Skip to the content

Endringslogg

[2.0.1.18]
1 = Muligheter for å angi arbeidstid på hver mekaniker.
2 = Posteringsjournal viser også eks mva og mva på salgskontoposteringer.
3 = Kundesøk viser også reskontronummer.
4 = Mulighet for egen fritekst både på ordre og faktura.
5 = Muligheter for å angi moms på hver ordrelinje.

[2.0.1.19]
1 = Versjon 2.0.1.19 er tilgjengelig på internett.

[2.0.1.40]
1 = Fiks på import av pakker/varer priser på Windows 98 maskiner.
2 = Fiks på oppdatering av Future fra internett på Windows 98 maskiner.
3 = Fiks på visning fakturajournal når salgskonto ikke er oppgitt på varegruppe.
4 = Ny linje i ordre går automatisk til slutten av ordren.
5 = Ny ordre krever ikke først avbryt av gammel ordre dersom den skal forkastes.

[2.0.1.43]
1 = Fikset melding Invalid variant type conversion ved oppretting av ny vare
2 = Endret slik at forespørsler blir lagret som tilbud. Ordre blir først opprettet dersom tilbudet blir videre behandlet.
3 = Fiks på endring av monteringsfaktor ved import av pakker.
4 = Endret import slik at lagerstyring oppdateres ved ny import.

[2.0.1.44]
1 = Fiks fra forrige versjon på at ordrenummer ikke ble tildelt når man fakturerte direkte fra tilbud.

[2.0.1.45]
1 = Fiks på beregning av verkstedmateriell ved valg av pakker uten monteringstid.
2 = Fiks på beregning av verkstedmateriell ved sletting av arbeidstid ordrelinjer.
3 = Fiks på valg av bil dersom forrige søk var på kunde. Regnr. til forrige kunde hang igjen.
4 = Fiks på åpning av ufakturert ordrer.
5 = Fiks på beregning av verkstedmateriell ved endring av arbeidstid på pakker uten standard pris eller arbeidstid.

[2.0.1.46]
1 = Lagt til mulighet for innlesing av OCR innbetalingsfil fra BBS. Kjøres via knapp i Reskontro bildet (OCR Innbet.)
2 = NB! husk at derom det er registrert innbetalinger manuelt, vil disse bli dobbeltført dersom filen inneholder samme innbetaling.

[2.0.1.47]
1 = Fiks på kjøring av store Sql-script gjennom "Kjør spørring" modulen.
2 = Eksportfilter til Visma regnskap for kunder med Walker søkemotor.

[2.0.1.48]
1 = Eget formular for kontantsalg ved betalingsbetingelse Kontant ved utskrift av faktura.
2 = Lagt ut nye formular for faktura og kontantsalg på internett med. Kontantsalg uten girodel. Kilometrstand og understellsnummer vises + mange andre tilgjengelige felt i formularredigeringen (qryMotorvogn).
3 = Korrigert felt rabatt på formular for faktura og kontantsalg.
4 = Tatt bort summering på varegruppenivå på posteringsjournal. Summering kun på kontonivå.

[2.0.1.49]
1 = Korrigeringer på eksportformat til Visma regnskapssytem.

[2.0.1.50]
1 = Lagt til mulighet for å ta med tilbud som grunnlag for automatisk bestillingsforslag.

[2.0.1.52]
1 = Endret logikk i velg bil bildet slik at reg.år overstyrer reg. 1 gang dersom reg.år er fyllt ut.
2 = Endret slik at samme hurtigvare/monteringsvare kan velges flere ganger på samme ordre.
3 = Endret logikk i rapport Mankoliste for Svendsen Eksos, slik at tilbud blir sett på som ordrer.
4 = Endret slik at antall eksemplarer ved utskrift blir husket for hvert enkelt formular.
5 = Endret backup rutine ved daglig backup til å overskrive forrige backup. Dette for å spare plass.
6 = Endre "Velg dekk" søkemotoren slik at eksisterende kunde + regnr. blir tatt med over til ordrebildet ved valg av dekk.
7 = Korrigert liste ved faktor oppdateringer ved import av varer/priser, slik at visning av listen alltid er oppdatert.
8 = Endret for kunder med Walker søkemotor lisens slik at nye ordrer ikke går via tilbud, men direkte til ordre.
9 = Versjon 1.0 av dokumentbehandling for innkalling av PKK er laget. Endringer etter tilbakemeldinger fra kunder vil komme.

[2.0.1.53]
1 = Korrigering på nedlasting av PKK dokumentmal, samt utvidet dokumentbehandling til også gjelde DM'er.

[2.0.1.54]
1 = Korrigert feil fra versjon 52 der ikke alltid ordrenummer ble tildelt
2 = Optimalisert reskontromodulen.

[2.0.1.55]
1 = Lagt til felt i kundebildet for å angi om PKK og/eller DM skal stoppes for kunden.

[2.0.1.56]
1 = Lagt til felt under innstillinger for å kunne angi standard betalingsbetingelse ved oppretting av nye kunder.
2 = Endret pakkeimport av Romnes pakker slik at moteringsvarene (momentnummrene) blir satt i egen varegruppe (Arbeid), slik at både fordeling av salg samt rabattmatriser blir på egen varegruppe.
3 = Korrigering på feil visning i innbetalingsbildet m.h.t. foreslått beløp, samt summering av journalførte innbetalinger.
4 = Justert kolonnebredder på reskontroutskrift slik at millionbeløp også vises korrekt.
5 = Laget sjekk på at en ikke forsøker å logge inn med gammel programmfil i ny database. Vil selvfølgelig ikke aktiveres før neste versjon.

[2.0.1.57]
1 = Lagt til betalingsform OCR/Kid, samt endret til denne betalingsformen ved innlesing av Kid innbetalinger.

[2.0.1.58]
1 = Fiks på pakkeimport av Romnes pakker (feil fra versjon 57).

[2.0.1.59]
1 = Endret logikk i fakturautskrift slik at fritekst og girodel kun kommer på siste side. Forutsetter at man laster ned nytt Fakturaformular fra internett via Formularredigeringen i Future.

[2.0.1.60]
1 = Lagt til mulighet for eksport av fakturaer til Credit1 for videre oppfølging etter utsendelse. Ligger på menyen Fil - Administrator - Utskrift...

[2.0.1.61]
1 = Fiks på valg av monteringsvarer/hurtigvarer i ordrebildet, for henting av samme vare flere ganger.
2 = Lagt ut nytt formular av Arbeidssedel med utvidet bil informasjon. Må lastes ned seperat fra Formularredigerings bildet (må eventuelt redigeres, hvis ditt eksisterende formular er endret).

[2.0.1.62]
1 = Endret betalingsform ved innlesing av BBS/OCR diskett fra Bank/Post til OCR/Kid.

[2.0.1.63]
1 = Fikset feilmelding ved valg av Dekk/Walker søkemotor.

[2.0.1.64]
1 = Laget felt for visning av pris inkl. mva direkte i varebildet, avrundet til nærmeste hele krone.
2 = Fikset spesifisering av arbeiedstid ved valg av pakker uten arbeidstid.
3 = Fikset estimert timeforbruk for en ordre i avtaleboka, slik at også varer med 0 i moteringstid blir tatt hensyn til.
4 = Utvidet sjekk på lovlige verdier i ordrelinjer, for å unngå feil som fører til at linjer forsvinner.

[2.0.1.65]
1 = Endret slik at man ikke kan klikke i bakgrunnen dersom dokumentbehandlingsbildet er aktivt (det forsvinner).
2 = Fikset valg av årstall i PKK innkallings utvalget.
3 = Forstørret bredden på lokasjonsfeltet på tellelisten.
4 = Fikset problem med at betalinger blir nullstillt ved visse tilfeller.

[2.0.1.66]
1 = Lagt til mulighet for utskrift av åpne ordre listen.
2 = Diverse skjermbilde korrigeringer for klargjøring mot ASP hosting på sentral server.

[2.0.1.67]
1 = Fikset henting av ordre fra kunde, åpne ordre og historikk ved første gangshenting. Ikke tomt bilde lenger.
2 = Endret fokus til kundenavn feltet ved oppretting av ny ordre for kunder med standard lisenskode (ikke Walker).
3 = Endret slik at kun ansatte som er satt opp som mekanikere vises ved fordeling av arbeidstid på en ordrelinje.
4 = Endret slik at dersom man sletter en avtale, kan man velge om ordren også skal slettes.
5 = Endret slik at man kan åpne bildet for registrering av mekanikertid for lesing på ordrelinjer som er fakturert.
6 = Vise status på tilbud/ordrer i ordrelisten under kunder.
7 = Fikset søk i historikk etter å ha vært innom reskontromodulen.

[2.0.1.68]
1 = Endret til fritekstsøk på kundenavn i avtalebok samt historikk.
2 = Endret slik at ved kopiering og kreditering av ordrer, så blir de ført innbetalt ved kontant utskrift.

[2.0.1.69]
1 = Lagt til Mekanikerrapport under menyen Rapporter.
2 = Endret eksport til Credit1 slik at regnr. blir med på eksportfilen.

[2.0.1.70]
1 = Lagt til mulighet for valg av visning av hurtigknapper under innstillinger.
2 = Fiks på feilmelding BM_BOKSTAVKODE i walker søkemotor ved klikk på bilde til ordre.
3 = Fjernet reskontromodul for alle uten standard søkemotor.

[2.0.1.71]
1 = Lagt ut nytt standard fakturaformular/kassekvittering der rabattprosenter på 0 eller mindre (negativ rabatt) ikke vises.
2 = Endret til fritekstsøk i ordresøk på kundenavn.
3 = Fikset problem med at fordeling av mekanikertid vises på varer uten Tim/Timer som enhet.
4 = Endret datoformat i spørringer mot Sql serveren, slik at også MSSql 7.0 skal skjønne datoutvalg.
5 = Lagt til mulighet for bestilling direkte fra ordrelinjer.

[2.0.1.72]
1 = Fiks på knapp for visning av motorvogndetaljer i ordrebildet.
2 = Lagt til mulighet for å legge til nye pakker på en tidligere lagret ordre via velg bil bildet (ikke bare på den ordren du arbeider med der og da).

[2.0.1.74]
1 = Endret feltlengde fra 30 til 50 tegn på bestillingslinjer, for å matche feltlengden i varearkivet.
2 = Lagt til autolagring av bestillingslinjer før utskrift, slik at ikke ulagrede linjer blir borte.
3 = Fjernet feil visning av avtaledato på åpne ordrer rapport dersom ingen avtale er tildelt.
4 = Lagt til selger på visning/rapport av åpne ordrer.
5 = Endret for kunder med standard lisenskode slik at monteringsvarer (hurtigknapper i ordrebildet) velger monteringstiden på varen som standard levert antall.

[2.0.1.75]
1 = Lagt til knapp på knapperaden for navigering til siste registrering.
2 = Lagt til mulighet for å sette inn ordrelinjer mellom andre ordrelinjer. Gjelder KUN nye ordrer.
3 = Endret slik at dersom en kunde allerede er valgt på en ordre, og man velger å hente flere pakker, så bilr kunden beholdt.
4 = Fjernet mulighet for å endre betalingsbetingelse etter fakturering. Dette p.g.a. problemer med reskontroen etterpå.

[2.0.1.76]
1 = Endret på mekanikerrapport slik at timeforbruk også blir beregnet ut fra hvem mekaniker som er satt opp i avtaleboka, og ikke bare fordelingen pr. ordrelinje.

[2.0.1.77]
1 = Korrigert rapport for dagsoppgjør slik at den ikke lenger tar med slettede ordrer i grunnlag for teoretisk kassebeholdning.
2 = Lagt til tabell for registrering av avdelinger. Det er da mulighet for knytning av avdeling mot ansatt og ordre, for fordeling av salg på faktura-/posteringsjournal.
3 = Endret slik at utprisen på time-varer blir benyttet i stedet for standard timepris dersom utprisen på monteringsvaren er større en 0.

[2.0.1.78]
1 = Lagt til mulighet for å tildele kundenummer manuelt (overstyre foreslått kundenummer i kundebildet).
2 = Utvidet kolonnene fakturajournal slik at tall over 1 million skal vise på utskrift.
3 = Forbedret navigering i ordrelinjer, slik at ikke markøren skal "hoppe" så mye rundt.

[2.0.1.79]
1 = Laget importfilter for oppdatering av motorvognregister, typegodkjenninger og tillegg til typegodkjenninger. Oppdatering via menyen Vare/Prisimport fra internett.
2 = Endret slik at understellsnummer i Velg bil og Ordrebildet kan kopieres inn i Windows Clipboard for bruk andre plasser.
3 = Endret installasjonsprogram slik at det blir opprettet to databaser, en for motorvogner og en for kundens data. Databasen blir da adskillig mindre, og mer håndterlig for backup. Dette gjelder da kun nye installasjoner!

[2.0.1.80]
1 = Fikset slik at viste pakker i Velg bil bildet blir borte dersom man starter et nytt søk.
2 = Utvidet/forbedret mekanikerrapport. Tar nå også utgangspunkt i Vår ref. dersom hverken avtalebok eller mekanikertidfordeling er gjort. Trekker også fra mekanikertid dersom faktura er kreditert, slik at arbeidstiden blir redusert tilsvarende. Gjelder kun krediteringer gjort etter denne versjonen!

[2.0.1.81]
1 = Korrigert import/oppdatering av nytt merke-/bilmodell-/typegodkjenning og motorvognregister.
2 = Forbedret Velg bil søkemotor for bedre treff på bilmodeller.

[2.0.1.82]
1 = Endret åpne poster rapport i reskontromodul til også å ta med poster der det er betalt inn for mye.

[2.0.1.83]
1 = Lagt til import av motorkoder og girtype på motorvogner. Lagt til ved Romnes pakkeoppdatering.
2 = Endret intern parametrstyring av datointervall på mekanikerrapport (ingen visuell endring for brukere, bare internt i programmet).
3 = Lagt til visning av motorkode, girkasse, min li, max li, min hastighet, max hastighet i visning av vognkort opplysninger.

[2.0.1.84]
1 = Endret slik at leverandørens epost adresse automatisk kommer opp ved sending av bestilling til leverandør.
2 = Endret prisimport/oppdatering, slik at varen i Future gjennkjennes kun ved varenummeret i prisfilen, og ikke alfakoden.

[2.0.1.85]
1 = Fjernet kryss for mva fritt i ordrehode i ordrebildet. Det må nå angis pr. ordrelinje.
2 = Endret slik at standard søkemotor velges automatisk ved førstegangs oppstart.
3 = Fiks ved oppstart av Future for første gang, der standard database ikke kunne velges (feil fra 82-versjonen etter nytt motorvognregister).
4 = Fiks på visning av motorvogn detaljer fra ordrebildet. Vises ikke alltid ved trykk på knapp ved siden av regnr.
5 = Fiks på registrering av nye/egne bilmodeller ved avkryssningsfelt Turbo/Katalysator.

[2.0.1.86]
1 = Lagt til varemottaksskjema for generelt varemottak utenom bestilling, eller varemottak mot en bestilling. Skjemaet egner seg også for varemottak med håndscanner mot strekkoder.

[2.0.1.87]
1 = Fikset nedlasting av formularer fra internett etter passordbytte på våre servere.
2 = Lagt til fakturadato i historikkbildet.
3 = Endret slik at alle statuser på bestillinger utenom levert kommer med på åpne bestillinger søk.

[2.0.1.88]
1 = Lagt til mulighet for tilbakeføring av sikkerhetskopi via "Vis avansert" knappen i loginbildet.
2 = Lagt til mulighet for å kjøre ut ordrer som internfakturer med egen nummerserie og uten å komme med på faktura-/posteringsjournal eller omsetningsrapporter. Lagerbeholdninger blir heller ikke berørt av rutinen.
3 = Lagt til utskrift av internfaktura- og posteringsjournal.
4 = Lagt til mulighet for søk på kundenummer i reskontrobildet.
5 = Oppdatert internt passord for ftp nedlasting av standard DM/PKK maler.
6 = Lagt til mulighet for utslisting av tilbud via skjermbilde/rapporten åpne ordrer.

[2.0.1.89]
1 = Lagt til mulighet for å angi en epost adresse ved kjøring av eksport til regnskap, slik at eksportfilen blir sendt direkte til denne.
2 = Lagt til mulighet for justering av kolonnebredder i Velg Bil bildet, samt "splitter" mellom pakkevisning og valgte deler.

[2.0.1.90]
1 = Endret slik at Future husker hvilken skriver som blir skrevet til for hver enkelt formulartype. Skriver må velges ved første gangs utskrift for hvert enkelt formular.
2 = Lagt til eksport til Navision regnskapssystem (generell eksport).
3 = Lagt til tidslinje i standard arbeidsseddel formular som ligger på internett.
4 = Endret slik at vare som alltid skal komme med på ordrer først blir lagt til ved fakturering, slik at den kommer på slutten av fakturalinjene. Typisk fakturagebyr eller liknende.
5 = Endret i vareimport slik at man ikke skal få key-violation dersom varer i importfilen allerede eksisterer, men på annen varegruppe eller leverandør.
6 = Endret slik at zip filer også blir fjernet i forkant av nedlasting av nye varer/priser.

[2.0.1.91]
1 = Lagt til nytt KID felt i formularredigering for faktura (KID_FOR_EKSPORT) som ligger i tblOrdre. Dette kid nummeret er bygd opp med et 1 tall + 6 posisjoner kundenummer + 7 posisjoner fakturanummer + sjekksiffer. Feltet eksporteres i Navision eksporten.
2 = Lagt til felt for KID i eksport til Navision. Ligger som siste felt i hver kundereskontropostering.
3 = Lagt til bekreftelse på når man velger å slette en kunde eller leverandør, samt gi fornuftig feilmelding dersom det ikke går.
4 = Lagt til høyreklikk i reskontrobildet for overføring av reskontro til Excel.
5 = Lagt til datoutvalg på reskontro for å få saldoer pr. en gitt dato.
6 = Endret i varetelling under "Lag telling" for varegruppe slik at varer uten lokasjon også blir med dersom fra lokasjonsfeltet er tomt.
7 = Lagt til høyreklikk i varetellingsliste for eksport til Excel. Kan da f.eks. skrive ut telleliste i Excel.
8 = Fikset søk etter ordre på ordredato, og ordrer med avtale i dag.
9 = Endret i rutinene for lagring av innstillinger ved utskrift fra ordremodulen. Noen kunder har hatt problemer med lagring av standard innstillinger.
10 = Lagt til mulighet for valg av forskjellige skuffer for side 1 og 2 i utskrifter fra ordrebildet.

[2.0.1.92]
1 = Endringer i eksport format til Navision.
2 = Autolagring på intastede beløp i dagsoppgjør dialogen.
3 = Korrigert sum-felt i salgsbudsjett.

[2.0.1.93]
1 = Lagt til eksport av kunder/fakturaer til Mamut regnskapssystem.
2 = Fjernet felt Egen Avdeling under innstillinger, da det ikke er av betydning, samt til forrvirring dersom kunden "Egen Avdeling" er overskrevet med annen kundeinformasjon.
3 = Lagt til mulighet for å angi fakturadato på ordren i forkant av fakturering for å kunne overstyre standard valg med dagens dato.
4 = Lagt til skjermbilde for registrering av tilleggsinfo/egne notater på en bil. Gjøres enten via knappen rett til høyre for regnr felt i Velg bil bildet, eller ordrebildet. Feltet er tilgjengelig for utskrift, og ligger i qryMotorvogn og heter Tilleggsinfo.
5 = Lagt til importformat for import av beholdninger, min/maks lager og lokasjon på eksisterende varer, samt import/oppdatering av poststeder

[2.0.1.94]
1 = Korrigering på autolagring av tilleggsinfo ved registrering av data via Velg Bil bildet. Data ble ikke lagret.
2 = Lagt til oppsett for at Future husker vindustørrelse og/eller maksimert ved oppstart. Starter slik du lukket programmet.

[2.0.1.95]
1 = Korrigert varesøk bildet slik at det tar hensyn til om varer er utgått eller ikke.
2 = Korrigert dekksøkemotor slik at det blir tatt hensyn til dersom "kun med beholdning" er krysset av.
3 = Korrigert innlesningsrutine av nye pakker fra Romnes for å unngå feil med Key-Violation etter "pris-faktor" bildet.
4 = Utvidet med en fane under innstillinger som heter Diverse. Her er bl.a. innstillinger for mail og regnskapseksport.
5 = Nytt felt på under fanen Generelt under Innstillinger for å angi egen e-post adresse.

[2.0.1.96]
1 = Endret i eksporter til regnskap slik at standard salgskonto blir benyttet for varegrupper der salgskonto ikke er angitt. Standard salgskonto angis under fanene Diverse i Innstillinger.
2 = Laget eksport av fakturatransaksjoner til Mamut/Guru.
3 = Fiks på kolonne "Fakturasum" i historikk.

[2.0.1.97]
1 = Utvidet bredde på droppdown meny for bilmodell i velg bil bildet. Utvidet til skjermbilde-bredde for Future.
2 = Lagt til søk på kundenummer i kundesøk bildet.
3 = Lagt til piltaster i avtaleboken for enklere navigering mellom datoer.
4 = Korrigert formatering av fakturasum i historikken til 2 desimaler.

