1 = Fiks på at brevmaler ikke viste som standard ved åpning av PKK innkallingsbildet.
2 = Lagt til høyreklikk for eksport til Excel fra historikken når visningen "Vis ordrelinje historikk" er aktivert.
3 = Endret i Future Dekk slik at overføring av ordrelinjer fra dekkhotell til ordremodul i forbindelse med sesongskift oppdaterer priser og eventuelle rabattavtaler dersom det er gjort prisendring siden forrige sesong.
4 = Lagt til visning av antall rader som vises i dekkhotell Utvalg/rapport listen. Kan da f.eks. se antall dekk på lager, eller antall dekkhotellavtaler hvis du slår av visning av dekk.
5 = Fiks på at forrige valgte kundegruppe/rabattavtale ble hengende igjen ved oppretting av ny kunde.

[6.0.1.4]
1 = Gjort om på at ikke lagerstyrte varer kommer frem på varesøk når man søker kun med beholdning.
2 = Fjernet spørsmål om du vil beholde rabatter på en ny ordre der kunde ennå ikke er valgt og man begynner å søke etter kunde etter at ordrelinjer er lagt til.
3 = Fiks på å skrive dimensjon inn manuelt i Velg Dekk i Future Dekk som førte til at søket aktiverte seg før man var ferdig med å skrive.

[6.0.1.3]
1 = Endret slik at bestillinger som har status Sendt/Skrevet ut ikke lenger kan redigeres videre på.
2 = Endret slik at tilbud som slettes også bare går over i en "Slettet" status, slik at det går an å ta de frem senere.
3 = Fiks på at grafisk statistikk visning i varearkivet ikke viste korrekte fargekoder i forhold til årstall.
4 = Tatt med kjøretøygrupper 365, 370 og 375 ved PKK innkalling av Lastebil.
5 = Forbedret integrasjon mot Autoshop. hente inn og bestille varekurv med et trykk, samt mulighet for å bestille varer direke fra ordrebildet.
6 = Lagt til lagring av kortutsteder ved betaling med bankkort for fremtidig bruk.
7 = Fiks på at in-aktive lager også viste i varesøk etter optimaliseringer her i versjon 6.0.1.0.
8 = Fjernet visning av lager-, ordre- og bestillingsstatus på varer som ikke er lagerstyrt i varesøk.
9 = Optimalisert videre på varesøk generelt og i velg Dekk/Felg i Future Dekk.
10 = Lagt til en stor uthevet "Finn Dekkhotell" knapp i Future Dekkhotell. Vanlig Finn knapp eller hurtigtast ctrl+f fungerer også

[6.0.1.2]
1 = Byttet tekst Avtale til Dekkhotell og Dekkhotell til Lagring i ledetekster i Future Dekk dekkhotell. Litt begrepsforvirring for nye kunder.
2 = Sperret for å opprette flere dekkhotell-lagringer på en og samme dekkhotellavtale. Ble for forrvirrende for å ha denne muligheten.
3 = Fiks på at Velg Felg ikke kom med i priskalkyle når man dobbeltklikket på en felg i Future Dekk.
4 = Optimalisert varesøk generelt for Future, samt dekksøk i Velg Dekk for Future Dekk.
5 = Sortert stemplingsknapper på ansattnavn, etter problemer med at ansatte ikke beholder den vanlige plassen sin i listen

[6.0.1.1]
1 = Fiks på bugs etter optimalisering av dekksøkemotor.
2 = Redusere antall spørsmål om man vil beholde rabatter når man gjør endringer på kunde i ordrebildet.

[6.0.1.0]
1 = Endret tilbake hurtigtast for sletting fra Ctrl+Del til Ctrl+d. Ble enda mer protester. Vi følger Windows standarden.
2 = Optimalisert dekksøkemotor i Future Dekk.
3 = Optimalisert varesøk generelt i Future.

[6.0.0.9]
1 = Lagt til Ressursbank med ny link.
2 = Endret slik at når man velger meny/hurtigtast for åpne ordrer, så blir liste alltid oppfrisket.
3 = Optimalisert opprettelse av sms/mail liste ved oppretting av f.eks. PKK innkalling eller annen generell utsendelse.
4 = Fjernet kredittgrensesjekk på kontantordrer.
5 = Byttet hurtigtast Ctrl+D til Ctrl+Del (Delete) for å slette en registrering. Flere som bommer når de skal trykke Ctrl+f (Finn) eller Ctrl+s (Lagre).
6 = Flyttet "Stemple ut" knappen i stemplingsbildet tilbake til der den var.
7 = Fiks på at visning av Fakturamottaker og Kundeeier i kundebildet ble hengende igjen på forrige kunde når man henter opp kunden direkte fra Dekkhotellet.
8 = Endret slik at man får spørsmål om man vil beholde eventuelle rabatter i ordrebildet når man bytter kunde selv om ordren ikke er lagret ennå, eller man bare redigerer på kunden.