[2.0.1.98]
1 = Korrigert datautvalg i reskontro ved valg av dato tilbake i tid. Dataresultatet var feil.
2 = Justert aldersfordeling i reskontro ut fra valgt dato og ikke dagens dato.
3 = Endret i reskontroutskriften slik at den viser pr. hvilken dato reskontroen blir skrevet ut.
4 = Endret slik at registrering av renteinntekter som innbetaling ikke får konsekvenser for saldoen på en faktura.
5 = Lagt til grensesnitt under innstillinger for innlegging av SMS innstillinger. Sjekk på saldo, sendte- og uavsendte meldinger er også lagt til der.
6 = Endret i dekksøkemotor slik at Future husker hvilke utvalg som er krysset av for fra gang til gang, samt automatisk visning av alle dekk.
7 = Lagt til autolagring av ordrelinjer dersom ordren er lagret. Dersom ordren ikke er lagret, vil du få spørsmål om du vil lagre den før du kan hente frem andre ordrer.

[2.0.1.99]
1 = Slått av automatisk lagring av ordre for kunder med Walker søkemotor.
2 = Korrigert kolonne I bestillling i ordrevinduet. Tar nå med bestillinger som har status skrevet ut.
3 = Korrigert mekanikerrapport dersom mekaniker har benyttet samme tid på flere ordrelinjer på samme ordre.
4 = Fikset oppryddingsrutine i forkant av import av varer/priser, som skal fjerne gamle vare/pris filer.
5 = Korrigert feil i Visma eksport etter utlegging av nye kundefelt.

[2.0.2.10]
1 = Lagt til mulighet for å legge inn avtaler i avtaleboken uten å knytte den mot en ordre. Gjelder ikke for Walker/Dekk søkemotor.
2 = Korrigering av problemer med at utskrifter fra ordrebildet går til feil skriver.

[2.0.2.11]
1 = Korrigert innlesingsrutine av kunder for å unngå Key-Violation via import rutinen.

[2.0.2.12]
1 = Ny tabelldefinisjon og søkemotor for Walker (svendsen eksos). NB de med Walker søkemotor kan IKKE oppdatere til denne versjonen uten at de kjører Future som ASP løsning over internett!
2 = Justert rutine for oppdatering av pakker via internett slik at pakker som utgår blir satt inaktive, og ikke kommer med i Velg bil bildet.
3 = Endret slik at mva blir beregnet ved overgang fra Velg bil bildet til ordre uten at kunde er valgt.
4 = Lagt til avkryssing for om verkstedmateriell skal beregnes automatisk pr. ordre eller ikke. Default er automatisk (feltet blir lukket).

[2.0.2.13]
1 = Laget støttetabell for lagring av regnummer og bilmodeller slik at Future husker hvilken bil som ble valgt forrige gang dersom ikke regnummeret hadde eksakt match.
2 = Lagt til nye felt i formularredigeringen for visning av sum deler og arbeid inkl. mva. og eks. mva.
3 = Endret fanene for "Tekst ordre" og "Tekst faktura" slik at det er lettere å se hvilken fane man står i.
4 = Endret knapp for tilleggsinfo på bil i ordrebildet slik at den viser !!!! i stedet for .... dersom det finnes tilleggsinfo om bilen.
5 = Lagt til ny fane i Varearkivet (F5) som viser hvem som har kjøpt varen sortert etter nyeste ordre først.
6 = Lagt til felt i kundearkivet for Bruker (bilbruker), dersom fakturaadresse er forskjellig.
7 = Lagt til meny i menylinjen for SMS funksjoner. Send SMS lager automatisk liste over tilgjengelige mobilnummre på kunden du står på i kunde-, ordre-, avtale-, historikk- og reskontrobildet. Du må opprette SMS konto hos Norbits først. Dette er ikke helt klart ennå.
8 = Lagt til felt i qryMotorvogn i formularredigeringen for Forrige kilometerstand på en bil, dersom den er tilgjengelig.
9 = Utvidet skjermbilde for oversikt over ufakturerte tilbud/ordrer, til å vise fordeling av verkstedmateriell, arbeid og deler. Rapporten viser også totaler på utskrift.
10= Lagt til utskrift av kundeliste fra kundebildet.
11= Endret slik at dersom man endrer betalingsbetingelsen på en kunde direkte i ordrebildet, så får ordren også denne betalingsbetingelsen. Gjelder kun status tilbud eller ordre, ikke effektuert eller fakturert.

[2.0.2.14]
1 = Lagt ut knapper for tilbud, ordre og priskalkyle i dekksøkemotor for enklere å finne funksjonen.
2 = Fjernet bekreftelse om du vil over fra Tilbud til Ordre og Ordre til Faktura for dermed å redusere antall tastatur-/museklikk.
3 = Tilpasset Future for Svendsen Eksos m.h.t. nye Walkerdata.
4 = Forbedret Walker søkemotor for Svendsen Eksos

[2.0.2.15]
1 = Lagt til mulighet for å legge inn egne kundegruppe- eller kunde priser pr. vare i varearkivet.
2 = Endret slik at eventuell rabattprosent, kundegruppepris eller kundepris automatisk oppdaterer seg på en ordre dersom man skifter kunde.

[2.0.2.16]
1 = Laget mer plass til fritekst ordre og faktura. Utvider feltetene til hele seksjonen når du går inn i de, og reduserer de igjen etter å ha forlatt de.
2 = Korrigert mekanikerrapport slik at også delvis fordeling av brukt arbeidstid pr. ordrelinje gir korrekt oversikt.
3 = Korrigert i Walker søkemotor for at bilmerke av og til ikke gjenkjennes.

[2.0.2.17]
1 = Korrigert henting av rapportgrunnlag for åpne ordrer, der sql serveren gikk i "Time Out" ved store databaser.
2 = Korrigert visning av tilleggsinfo knapp for biler med registrert tilleggsinfo.

[2.0.2.18]
1 = Korrigert feil status ved oppretting av nye tilbud for kunder med standard søkemotor. Tilbud ble satt rett til ordre.
2 = Korrigering på automatisk valg av kundepris/rabatt i ordrebildet, slik at denne kun slår til ved bytte av kunde på ordre, og bytte av kundegruppe. Da vil standardpriser for varene oppdateres på linjene.
3 = Forbedret Walker søkemotor for enda bedre treffsikkerhet, samt lagt til melding dersom ingen treff for manuelt søk.
4 = Korrigeringer i SMS modul (ikke helt klar for lansering ennå).

[2.0.2.19]
1 = Korrigert problem med at priser i ordrelinjer blir satt til standard varepris.
2 = Lagt til knapp i bildet for faktor justering ved import av varer/priser som oppdaterer skjermbildet i tillfell kolonnene flyter over hverandre.

[2.0.2.20]
1 = Lagt til mulighet for utskrift av avdelingsnavn i formularredigering. Feltet ligger i tblORDRE.
2 = Lagt til egen import av bilmodeller fra Romnes. Menyvalg fra Hjelp - Oppdater varer/priser fra internett.
3 = Fiks på import av dekkfiler dersom Loadindex ikke er angitt.
4 = Lagt til skjulte felt i vare og varegruppe for å angi om importerte data er med i Dekk Partner sitt lojalitetsprogram.
5 = Endret i ordrebildet for kunder med Dekk Partner tilknytning slik at varer i ordrelinjene blir røde dersom de ikke inngår i lojalitetsprogrammet.
6 = Korrigert at status ikke blir satt til ordre dersom man legger inn en avtale via stor knapp på venstre knapperad.
7 = Fjernet bekreftelse på om ordre skal lagres ved lagring. Lagrer uten noe ekstra spørsmål.
8 = Endret dekksøkemotor slik at sommerdekk vinterdekk er adskilt der pigg og piggfritt kun har innvirkning ved vinterdekk.

[2.0.2.21]
1 = Lagt til mulighet for å skrive ut faktura/kontantsalg etter intervall
2 = Endret Future for oppdatering av nytt motorvognregister.

[2.0.2.22]
1 = Fiks på utskrifter fra ordrebildet etter feil fra versjon 2.0.2.21 p.g.a. endring med mulighet for utskrift etter intervall.

[2.0.2.23]
1 = Fiks på Velg bil søkemotor der feil bil dukker opp dersom man har søkt på en bil i forkant som ikke kom noe eksakt match på.

[2.0.2.24]
1 = Endring i import av datafil som kobler typegodkjenninger med bilmodellregister, slik at eksisterende linker som skal endres p.g.a. tidligere feil blir oppdatert.
2 = Fiks på at du ikke kunne opprette en ny kunde på en eksisterende ordre via vanlig rutine med "Ny kunde" knapp i velg kunde bilde.

[2.0.2.25]
1 = Fiks på at biler med 0 som registreringsår kom feil med på PKK innkallelser.
2 = Endret lengde på biltype felt i oppdateringsrutine på bilmodeller fra 25 til 50 tegn.
3 = Fikset kundeliste utskrift ved utvalg på hvem som har handlet i varegruppe.
4 = Sperret for å skrive mer enn 255 tegn i fritekstfeltene i ordrebildet. Maks lengde av feltet.
5 = Lagt ut nye standard formularer for faktura og kasekvittering på internett.
6 = Fjernet Huthcard menyen for andre brukere enn de med Walker søkemotor.
7 = Endret i faktorbildet under vare/pris import, slik at det ikke går an å endre varegruppenavnene ved uhell.
8 = Lagt til mulighet for å lage varetelling på alle varegrupper på lokasjon.
9 = Lagt til mulighet for utskrift av kundeliste etter nummer intervall eller fra/til alfabetisk.

[2.0.2.26]
1 = Fiks fra versjon 2.0.2.25 der det manglet et felt i Avtaleboken, som førte til feil der.

[2.0.2.27]
1 = Lagt til innstillinger for oppkobling mot Auto Data. Fil - Administrator - Innstillinger og fane Auto Data. Legg inn ditt firmanr. hos Auto Data på rett leverandør.
2 = Laget spørre-/bestillingsrutine mot Auto Data. Når du står på en ordrelinje kan du trykke på knappen AD (med ikon handlevogn), og spørre pris, beholdning på vare, samt bestille direkte.
3 = Korrigering på lagerstyring av varer dersom beholdning er negativ og man melder inn varer via bestilling. Fiksen korrigerer ikke beholdninger som allerede er blitt feil.

[2.0.2.28]
1 = Korrigert problem med at fritekstfeltet i leverandørbildet ikke var redigerbart.
2 = Lagt til automatisk visning av Vår ref. i ordrebildet dersom man glemmer å fylle dette ut før lagring.
3 = lagt til mulighet for inlegging av ident og passord under fanen Auto Data i innstillinger.
4 = Lagt til høyreklikk på regnr. i ordrebildet for å kunne gjennomføre en PKK via Auto Data
5 = Lagt til fiks slik at ikke en arbeidsstasjon kan skrive over ordre/faktura som er gjort på en annen arbeidsstasjon i et flerbrukermiljø.

[2.0.2.29]
1 = Endring i dekkimport modulen for å håndtere desimaltall på bredde angivelse.
2 = Lagt til mulighet for å kjøre tilbake en sikkerhetskopi av Motorvognregister for å f.eks. slippe å kjøre oppdatering via internett, eller dersom den feiler.

[2.0.2.30]
1 = Endret slik at siste varesøk alltid huskes, og blir brukt ved åpning av varesøk bildet.
2 = Lagt til beholdning, lokasjon, fritekst og tilleggsinfo i varesøk.
3 = Fjernet "debug" vindu i Auto Data handlekurv vinduet (det store hvite feltet).
4 = Korrigering på rutine for automatisk påminnelse av avtaler via SMS.
5 = Lagt til mulighet for å legge inn varer direkt i Auto Data handlekurv uten å gå via ordrebildet.

[2.0.2.31]
1 = Lagt til mulighet for import av kalkyler på varegrupper via sdv-fil. Format: KALKYLE;Varegruppe;Pakkefaktor;Innprisfaktor;utprisfaktor Eksempel: KALKYLE;KLO;1.2;0.83;1,27

[2.0.2.32]
1 = Lagt til fiks på Auto Data kundenummer der kundenummeret begynner med 0, altså ledende null(er) som da bare ble kuttet bort.

[2.0.2.33]
1 = Fiks på import av bilmerker. Har måttet gå tilbake på å importere samme bilmerke flere ganger, da veidirektoratet benytter flere forskjellige merkekoder på samme bilmerke.
2 = Korrigert slik at pakkefaktorer blir tatt hensyn til pr. varegruppe selv om pakker blir lagt under varegruppe Arbeid.
3 = Endret datagrunnlag på Statistikk-fane i varearkiv slik at det blir likt med Hvem har kjøpt-fane.
4 = Lagt til visning av kundenavn på alle avtaler i avtalebok.
5 = Lagt til fiks på sjekk mot beholdning/pris hos Auto Data slik at rutinen fungerer selv om desimalskilletegn er satt opp med komma i regionale innstillinger.
6 = Lagt til ny tabell under innstillinger for innlegging av standard beskjeder/tekster som man ofte benytter i fritekstfeltene i ordre- og avtalebildet.
7 = Lagt til høyreklikk på fritekstfelt i ordrefriteks, fakturafritekst og fritekst i ny avtale, der standard beskjeder/tekster fra innstillinger kommer opp som valg.

[2.0.2.34]
1 = Fiks på feilmelding "tblOrdre not in edit or insert mode" ved høyreklikk for å legge til beskjeder.
2 = Lagt til høyreklikk på avtaler for å angi bakgrunnsfarge på avtaler for å vise forskjellige statuser på avtalen. Hvit = normal, Blå = bilen står utenfor klar til behandling og Rød = Bilen er påbegynnt i hallen. Grønn er som vanlig ferdig fakturert.
3 = Fiks på visning av Fritekstfelt ved innlegging av flere avtaler pr. ordre eller ved innlegging av avtale uten ordretilknytning.

[2.0.2.35]
1 = Fiks på feilmelding "Table is read only" ved redigering av monteringsvarer.

[2.0.2.36]
1 = Fiks på dekksøkemotor for å håndtere desimaltall i Høyde, Bredde og Profil.
2 = Fiks på at ordrenummer ikke blir tildelt ved overføring av dekk fra priskalkyle direkte til ordre. Gjelder kun for kunder med dekksøkemotor.
3 = Fiks på at avtaler 2 dager frem i tid blir med på SMS påminnelse for neste dag.
4 = Endring på at innbetalingsdato på kontantsalg blir ordredato og ikke dagens dato.
5 = Lagt til mulighet for å kjøre et eget script under gjenoppretting av Motorvognregister fra login bildet. Dette fordi standard scriptet feiler på noen installasjoner.
6 = Fiks på bestillingsrutine mot Auto Data for kunder med kundenummer som begynner på 0.

[2.0.2.37]
1 = Endret lengde på fritekst på ordre og faktura til nærmest uendelig (diskplass på pc'en er begrensning). Husk å endre formular, slik at fritekstfeltet automatisk utvider seg.
2 = Lagt til tabell under instillinger for å angi navn på salgskontoer.
3 = Endret posteringsjournal til å vise navnet på salgskontoen dersom denne er oppgitt under innstillinger.
4 = Lag til felt for standard inn pris før kalkyler i varekartotek.
5 = Endret importrutiner av vare-/pris-/dekk filer for å oppdatere standard inn pris før kalkyler i varearkivet.
6 = Lagt til felt i kundearkivet for å angi om kunde er internkunde eller ikke.
7 = Endret ordremodulen slik at den automatisk setter på kryss for internfaktura dersom internkunde blir valgt. Manuell avkryssing støttes også. Ved avkryssning, blir verkstedmateriell satt til 0 og sperret av for editering, og alle ordrelinjene blir satt til moms fritt.
8 = Lagt til knapper i Auto Data bestillingsbilde for å legge til og fjerne bestillingslinjer. Dette i tillegg til Ctrl-Del for slett, og Pil Ned på siste linje for ny linje.
9 = Lagt til høyreklikk på avtaler i avtalebok for å kunne angi gul farge på avtale der deler er i bestilling.
10 = Lagt til mulighet for å redigere avtaler som ikke er knyttet mot ordre. Dobbeltklikk på avtale.
11 = Lagt til mulighet for å legge en hel ordre over i handlekurven til Auto Data. Trenger altså ikke ta en ordrelinje av gangen.
12 = Lagt til høyreklikk på delvare (undervare) fane i varearkivet, for å kunne sette/slette en undervare for en hel varegruppe.
13 = Satt uthevet visning på den fritekstfane du er i ved ordreregistrering.
14 = Lagt til mulighet for å angi egen nummerserie på kontantsalg. Legg til nummerserie under innstillinger med "ID Navn" = OR_KONTANTNR. NB!!! sett nummerserien slik at den ikke kolliderer med kredittsalg, eller tidligere kontantsalg!
15 = Lagt til knapp i "Endringsliste" over nye funksjoner i Future ved nedlasting, for å kunne åpne endringsloggen i Notepad/Notisblokk.
16 = Endret fakturajournal til å vise sum inkl. mva med øreavrunding, slik at summen stemmer eksakt med det som står på giro/kvittering.
17 = Lagt til søk på ordrenummer i historikken.
18 = Lag til felt for standard ut pris før kalkyler i varekartotek.
19 = Endret importrutiner av vare-/pris-/dekk filer for å oppdatere standard ut pris før kalkyler i varearkivet.
20 = Korrigert automatisk valg av grossist ved ny inlegging av vare mot Auto Data. Grossist blir valgt ut fra hvilken leverandør som er linket under innstillinger til Auto Data, samt leverandøren som er angitt på varen.
21 = Fiks på at Kjør knapp ikke blir aktiv under menyen Rapporter - Egne rapporter.
22 = Fiks på vare-/pris import der man kunne få Key Violation.
23 = Lagt til begrensninger på kjøretøygrupper i PKK innkallelse, slik at kun de kjøyretøygruppene som skal inn annenhvert år blir tatt med.
24 = Korrigert fakturajournal slik at den beregner eks mva dersom ordren er satt mva fri, men likevel satt mva på linjene.
25 = Lagt til timeglass ved sikkerhetskopiering, slik at man ser at systemet jobber.
26 = Lagt til mulighet for å kjøre ut DM med utvalg på bilmerke og modell, da ut fra regnr som er benyttet i ordreregistrering.
27 = Fiks på purringer som ikke kom ut etter endringer fra en av de siste oppdateringene.
28 = Endret slik at avtaledato og tidspunkt også vises på avtaler frem i tid i "åpne ordrer" skjermbilde.

[2.0.2.38]
1 = Lagt til farger på avtalebok-kolonnen i oversikten over åpne ordrer, ut fra fargen i avtaleboken, samt mulighet for filtrering på avtalefarge.
2 = Fiks på innbetalingsjournal der kontantordrer som ikke var fakturert kom med på journalen.

[2.0.2.39]
1 = Laget funksjon for å vise beholdning fra andre Futuredatabaser på samme server. Funksjonen vil derfor kun være til nytte for kunder som kjører på felles server/ASP.
2 = Fiks på automatisk sikkerhetskopi plan, der det på en del installasjoner ikke ble utført noen sikkerhetskopi. Sikkerhetskopi planen må legges inn på nytt!
3 = Laget ny og forbedret utvalgskriterier for DM basert på bilmerke og modeller.
4 = Satt 1 som standard levert i antall kolonnen i ordrebildet.
5 = Lagt til oliven-farge i avtaleboken for å kunne markere en avtale der bilen er klar for levering, men ennå ikke fakturert.
6 = Lagt til mulighet for endring av avtalefarge også ved visning av en mekaniker, og ikke bare ved visning av alle.
7 = Laget ny telleliste under varetelling, samt egen rapport for beholdning/lagerverdi fra samme skjermbilde, med mulighet for gruppering enten pr. varegruppe, eller lokasjon.
8 = Lagt til nytt felt i ordrebildet for fritekst på tilbud. Feltet heter or_tilbudfritekst og ligger i tblOrdre under formularredigeringen.
9 = Endret fakturajournalen slik at den også tar med fakturaer som er "tomme" uten linjer, og da går i 0.
10 = Lagt inn mulighet for å beregne automatisk verkstedmateriell på internfakturaer uten mva.
11 = Korrigering på fordeling av mekanikertid der det er flere arbeidslinjer på samme ordre. Her foreslo systemet kun tiden på den første fordelingen, mens de neste måtte slåes inn manuelt.

[2.0.2.40]
1 = Fiks på oppslag av beholdninger i andre Future databaser dersom den siste tilgjengelige databasen ikke er en Future database.
2 = Lagt til visning av beholdninger i andre Future databaser via Vare, Dekksøk, Varesøk i tillegg til Ordrebildet.
3 = Lagt til mulighet i "Hvem har kjøpt" fanten til å vise solgte, tilbud eller åpne ordrer.
4 = Lagt til nytt importformat for linking mellom bruktimporterte biler og Romnes modellregister.

[2.0.2.41]
1 = Laget kolonne for varekost i opne ordrer bildet, samt i opne ordrer rapport. Har også laget summeringsfelt i bunnlinjen i skjermbildet for alle tallfelt.
2 = Lagt til fiks ved forsøk på sletting av vare som har vært i bruk. Beholdninger osv. ble slettet, slik at varene tilsynelatende forsvannt i ordrer og fakturaer!
3 = Endret statistikkberegning under varegrupper slik at summer blir summert inn i hovedvaregrupper dersom de inneholder undervaregrupper.

[2.0.2.42]
1 = Fiks på feil fra versjon 2.0.2.41 ved kjøring av åpne ordrer rapport.

[2.0.2.43]
1 = Fiks på lagerverdirapport, der linjesum kolonnen på utpris viste sum ut fra innpris.
2 = Endret varetelling slik at man kan legge til varelinjer manuelt, samt telle varer som ikke er lagertstyrt og få de med på lagerverdirapporten.
3 = Åpnet for bestilling mot AutoData for Svendsen Eksos, med automatisk konvertering av Walker varenummer (WA -> EKS).
4 = Endret importrutinen slik at neste ledige kundenummer kun blir oppdatert ved import av kunder, og ikke uansett hva som importeres.
5 = Fiks på feil "Division by zero" som kan oppstå ved angivelse av fastpris i ordrebildet.
6 = Lagt til fra/til datointervall i reskontrobildet, for å avgrense visning av poster innen en gitt periode.
7 = Lagt til stigende sortering på fakturanummer innenfor hver kunde på reskontrovisning pr. kunde.

[2.0.2.44]
1 = Lagt til mulighet for kjøring av sql-script for kunder som kjører Future som en ASP-løsning.
2 = Lagt til mulighet for sending av epost fra forhåndsvisning for kunder som kjører Future som en ASP-løsning, der Outlook ikke er installert.
3 = Lagt til mulighet for import av ocr-innbetalinger selv om feltet kid_for_eksport er benyttet i utskrifter.
4 = Endret oppdatering av rabattsatser på ordrelinjer slik at rabattene ikke endrer seg ved bytte av kunde bortsett fra dersom kunden er satt opp med en annen rabatt som er forskjellig fra 0.

[2.0.2.45]
1 = Endret importrutine av vare-/prisfil slik at feltet lagerstyres ikke røres på eksisterende varer. Nye varer blir opprettet med de data som ligger i filen.

[2.0.2.46]
1 = Lagt til tabell for å kunne gi rabattprosent pr. varegruppe for kunder, og ikke bare for kundegrupper.
2 = Fjernet mulighet for utskrift av fakturanummer intervall dersom man står på en ordre i det man trykker på utskrift. Dette fordi ordren du da står på også blir fakturert.
3 = Laget innstilling på om internfakturaer skal påvirke beholdning i varearkivet.
4 = Laget mulighet for å gi rabattprosent pr. varegruppe på kunde på egen fane i kundearkivet.
5 = Fiks på innlesing av innbetalingsfil fra BBS, der man fikk "is not a valid integer value".
6 = Lagt til visning av firmanavn i heading i de forskjellige skjermildene i Future, slik at man alltid vet hvilket firma man er logget inn i.

[2.0.2.47]
1 = Lagt til sortering på varenummer i varesøk bildet.
2 = Lagt til korrigering på innlesing av nye kunder, slik at feltet "Ikke bileier" blire fyllt ut med default at kunden er bileier.
3 = Lagt til valg for å legge pakker på eksisterende ordrer når du går fra Velg Bil bildet til Ordrebildet. Gjelder for Romnes søkemotor.

[2.0.2.48]
1 = Lagt til kundenavn, kilometerstand og 4 siste siffer i understellsnummer mot Autodata sin PKK integrasjon.
2 = Endret søkemotoren slik at det kommer frem pakker på biler som er førstegangs registrert året før de egentlig kom ut.
3 = Endret utskriftsrutine fra ordrebildet, slik at man kan velge skuff 1 og 2 ut fra hvilke skuffer som er tilgjengelige for hver enkelt skriver.
4 = Endret eksport til Visma slik at avdelingsnummer som er angitt på fakturaene blir med.

[2.0.2.49]
1 = Endret rutine for beregning av prosentsats ved fastpris, slik at det kun blir beregnet rabatt på delene og ikke arbeid. Har og lagt til et felt under varer, der man kan slå på et kryss for "ikke rabatt ved fastpris" dersom det og skal gjelde deler eller andre typer varer enn arbeid.
2 = Eksport til DI er lagt til for noen versjoner siden, men ikke spesifisert her i endringsloggen. Nå er det her altså ;)
3 = Lagt inn sperre på demolisens til kun å kunne opprette 100 tilbud/ordrer.'
4 = Lagt til fiks på overgang fra Velg bil bildet til Ordre der man får en Sql feil dersom det er valgt en kunde i Velg Bil bildet.

[2.0.2.50]
1 = Endret dekkimport slik at oppbyggingen av varenavn blir snudd slik at dimensjonen kommer først, så merke og modell.
2 = Endret i varesøk bildet slik at man kan trykke på de enkelte kolonneoverskriftene for å sortere kolonnene enten stigende eller synkende.
3 = Satt alle ftp nedlastings komponenter til passive mode = true. Dette p.g.a nedlastingsproblemer gjennom noen brannmurer.

[2.0.2.51]
1 = Endret i søkebildet på varer slik at varegruppestrukturen viser eventuelle nivå som opprettes i varegruppene, og da søker på varer ut fra hvilket nivå som velges.
2 = Fikset slik at man ikke skal få feilmelding ved opprettelse av pkk mot Autodata.
3 = Endret for kunder med dekk-/dekkpartner lisens slik at ved utskrift av tilbud, så går ordren på skjermen automatisk over til tilbud, dersom den ikke allerede er lagret som ordre.
4 = Endret rutine som finner bileier i velg bil bildet i Romnes søkemotoer til også å ta utgangspunkt i tilbud, og ikke bare ordrer.

[2.0.2.52]
1 = Endret i Velg dekk søkemotor slik at alle felt blankes ut ved nytt søk, og ikke forrige søk henger igjen.
2 = Lagt til 2 nye felt på kunde for å angi hvem kunden eies av, og hvem kunde som skal motta faktura som standard. Lagt til felt i Ordre tabellen for hvem som er fakturamotaker, og hvem som er kunde. Endringene gjelder kun for kunder med Dekk Partner lisens!
3 = Endret importrutinen av kunder, slik at eier id og fakturamottaker id blir satt til kundeid'en som default.
4 = Fiks på utskrift av kundeliste. Feilmelding om at felt Regnr ikke finnes.
5 = Endret visning av aktiv arbeidstid i avtaleboken, slik at starttidspunktet vises fra om med første aktive time selv om det ikke er fyllt ut noe på f.eks. søndag.
6 = Lagt til nytt felt under Generelt fanen i innstillinger, der man kan angi om varer oppgitt med Tim/Timer også skal være med i beregning av rabattprosent ved fastpris.
7 = Endret rutine for å finne åpne ordrer når man går fra velg bil bildet til ordrebildet, slik at den sjekker på regnr i stedet for kundenummer.

[2.0.2.53]
1 = Fiks på at ikke kundenavn dukker opp på historikknapp i ordrebildet før ordren er lagret.
2 = Lagt til hastighetskodenen HR og Z i velg dekk søkemotor.
3 = Lagt til mulighet for søk på dekk med/uten pigg direkte i varesøk bildet for kunder med Dekk Partner lisens.

[2.0.2.54]
1 = Endret i varesøk slik at ved valg av varegruppe så blir ikke søket automatisk utført.
2 = Fikset i velg bil bildet slik at korrekt bileier kommer frem. De som fortsatt sliter med dette etter denne oppdateringen, må kjøre et script på databasen sin for å korrigere på noen data.
3 = Første versjon av Dekkhotell for Dekk Partner kjeden er på plass.

[2.0.2.55]
1 = Lagt til siste purredato i reskontro.
2 = Endret spørsmål for om du vil beholde kunde ved endring av fakturamottaker, slik at det blir gjort som standard. Dette gjelder kun Dekk Partner kunder.
3 = Lagt til mulighet for å legge inn ny kunde direkte i "Velg bil" bildet.
4 = Ny versjon av Dekk Hotell for Dekk Partner.
5 = Endret rutine for å opprette varetelling og tellelister slik at alle varer med beholdning, både pluss og minus beholdning, kommer med i listen. Ikke bare varer med posetiv beholdning.
6 = Lagt til nytt KID felt "KID_Visma" under "tblOrdre" i formularredigeringen. Denne KID'en er bygd opp med 5 siffer for kundenummer, 9 siffer for fakturanr og 1 sjekksiffer. Fakturanummer kommer med ledende nuller.

[2.0.2.56]
1 = Endringer i dekkhotell modul for Dekk Partner.
2 = Endring på faktura eksport til Mamut. Det ble skrevet feil hovedokskonto for debitorer i filen.

[2.0.2.57]
1 = Endret i dekk søkemotor slik at ved manuelt søk, så begynner systemet først å søke når alle felt er fylt ut.
2 = Endret i dekksøkemotor slik at både vinerdekk og sommerdekk vises samtidig dersom sommerdekk og vinterdekk er krysset av for samtidig.
3 = Fiks på lagring av rabattmatrise dersom det er lagt inn blanke verdier i rabattfeltene.
4 = Laget oppdatering av varekatalog for Dekk Partner via Hjelp-menyen.

[2.0.2.58]
1 = Lagt til visning av disponibelt i "Velg Dekk" søkemotor.
2 = Fiks på dekkhotell for Dekk Partner på utvalg i rapporter fanen.
3 = Fiks på registrering av reservasjon av dekkhotell dersom feltet som angir om bilen kjører på piggdekk nå ikke er fult ut.

[2.0.2.59]
1 = Fiks på endring av sikkerhetskopi plan dersom man endrer lokasjon på sikkerhetskopi stasjon/bane.
2 = Lagt til mulighet for å begrense eksport til regnskapssytem med kun kreditt fakturaer. Altså utelate alt kontantsalg.
3 = Lagt til mulighet for å sende regnskapsfil via Outlook, og ikke bare direkte via en SMTP komponent.
4 = Lagt til mulighet for å angi fri leveringsmåned under innstillinger - betalingsbetingelser.
5 = Lagt til ny kolonne for rabattsats og rabattert pris i velg dekk søkemotor. Dersom kunde ikke er valgt, vil rabattsats til kontantkunde automatisk velges.
6 = Lagt til rabatt kolonne i Priskalkyle under velg dekk søkemotor, samt mulighet for å manipulere denne direkte her før man eventuelt går over til et tilbud eller ordre.
7 = Sperret for redigering og flytting av Dekk Partner varegrupper.
8 = Lagt til mulighet for å effektuere ordre, altså klargjøre for fakturering, og så senere fakturere alle effektuerte i en operasjon for Dekk Partner lisens.
9 = Endret listen over årstall i PKK modulen, slik at også året man er inne i vises.
10 = Fiks på at bil blir liggende igjen på "gammel" kunde når man endrer fakturakunde i ordrebildet.

[2.0.2.60]
1 = Fiks på at fakturakunde og kunde-eier ikke ble satt til ny kundeid ved oppretting av kunde i ordrebildet og ved å angi kundenummer manuelt.
2 = Fiks på samme feil som over, men ved oppretting i kundebilde.

[2.0.2.61]
1 = Fiks på oversikt over åpne poster i reskontro dersom man velger pr. en dato, og det er ført automatiske innbetalinger på billagene før fakturadato.
2 = Laget ny visning av varegruppe liste under import av priser. Viser nå kun varegrupper som er i bruk, eller man kan velge å vise kun varegrupper som er med i importen.
3 = Fiks på eksport til Visma. Avdeling kom ikke med på siste postering i fila, og øreavrunding kom på motsatt side av kredit/debet.

[2.0.2.62]
1 = Fiks på feil ved oppretting av ny kunde i ordrebildet. Feilen oppstod i fra forrige versjon.

[2.0.2.63]
1 = Endret i utskriftsbildet fra faktura-/posteringsjournal, til å kunne sende regnskapsfil via Outlook, dersom dette er ønskelig.
2 = Fjernet spørsmål om man vil endre fakturamottaker ved bytte av kunde i ordrebildet, dersom man ikke har Dekk Partner lisens.

[2.0.2.64]
1 = Fikset feil fra forrige versjon med at utskrift i fakturanummer intervall ikke fungerte lenger.

[2.0.2.65]
1 = Fiks på at handlekurven med bestilling mot Auto Data ikke tømmes etter bestilling.
2 = Endret rutinen for import av pakker fra Romnes slik at den tar hensyn til endringer i hvilken periode pakken passer.

[2.0.2.66]
1 = Fiks på visning av reskontro oversikt etter feil som oppstod ved endring for noen versjoner siden.
2 = Lagt til ny kundeimport for Dekk Partner med flere felt.

[2.0.2.67]
1 = Laget samlefakturarutine for kunder med Dekk Partner lisenskode.

[2.0.2.68]
1 = Endring i velg bil bildet for kunder med Standard lisenskode slik at biler med feil modellnavn fra vegdirektoratet (f.eks. bindestrek), blir oversett, og alle modeller blir listet ut.
2 = Endret for kunder med DekkPartner lisens slik at varer utenom DekkPartner sitt varespekter også vises med rød farge i dekksøkemotoren.
3 = Endret dekksøkemotoren slik at også mindre dimensjoner av dekk vises dersom alternativ dimensjon velges.
4 = Diverse endringer etter ønske fra Dekk Partner sentralt før oppstart hos forhandlere.
5 = Lagt inn mulighet for å angi pris inkl. mva. i varearkivet, ved å dobbeltklikke på feltet "Inkl.mva.".

[2.0.2.69]
1 = Fiks på redigering av salgskonto på beskyttede varegrupper fra Dekk Partner
2 = Fiks på feil ved gruppering av produsent i dekksøkemotor for Dekk Partner.
3 = Fiks på at kolonne forsvinner i varesøk dersom søkebilde lukkes mens en av kolonnene er gruppert.
4 = Endring av eksport til Visma. Øreavrunding bytetr plass kredit/debet. Endret koder for DbTrnCl, CrTrnCl, DbTxCd og CrTxCd.

[2.0.2.70]
1 = Endring på at avdeling automatisk kommer med på ny ordre når man kopierer/krediterer en gammel en.
2 = Endret kundeimport slik at poststeder som er brukt i importfilen som ikke finnes i Future, automatisk blir opprettet.
3 = Laget modul for å kunne egenkomponere oppsett for KID under Innstillinger - KID oppsett. Dette vil da overstyre de andre KID definisjonene i Future.
4 = Oppdatert fiks på at kolonner forsvinner ved varesøk. Kolonner forsvannt fortsatt ved gruppering.
5 = Sperret mulighet for å kunne fått lagret ordrelinjedata på en arbeidsstasjon dersom en annen har oppdatert og fakturert i mellomtiden.

[2.0.2.71]
1 = Lagt til mulighet for å registrere dekkhotell for Dekk Partner forhandlere uten at de må knytte det mot et reg.nr.
2 = Laget automatisk popup dersom tilleggsinfo om bilen eksisterer. Gjelder for de med Romnes/Standard lisenskode.
3 = Lagt til felt på bestillingslinje for å kunne angi ordrenummer linjen skal gå mot.
4 = Lagt til felt i dagsoppgjør for å kunne angi et kontant uttak beløp i.h.t. kviteringer. Kommer da spesifisert seperat på dagsoppgjør rapporten.
5 = Laget mulighet for å lage DM med utvalg på kunder ut fra kundegruppe. Det må vel og merke ha vært "bevegelse" på kunden.

[2.0.2.72]
1 = Fiks i Dekkhotell på visning av lister i reservasjonsbilde.
2 = Endring på registrering av tilleggsinformasjon (pop up) på reg.nr. slik at all informasjon kan slettes.
3 = Endret tilbake slik at en ulagret post i ordrebildet blir forkastet dersom man begynner på en ny. Automatisk for Walker lisens, og med bekreftelse for Romnes/Dekk/DekkPartner

[2.0.2.73]
1 = Fjernet automatisk "pop-up" i ordrebildet på tilleggsinformasjon på bil for kunder med Romnes lisenskode.
2 = Lagt til modul for eksport til Nordea Factoring. Egen fane under innstillinger for Factoring, samt eksport via vanlig utskrift av faktura-/posteringsjournal.
3 = Oppdatert eksport til Visma. Endringer i bunthode, mva koder på øreavrunding og motreferanse på kontantinnbetalinger.
4 = Lagt til mulighet for eksport av bestillinger til grossister med Navision. Gjelder kunder med Romnes søkemotor.

[2.0.2.74]
1 = Korrigert slik at rabattsats i ordrebildet for gitt kunde/kundegruppe blir oppdatert umiddelbart på linjenivå.
2 = Lagt til felt for "Deres referanse" i Dekkhotellavtale og reservasjon. Oppdatert utskrifter og rapporter for feltene.
3 = Lagt til komplett adresseinformasjon på både kunde og kundeeier i rapportliste under Dekkhotell.
4 = Endret i "Velg Bil" bildet for Romnes slik at valgte pakker også kan legges til på et eksisterende tilbud, og ikke bare på ordre.
5 = Endret innlesningsrutine av Dekk Partner varekatalog, slik at det kun er ved komplett import at systemet oppdaterer utgåtte varer.

[2.0.2.75]
1 = Oppdatert Nøkkeltallsrapport og Periodevis omsetning, slik at man kan velge ut enten alt salg eller kun kredittsalg.
2 = Oppdatert ledetekster og summeringer på Nøkkeltallsrapport slik at den blir lettere å forstå. Rapporten viser gjennomsnittlige verdier for alt salg pr. varegruppe.
3 = Laget knapp i Dekkhotell på ordrelinjene for å kunne lage et tilbud ut fra avtalt arbeid.
4 = Laget knapp i "Kjør Sql spørring" bildet for å kunne komprimere Future databasen. Funksjonen gjelder for kunder med Romnes lisens.
5 = Fiks på feilmelding "key Violation" som kunne komme ved oppdatering av Dekk Partner varekatalog.

[2.0.2.76]
1 = Fiks på problem med at programmet går i heng dersom man benytter pil opp/ned i kundedelen i ordrebildet når man kjører via Terminalserver.
2 = Fiks på søk og bla gjennom kunderegister dersom kundeeier eller fakturamottaker ikke er fyllt ut.
3 = Lagt til % søk på kundenummer i kundesøk.
4 = Laget funksjon for å kunne kopiere salgskontoer fra en hovedvaregruppe og ned på alle undervaregruppene.
5 = Lagt til kolonne for disponibelt i beholdningslisten i varearkivet.
6 = Laget eget felt i ordrebildet for Dekk Partner hovedkontor, for å kunne angi hvilken kunde/forhandler man fakturerer på vegne av.
7 = Lagt til nytt felt i ordrebildet for å kunne angi hvilken faktura en kreditnota gjelder. Feltet vises kun dersom man kjører oppløsning på 1024 eller større, og kun på kreditnotaer. Feltet blir brukt i eksport til Visma.
8 = Fiks på oppdatering av status på fakturaer til "Journalført" ved eksport av kun kredittsalg til regnskapssystem.
9 = Lagt til mulighet for å skrive ut ordrebekreftelser i ordrenummer intervall.
10 = Lagt til høyreklikk i søkerresultat lister og åpne ordrer liste for eksport av resultat til Excel.

[2.0.2.77]
1 = Fiks på funksjon for å oppdatere Dekk Partner varekatalog som oppstod i forrige versjon.

[2.0.2.78]
1 = Endring i eksport til Visma vedr. MotRef på kreditnotaer.
2 = Korrigert rapportmodul, slik at man kan lage egne dataset for egne rapporter, samt fylle ut eventuelle parametre ved kjøring av egne rapporter.
3 = Korrigert eksport til Visma slik at ikke enkelte billag ikke går i null kredit/debet.
4 = Korrigert for kunder med Romnes/Walker lisenskode, slik at ordrebildet alltid beholder valgt kunde ved lagring uten å gå via kontantkunde.
5 = Endret i ordrebildet ved kundesøk via Alt+s, slik at dersom det er en ny ordre, så byttes både kunde og fakturamottaker ved søk, dersom man endrer kunde etter lagring får man spørsmål om både kunde og fakturamottaker skal endres. Gjelder for Dekk Partner.

[2.0.2.79]
1 = Fiks på problem med at tilgjengelige datasett forsvannt fra formularredigeringen i forrige versjon.

[2.0.2.80]
1 = Endret i rutine ved fakturautskrift slik at kotant/kreditt fakturaformular blir valgt ut fra antall dager kreditt på betalingsbetingelsen, og ikke ut fra at det er automatisk "Kontant" dersom det er første betalingsbetingelse i listen. Dette er gjort fordi noen kunder har overskrevet de standard betalingsbetingelsene som er i Future
2 = Lagt til eksport av faktura til Høkas Kredittadministrasjon.
3 = Endret i regnskaps eksport modul slik at dersom man velger etter fakturanummer intervall, så husker systemet hva som er siste nummer som ble eksportert, og velger automatisk neste som fra-nummer neste gang man eksporterer.
4 = Lagt til en liten "pause" etter nedlasting av vare/prisfiler, slik at utpakkingen skal bli ferdig før importen starter.
5 = Fiks på feil ordre status ved overgang fra Velg dekk bildet til ordrebildet for kunder med Dekk Partner lisens.
6 = Lagt til automatisk lukking av forhåndsvisning etter utskrift.
7 = Lagt til mulighet for å benytte bokstaver i kundenummer mot Auto Data.