[6.0.0.8]
1 = Flyttet "Stemple ut" knappen i stemplingsbildet bort sammen med "Stemple inn" knappen.
2 = Fjernet link til Ressursbank fra ordrebildet i Future. Linken er feil, og vi har ikke fått noen ny link.
3 = Fiks på at hurtigtaster slår til når man skriver i nettsider i Velg Bil bildet.
4 = Fiks på at gitt rabatt og/eller pris beholdes på ordren når man bytter kunde/fakturamottaker i ordre og svarer ja på at man vil beholde de.

[6.0.0.7]
1 = Fiks på at varslingssymbol i avtalebok ikke viser selv om det er satt på SMS varsel på avtalen.
2 = Fiks på feilmelding man fikk dersom man valgte å føre innbetalinger via en bunt i reskontroen.
3 = Fiks på at oppretting av ny kunde direkte fra Ordrebildet eller Velg Bil bildet ikke fungerte som ventet. Feil oppstod i forrige versjon.

[6.0.0.6]
1 = Optimalisert fart og minnebruk i Future ved ikke å laste inn hele kunderegisteret under innlogging. Fordel er at programmet går kjappere og bruker mindre internminne. Ulempe er at man ikke kan bla i kunderegisteret. Søking/finne kunde ved å bla er uansett lite hensiktsmessig.
2 = Endret begrepet Kundegruppe til Rabattavtale. Henger nok igjen en del ledetekster + egne rapporter der begrepet fortsatt er kundegruppe, men feltet på kunde heter nå Rabattavtale.
3 = Justeringer av øreavrunding på eksport til DI-Systemer.
4 = Lagt til regnummer fra ordre på avtalepåminnelse via SMS dersom dette er lagt inn.

[6.0.0.5]
1 = Endret standard SMS tekst "Vi minner deg om...." til "Vi minner om....".
2 = Justering av eksport til Tripletex pga. problem med feltforskyvning, samt forekomster av linjeskift i varenummer.
3 = Fjernet "bokstav" hurtiglinker i Velg Bil bildet, slik at skriving i weblesere til f.eks. NBK fører til tekst og ikke til et hurtigmenyvalg i Future.
4 = Fiks på at høyreklikk for å åpne vare i Velg Dekk kunne føre til feil på at felt de_mønster ikke finnes.
5 = Endret eksport til InfoEasy basert på siste formatbeskrivelse "DKT Beskrivelse Basis".
6 = Bygd om på logikken for tildeling av internt bestillingsnummer i Future ved bestilling via Autodata handlekurv. Kunne få feil henvisning dersom flere bestiller samtidig.
7 = Endret kundebilde, slik at detaljer om kunde er mer oversiktlig og enklere å forstå.
8 = Intern info: store endringer mht. integrasjon mot sentralstyrt Athena.

[6.0.0.4]
1 = Lagt til egen fane for diverse oppsett under dekkhotell i Future Dekk (her kommer flere innstillinger etter hvert).
2 = Fiks på at innkalling til hjulskift fra dekkhotell på kunder som inneholder tegnet ' i kundenavnet førte til feil, og innkalling ble avbrutt.
3 = Endret i dekkhotell innkallingsbilde slik at alle valg blir husket fra gang til gang, bortsett fra eventuell "til dato" og "ressurser".
4 = Lagt til dokumentering av når eventuell nullstilling av beholdninger fra varetelling er gjennomført, slik at liste over alle bevegelser i varearkivet viser dette.
5 = Sperret for å gjøre varesøk i varebestillingsbildet etter at bestillingen er sendt eller varemottak er igangsatt.
6 = Fikset på logikk på visning av åpne ordrer der både avkryssing av ordre og internordre er avkrysset men ikke tilbud, så viste fortsatt tilbud.
7 = Endret i bestilling slik at dersom man har bekreftet å motta varer uten å lagre etterpå, så gjør systemet dette automatisk for deg.
8 = Fiks på tildeling av timer ved dekkhotellinnkalling i Future Dekk der man kun har spesifisert et tidsintervall utenfor angitt lunsjtid.
9 = Fiks på tildeling av timer ved dekkhotellinnkalling i Future Dekk der man har begrenset innkallingen til en port/løftebukk, der man fikk tildelt en time utover angitt tidsrom hvis summen av antall tildelte timer var et oddetall.
10 = Endret i logikk på forslag til e-post adresse ved sending av f.eks. dekkhotellavtale, slik at e-post adressen på dekkhotellavtalen foreslås, og ikke ordrebildet.
11 = Endret i Velg Dekk bildet slik at når man slår inn et regnummer til et kjøretøy med felgdim. 22,5 eller annet desimaltall, så finner systemet dekk basert på dette også. Forutsatt at vognkort data er strukturert korrekt registrert på dimensjon.
12 = Fiks på at nedlasting av standard rapportmaler fra Internett også støtter rapportmaler med æøå i filnavnet.
13 = Endret i oppretting av ordrer fra dekkhotellinnkalling i Future Dekk slik at betalingsbetingelse for fakturamottaker blir brukt, og ikke for kunden slik det var.
14 = Åpnet opp for at spørring på pris/beholdning mot Hellanor via AD (Autodata) handlekurv går dirkete til Hella avd. og ikke via Autodata og da Hella HK. Må fylle ut innstillinger under fane "Elektronisk bestilling" under Innstillinger.