[2.0.2.81]
1 = Laget egen importrutine via internett for Walker varefiler til Svendsen Eksos kjeden.

[2.0.2.82]
1 = Lagt til funksjon F10 på ordrelinjeivå i ordrebildet, for å kunne angi en pris pr. enhet inkl. mva.
2 = Lagt til visning av lokasjon pr. bestillingslinje i varebestillingsbildet.
3 = Lagt til mulighet for kun å søke blant varer med beholdning i varesøk.
4 = Endret skjermbilde for bestilling mot AutoData slik at kostpriser ikke vises som default. Kryss for visning kan velges. Gjelder kunder med Walker søkemotor.
5 = Endret i handlekurv mot AutoData slik at dersom man endrer leverandør, så kan man velge å ta med seg de varene man har plukket på forige leverandør.
6 = Fikset tabulator-rekkefølge ved registrering av ny kunde i ordrebildet.

[2.0.2.83]
1 = Endret i integrasjonen mellom Future og BUSpek slik at kontrollnummer blir lagret i ordre-fritekstfeltet i Future.
2 = Satt default verdi på internkunde til 0 ved registrering av ny kunde i ordrebildet, slik at ikke "forvirrende" grå hake på internkunde feltet vises. Kun kosmetisk betydning.
3 = Fiks på feil ved gruppering pr. regnr. i historikk bildet.
4 = Lagt til menyvalg på høyreklikk på avtale for å aktivere/de-aktivere SMS påminnelse. Lagt til ikon på avtale dersom SMS påminnelse står slått på. Automatisk påminnelse må være slått på under innstillinger!
5 = Utvidet feltet som lagrer Beskjeder til å være 255 tegn (maks).
6 = Endret i Historikk bildet slik at et søk ikke tar med slettede ordrer som standard, men at man kan krysse av for å vise disse også.
7 = Laget "inneholder" søk på navn i reskontro. Kan altså skrive hvilken som helst del av navnet på en kunde før man trykker på Søk knappen.
8 = Endret i nedlastingsrutine av varer/priser, slik at systemet venter på at alle filer er pakket ut før import starter.
9 = Endret synkroniseringsmodulen på kunder for Dekk Partner, slik at også endringer i poststed tabellen blir oppdatert ute hos forhandlerene.
10 = Lagt til visning av hva klokken er i statusfeltet nederst til høyre i Future. Laget for kunder som kjører Future i fullskjerm på ASP server, som da ikke ser klokken i Windows.
11 = Lagt til kolonner for varegruppe og lokasjon i varetelling, samt lagt til mulighet for sortering på alle kolonner slik at man kan få varetellingslinjene i samme sortering som tellelisten.
12 = Lagt til felt som viser bilmerke i åpne ordrer rapporten. Vil selvfølgelig kun vise dersom regnr er lagt inn på ordren/tilbudet.
13 = Lagt til mulighet for å flytte en avtale til en gitt dato/klokke via høyreklikk på avtalen.

[2.0.2.84]
1 = Lagt til eksport av fakturajournal til Uni Micro.
2 = Fiks på eksport av fakturajournal til Rubicon der det var angitt momskode på posteringer til kasse.
3 = Endret dekksøkemotoren, slik at loadindeks blir tatt hensyn til.
4 = Endret farge på Dekkhotell knapp i velg bil og ordre bildet til rød dersom kunden har en dekkhotell avtale, ellers er fargen sort.
5 = Endret beskrivelse på oppdatering av varekatalog for Dekk Partner.
6 = Endret regnskaps eksportformat mot Rubicon for Dekk Partner slik at kontantsalg ikke føres mot noe reskontro.

[2.0.2.85]
1 = Endret tilbake regnskaps eksportformat mot Rubicon for Dekk Partner slik at kontantsalg føres mot reskontro som før.

[2.0.2.86]
1 = Endret eksport til Høkas slik at eksporten tar hensyn til hvor mange siffer rentesatsen er skrevet med under innstillinger.

[2.0.2.87]
1 = Endret i ordre/faktura modulen slik at mva. sats. endres til ny sats dersom den er endret etter at tilbudet/ordren er opprettet. Mva. sats endringen skjer enten når ordren blir bearbeidet videre og lagret, eller ved utskrift.

[2.0.2.88]
1 = Lagt til kolonne som viser navnet på lageret i dekksøkemotoren.
2 = Fjernet visning av lagerinformasjons-kolonner i ordrebildet på varer som ikke er lagerstyrt.
3 = Endret varemottak slik at søkefunksjon etter vare er likt som ellers i systemet.
4 = Fiks på eksport til Uni Micro der feil standard salgskonto ved fritt salg ble benyttet.

[2.0.2.89]
1 = Fiks på bestillingsforslag i bestillingsrutinen, slik at den tar hensyn til hvilket lager man bestiller til.
2 = Endret kolonneheading på handlekurv mot Autodata slik at pris kolonnene nå heter Netto/netto pris.
3 = Lagt til eksport til InfoEasy. Dette er betaversjon av eksport, og er fortsatt under testing
4 = Lagt til mulighet for å søke på Kundens ref i ordrebildet.

[2.0.2.90]
1 = Fiks på at nedtrekksmeny på Ny ordre knapp i ordrebildet av og til forsvinner.
2 = Fiks på at kopiering/kreditering av ordre ikke tar med kundeeier (gjelder Dekk Partner).
3 = Lagt til høyreklikk i historikk bildet for eksport av historikk til Excel.
4 = Korrigering av eksport til InfoEasy, der reskontronummer overstiger 6 siffer. Styres da mot en samlereskontro for alle kunder dette gjelder.
5 = Lagt til felt på varegruppenivå for Dekk Partner, for å angi miljøavgift for varer tilhørende denne varegruppen pluss undergrupper, samt oppdatert import av dekk, slik at nye automatisk får miljøavgiften som er angitt.

[2.0.2.91]
1 = Lagt til mulighet for utvalg på kundenummer i rapportene Periodevis omsetning og Nøkkeltallsrapport.
2 = Laget egen fane under varearkivet med alle bestillinger som gjelder varen man står på. Nyest øverst. Dobbelklikk for å åpne bestillingen.
3 = Endret i dekksøkemotor, slik at enda flere alternative dimensjoner utover standard dimensjon kommer frem.
4 = Endret i ordrebildet slik at rabattmatrisen til kunden og ikke fakturamottaker blir brukt.
5 = Lagt til knapp i prosentvis prisendrings rutine, der man kan sette kostprisen lik utprisen. Dette dersom man ønsker å rekalkulere alle varer ut fra utsalgspris.
6 = Lagt til knapp i prosentvis prisendrings rutine, der man kan sette utprisen lik kostprisen. Dette dersom man ønsker å rekalkulere alle varer ut fra kostpris.

[2.0.2.92]
1 = Lagt til kolonne for disponibelt i varesøkbildet.
2 = Fiks på at ikke alltid alle effektuerte ordrer blir fakturert ved fakturautskrift av alle effektuerte ordrer.
3 = Fiks på feil av reskontrosummering ved samlefakturering.
4 = Fiks på import av Dekk Partner varekatalog, dersom et blankt eller feil varenummer er angitt som standard undernummer på varegruppe.
5 = Fiks på import av dekk hos Dekk Partner der varenavn på dekk med desimaldimensjon fikk feil varenavn.
6 = Fiks på at man får feilmelding "Could'nt perform the edit because another user changed the record" i Dekkhotell hos Dekk Partner.
7 = Lagt til "skjult" funksjon i ordrebildet for å kunne korrigere dersom feil reskontrobeløp i forhold til faktura. Dobbeltklikk på ledetekst "Sum inkl mva".

[2.0.2.93]
1 = Endret i visning av ordrer i fane under kundearkivet, slik at det er kunden sine ordrer/fakturaer som vises, og ikke fakturamottaker.
2 = Lagt til kolonne for margin pr. ordrelinje, samt totalt bidrag og margin for ordre.
3 = Lagt til knapp for kundesøk i ordrebildet for Dekk Partner hovedkontor for utfylling av "Faktura sendt på vegne av".
4 = Fiks på overføring fra Dekkhotell til tilbud/ordre dersom varer med undervarer ligger i dekkhotellet. Førte til feil som avbrøt oppdateringen av reservasjonen.
5 = Fiks på valg av utskriftsskuff på diverse nyere skrivere med spesielle koder for skuffevalg.

[2.0.2.94]
1 = Fjernet ny "kundesøk knapp" i ordrebildet for alle andre enn Dekk Partner hovedkontor lisens. Forstyrrende for de som ikke skal ha den!
2 = Laget innstilling og logikk rundt valg av om nye kunder registrert i ordrebildet skal bli med store bokstaver, eller slik man skriver.

[2.0.2.95]
1 = Fiks i Walker søkemotor der det kom en feilmelding etter å ha trykket på bildet i søkemotoren for å hente opp varene dersom systemnummeret manglet enhet.
2 = Endret slik at nye varegrupper dukker opp i varesøk og varebildet automatisk uten restart av programmet.
3 = Laget samlefaktura rutine for kunder med Standard/Romnes lisenskode.
4 = Endret slik at dersom man oppretter en betalingsbetingelse med navn Kun Kontant, så blir denne med uthevet rød skrift på kunden og i ordrebildet.
5 = Endret i Velg bil bildet til Romnes, slik at biler som er lagt inn manuelt, automatisk kommer opp med bilinformasjonen i redigeringsmodus ved valg av slik bil.
6 = Lagt til bekreftelse på om man vil slette en rapport fra listen over egne rapporter, når man trykker slette knappen.
7 = Endret slik at Future husker kolonnebredder i historikk og åpne ordrer bildet.

[2.0.2.96]
1 = Fiks på import av nytt motorvognregister, der det kom feil med at motorvogngruppe ikke eksisterer.
2 = Endret import av pakker, slik at kostprisen på varen "ARB" blir lagt som kostpris på arbeidstidene på pakkene.
3 = Fått med forkortelse på navn på dag i datofeltet i avtaleboken.
4 = Endret standardformularene for faktura/kontantkvittering på internett slik at ordrer som går i 0 ikke får teksten Kreditnota, men Faktura eller Kontantnota.
5 = Endret PKK modul, slik at man kan utelate innkalling på biler der det er gjort salg på et angitt varenummer siste 6 mnd. før innkalling.
6 = Lagt tilbake menyvalg for "Vis alternative varenummer" for Svendsen Eksos.

[2.0.2.97]
1 = Endret i PKK modul, slik at varenummer som angis for utelating av utvalg på biler blir husket, samt at det kan søkes på i varearkivet.
2 = Korrigert i PKK modul for biler som ikke skal være med i innkalling slik at det blir tatt hensyn til at kontrollmåned 7 ikke er juli, men november.
3 = Laget ny funksjon i dekkhotell for utvalg på biler som kjører med piggdekk.
4 = Laget ny funksjon i dekkhotell for utvalg på biler som kjører uten piggdekk.

[2.0.2.98]
1 = Endret eksport til Rubicon slik at kontonummer og kundenummer er 6 siffer i stedet for 9, samt konvertert all tekst som blir eksportert til Dos-format. Lagt til sperre på eksport dersom kundenummer overstiger 6 sifer. Rubicon kan ikke ta imot mer enn 6 siffer!
2 = Endret import rutine av dekk, slik at navngivningen av dekk endres for Radial dekk. f.eks. 195/65-15 blir for Radial 195/65R15 og Diagonal slik det var før. Endres ikke før dekk importeres på nytt!
3 = Lagt til søkerutine i Dekkhotell (Ctrl+F).
4 = Laget link mellom regnr i dekkhotell og kunde via Velg Bil bilde.
5 = Lagt til import av varefiler fra Meca via vanlig oppdateringsrutine fra internett. Gjelder kunder med Standard/Romnes lisenskode.

[2.0.2.99]
1 = Fiks fra forrige versjon, der endringen på link mellom Velg bil og Dekkhotell til Dekk Partner førte til feilmelding for Romnes kunder.

[2.0.3.0]
1 = Fjernet vare/pris oppdatering fra Meca via internett.
2 = Lagt til sperre på bruk av tastatur og venstre museklikk ved utskrifter fra ordrebildet. Dette for at hele prosessen skal bli ferdig før bruker får gjøre noe annet.
3 = Endret kolonneheading tilbake på handlekurv mot Autodata slik at pris kolonnene nå heter Vnetto enh. pris.
4 = Endret sjekk på "for lange kundenummer mot Rubicon", slik at den kun sjekker på kundenummerene i eksport utvalget.

[2.0.3.1]
1 = Endret slik at dersom man får en "Access violation" ved innlogging, så velges likevel automatisk den søkemotoren (oppstartsbilde) du skal ha.
2 = Endret i rutine som overfører handlekurven fra AutoData til bestilling i Future, slik at det er kostprisen i Future som blir lagt inn, og ikke prisen som er angitt i handlekurven mot Auto Data. Gjelder Svendsen Eksos.
3 = Laget egen kolonne heading på handlekurv for Svendsen eksos og alle andre.

[2.0.3.2]
1 = Endret innloggingsrutine midlertidig slik at oppsett av knapperad blir standard, for å unngå Access Violation som oppstår. Dette blir lagt tilbake når problemet er løst.

[2.0.3.3]
1 = Fiks på visning av felt "I bestilling" der det viste feil dersom bestillingen varen ligger på er delvis mottatt.

[2.0.3.4]
1 = Korrigering på problem at forhåndsvisning fra ordre utskrift førte til at museklikk og tastaturtrykk ble ignorert.
2 = Laget mulighet for innkalling til PKK for andre kjøretøygrupper enn personbil.
3 = Lagt til innstillinger for Prosjekt og Objekt. Samt felt for dette i ordrebildet. Disse er for eksport til Visma for DekkPartner hovedkontor.

[2.0.3.5]
1 = Fiks på at søk knappen ikke ble aktiv ved valg av varegruppe i varesøk bildet.

[2.0.3.6]
1 = Delt opp knappen "Kjør" i "Kjør Sql spørring" vinduet, til å kunne velge om man vil kjøre spørring eller oppdatering.
2 = Endret i eksport til InfoEasy, slik at tegnsettet settes til Dos tekst i stedet for Windows Ansi.

[2.0.3.7]
1 = Fjernet spørsmål om SMS varsling skal gjentas ved flytting av avtaler som ikke har SMS varlsing i utgangspunktet.
2 = Fiks på feilmelding ved flytting av avtaler via høyreklikk.
3 = Endret slik at Future husker kolonebredden i "Velg Bil/Dekk" bildet. Gjelder kunder med Dekk/DekkPartner lisens.
4 = Lagt til avdelingsnummer i eksport til Info Easy.
5 = Endret eksport av prosjekt og objekt til Visma.
6 = Endret tilbake til maks 9 siffer i eksport til Rubicon.
7 = Endret i ordrebildet for Dekk Partner slik at Dekkhotell knapp blir aktiv selv om man ikke benytter et vanlig reg.nr.
8 = Lagt til knapp i ordrebildet for å kunne hente inn handlekurv fra Norsk Bildelkatalog. Gjelder Romnes kunder.

[2.0.3.8]
1 = Fiks på feilmelding på dato ved kjøring av PKK innkalling for oktober måned.
2 = Endring av eksportmodul til Mamut, p.g.a. feil i momsoppgaven.

[2.0.3.9]
1 = Endring i Dekkhotell slik at avtaler ikke kan avsluttes uten at alle reservasjoner under avtalen er avsluttet.
2 = Korrigert visning av hvilke lokasjoner som er i brukt i loksajonslisten dersom man avslutter avtaler eller utlverer dekk.
3 = Korrigert problem med at avtaler som er gitt spesiell fargekode, mister denne ved flytting/endring.
4 = Endret innloggingsrutine midlertidig slik at oppsett av knapperad blir standard, for å unngå Access Violation som oppstår ved oppstart. Dette blir lagt tilbake når problemet er løst.

[2.0.4.0]
1 = Endring i integrasjon mot NBK, slik at man kan angi tilgangsnivå/katalognr under innstillinger
2 = Lagt til mulighet for å endre om varer skal lagerstyres eller ikke direkte i varebestillingsbilde.

[2.0.4.1]
1 = Fiks på problem med utskrift fra ordrebildet, som kom ved forrige versjon. Problem for de med "gamle" formularer.

[2.0.4.2]
1 = Endring i ordrebildet for Dekk Partener slik at Dekkhotell knapp blir aktiv selv om man ikke benytter vanlige regnr.

[2.0.4.3]
1 = Lagt til visning av forfallsdato i ordrebildet.
2 = Lagt til høyreklikk på forfallsdatoen i ordrebildet, slik at man kan endre den etter fakturering.
3 = Endret eksport til DI, slik at avdelingsnummer blir med i filen.

[2.0.4.4]
1 = Endret salgsbudsjett til å vise i hele 100 kroner i stedet for hele 1000, da avrunding pr. varegruppe pr. måned gjorde svært store utslag på totalen i forhold til reell omsetning.
2 = Fiks på feilmelding ved oppdatering av pakker/priser der tabell MotorvognImport ikke eksisterer.

[2.0.4.5]
1 = Fiks på eksport av avdelingsnummer til DI-Systemer. Skal være 5 sifer og ikke 4.

[2.0.4.6]
1 = Testversjon klar for elektronisk fakturamottak for Dekk Partner hovedkontor fra Dekk Partner forhandlere.

[2.0.4.7]
1 = Fjernet funksjon der Future husker siste varesøk, og benytter dette ved nytt søk. Gjelder kunder med Dekk Partner lisens.
2 = Optimalisert kundebildet, slik at kunder med mye historikk ikke gjør at systemet går tregt.
3 = Lagt til menyvalg i høyreklikk i "Åpne ordrer" for å kunne slette markerte tilbud og ordrer.

[2.0.4.8]
1 = Lagt til visning av fra/til tidspunkt i avtalene i avtaleboken, samt visning av hele avtaleteksten som "Hint" ved klikk på avtale.
2 = Lagt til Visning varemottak under bestillinger-fanen i varebilde.
3 = Lagt til visning av databasenavn man er logget inn i for kunder med Dekk Partner lisens.
4 = Lagt til felt for landkode under innstillinger for Dekk Partner, slik at programmet kan skille på vareoppdateringer osv. ut fra landkoden.
5 = Lagt til innstillinger for å kunne angi mva kode for eksportfil til Visma.

[2.0.4.9]
1 = Lagt til visning av avtalefritekst under rapporter i Dekkhotell til Dekk Partner.
2 = Lagt til mulighet for å lage en avtale over flere dager. Man merker tidsrom på start dagen, sier den ikke skal knyttes mot ordre, og angir slutt dato i selve avtalen.
3 = Endret i eksport til Visma for Dekk Partner hovedkontor, slik at nye/endrede kunder blir med i eksporten selv om det ikke er gjort transaksjoner mot disse i perioden.

[2.0.5.0]
1 = Lagt til visning av neste beregnede PKK innkalling i velg bil bildet til Romnes.
2 = Lagt til sikkerhetssjekk på beregning av øreavrunding i reskontropostering, da en del billag har blitt rundet av motsatt vei på fakturane og i reskontroen (blir da 1 kr. i diff.).
3 = Fiks på at man kan få feilmeldingen "Record/Key deleted" i varesøk ved søk på varegruppe.
4 = Fiks i Dekkhotell til Dekk Partner der man fikk en "evig feilmelding" dersom man var uhelding å skrive inn en ugyldig dimensjon på et dekk.
5 = Fjernet feltene Prosjekt og Objekt for alle andre brukere enn Dekk Partner hovedkontor.

[2.0.5.1]
1 = Fiks på hvis blank linje i ordrelinje, og klikk på linje over, kommer markør en linje for høyt.
2 = Endret i eksport rutinen til regnskapssystemer, slik at ved datointervall vil kun nye fakturaer eksporteres. Fakturanummer intervall tar hele intervallet uansett tidligere eksportert eller ikke.
3 = Fiks på feil i avtaleboka som oppstod i versjon 2.0.4.9.

[2.0.5.2]
1 = Fiks på enda en feil i avtaleboka som oppstod i versjon 2.0.4.9.

[2.0.5.3]
1 = Lagt til referanse på faktura dersom den blir kreditert, samt advarsel om at faktura allerede er kreditert dersom man vil kreditere en gang til.

[2.0.5.4]
1 = Fiks på dokmentmodul der man ikke fikk opprettet dokument på kunden man står på dersom kunden ikke hadde noen ordrer med regnr lagret.

[2.0.5.5]
1 = Endret billagstekst på kreditnotaer ved eksoprt til DI
2 = Lagt til mulighet for å utelukke en hel varegruppe ved generering av PKK innkallings dokument.
3 = Fiks på statistikk fanen på kunde, slik at ikke slettede ordrer blir med i statistikken.
4 = Fiks i spørring på priser og beholdning mot Autodata, der man fikk feilmelding dersom man spurte på en vare som grossisten ikke har.

[2.0.5.6]
1 = Kompilert Future med nyinstallerte BUS komponenter, for å se om integrasjon mot BUS fungerer bedre.
2 = Korrigert åpne ordrer rapporten slik at ordrer med flere avtaler bare kommer en gang i listen.
3 = Endret elektronisk vareimport slik at eventuell fritekst som er lagt manuelt på en vare ikke blir overskrevet.
4 = Endret slik at prisen i ordrelinjene blir rød dersom man angir en pris lavere enn kostprisen. Gjelder kunder med standard lisenskode.
5 = Fiks på PKK innkalling for oktober måned på kjøretøy over 3500kg.

[2.0.5.7]
1 = Korrigering av BDE parametre for fiks mot integrasjon mot BUSPek.

[2.0.5.8]
1 = Laget ny factoring eksport til DnB Nor Finans
2 = Lagt til mulighet for å kunne angi fakturadato intervall på eksport der alle billag i perioden blir eksportert, og ikke bare nye.
3 = Laget innstilling på om siste varesøk skal huskes eller ikke. Default er at det huskes.

[2.0.5.9]
1 = Fiks på visning av neste PKK periode for lastebiler som skal inn samme år som man er i.
2 = Lagt til innstilling på om gammelt eller nytt format for eksport mot Mamut skal brukes. Under Diverse på innstillinger.

[2.0.6.0]
1 = Fiks på at Future ikke husket hvilke valg som er satt opp som standard i Dekk søkemotor ved inn-/utlogging.

[2.0.6.1]
1 = Fiks på billagstekst på eksport til DI Systemer.

[2.0.6.2]
1 = Fiks på eksport til Mamut der kundefilen ikke ble sendt til angitt e-post adresse dersom man sendte utenom Outlook.
2 = Lagt til ekstra bekreftelse på om eksisterende ordrelinjer skal slettes ved valg av nye pakker i Romnes sin søkemotor på eksisterende ordre.

[2.0.6.3]
1 = Sortert varegrupper etter alfabet i varetelling.
2 = Tatt bort kjøretøygruppe 509 fra PKK. Den er registrert som motorredskap.
3 = Lagtet funksjon under kjøring av fakturajournal for Svendsen Eksos, slik at neste dags avtaler og ordrer blir mailet som et Excel dokument til den enkelte avdeling. Dette i tilfelle systemet/internett går ned i løpet av neste dag.
4 = Kompilert Future på ny utviklingsmaskin (til info for Norbits internt).
5 = Lagt til mulighet for import av varefiler for Dekk Partner medlemmer. Filene som skal importeres må legges i katalogen Importfiler under Future katalogen for å kunne importeres.
6 = Lagt til mulighet for å overføre datagrunnlag for mekanikerrapport til Excel ved rapportkjøring.
7 = Lagt til egen eksport til Svea Finans facktoring.
8 = Korrigert på synkroniseringsrutinen for oppdatering av kunder fra norske databaser til svenske databaser for DekkPartner.
9 = Korrigert lagring av innstillinger ved eksportrutine til facktoring selskap.
10 = Lagt til spørsmål om fritekst fra ordre skal kopieres over i fritekst for faktura for Romnes kunder.
11 = Laget fiks på kopiering og kreditering av faktura, slik at også prosjekt og objekt blir kopiert med videre til ny ordre.
12 = Lagt inn en pause på 1 sek i samlefakturarutine, slik at ikke utskrift begynner før datasettet er korrekt hentet frem i minne.

[2.0.6.4]
1 = Korrigert samlefakturarutine for Romnes kunder slik at verkstedmateriell fra hver enkelt ordre blir summert opp på samlefakturaen.
2 = Lagt til visning av bestillingslinjer direkte i bestillings-søkebildet.
3 = Fiks på visning av hvem kunde som eier en bil i velg bil bildet dersom kunden har en annen fakturamottaker. Da også korrigert over i ordre.

[2.0.6.5]
1 = Fiks på at prosjekt og objekt ikke ble med på øreavrunding posteringer ved eksport til Visma.
2 = Fiks på eksport til Svea Finans slik at kun de kunder som skal til factoring kommer med.
3 = Endret Svea Finans eksporten slik at det i tillegg blir skrevet ut en fakturajournal.
4 = Fiks på sending av Excel rapport over morgendagens avtaler for Svendsen Eksos kjeden.

[2.0.6.6]
1 = Laget funksjon for å kunne purre kun en kunde. Stå på kunden i reskontroen, og trykk utskrift av purring, og kryss av for "Kun den kunden du står på".
2 = Lagt til kolonne for visning av gjeldende beholdning pr. bestillingslinje i bestillingsmodulen.
3 = Lagt til mulighet for søking på ordre ut fra tekst i ordrelinjer.
4 = Lagt til visning av ordrelinjer pr. ordre i ordresøk vinduet.
5 = Lagt til spørsmål for om du ønsker å opprette en ny reservasjon i Dekkhoteller når du utleverer dekk eller fakturerer, da basert på den reservasjonen du avslutter. Gjelder Dekk Partner.
6 = Lagt til visning av første linje av fakturafriteksten i historikk bildet. Eksporter eventuelt til Excel via høyreklikk dersom du vil se hele friteksten.

[2.0.6.7]
1 = Start intern språkmodul (til info for Norbits)
2 = Lagt til mulighet for å velge en varegruppe eller hovedvaregruppe ved kjøring av Periodevis omsetning rapport.
3 = Lagt til mulighet for registrering av effekt (KW) i manuelt bilregister.
4 = Lagt til automatisk utskrift av fakturajournal ved eksport til DNB Nor Finans.
5 = Fiks på visning av detaljer på regnr i ordrebildet for biler som ikke er knyttet mot modellregister.
6 = Fjernet spørsmål om fritekst i ordre skal kopieres når man jobber i avtaleboken.
7 = Fjernet Future icon i "Hint meldingsboks".
8 = Utvidet Excel rapport over morgendagens avtaler for Svendsen Eksos kjeden slik at den tar med 3 dager.

[2.0.6.8]
1 = Korrigering av ordresøk, slik at søk på ordrenummer og fakturanummer alltid kun gir en forekomst i listen, og ikke flere kopier av samme forekomst, eller ikke viser i det hele tatt.
2 = Internt til Norbits: Alle tekster er lagt ut i konstanter.

[2.0.6.9]
1 = Ryddet opp i utvalgskriterier for vare/varegruppestatistikk, slik at alle rapporter/visninger tar utgangspunkt i fakturadato og og ikke blanding av fakturadato og ordredato.
2 = Satt som standard at nye kunder som blir opprettet direkte i ordrebildet, blir satt med kryss på for overføring til Factoring dersom man benytter dette.
3 = Forbedret dekksøkemotor slik at man får treff fra vareregisteret på langt flere registreringsnummer.

[2.0.7.2]
1 = Lagt til spørsmål ved endring på eksisterende kunder enten i ordrebildet eller direkte på kundebildet, om også bruker informasjon i "Bruker" fanen skal oppdateres med den nye informasjonen.
2 = Lagt til mulighet for å velge om telleliste og beholdningsliste skal skrives ut sortert på varenavn eller varenummer innenfor enten lokasjon eller varegruppe.
3 = Endret i varetelling slik at man kan velge varegruppe på et overordnet nivå, og da få med alle varegrupper under.

[2.0.7.3]
1 = Korrigert rutine for automatisk oppretting av ny reservasjon i Dekkhotell ved overføring av eksisterende reservasjon til fakturering.
2 = Lagt til mulighet for å registrere avtaler uten at de er knyttet mot noen ordre for kunder med Dekk lisenskode.
3 = Lagt til visning av lokasjon(er) i Avtale listen i Dekkhotell.
4 = Lagt til høyreklilkk i avtalelisten på Dekkhotell, for eksport av listen til Excel.
5 = Fiks på fritekstsøk i ordrelinjer fra ordrebildet. Feil som oppstod etter endring i versjon 2.0.6.8

[2.0.7.4]
1 = Endret elektronisk vareimport slik at varenavnet ikke blir overskrevet hvis varenavnet i importfilen er mindre enn 3 tegn.
2 = Endret visning av varegruppe nedtrekksliste i varetelling, slik at den viser trestrukturen i varegruppeoppsettet.
3 = Endret eksport til Svea Finans og DnB Nor Finans slik at varelinjene kommer i samme rekkefølge som de blir skrevet ut i Future.

[2.0.7.5]
1 = Lagt til mer detaljgrad på "Hvem har kjøpt" fanen i varearkivet. Feltene pris pr. enhet, rabattprosent og selger er lagt til.
2 = Laget mulighet for å velge visning av ansatte pr. avdeling i avtaleboken.
3 = Lagt til innstilling på om varetekst alltid skal skrives med bare store bokstaver eller ikke i ordrelinjer.
4 = Fiks på utskrift av kundeliste, der ikke utenlandskunder kommer med selv om man ikke lager noe utvalg på postnummer intervall.
5 = Laget fiks på feilmelding ved lagring av rabattmatrise, dersom det er lagt inn svært mange rabatter (over 800 stk.)
6 = Lagt til automatisk en ny tom linje dersom man starter en varetelling med blanke ark. For lettere å komme igang.

[2.0.7.6]
1 = Fiks på at kunder som har flere biler ikke kommer med på PKK innkalling dersom en av bilene har vært til kontroll, og man har valgt å utelukke biler som har "kjøpt" et gitt varenummer eller varegruppe siste halvår. Gjelder for kunder med Romnes lisenskode.
2 = Lagt til advarsel på at kilometerstand ikke er fylt ut ved enten fakturautskrift eller effektuering av ordre for kunder med Romnes lisenskode.
3 = Lagt til mulighet for å registrere og oppdatere flere varetellinger samtidig.
4 = Lagt inn advarsel dersom man oppretter en varetelling på mer enn 5000 varetellingslinjer, med angremulighet.
5 = Lagt til knapp i alle søkebilder for å blanke ut alle søkefelt slik at alt er klart for et nytt søk.
6 = Lagt til mulighet for utvalg på lokasjon under rapporter i Dekkhotell.
7 = Fiks på at ikke alltid Ny knappen oppretter en ny avtale når du står i avtalelisten i Dekkhotell.
8 = Endret i Dekkhotell slik at når man trykker på Ny knappen, så kommer man rett i registreringsbildet dersom man står i liste oversikten.
9 = Lagt til egen status i bestilling for fullt mottatte bestillinger, slik at delvis levert kommer med på åpne bestillinger. Gjelder kun nye bestillinger, og ikke de som er registrert før oppdateringen.
10 = Korrigert visning av ordrelinjer og bestillingslinjer i henholdsvis ordre- og bestilling søk. Flere felt ble skjult.

[2.0.7.7]
1 = Fiks på oppdatering av siste purredato ved utkjøring av purring på kun en kunde.
2 = Lagt til visning av ukenummer i dato valg boksen i avtaleboken.
3 = Endret rapporten fra Dekkhotellet slik at den blir mer komprimert.
4 = Endret slik at man ikke kan flytte på kolonnene i rabattmatrisen, da dette førte til at rabattene ble lagret i feil kundegruppe.
5 = Fiks på melding ved oppretting av avtale. Ved tilbud, så blir kundenavnet brukt, og ved ordre blir ordrenummer brukt. Tidligere var det intern ordre id som ble brukt.
6 = Endret slik at avtale- utleverings- og mottakskvittering fra Dekkhotell modulen er redigerbare. Lagt til knapp rett ved siden av utskriftsknappen for å redigere rapport utforming.
7 = Lagt til mulighet for å angi en maks sum på verkstedmateriell under Generelt fanen i Innstillinger. Gjelder for kunder med Romnes lisenskode.
8 = Endret i rutine for å finne neste PKK, slik at teksten blir rød dersom bilen er innenfor innkallingsperiode, altså måneden den skal inn + 4 foregående måneder. Gjelder Romnes.
9 = Laget høyreklikk på regnr i ordre for å kopiere med seg regnr. Lagt til høyreklikk i velg bil for å lime inn regnr.
10 = Lagt til ny farge i avtaleboken som skal indikere at varer er klare for plukking (sølvgrå). Kan selfølgelig tolkes for andre statuser dersom ønskelig.
11 = Lagt inn hjelpetekst på at man kan trykke F10 på en ordrelinje for å angi pris inkl. mva. Vil selvfølgelig bare vise for de som kjører høy nok oppløsning på skjermen.
12 = Endret i SMS sende bildet, slik at ikke standard suffiks forsvinner ved valg av standardtekster.
13 = Lagt til bekreftelse på om SMS'en skal sendes eller ikke.

[2.0.7.8]
1 = Endret i boksen for tilleggsinformasjon om bil, slik at blanke tegn automatisk blir fjernet ved lagring. Dette for at denne boksen ikke skal komme frem dersom den kun inneholder blanke tegn.
2 = Fiks på at biler ikke kom opp på enkelte Future installasjoner når man har lagt inn et regnr i Velg Bil bilde.

[2.0.7.9]
1 = Lagt inn sikkerhetssjekk på at reskontro alltid blir oppdatert i.h.t. endringer i en ordre.

[2.0.8.0]
1 = Justering på eksport til Mamut, der det kunne være differanser i brutto beløp kolonnen.

[2.0.8.1]
1 = Lagt til formattering med to desimaler på visning av beløp i "Velg dekk" bildet.
2 = Fiks på utskrift av telleliste og beholdningsliste fra varetelling, der listene tok med samtlige tellinger.

[2.0.8.2]
1 = Lagt til script som kjøres automatisk ved oppstart første gang, som endere status til Fullt levert på bestillinger som er fullt levert, men står som delvis levert.
2 = Lagt til grafisk visning av forbrukt mekanikertid under ansatt fanene for kunder med Romnes sin lisenskode.
3 = Lagt til avkryssningsboks i varearkivet for å angi om en vare ikke skal oppdateres med priser etc. ved elektronisk import.
4 = Lagt til grafisk statistikk av timeforbruk for alle ansatte pr. måned for angitt år under ansatt fanenen i innstillinger. Gjelder for kunder med Romnes lisens.
5 = Endret eksport til DnB Nor Finans slik at også Deres ref og Vår ref feltene kommer med i eksportfilen.

[2.0.8.3]
1 = Lagt til den "gamle" rapporten i Dekkhotellet igjen i tillegg til den nye.
2 = Lagt til bekreftelse ved sletting av en bestilling med status "Mottatt", slik som før på "Delvis mottatt".
3 = Lagt til fiks på at det av og til kom opp feilmelding ved overgang fra velg bil bildet til ordrebildet, dersom priser førte til uendelig mange desimaler.
4 = Laget høyreklikk på avtale i avtalebok for å skrive ut arbeidsseddel på alle avtaler for valgt dag.

[2.0.8.4]
1 = Lagt til mulighet for å bruke Varenummer 2 fra varebildet i ordrelinjene, varebestilling, varemottak, varetelling og varesøk. Kan da f.eks. være EAN kode som man kan benytte strekkode scanner på.
2 = utvidet funksjone rundt grafisk visning av forbrukt mekanikertid slik at kun mekanikere kommer med, samt at man kan gjøre utvalg på avdeling.
3 = Korrigering på DM utsendelse ved utvalg av postnummer. Tok ikke hensyn til postnummer utvalg.
4 = Lagt til nytt importformat basert på tidligere vareimport, men lagt til 2 nye felt, en "filler" som pr. i dag ikke brukes til noe, samt varenummer 2, altså f.eks. EAN kode.
5 = Lagt til innstilling for hvilken Com port en eventuell kasseskuff er koblet til, og logikk for å åpne denne ved kontantsalg. Ligger under Diverse fanen i innstillinger. Restart Future etter endring her.
6 = Fiks for kunder med Walker lisenskode der man fikk problemer med å velge eksosanlegg fra Velg bil bildet. Problem fra versjon 2.0.8.3.

[2.0.8.5]
1 = Fiks på at priser ikke blir oppdatert på varer som er nyopprettet fra og med versjon 2.0.8.2
2 = Fiks på at samlefakturaer samler effektuerte ordrer fra forskjellige avdelinger og lager. Det blir nå en samlefaktura pr. avdeling/lager for hver kunde.
3 = Fiks på at internfakturaer endres til journalført ved eksport, og bekreftelse "Ja" for å oppdatere status. Ble da vanlige fakturaer.
4 = Fiks på at kunder med Romnes lisenskode fikk feilmelding ved overføring av regnr fra Velg Bil bildet til Ordrebildet dersom regnr ikkje førte til noen bilmodell.

[2.0.8.6]
1 = Lagt til indeks i Avdelingtabellen for optimalisering på søk i Velg Bil og Dekk bildet.
2 = Versjon 1.0 av implementering av Svensk versjon.

[2.0.8.7]
1 = Fjernet all hardkoding av NO100 og NO101 fra kildekode, samt opprettet felt for masterdatabase og om du er i en masterdatabase (til intern info for Norbits).
2 = Lagt til fane på kunde for visning og redigering av varepriser for kunde og varepriser for kundegruppen kunden tilhører.
3 = Lagt til høyreklikk på status felt i bestillingsbildet slik at man kan sette en delvis levert bestilling til fullt levert uten å måtte korrigere "Bestilt" kolonnen dersom man mottar færre enn bestilt.
4 = Fiks på visning i fane "Hvem har kjøpt" dersom man bytter visning mellom Solgt, Tilbud og Ordrer.
5 = Endret slik at "Rapport" og "Rapport 2" i Dekkhotell blir sortert på samme måte som man sorterer datautvalget i listen via klikk på kolonneoverskriftene.
6 = Lagt inn mulighet for å angi et tidsintervall i løpet av dagen der det ikke skal kalles inn avtaler fra Dekkhotell (lunch etc).
7 = Fjernet visning av avsluttede dekkhotellavtaler fra søkeresultat i Dekkhotell avtale listen.
8 = Lagt inn advarsel på at lisensen din utløper når du logger inn, 10 dager før lisensen går ut på dato.

[2.0.8.8]
1 = Lagt til knapper i detalj fanen under Dekkhotell Reservasjoner for å kunne vise ordrehistorikk på kunde og regnr.
2 = Lagt til tekst ved overføring av dekkhotell reservasjon enten til tilbud eller ordre/fakturering, der avtalenummer/reservasjonsnummer og lokasjon kommer med i ordrefritekst feltet.
3 = Lagt til visning av lokasjon under dekkhotellknappen i Ordre bildet og Velg Dekk bildet.
4 = Lagt til tabell "qryDekkhotell" i formularredigeringen, slik at man har tilgjengelig Dekkhotellfelt i alle formular uten å måtte skrive egne script.
5 = Lagt til innstilling under Diverse fanen i Innstillinger F12, for å kunne angi mva koder for pliktig og fritt salg til Mamut regnskaps eksport.
6 = Lagt til tabell "qryBileierKunde" i formularredigeringen, slik at man har tilgjengelig kundefelt (ikke bare fakturamottaker) i alle formular uten å måtte skrive egne script.

[2.0.8.9]
1 = Endret slik at Dekkhotell innkallings vinduet kan endres størrelse på. Var for lite hos noen.
2 = Lagt inn mulighet for å opprette sentrale rabattavtaler fra hovedkontor.
3 = Lagt til høyreklikk i kundegruppe listen for å kunne lese inn en sentral rabattavtale på den lokale kundegruppen.

[2.0.9.0]
1 = Fiks på visning av Dekkhotell innkalling vindu, slik at alt innhold viser.
2 = Lagt til Avdeling i nytt eksportformat mot Mamut.
3 = Fiks på visning av Dekkhotell lokasjon under knapp i Velg bil- og Ordre bildet, der lokasjon på utleverte Dekkhotell viste selv om ny lokasjon var valgt.

[2.0.9.1]
1 = Fiks på at rabatt ikke viste i priskalkyle i dekk søkemotor i Svensk Future versjon.
2 = Laget redigerbar rapport på utskrift av merkelapper på dekk i Dekkhotell.
3 = Korrigering på at utleveringskvittering i Dekkhotell baseres på egendefinert rapport og ikke den som var i systemet fra før.
4 = Endret kunde Søk knappen i ordrebildet slik at den oppfører seg likt som ved kundesøk uten å bruke knapp, mht. fakturamottaker.
5 = Laget dobbeltklikk på kunde i ordrebildet (teksten over fakturamottaker) for å åpne kundebildet direkte.
6 = Endret ved oppretting av avtaler slik at det er kundenavnet som viser og ikke fakturamottaker.
7 = Lagt til visning av Dekkhotell lokasjon i avtaleboken dersom det finnes dekkhotell på regnummeret i ordren.
8 = Fiks på at fakturabeløp kan vise feil i reskontroen. Gjelder ikke gamle billag. De rettes via dobbleklikk på "sum inkl. mva" tekst i ordrebildet.
9 = Fiks på at varesøk og varevelging i priskalkyle på Dekk i visse tilfeller førte til feil vare.