[6.0.0.3]
1 = Automatisk oppdatering av kunderegister ved oppretting av ny kunde i ordrebildet, slik at man kan åpen kundebildet med nyopprettet kunde direkte fra ordre på vanlig måte.
2 = Endret i varebestillingsbildet slik at det ikke er mulig å legge til nye linjer dersom bestillingen alt har begynt eller fullført varemottak, samt sperret for endring av varenummer ved mottak.
3 = Fiks på at innkalling til hjulskift på dekkhotell i Future Dekk resulterte i at alle innkallinger fikk samme dato og klokkeslett ved utsending via SMS og e-post. Feil oppstod i forrige versjon.
4 = Fiks på at innkalling fra dekkhotell med begrensning på innkalling fra/til dato ikke førte til noen utsending.

[6.0.0.2]
1 = Fiks på "Hent" knappen i ordrevinduet for å hente inn bestillingslinjer fra et oppgitt bestillingsnummer. Førte til Sql feil "Identity insert".
2 = Større oppdatering av Dekkhotell i Future Dekk. Innkallinger oppretter ordrer med avtaler. Tildelte avtaler kan endres av kunde via webavtalebok dersom man har dette. Se ellers nyhetsbrev for detaljer.
3 = Fiks på at link til Autofrontal ikke kom opp i Future versjon 6.
4 = Implementert ny link mellom NBK og Autoutstyr nettbutikk på fane NBK i Velg Bil bildet i Future Verksted.
5 = Lagt til pdf journal i eksport til Nordea Factoring i tillegg til eksisterende filer.
6 = Lagt til tekst "KONTANTBILAG" i felt 5 og sum betalt beløp i felt 6 i eksport til Tripletex på kontantbilag.
7 = Fiks på æøå problem ved sending av e-post på PKK- og Dekkhotell innkalling fra versjon 6.
8 = Endret slik at dersom man legger inn en standard SMS tekst på vanlig standard "Hvit" avtale, altså en ny avtale, så foreslår systemet å sende denne SMS teksten umiddelbart etter at avtalen er opprette. Typisk en bekreftelses SMS.
9 = Lagt til muligheter for å parameterstyre <ordretotal>, <regnr>, <avtaledato> og <klokken> i standard SMS'er som definerse under de forskjellige fargekodene i avtaleboken, altså fanen "Innstillinger i avtaleboken" i Innstillinger.

[6.0.0.1]
1 = Lagt til ny integrasjon mot Autoutstyr nettbutikk for overføring av varer fra NBK i Future.
2 = Endret i eksport til Info Easy slik at Avdeling er med igjen, men da endret i kundeformatet slik at posisjon 451 har verdien 2 i stedet for 0.
3 = Intern info: Byttet ut alle TSmallIntField deklarasjoner til TByteField pga. feil tolking av verdier i nye SDAC.
4 = Fiks i kredittsjekk når man endrer fra tilbud til ordre slik at sjekken som gjøres på forfalte fakturaer kun slår til når noe faktisk har forfalt.

[6.0.0.0]
1 = Future lagt over på ny mer moderne utviklingsplattform Embarcadero XE8 på Windows 10. Dette er første release av denne versjonen.
2 = Endret i eksport til InfoEasy slik at det er fakturanummer og ikke buntnummer som skrives til hovedboksposteringer for en utgående faktura.
3 = Byttet om plassering av Avdeling og Prosjekt i eksport til Xledger.
4 = Lagt til avkryssing for Run Flat på dekkhotellreservajon i Future Dekk.
5 = Lagt til utvalg for søk på TPMS og Run Flat under Utvalg/Rapporter/Innkallinger.
6 = Byttet til ny og bedre fildialog ved valg av bilder for tilknytning til ordre.
7 = Fiks på at innkallingstype ikke viste i skjermbilde på dekkhotell i Future Dekk.
8 = Fiks på feilmelding om at delzip192.dll ikke kunne lastes ved oppdatering av varer og priser.
9 = Lagt til visning av nye felt i rapportlisten i dekkhotell i Future Dekk

Lurer du på noe?

Vi er her for å hjelpe deg og din bedrift til å bli best.
Vi tar gjerne en uforpliktende samtale med deg angående dine behov og hvordan vi får løst de.