[2.0.9.2]
1 = Lagt til parametere på fletting mot Word for å angi at flettefilen er en tekstfil med Norsk tegnsett. Noen har hatt problemer med at Word ikke klarer å tolke filen.
2 = Korrigert for feilmeldinger i varetelling dersom man registrere varer manuelt i tellingen.
3 = Lagt til mulighet for å nullstille beholdning for et helt lager og/eller en varegruppe med eventuelle undergrupper.
4 = Endret DM modul, slik at ved valg av bare kundegruppe, så blir alle kunder med i utvalget uansett om de har handlet eller ikke, og bare en gang.
5 = Fiks på DM modul der det ikke alltid kom med alle kunder som skulle ha vært med dersom man laget utvalg ut fra salg og/eller biler.
6 = Lagt til mulighet for å trykke Del/Delete tasten i feltene Avdeling, Prosjekt og Objekt i Ordrebildet, dersom man fyllte ut noe og det skulle være blankt.
7 = Lagt til avkryssingsboks i Dekkhotellinnkalling for å angi om du har registert dekk på reservasjonene dine eller ikke. Dette for å kunne få ut innkallinger på reservasjoner som det ikke er registrert inn dekk på også. Man kan da selvfølgelig ikke velge sortering ut fra hvilke type dekk som er lagret.
8 = Endret i oppdateringsrutinen fra varetelling til beholdning, slik at den tar hensyn til at samme produkt er talt flere ganger. Beholdningen blir da summen av alle antallet som er registrert.
9 = Lagt til mulighet for å vise kolonne for varekost i rapporten periodevis omsetning.
10 = Optimalisering av Dekkhotell modul, for bedre ytelse.

[2.0.9.3]
1 = Endringer i sentralt fakturamottak for Dekk Parter i.h.t. spesifikasjoner.
2 = Endret slik at innkallinger fra Dekkhotell blir sortert basert på sortering i rapportlisten i tillegg til sortering på dekktyper. Sortering begrenses likevel til felt som eksisterer i innkallingen, slik som Lokasjon, Kundenr, Navn, Regnr, KundeEier, Besøksadresse, Postadresse, Postnr, Poststed, Avtalenr og Reservasjonsnr.
3 = Lagt til mulighet for å vise kun totaler pr. varegruppe i rapporten periodevis omsetning, og ikke bare med alle varedetaljer.
4 = Visning av utfaktuert verkstedmateriell i periodevis omsetnings rapporten. Viser totalsummen i perioden uavhengig av eventuelle utvalg på spesifikke varegrupper.
5 = Lagt til knapp i avtalelisten på dekkhotell for å lese avtale data på nytt fra databasen, slik at endringer fra andre brukere vises.
6 = Endret slik at nytt kundenummer ikke blir tildelt før man lagrer den nye kunden. Dette for å unngå hull i serien dersom man avbryter innlegging av en ny kunde.
7 = Endret i dekkhotell slik at utleverte reservasjoner ikke lenger vises som opptatt på lokasjon i avtalelisten og lokasjons listen selv om reservasjonen ikke er fakturert.

[2.0.9.4]
1 = Endringer i sentralt fakturamottak for Dekk Parter HK etter feilmelding med Primary Key.

[2.0.9.5]
1 = Fiks på feilmelding ved oppdatering fra varetelling.

[2.0.9.6]
1 = Lagt til mulighet for å krysse av "Stopp purring" på kunde, slik at kunden ikke kommer med på purringer som kjøres fra reskontroen.
2 = Lagt til felt for registering av faktisk forbrukt tid under fordeling av forbrukt tid pr. mekaniker, samt oppdatert all logikk rundt dette og mekanikerrapport.
3 = Lagt til kolonne for kostpris i ordrelinje.
4 = Lagt til hastighetskoder fra og med A under dekksøkemotor.

[2.0.9.7]
1 = Laget mulighet for Romnes kunder å angi sti på server for å angi hvor importfiler ligger, slik at man kan kjøre import uten å sitte på server.
2 = Fiks på at avbrutt kundesøk i ordrebildet kunne føre til endret kundenummer på gjeldende ordre.
3 = Laget eksport av grunnlag for rapport periodevis omsetning til Excel.
4 = Lagt til feltene avdeling og lager i ordresøk. Dette for de med flerlager.
5 = Endret felt for referanse på bestillingslinjer til å være alfanumerisk.
6 = Lagt til felt i bestilling mot Autodata for intern referanse, som da kommer på bestillingslinjene i bestillingen i Future.
7 = Lagt til egen fane under innstillinger for å angi Proxy innstillinger dersom HTTP trafikk må gå gjennom en Proxy server.

[2.0.9.8]
1 = Fiks på liste over hastighetskoder etter endring i versjon 2.0.9.6.

[2.0.9.9]
1 = Fiks på sortering av liste over hastighetskoder etter forrige endring.
2 = Fiks på visning av åpne poster i reskontro etter endring med Stopp purring på kunde fra versjon 2.0.9.6.

[2.1.1.1]
1 = Endret slik at elektronisk vareimport tar hensyn til hvilken landkode du har, og da hvilket språk varegruppene skal ha.
2 = Endret slik at skrivemerket automatisk kommer i første kolonne ved ny linje i varebestilling, samt andre små justeringer.

[2.1.1.2]
1 = Lagt til postnummerutvalg på intervall ved utskrift av PKK innkallelser.
2 = Lagt til visning av farge på avtale i ordrebildet der avtaletidspunktet vises.
3 = Lagt til elektronisk innlesing i varetelling fra Casio DTX5 håndterminal.
4 = Endret under fane "Hvem har kjøpt" i varearkivet slik at tilbud og ordrer også vises selv om det er angitt 0 i levert på varen.
5 = Fiks på reskontromodul der nye kunder ikke kom med når gruppering pr. purrestatus ble valgt.
6 = Lagt til Avslutt knapp i Dekkhotellreservasjon, som avslutter reservasjonen uten å opprette noe ordre eller utleveringskvitering.
7 = Laget knapp man kan hente frem via knapperedigering som viser totalt salg for en angitt dato.
8 = Lagt til felt i Dekkhotell for å angi hvilket lager dekkhotellordrelinjer skal trekkes fra.
9 = Endret kalkulasjon av disponibelt i ordrebildet, varesøk og velg dekk, slik at ordrelinjer i Dekkhotell blir tatt hensyn til.
10 = Lagt til innstilling under Generelt fanen i Innstillinger for at man skal få melding om en kunde har overskredet kreditten sin.
11 = Lagt til felt i kundebildet under fanen Flere opplysninger, der man kan legge inn eventuell kredittgrense på kunden i hele kroner.
12 = Lagt til felt for å søke på lokasjon i Dekkhotellavtale, samt visning av lokasjon i resultatlisten. Dersom det er flere lokasjoner på samme avtale, vil den høyeste vise.
13 = Endret slik at dersom man endrer antallet på en ordrelinje, så endres også antallet på eventuelle undervarer automatisk. Disse kan da overstyres i etterkant.
14 = Lagt til lagring til Excel format på rapporter. Excel filen blir en tolking av utskriften, og derfor ikke alltid like god.
15 = Endret slik at effektuerte ordrer også vises med grønn farge i avtaleboken, slik som ferdig fakturert.
16 = Endret for kunder med Dekk Partner lisens slik at ordrer blir effektuert ved utskrift av pakkseddel.
17 = Endret slik at man ikke får startet på ny ordre eller byttet til annen ordre dersom man har startet en utskrift på gjeldende ordre.
18 = Lagt til mulighet å eksportere enten varene i en varetelling eller hele varearkivet til Casio DTX5 håndterminal via høyreklikk i en varetelling.
19 = Endret i Dekkhotell rapporter slik at resultatlisten gjenspeiler om haken "Vis med dekk" er krysset av for eller ikke.

[2.1.1.3]
1 = Lagt til innstilling på felles katalog for alle Dekk Partner forhandlere, slik at Future skal kune sjekke om det finnes nye vare- /prisfiler siden sist man logget inn.

[2.1.1.4]
1 = Endret eksportrutine til Excel i Periodevis omsetning, DM og PKK slik at man ungår feil på Office 2003 installasjoner.
2 = Fiks på visning av "Hvem har kjøpt" fanen i varearkivet, der den ikke viste rett antall dersom man hadde solgt samme vare på flere ordrelinjer i samme ordre, samt salg med 0 i antall.

[2.1.1.5]
1 = Fiks på Sql feilmeldinger fra forrige versjon på "Hvem har kjøpt" fanen.
2 = Lagt til mobil nummer i kundesøk og resultatliste. Feltet Telefon i søkekriterier søker både i telefon og mobil på kunden.

[2.1.1.6]
1 = Lagt til ny Dekk import basert på gammel Dekk import, men med nytt felt på slutten av hver linje der man angir EAN varenummer.
2 = Endret på rutine som sjekker om det er lagt ut nye vare-/prisfiler for Dekk Partner, slik at den skiller på land.

[2.1.1.7]
1 = Lagt til ny rapport som viser varekjøp i angitt periode. Ligger under Rapporter menyen etter at du resetter menylinjen.
2 = Korrigert rutine for utskrift av alle dagens arbeidsseddler, der det kom 2 eksemplar uansett hva som ble valgt.
3 = Korrigert "Avbryt" knapp ved utskrift av alle arbeidsseddler, slik at utskriften faktisk blir avbrutt.

[2.1.1.8]
1 = Lagt til visning av dato og hvilken/hvilke leverandører som har oppdatert priser ved innlogging for Dekk Partner medlemmer.
2 = Korrigert feil ved utskrift av fakturakopier og samlefaktura som oppstod fra versjon 2.1.1.2 under punkt 17. NB! Denne er viktig å oppdatere!

[2.1.1.9]
1 = Endret utskrift fra ordrebildet slik at flere kopier av en utskrift blir sendt som flere utskriftsjobber. Dette fordi en del skrivere ikke håndterer å sette antall kopier.

[2.1.2.0]
1 = Endret i varesøk dersom siste varesøk skal huskes, slik at også markøren plasseres på den siste varen man var på.
2 = Endret vareimport slik at endring på om varer skal lagerstyres eller ikke blir tatt hensyn til.
3 = Endret slik at beholdning på varer blir oppdatert uansett om lagerstyring på varer står på eller av. Dette for å ha mulighet for å spore eventuelle påstander om feil i beholdning.
4 = Lagt til felt i beholdningstabellen som angir dato og antall for siste telling/justering via høyreklikk. Dette for å ha et utgangspunkt for kontroll av beholdning etter siste "manuelle" justering.
5 = Fiks på spørring via Auto Data dersom delen(e) hadde negativ beholdning hos grossist, og viste uten negativt fortegn.
6 = Lagt til integrasjon mot Bilvision for oppslag på regnr. i sverige. Brukernavn og passord legges under fanen Bilvison under Innstillinger.

[2.1.2.1]
1 = Lagt til søk på bestillingsnummer i søkerutinen i bestillingsmodul.
2 = Lagt til mulighet for utvalg på avdeling på rapport for periodevis omsetning.
3 = Endret slik at markøren kommer i antall feltet på hovedvaren etter å ha lagt inn en ordrelinje med undervarer.
4 = Endret slik at antallet i ordrelinje oppdateres på undervarer av et samlenummer som ligger på en hovedvare der antallet på hovedvaren endres.
5 = Fiks på feilmelding ved kopiering av dekkhotell reservasjon, som oppstod etter endring på at dekkhotell tar hensyn til flerlager.
6 = Fiks på feilmelding ved overføring av Dekkhotell til fakturering etter samme endring som over.
7 = Korrigering på visning av lokasjon i Dekkhotellsøk, der søket viste tidligere lokasjoner selv om reservasjonen var flyttet til ny lokasjon.
8 = Lagt til visning av alle Dekkhotell reservasjoner som har vært og er på en Dekkhotell avtale under avtalens detalj fane.
9 = Fikset slik at overføring av Dekkhotell reservasjon og Velg Dekk til ordre får ordrenummer ved lagring/utskrifter, og ikke først ved endring av ordren eller fakturering.
10 = Lagt til knapp i Priskalkyle under Velg Dekk for å slå av/på visning/priser på undervarer til valgt dekk.

[2.1.2.2]
1 = Endret vareimport slik at eventuell lagerstyring som står på en vare ikke blir slått av ved vareimport, men kun blir slått på dersom filen med vareimporten sier dette.

[2.1.2.3]
1 = Fiks på feilmelding i samlefakturarutine etter endring i versjon 2.1.2.1
2 = Endret slik at markør havner i varenavn/beskrivelse feltet i ordre etter innlegging av varenummer, og ikke i antall.
3 = Endret slik at alle lokasjoner som er aktive på et dekkhotell for en bil vises i ordrebildet, og ikke bare en av dem.

[2.1.2.4]
1 = Lagt til knapp til høyre for bilmodell i "Velg Bil" bildet til Romnes for å velge en annen bilmodell enn det systemet foreslår.
2 = Ny versjon av zip-komponent for oppdatering av Future/varer/priser etc. (internt til Norbits).
3 = Lagt til innstillinger for elektronisk bestilling mot Michelin for Future brukere med Dekk modul. Selve bestillingsdelen er ikke klar!

[2.1.2.5]
1 = Klargjort moduler for elektronisk bestilling og oppslag mot Michelin for Dekk Partner.
2 = Endret i modul for PKK innkalling slik at man kan utelate kunder som ikke har handlet siden en angitt dato.
3 = Lagt til utvalg i PKK innkalling der man kan velge å innkalle kunder i en angitt kundegruppe.

[2.1.2.6]
1 = Korrigert felt som viser I Ordre og Disponibelt for varer som er registrert i Dekkhotell. Vises nå både i Varekartotek, og i Ordrebildet, nå også før tilbudet/ordren er lagret.
2 = Endret slik at søk etter kunde i ordresøk, søker etter kunden og ikke fakturamottakeren.

[2.1.2.7]
1 = Fjernet spørsmål om du vil bruke annen fakturamottaker for Dekk Partner brukere.
2 = Endre varesøk for Dekk slik at piggfritt kun gir vinterdekk, og eget nytt valg for kun sommerdekk.
3 = Lagt til mulighet for kun å søke på regummierte dekk i varesøk.
4 = Endret kundesøk slik at fokus er på kundenavn i stedet for kundenummer når bildet åpnes.
5 = Endret kundesøk, slik at systemet husker om du har kryss eller ikke i feltet "Trenger ikke begynne med".
6 = Laget knapp som kan hentes frem via knapperedigering, som lager en ny ordre med samme kunde som forrige ordre. Hurtigtast Ctrl-Alt-n
7 = Laget til felt på kunde for å kunne angi om et spesielt faktura formular skal benyttes ved fakturautskrift. Dette blir da benyttet uansett hva man velger i utskriftsbildet.
8 = Endringer i sentralt elektronisk fakturamottak for Dekk Partner HK iht. spesifikasjoner.
9 = Korrigering på øreavrundig ved eksport til nytt Mamut format.
10 = Lagt til prosjektfelt i kundebildet for å angi et standard prosjekt som brukes ved ordreregistrering. Gjelder for Dekk Partner.

[2.1.2.8]
1 = Lagt til synkroniseringsmodul for synkronisering av sentrale rabattavtaler for Dekk Partner kjeden.
2 = Lagt til kolonne for bilmerke og modell på excel utskrift etter dekkhotell innkalling.
3 = Lagt til mulighet for å kunne angi og lagre rabatter med desimaler i rabattmatrisen.
4 = Endret i PKK innkalling slik at ikke biler man har eid tidligere kommer med selv om man har handlet i en angitt periode.

[2.1.2.9]
1 = Fjernet melding om Zip versjonsnummer ved oppdatering av Future fra internett.

[2.1.3.0]
1 = Endret oppretting av Dekkhotell fra ordrebildet, slik at det er kunden som foreslåes og ikke fakturamottaker.
2 = NB NB!!! Endret slik at ordrebildet viser kundeinformasjon og ikke faktura mottaker informasjon. Ved Ny eller Endre kunde, er det som vanlig fakturamottaker som endres!
3 = Fiks på synkronisering av sentralt kunderegister etter endringer av synkroniseringsmodul i versjon 2.1.2.8.

[2.1.3.1]
1 = Fiks på at internfakturaer kom med på fakturajournal ved utvalg på alle innen datointervall selv om det ikke var krysset av for internfaktura.
2 = Endret slik at man kan effektuere et tilbud direkte uten å gå via ordre.
3 = Lagt til hurtigtast for å effektuere et tilbud eller en ordre med tastekobinasjon Ctrl+Alt+E
4 = Lagt til bilmerke, modell og kjøretøygruppe i rapportoversikten i Dekkhotell og excel oversikten etter innkalling.
5 = Lagt til sjekk på vare- og dekkimport at varenummer ikke er blankt. Blir i så fall forkastet fra importen.
6 = Endret slik at import av varer ikke fjerner egne innlagte undervarer på de varene som blir importert.
7 = Endret oppdatering av "Miljøavgift" varenummer i varegruppe, slik at det ikke fjerner eventuelle andre undervarer som er lagt til.
8 = Endret slik at man kan nullstille alle undervarer på varer i en varegruppe og undervaregrupper, ved å fjerne varenumemret i "Miljøavgift" varenummer feltet i varegruppe og trykke på oppdater knappen.
9 = Lagt inn en automatisk oppdatering på at kundeeier og fakturamottaker blir lagt inn på alle kunder, dersom dette mangler.
10 = Gjort nye endringer rundt det at noen fortsatt klarer å skifte fokus på en ordre ved utskrift, slik at f.eks. faktura henter informasjon fra de nye dataene i skjermbildet.

[2.1.3.2]
1 = Korrigeringer på antall kopier ved fakturautskrift fra forrige versjon.
2 = Korrigering på kundesøk fra forrige versjon for Romnes kunder.
3 = Korrigering av visning av fakturamottaker og kundeeier i kundebildet for Romnes kunder.

[2.1.3.3]
1 = Endret i varesøk slik at dersom siste varesøk skal huskes, så blir det ikke gjennomført et varesøk på alle varer dersom alle felt er tomme.
2 = Endret i varetelling slik at oppretting av telleliste gjør "inneholder-søk" ved lokasjonsangiving.
3 = Foreslår automatisk et "Ukjent" postnummer ved ny registrering av kunde direkte i ordre, slik at man lett kan lage en kunde bare med å taste inn navnet når man ikke trenger adresse.
4 = Korrigering på visning av kunde del i ordrebildet etter endring i forrige versjon. Viser scroll-bar i begge retninger etter innlogging.

[2.1.3.4]
1 = Endret for Dekk Partner HK slik at man ved utskrift av alle effektuerte ordrer kan sortere på ansatt og ordrenummer.
2 = Endret høyreklikk for innlegging av faste beskjeder i fritekst felt slik at de blir lagt inn der skrivemerket står og ikke som ny linje på slutten.
3 = Korrigert "Nytt søk" i varesøk, slik at dekk valg også blir nullstillt.
4 = Endret for Svendsen Eksos kjeden slik at varesøk alltid har fokus på varenummer ved nytt søk.
5 = Lagt inn advarsel på vareoppdatering for Svendsen Eksos kjeden.
6 = Fiks på at knapperad ikke fungerte etter å ha forsøkt fakturautskrift som ble avbrutt fordi man har satt på leveringskontroll, og beholdning har gått i minus.
7 = Endret automatisk synkroniseringsmodul for Dekk Partner slik at ikke sentralt opprettede kunder blir synkronisert, men bare sentrale rabatt avtaler.
8 = Fiks på visning av rabattmatrise dersom man har flere varegrupper med samme navn.

[2.1.3.5]
1 = Endret slik at man bare kan begynne å skrive i avtaleboken for å opprette en ny avtale.
2 = Korrigering av samlefakturarutine, der ny funksjon med delsum pr. ordre fulgte med fra den ene ordren til neste osv.

[2.1.3.6]
1 = Endret slik at formular, maler og rapporter som hentes fra internett, hentes ut fra landkode. Det vil si at Future kan hente alle disse dokumentene på forskjellige språk.
2 = Fikst på oppdatering av sentralt kunderegister for Dekk Partner Hovedkontor.

[2.1.3.7]
1 = Lagt til spørsmål om man virkelig vil avslutte en Dekkhotell avtale eller ikke, når man trykker på Avslutt knappen.
2 = Lagt til mulighet for å søke på fakturadato i ordresøk bildet, samt lagt til kolonne for fakturadato i resultatlisten.
3 = Lagt til mulighet for å skrive ut en detaljert rapport over alle salg som ligger til grunn for et dagsoppgjør.
4 = Lagt til kolonner for årsmodell, standard dekk dimensjon fremme og bak i rapportlisten under Dekkhotell.
5 = Fiks på at kundegruppe til fakturamottaker viser i ordrebildet, og ikke kundegruppen til kunden.
6 = Lagt til kolonne for bilmerke, modell og årsmodell i avtalelisten i Dekkhotell.
7 = Lagt til visning av bilmerke, modell, årsmodell og standard dekkdimensjon fremme og bak på detaljvisning i reservasjon i Dekkhotell.
8 = Endret i avtalesøk og dekkhotellsøk slik at fokus for skrivemerket er i kundenavn når søke bildet åpnes.
9 = Lagt til knapp som kan hentes på Rediger-menyen via knapperedigering, som går til den siste ordren man har jobbet med, altså siste man har endret eller lagret.
10 = Lagt til advarsel om at man ikke kan forlate en påbegynnt Dekkhotellavtale uten enten å lagre den, eller å forkaste den.
11 = Fiks på at Dekkhotell lokasjon av og til blir hengende igjen i ordrebildet.
12 = Lagt til advarsel på om du forsøker å endre Kontantkunden din i ordrebildet.
13 = Fiks på innsetting av predefinerte tekster i fritekstfelt i ordrebildet for brukere som kjører Terminalserver.
14 = Lagt til mulighet for å gjøre utvalg på kundegruppe på rapport for Periodevis omsetning.
15 = Korrigert i oppdateringsrutiner av programmet og varer/priser etc. for Romnes kunder. Problemer med nedlastede zip-fier.
16 = Lagt til mulighet for å legge samme grossist inn flere ganger med ulike kundenummer for spørring/bestilling mot AutoData.

[2.1.3.8]
1 = Tilrettelagt for flerlager for Future brukere med Romnes lisens.
2 = Lagt til innstilling på om kontaktperson på kunde automatisk skal komme som referanse på ordre.
3 = Endret slik at ordre blir lagret etter hver forhåndsdefinerte fritekst som legges inn, slik at brukere via Terminalserver kommer rundt feilen med at teksten ikke vises.
4 = Lagt til visning av dekningsbidrag i % i varearkivet.
5 = Endret slik at nytt varesøk for Dekk Partner medlemmer setter fokus på varenavn feltet, for andre er det varenummer.
6 = Fiks på at lukking av priskalkyle fra Dekk søkemotor av og til leder deg til ordrebildet, selv om man ikke har valg det.
7 = Lagt til visning av bilinformasjon på detalj fanen til dekkhotell avtale på samme måte som på dekkhotell reservasjon.
8 = Lagt til kolonne i dekkhotell avtaleliste som viser antall dekk som er registrert på hver avtale.
9 = Deaktivert alle hurtigtaster i ordrebildet i tillegg til generelle hurtigtaster ved utskrift, for å unngå å kunne bytte fokus på gjeldende ordre før utskrift er ferdig.

[2.1.4.0]
1 = Korrigering av detaljrapport av dagsoppgjør. Samme faktura kunne vise flere ganger.
2 = Korrigering av detaljrapport av dagsoppgjør. Ingen data visete dersom man ikke hadde opprettet noen avdeling(er).

[2.1.4.1]
1 = Lagt inn sjekk på at varer med beholdning ikke er de-aktivert når rutinen for oppdatering av sentralt vareregister kjøres hos Dekk Partner medlemmer.

[2.1.4.2]
1 = Laget ny "GetId" funksjon for tildeling av unike primærnøkler, etter en del Key-Violation problematikk i ordrelinjer på Dekk Partner HK.

[2.1.4.3]
1 = Endring av tildeling av ordrelinje id'er ved overføring av elektronisk mottatt faktura til ordrebildet for Dekk Partern Hovedkontor.
2 = Endret i rapport for periodevis omsetning, slik at varenavn blir hentet fra vareregister og ikke fra ordrelinje.

[2.1.4.4]
1 = Fiks på rutne for oppdatering av salgsstatistikk når man trykker på knappen "Oppdater".
2 = Lagt til referanse fra ordre i historikken.
3 = Fiks i modul som lagrer reskontrobeløp ved fakturering. Feil beløp kunne bli postert etter endringer som er gjort i fakturarutine i høst.

[2.1.4.5]
1 = Laget rutine for å re-kalkulere hele reskontroen ut fra fakturaregister, da det viser seg at det kan være en del feil beløp der. Aktiveres ved å legge til knapp via knapperedigering under kategorien Rutiner. NB! her kan det da dukke opp mange gamle tilsynelatende åpne poster, da også betaling er feil. Det er kun fakturabeløp som kan rettes automatisk, da rett betaling er umulig å vite.
2 = Lagt til varegruppe id i Excel rapport ved sjekk av sentral rabattavtale for Dekk Partner.

[2.1.4.6]
1 = Endret rutine som henter opp standardverdi i deres ref i ordrebildet, til å hente kontaktperson fra kunde og ikke fakturamotaker.
2 = Fiks på at en dekkhotell-lokasjon kunne vise i avtaleboken, dersom ordren som er tilknyttet ikke hadde utfyllt noe regnr.
3 = Lagt inn innstilling under Generelt fanen i Innstillinger for om man skal få advarsel dersom den som står som vår ref på en ordre tilhører et annet lager/avdeling enn det som er lagt på ordren.
4 = Lagt til felt på kunde under fanen "Flere opplysninger", for å kunne legge inn en advarsel/påminnelses tekst som skal vise før fakturautskrift.
5 = Lagt inn innstilling under Generelt fanen i Innstillinger for om eventuell advarseltekst som er lagt på kunde (fakturamottaker) skal vise ved fakturautskrift eller ikke.
6 = Lagt til visning av Avdeling og Lager i Historikken.
7 = Lagt til visning av standard loadindex og hastighetskode på dekkhotell avtale og reservasjoner.
8 = Fiks på at kunde viste i stedet for selger på rapport for grunnlag til dagsoppgjør.
9 = Utvidet rapport for Periodevis omsetning til å kunne inkludere gruppering pr. kunde innenfor de valg som er gjort.

[2.1.4.7]
1 = Lagt til mulighet for å eksportere kun kontantsalg under "Faktura-/posteringsjournal" i tillegg til tidligere valg med enten alt eller bare kredittsalg.
2 = Endre slik at eventuell innlagt advarseltekst blir vist før fakturering både for fakturamottaker og kunde.
3 = Endret sjekk i sletting av kunde, slik at den også sjekker mot kunde i ordrebildet, og ikke bare mot fakturamottaker.
4 = Lagt til kolonner for bilmerke/modell, årsmodell antall dekk og lagerlokasjon i dekkhotellsøk.
5 = Lagt til Romnes Kristiansand og Romnes Rogaland som tilgjengelige grossister for vare/prisoppdatering for Romnes kunder.
6 = Endret slik at en dekkhotellreservasjon automatisk blir lagret etter man har valgt/endret en lokasjon.
7 = Endret registrering av dekk i dekkhotell slik at systemet automatisk velger sommerdekk om høsten, og vinterdekk om våren.
8 = Endret registrering av dekk i dekkhotell slik at pigg og piggfritt kolonnen kun vises når man har valg vinterdekk.

[2.1.4.8]
1 = Lagt til innstilling for å angi hvor katalog for filer som åpner kasseskuff ligger, for de som åpner kasseskuff fra en annen PC.
2 = Endret slik at kryss for "begynner med.." på kundesøk huskes også etter inn-/utlogging av Future.
3 = Lagt til knapp i ordrebildet for åpning av kasseskuff dersom det er satt opp for bruk av kasseskuff.

[2.1.4.9]
1 = Fiks på at søk på historikk kunne gi feilmelding dersom man søkte på deler av navn.
2 = Endret slik at knapperad ikke blir stående de-aktivert dersom man har kjørt en rapport til forhåndsvisning og bare minimert den, og ikke lukket den.

[2.1.5.0]
1 = Lagt til eksport til Excel av salgsbudsjett via høyreklikk i listen.
2 = Lagt til valg om man ønsker grunnlag for faktura-/posteringsjournal over i Excel ved eksport til regnskapssystem for Dekk Partner kunder.

[2.1.5.1]
1 = Laget fast eksport av produkter, priser og rabatter til tekstfil for import til Visma for Dekk Partner HK.
2 = Fiks på ny funksjon for søk i slettede ordrer.
3 = Lagt til mulighet for å nullstille alle aktive poster i et utvalg i reskontroen, slik at de ikke lenger står som åpne poster.
4 = Fiks på import av varetelling fra håndterminal, der man har glemt å legge inn varenummer.
5 = Endret import av varefiler med EAN nr slik at EAN nr som allerede ligger på varen ikke blir overskrevet dersom EAN nr i importfilen ikke er angitt.
6 = Endret i bestillingsmodul slik at kostpris i varearkivet oppdateres iht endringer av kostpris i bestillingen.
7 = Endret i varemottak slik at kostpris i varearkivet oppdateres iht endringer av kostpris i varemottak.
8 = Endret i overføring fra Dekkhotell til fakturering slik at man kan velge om dekkhotellet skal legges på den ordren som er fremme i skjermbildet, eller om den skal opprette ny slik som tidligere.
9 = Lagt til innlesing fra Casio DTX5 håndterminal til Bestilling og Varemottak.
10 = Endret slik at eventuelt angitt kundenummer ved oppretting av ny kunde i kundebildet blir brukt i stedet for neste ledige som er angitt under nummerserier.

[2.1.5.2]
1 = Lagt til Mekonomen i liste over oppdatering av varer og priser via internett på Romnes versjon.
2 = Endret i purrerutine slik at det ikke blir purret på åpne fakturaer som det er laget kreditnota på (med referanse mellom disse).
3 = Endret slik at åpne fakturaer som er delkreditert (med referanse mellom faktura og kreditnota) blir purret med saldo etter fratrekk av kreditnota.
4 = Fiks på utskrift av utleveringskvittering og avslutting av reservasjoner fra Dekkhotell etter endringer i forrige versjoner.

[2.1.5.3]
1 = Lagt til mulighet for utskrift av innbetalingsjournal i datointervall med angitt betalingsform.
2 = Lagt til automatisk utskrift av innbetalingsjournal av innleste OCR innbetalinger ved innlesing av disse.

[2.1.5.4]
1 = Lagt til filter mulighet på "Selger" ved oversikt over åpne ordrer, samt automatisk søk og oppdatering av aktivt utvalg ved åpning av skjermbildet (Ctrl+U).
2 = Lagt til kolonner for Kunderef, Avdeling og Lager i oversikt over åpne ordrer.
3 = Endret i dekkhotell slik at når man enten utleverer, avslutter eller fakturerer en reservasjon, så får man automatisk mulighet for å kopiere forrige sesongs reservasjon med alle dekk som var på den, dersom det eksisterte en tidligere reservasjon. Dersom det ikke eksisterer en tidligere reservasjon, får man en kopi av den avsluttede, som man da kan redigere til rett type dekk etc.

[2.1.5.5]
1 = Lagt til mulighet for kun å kjøre ut bare internfaktura eller eksternfaktura under rapporten Periodevis Omsetning.
2 = Laget ny rutine under dagsoppgjør, der man kan kjøre ut alle nye salg, og få et nummerert dagsoppgjør, som da også lagres for eventuell senere kopi utkjøring.
3 = Fiks på visning av dekkhotell lokasjon i "Velg Bil" bildet. Viste også lokasjoner på utleverte dekk.

[2.1.5.6]
1 = Laget slik at når man taster et varenummer i ordrebildet som ikke eksisterer, så kan man opprette en ny vare med det nummeret direkte.

[2.1.5.7]
1 = Laget ny "første" versjon av Dekkhotell med forenklet brukergrensesnitt.
2 = Endret i salgsbudsjett slik at varegruppene der man budsjetterer ligger alfabetisk.

[2.1.5.8]
1 = Fiks på feilmelding i visse tilfeller ved utskrift av påminnelser.
2 = Fiks på feil visning av lager i varesøk dersom man har flere lager, og bare søker på en vare.
3 = Endring i oppretting av BUS kontroll der man kunne få melding om "Not in edit mode".
4 = Laget oppdateringsrutine av varearkiv for de med Dekk lisenskode.

[2.1.5.9]
1 = Fjernet de-aktiverte varere fra telleliste i varetelling dersom man har valgt alle varer også de uten beholdning.
2 = Optimalisert åpning av Dekkhotell.
3 = Lagt til ny knapp i "forenklet dekkhotell", der man kan opprette en ny tom ordre på kunden i dekkhotellet, uten å hverken overføre eller avslutte dekkhotellet.
4 = Endret i dekkhotell slik at ordrenummer blir lagt på reservasjonen dersom man går fra ordre til dekkhotell, eller fra dekkhotell til ordre. Bare hvis det ikke eksisterer link fra før, da blir denne benyttet.
5 = Lagt til mulighet for å angi en ansatt for automatisk oppretting av avtaler ved innkalling fra Dekkhotell modul.
6 = Lagt til høyreklikk på avtale for å masseslette Dekkhotell-innkallingsavtaler med samme innkallingsnr.
7 = Endret slik at nødvendige felt automatisk fylles ut med "standard" verdier ved oppretting av ny vare.
8 = Endret søk på kundenavn i avtalebok, slik at det er bileier/bruker og ikke fakturamottaker det søkes på.

[2.1.6.0]
1 = Laget ny høyreklikk funksjon på en avtale i avtaleboken, der man kan velge Klipp ut, og så kan man finnen et nytt tidspunkt/dag/ansatt, og dobbeltklikke der den skal inn.
2 = Fiks på sortering av kolonne "Oppnådd i % av budsjett" i salgsbudsjett.
3 = Endret i søk i avtalebok slik at avbrutte søk ikke fører deg til 1899, men til der du stod.
4 = Endret i Dekkhotell slik at man får spørsmål om en avtale også skal avsluttes dersom man avslutter en reservasjon uten å opprette en ny.
5 = Lagt til felt på Dekkhotellavtale der man kan angi hvilken biltype avtalen gjelder. Personbil/Varebil/Lastebil/Truck/Anlegg/Annet. Disse kan da benyttes som begrensning av data under Rapporter og ved Innkallinger.
6 = Fiks på at tilbud blir til ordre når man har et tilbud oppe, og lager en avtale uten å knytte den mot tilbudet.
7 = Lagt til felt på dekkhotellavtale der man kan angi om avtalen skal være med i generering av innkallinger eller ikke.
8 = Lagt til felt på dekkhotellavtale der man kan angi om bilen bruker piggdekk om vinteren eller ikke. Denne vil da overstyre det man eventuelt legger inn på de enkelte dekkhotellreservasjonene.

[2.1.6.1]
1 = Endret i avtalebok slik at fritekst på ordre kommer nederst, og ikke øverst.

[2.1.6.2]
1 = Endret i kopieringsrutine for forrige sesong dekkhotell, til å beholde samme lokasjon som denne sesong hvis den er endret.
2 = Laget integrasjon mot EuroMek PKK.

[2.1.6.3]
1 = Fiks på henting av handlekurv fra NBK, der antallet alltid kom med 1, selv om man hadde valgt et annet antall.

[2.1.6.4]
1 = Endring i rutine for henting av rabattsats i ordrelinje, slik at det kun er kunden sin rabatt og ikke fakturamottaker sin rabatt som kommer opp dersom kunden ikke hadde noen rabatt, og fakturamottaker hadde en rabatt.
2 = Endret i nedlastingsrutine for vare/pris oppdateringer slik at det ikke skal feile hos en del kunder som har problem med rutinen.

[2.1.6.5]
1 = Fiks på kundesøk i nytt dekkhotell, der kundenr ble endret til -1 dersom man trykket på Avbryt på søket.
2 = Lagt til bekreftelses spørsmål om man vil avslutte Future eller ikke når man lukker programmet.
3 = Lagt til spørsmål om man vil lagre eventuell påbegynnt ordre dersom man forsøker å åpne noe fra Historikken, uten å ha lagret det man har i ordrebildet.
4 = Lagt til vinsing av totalt tilgjengelig arbeidstid, brukt/reservert arbeidstid og ledig kapasitet i bunnlinjen i avtaleboken ved visning av alle mekanikere.

[2.1.6.6]
1 = Endret slik at ordrefritekst feltet alltid får fokus ved oppretting av ny ordre.
2 = Laget til prosedyre under innlogging, som oppdaterer automatisk kunder som ikke har fått verdi i "Stopp purring" feltet, som da gjør at purring i reskontro ikke kommer ut.
3 = Lagt til mulighet for å angi et System Passord under innstillinger, som da gjør at man må bruke dette for å komme inn her.
4 = Lagt til menyvalg, som kan hentes frem via knapperedigering under Rutiner, for "Inn/Ut stempling" for ansatte/mekanikere på en ordre. Kan da oppdatere ordren med brukt arbeidstid iht. stempling. Ansatte må opprettes som varer i varearkivet med varenummer lik ansattnummer.

[2.1.6.7]
1 = Fiks på visning av dekkhotell lokasjon på utskrifter av arbeidsseddel etc., dersom lokasjonen er endret opp gjennom årene.
2 = Endret slik at ordrelinjer som blir lagt inn på en ordre som er satt som mva fri, blir mva frie selv om varen i utgangspunktet er en moms belagt vare.
3 = Fiks på søk i "gammelt dekkhotell" etter at nytt dekkhotell ble laget.
4 = Fiks på dobbelklikk i Lokasjonsliste i Dekkhotell, der man da skulle kunne åpne dekkhotellavtalen.
5 = Endret i Dekkhotell slik at visning av ledige lokasjoner oppdateres etterhvert som lokasjoner velges både på reservasjoner og i komplett lokasjonsliste.
6 = Endret slik at man må angi systempassord for å komme inn i reskontroen, dersom dette er angitt under innstillinger.
7 = Fjernet advarsel om at man går til ny ordre ved oppdatering fra stemplingssystem
8 = Endret i oppdateringsrutine fra stemplingssystem, slik at verkstedmateriell oppdateres etter vanlige regler.
9 = Endret i stemplingssystem slik at ordren oppdateres automatisk ved utstempling.
10 = Lagt til sjekk på om status på ordre har endret seg når man forsøker å oppdatere stemplinger fra stemplingsystem. Dette for å unngå at man kan oppdatere en fakturert ordre.
11 = Endret i Dekkhotell slik at oppretting av ny sesong (reservasjon) ikke tar med seg ordrenummer fra forrige sesong.
12 = Lagt til mulighet i Dekkhotellsøk for å huske siste søk, slik at søkebildet starter med det søket man brukte sist.

[2.1.6.8]
1 = Lagt til bestillingsknapp i ordrebildet for kunder med Future Dekk versjon, for direkte bestilling mot leverandør ut fra en ordrelinje.
2 = Lagt til visning av om bil bruker piggdekk eller ikke, samt om den skal være med på innkalling eller ikke i søk i Dekkhotellet.
3 = Endret under innlogging, slik at feil på tilgang til registry ikke fører til at logininfo blir husket til neste login (intern info).

[2.1.6.9]
1 = Korrigering av visning av fritekstfelt i ordrebildet ved kjøring av Future i visse skjermoppløsninger.
2 = Fiks på visning av neste PKK, der kjøretøy i gruppe 210 (minibuss) ikke kom med.
3 = Lagt til visning av regnr i liste over ordrer man velger i stemplingsmodul.

[2.1.7.0]
1 = Lagt til avkryssningsboks i dekkhotellreservasjon for om bilen har løse dekk på lager.
2 = Lagt til mulighet for å begrense visning av biler med løse dekk under rapporter, og da også for innkallinger.
3 = Lagt til mulighet for å sette en "til dato" i dekkhotellinnkalling slik at programmet stopper å lage innkallinger etter denne dato selv om det er flere biler som er med i utvalget.
4 = Lagt til nytt felt på dekkhotellreservasjon som angir hvilket innkallingsnummer den enkelte reservasjon er med på.
5 = Endret i dekkhotellinnkalling slik at kun biler som ikke er innkallt tidligere blir med i innkallingen.
6 = Laget knapp i dekkhotellreservasjonen som kan oppheve innkallingen som er gjort for en eller alle reservasjoner, slik at de kan kalles inn på nytt.
7 = Lagt til mulighet for å kunne angi to forskjellige ansatte å legge avtaler på ved oppretting av avtaler ut fra dekkhotellinnkalling.
8 = Fiks av "4GB Bug" i Bde.

[2.1.7.1]
1 = Lagt til visning av hvilken kunde som er på aktiv ordre ved overføring fra Dekkhotell til ordre.
2 = Lagt til kolonne som viser "I bestilling" i dekklisten i "Velg bil" i Future Dekk versjonen.
3 = Lagt til mulighet for å gruppere rapporten Periodevis omsetning på selger.
4 = Lagt til visning av lokasjon i avtalebok ved oppretting av avtaler fra Dekkhotellinnkalling.
5 = Endret i stemplingsmodul slik at når en ansatt velges, så vil systemet automatiskt vise eventuelle åpne stemplinger som ikke er stemplet ut.
6 = Endret slik at man kan søke på regnr i avtalebok selv på avtaler som ikke er knyttet mot noen ordre.
7 = Lagt til felt for prosjekt og objekt i ordrebildet, samt grensesnitt for å legge inn dette under innstillinger, og oppdatert eksport til Visma Business slik at dette kommer med for Romnes kunder.
8 = Lagt til valuteringsdato (ValDt) i eksporten til Visma Business.
9 = Justeringer i stemplingssytem for mer automatisk oppdatering etter f.eks. sletting, endring av eksisterende stemplinger.

[2.1.7.2]
1 = Endret i stemplingsystem slik at overføring av stemplinger til ordre tar hensyn til eventuelle rabatter fra rabattmatrise eller avtalte kundepriser.
2 = Endret farge på fritekst på kunde til rød i ordrebildet, slik at man letter får fokus på viktig informasjon på kunden.
3 = Endret dagsoppgjør skjema slik at tekst og knapper er større for å gjøre skjermbildet mer brukervennelig.
4 = Lagt til mulighet for søk på dekkdimensjon i varesøk for de som bruker Future Dekk.
5 = Lagt til nytt høyreklikk menyvalg på avtale i avtaleboka, som eksporterer alle avtaler du ser i skjermbildet til et Excel regeark.
6 = Endret i ordresøk slik at man kan velge om bare ordrer skal vises, eller også pristilbud.
7 = Endret i rutine som kopierer en ordre til en ny ordre, slik at den også kan kopiere et tilbud til et nytt tilbud.
8 = Endret i stemplingssystem slik at man får beskjed om hvem som har glemt å stemple ut på en ordre dersom man prøver å fakturere den uten at alle mekanikere er stemplet ut.
9 = Endret i vareimportrutiner slik at importen tillater import av like varenummer uten at man får Key-Violation.

[2.1.7.3]
1 = Endret i prisimport slik at varegrupper kan være mer enn 3 tegn, samt at inn/ut pris faktor kan angis pr. varegruppe også her.

[2.1.7.4]
1 = Lagt til fane i ordrebildet som viser alle stemplinger som er gjort mot en ordre dersom det er stemplet.
2 = Lagt til felt under ansattfanen for å angi om en ansatt er sluttet. Vises da ikke i ordrebildet eller i avtaleboken.
3 = Korrigert eksport av fakturajournal til Duett i henhold til spesifikasjoner fra Daldata.
4 = Endret i beregning av verkstedmateriell, slik at hvis man setter en linje med arbeid lik 0 i stedet for å slette den, så kalkuleres likevel verkstedmateriellet.

[2.1.7.5]
1 = Endringer sammen med Autodata for visning av beholdning hos Romnes Skien dersom kunder spør hos andre "Romnes leverandører".
2 = Laget automatikk når man trykker på Velg Bil knapp, slik at eventuelt regnr i ordrebildet automatisk blir tatt med over, og søkt på for Romnes kunder.

[2.1.7.6]
1 = Endret slik at hvis man bruker et varenummer i ordrebildet som ikke finnes, men velger ikke å opprette det, så kommer man tilbake til varenummeret.
2 = Endret hurtigtast for ny prisforespørsel fra F2 til Ctrl+F2, slik at F2 får sin opprinnelige Windows funksjon for å redigere det feltet man står på.
3 = Endret slik at samlefakturerte ordrer viser med blå skrift i historikken, samt ny kolonne "Ref" som refererer til hvilken ordre den er samlefakturert på.
4 = Samme endring i ordresøk, men også rød visning av kreditnotaer, og grå visning av slettede ordrer.

[2.1.7.7]
1 = Optimalisert rutine for registrering i varetelling, slik at det går raskt selv med varetellinger på mange 1000 linjer.
2 = Fjernet valget "Oppdater Romnes pakkeregister" nå når det ikke er i bruk lenger.
3 = Lagt til Felt i varebildet for å kunne angi at denne varen skal vises i en annen farge i ordrebildet.

[2.1.7.8]
1 = Lagt til nytt felt for å angi passord for bestilling via Autodata, samt logikk for at dette brukes i bestillingsrutine.
2 = Lagt til advarsel og mulighet for å angre sletting av tilbud i ordrebildet.
3 = Laget ny rutine i automatikk for å markere varer utgått ved oppdatering av varer og priser for Future Dekk brukere.
4 = Sortert varegrupper alfabetisk i nedtrekksmeny under kunderabatter pr. varegruppe.
5 = Endret monteringsknapper nederst i ordrebildet, slik at også varenavn vises som hint, og sum pris dersom varen har undervarer.
6 = Lagt inn sjekk på at internettforbindelse til tecdoc server er oppe, og gir feilmelding dersom ikke ved spørring på regnr for Romnes brukere.

[2.1.7.9]
1 = Fiks på visning av hvilket lager en dekkhotell reservasjon ligger på i søkerutinen dersom den er flyttet fra et lager til et annet.
2 = Endret melding om nye vare- og prisfiler fra dekkleverandører slik at den viser alle som er nye siden sist man oppdaterte, og ikke bare den siste.

[2.1.8.0]
1 = Endret førstegangsoppstart for brukere som installerer som demo, slik at Romnes sin nye søkemotor ligger til grunn.
2 = Oppdaterer lokal fil med sentral fil som viser hvilke varefiler som er oppdatert hos Future Dekk brukere.
3 = Endret slik at sentral fil som viser vareoppdateringer for Future Dekk brukere blir lagt på web i stedet for felleskatalog på server.

[2.1.8.1]
1 = Fiks i vare-/prisoppdateringsrutinen slik at man ikke kan få Key-Violation når undervarer som miljøavgift etc. oppdateres. Kun relevant for Dekk versjon.
2 = Endret for Dekk Partner medlemmer slik at de også kan flytte på varegrupper for å sette opp sin egen struktur.
3 = Fjernet mulighet for å minimere forhåndsvist utskrift fra ordrebildet.
4 = Endret for Future Dekk brukere slik at når man trykker på Historikk når man står i Velg Bil bildet, så tar den med seg regnr man har der automatisk.
5 = Fjernet krav om at både brukernavn og passord på epostkonto må være fyllt ut for sending av regnskapsfil.
6 = Lagt til mulighet for å velge om man vil sende epost utskrifter fra ordrebildet via Outlook eller direkte. Dette for at de som ikke har Outlook også kan sende.
7 = Endret oppdateringsrutine av varer og priser for Dekk versjonen, slik at man kan oppdatere bare en fil fra en leverandør uten at varer i eventuelle andre filer fra samme leverandør blir satt inaktive.

[2.1.8.2]
1 = Fiks på rapport Periodevis Omsetning når man velger Vis pr. kunde. Nå kommer også kundenavnene med.
2 = Laget mulighet for å opprette en bestilling ut fra alle ordrelinjene i en ordre i Future, og ikke bare den linjen man står på. Dette gjelder da bestilinger som ikke går via Autodata.
3 = Endret i vareimport, slik at like varenummer mellom forskjellige leverandører automatisk får lagt til de tre første bokstavene i leverandørnavnet etter varenummeret.
4 = Endret slik at når man flytter en varegruppe, så vil den automatisk få eventuelle salgskontoer og miljøavgifter kopiert fra hovedgruppen, dersom denne har registrert noe her.

[2.1.8.3]
1 = Lagt til meny på høyreklikk i ordrelinjebildet for å slå av og på visning av kolonner i ordrebildet, slik at hver enkelt bruker kan definere sin egen visning.
2 = Lagt til meny på høyreklikk i varesøkbildet for å slå av og på visning av kolonner, slik at hver enkelt bruker kan definere sin egen visning.
3 = Lagt til felt under innstillinger for Future Dekk brukere for å kunne angi om man skal oppdatere vare- og prisfiler fra en egen spesiell varekatalog, eller standard varekatalog dersom ingenting er angitt. Dette for å kunne distribuere spesielle kjedeavtaler eller nettopriser etc.
4 = Lagt til grupperingsvalg på mekanikerrapport som grupperer på varenummer som er brukt på timevarer i tillegg til ansatt.
5 = Korrigering på henting av undervarer dersom man benytter varenummer 2 i ordrelinjer. Undervarer ble da hentet 2 ganger.
6 = Endring i registrering av dekk i dekkhotell, slik at systemet automatisk veksler avkrysing på sommer og vinterdekk når man trykker på en av avkryssingsboksene.

[2.1.8.4]
1 = Endret i Dekkhotell slik at man ikke kan gå inn i reservasjon eller registrering av dekk før avtale er lagret. Samme for registrering av dekk dersom reservasjon ikke er lagret.
2 = Endret i registrering av Dekk i Dekkhotell, slik at bytting mellom sommer- og vinterdekk er mer logisk mht. avkryssingsbokser.
3 = Laget til link mot Gulesider og telefonkatalogen fra kunde i kunde- og ordrebildet.
4 = Endret rutine for posteringsjournal, slik at kontoer og avdelinger sorteres.

[2.1.8.5]
1 = Fjernet felt for "CurrAm" i eksport til Visma Business pga. problemer med dette feltet i ny versjon av Visma.
2 = Utvidet endring i forrige versjon med nedlasting av egne vare/prisavtaler, til også å få egne meldinger om dette.
3 = Lagt til felt på leverandør og varegruppe for å kunne angi at varer tilhørende disse ikke skal vises ved varesøk og oppslag i søkemotor.
4 = Endret i avtalebok slik at kundenavn kommer på samme linje som regnr.
5 = Lagt til ikon over ordrelinjene for å kunne gå til en angitt hjemmeside til leverandøren til varen man står på i ordrelinjen. Det må være angitt en url/webadresse på leverandøren for at knappen vises.

[2.1.8.6]
1 = Endret slik at man får spørsmål om ordrenummer skal med over på dekkhotellreservasjon.
2 = Lagt til avkryssingsboks under Generelt fanen i Innstillinger som sier om betalingsvindu skal vises for oppgjør av kontantordrer.
3 = Lagt til mulighet for å integrere Future med Point sine bankterminaler som er integrerbare. Egen fane under Innstillinger for å aktivere. Trenger også filene "Flexdriver_win32dll.dll" og "flexRS.ini" i Future programkatalog, og redigere rett com-port i ini fil.
4 = Endret i ordrelinje registrering slik at varer som er utgått vises med svak grå skrift.
5 = Lagt til visning av neste PKK i ordrebildet i tillegg til velg bil bildet for Romnes brukere.
6 = Fikset slik at dersom man avslutter Future, men svarer Nei for å angre, så blir ikke alle datasett lukket og at man da får masse feilmeldinger.
7 = Fiks på overføring av ordrelinjer i dekkhotell til ordrelinjer i ordremodul slik at egne varebeskrivelser også kommer med. Gjelder Future Dekk.
8 = Lagt til spørsmål om man vil beholde eventuelle rabatter som er lagt på ordrelinjer dersom man endrer kunde eller kundegruppe.
9 = Fiks i henting av deler fra Tecdoc for Romnes, der alltid siste del i listen ble utelatt.

[2.1.8.7]
1 = Fiks på feil ved åpning av avtalebok fra forrige versjon.

[2.1.8.8]
1 = Lagt til visning av antall dager kreditt i reskontro.
2 = Fjernet spørsmål om ordrenummer skal knyttes mot dekkhotell ved overgang fra ordre til reservasjon. Nå kun når du står i dekkhotellreservasjon.
3 = Lagt til Proxy oppsett for spørring på regnr mot Tecdoc data for de som bruker Proxy.
4 = Endret i bestilling via Autodata slik at man kan angi referanse og forsendelsesmåte.
5 = Fiks fra forrige versjon, der Kasse og Debitorer på utskrift av posteringsjournal kom på Debet i stedet for Kredit.

[2.1.8.9]
1 = Fiks fra tidligere versjon, der DM utsendelse på kundegruppe alltid gav en kunde, og den var også feil.
2 = Fiks fra forrige versjon, der man fikk feil på felt "Innkallingsid" ved begrensning av datagrunnlag i rapport modul.
3 = Endret bilagstype i eksport til Visma Global, slik at fakturaer er 7500, og kreditnotaer blir 9300

[2.1.9.0]
1 = Lagt til eksport av faktura og posteringsjournal til Agro Økonomi
2 = Endret slik at "gammelt" pakkeregister fortsatt fungerer for Romnes.

[2.1.9.1]
1 = Lagt til felt for visning av standard felg, innpress og aksellast når man viser motorvogndetaljer fra ordrebilde.
2 = Lagt til felt for innkallingsmetode for dekkhotell. Ingen logikk for bruk av disse ennå, men klargjort for registrering til senere versjoner.
3 = Lagt til felt i dekkhotellavtale for om hjul skal avbalanseres mellom hver sesong. Også utvalg på dette under rapporter/innkalling.

[2.1.9.2]
1 = Fiks på at ansatte ikke lenger kunne redigeres etter endringer i siste versjoner.

[2.1.9.3]
1 = Lagt til felt for å angi hvilket lager du vil søke i ved dekksøk i Dekkmodul.
2 = Fiks på varesøk, der varer som er aktive ikke kom frem uten at man søkte på utgåtte varer.
3 = Lagt til første versjon av arbeidstider for Romnes brukere.

[2.1.9.4]
1 = Fiks på at man kunne få feilmelding ved åpning av ordrer der det var registrert stemplinger.

[2.1.9.5]
1 = Lagt til nytt felt i ordrelinje for å angi om varene er plukket eller ikke. Visning av feltet gjøres via vanlig høyreklikk på kolonneoverskrift på ordrelinje.

[2.1.9.6]
1 = Endret rutine for å sette varer inaktive ved oppdatering av varer fra dekkleverandører i Future Dekk.
2 = Lagt til integrasjon mot Auto Frontal via Velg Bil bildet og høyreklikk på regnr i ordrebilde for Romnes kunder.
3 = Lagt til integrasjon mot Norsk Bildelkatalog via Velg Bil bildet og høyreklikk på regnr i ordrebilde for Romnes kunder.
4 = Endet på knapp mot NBK i ordrebildet slik at den går direkte til bil og ikke via loginside for Romnes kunder.
5 = Endret slik at man kan velge 2 forsjellige skuffer og antall eksemplar ved utskrift av alle effektuerte ordrer
6 = Lagt til mulighet for å skrive ut fakturaer i ordrenummer rekkefølge.
7 = Endret diverse layout og logikk i dekkhotell. Små justeringer for å gjøre ting mer logisk.
8 = Endret kolonne Produsent i Velg Bil bildet for Future Dekk til å vise leverandør i stedet.
9 = Lagt til automatisk innbetaling på kreditnota og faktura dersom det er kredittsalg og kreditnotaen har link til fakturaen.
10 = Lagt til felt som viser dekktype/mønster, innkallingsmetode, epost og mobil i "Rapport" listen i Dekkhotell.
11 = Lagt til dobbeltklikk i rapport listen i dekkhotell for å åpne det aktuelle dekkhotellet.
12 = Lagt til mulighet for utsendelse av dekkhotellinnkalling via SMS og epost i tillegg til brev.
13 = Endret i logikk rundt kobling av dekkhotellreservasjon og ordre, slik at ordrer som blir fakturert ikke lenger knyttes mot reservasjonen.

[2.1.9.7]
1 = Lagt til Historikk knapp i dekkhotell over Dekk-seksjonen, som viser alle tidligere dekkhotell som har vært på denne avtalen.
2 = Endret slik at varelinjer som ligger i dekkhotell vises under "Hvem har kjøpt" fanen under Varer når man viser åpne ordrer på varen.
3 = Endret i vareimport for Future dekk brukere slik at varer med samme varenummer som er fra forskjellige format også automatisk får de tre første tegnene av leverandørnavnet i slutten av varenummeret.
4 = Fiks på at oppdatering av vare-/prisfiler for Romnes kunder startet selv om man trykket Nei.
5 = Lagt til sjekk på om det er lagt ut nye vare og prisfiler med melding til brukerene ved innlogging for Romnes brukere.
6 = Lagt til innstilling for å kunne beregne en miljø- og emballasjeavgift under Generelt fanen under Innstillinger. Varen man legger inn der, må finnes/opprettes i varearkivet. Gjelder for Romnes kunder.
7 = Laget mulighet for å øke og minske høyden på område for monteringsknapper og endret slik at knappene automatisk fyller ut flere linjer dersom det ikke er plass på linje 1.
8 = Laget integrasjon mellom Future og Uparts. Menyvalg for Uparts finner man via knapperedigering under kategori Rutiner.
9 = Lagt til menyvalg for å kunne gå til Romnes sin hjemmeside. Kan redigeres frem via knapperedigering under kategori Rutiner.
10 = Endret rapport Periodevis omsetning til å sortere på varegruppenavn dersom ikke annet er angitt.

[2.1.9.8]
1 = Lagt til felt i varetelling som viser dato tellingen er brukt til oppdatering av varelageret.
2 = Lagt til felt i varetelling som viser bruker som har brukt tellingen til oppdatering av varelageret.
3 = Endret i varetelling slik at tellinger som er brukt til oppdatering ikke kan brukes til dette igjen.
4 = Endret i varetelling slik at varetellinger som er brukt til å oppdatere varelageret blir sperret for videre redigering.
5 = Lagt til advarseltekst i vareteling dersom man går på en gammel telleliste og forsøker å bruke denne til oppdatering av varelageret.

[2.1.9.9]
1 = Lagt til innstilling på om det skal vises advarsel ved fakturering dersom faktura fritekst ikke er fyllt ut.
2 = Endret slik at man må oppgi system passord når man vil gå inn i varetelling og dersom man vil "nullstille lager".
3 = Fiks på at kunder med spesial fakturaformular fikk ut dette uansett hvilken utskriftstype de benytter.
4 = Endret purrerutine slik at saldo på utskrift viser reell saldo på det aktuelle billaget og ikke korrigert for relaterte kreditnotaer eller fakturaer.
5 = Fiks på at det blir automatisk ført innbetaling på kreditnota og faktura hver gang man skrev ut kreditnotaen.
6 = Fiks på at øreavrunding bir korrekt ved føring av automatisk innbetaling på kreditnota og faktura ved utskrift av kreditnota.

[2.2.0.0]
1 = Laget nytt Beskjedsystem, der man kan kategorisere beskjeder i en trestruktur, med hovedgrupper og undergrupper, slik at ikke alle beskjeder kommer som en lang liste.

[2.2.0.1]
1 = Endert i velg bil bildet til Romnes slik at Future ikke lenger er avhengig av at regnr er linket til tecdocnr lokalt i den enkelte Future installasjon, men at denne linken hentes fra webserver der også deler og arbeidstider hentes.
2 = Endret i velg bil bildet til Romnes alik at det ikke blir foretatt noe søk etter deler og arbeidstider før man faktisk har valgt en konkret bil, og ikke bare har klikket i bilmodellisten.

[2.2.0.2]
1 = Lagt til kolonne for å vise siste dato for utsendt faktura på aktuelt regnr i rapportliste i dekkhotell.
2 = Endret i varebildet slik at varenavn vises i et memofelt med visning opp til alle 100 tegn som er lov å bruke i dette feltet.
3 = Korrigert beregning av miljøavgift, da denne også ble beregnet av arbeidstid.

[2.2.0.3]
1 = Lagt til ny fargekode (brun) i avtalebok, med teksten "Kunde står i butikken og venter (Brun)".
2 = Fjernet beskjeden "Husk å legg inn avtale på ordren hvis du ønsker dette!" for Future Dekk brukere.
3 = Lagt Lokasjon fra dekkhotell inkalling lenger oppe i avtalebok dersom det er valgt å lage avtaler fra dekkhotellinnkalling.
4 = Gjort endringer i stemplingsystem slik at de som bruker strekkodeleser får en mer intuitiv bruk av skjermbilet.

[2.2.0.4]
1 = Lagt til advarsel på endring av kunde på eksisterende dekkhotellavtale.
2 = Endret url mot ny katalogside hos NBK.

[2.2.0.5]
1 = Lagt til visning av Min. Lager og Maks. lager i varesøklisten. Visning kan slåes av/på via høyreklikk i resultatlisten.
2 = Lagt til mulighet for visning av Diponibelt ved spørring på andre lager til Future Dekk brukere.
3 = Laget egen kolonne i reskontrooversikten som viser nåværende purestatus, og mulighet for å gruppere på denne. På denne måten kan man lett ta ut en Excel oversikt på hvilken status purringen har nå, og når siste purring ble gjort.
4 = Lagt til kolonne for første registrerte avtaledato og tidsrom i resultatlisten fra ordresøk.
5 = Laget rutine for å lagre tilbudet, ordren, pakkseddelen eller fakturaen som et dokument under dokumentfanen på kunden dersom det er sendt som epost fra ordrebildet.
6 = Fiks på at fordeling av mekanikertid på arbeidsordrelinje forsvinner dersom man enten sletter varelinjen over eller under arbeidstidslinjen.

[2.2.0.6]
1 = Endret url til NBK tilbake til "gammel" url. Ny fungerer ikke ennå.

[2.2.0.7]
1 = Endret url til NBK til den nye igjen. Den skal fungere nå.

[2.2.0.8]
1 = Endret i varetellingbilde slik at man kan sortere på flere kolonner i skjermbilde. Trykk på kolonneheading, og hold så Shift knappen nede og trykk på ny kolonneheading for sortering innen sorteringen på forrige kolonne.
2 = Fiks på at ordrer med fakturadato en dag høyere enn valgt kan komme med på mekanikerrapporten.
3 = Lagt ny rutine for bestilling av varer fra Hafnor. De har gått over til nytt system.
4 = Lagt til visning av felt "I Ordre" i varetellingsbildet.

[2.2.0.9]
1 = Endret slik at rapporten Periodevis omsetning også viser varer der det er kr. 0 i omsetning, men der da varene er ført opp med en kostpris.

[3.0.0.1]
1 = Laget helt ny modul for stemplingsystem. Hentes frem via knapperedigering under "Rutiner" og heter "Stempling via Touchscreen". Tilhørende rapporter hentes frem under "Rapporter" og heter "Rapporter fra stempling". Kan startes via paramter ved oppstart for kjøring på egen PC. Syntax: Future.exe <servernavn> <database> <brukernavn> <passord> stempling.
2 = Utvidet funksjonalitet rundt bestilling mot Hafnor.
3 = Endret slik at man må oppgi systempassord, dersom dette er angitt, når man forsøker og endre beholdning på en vare direkte i varearkivet.

[3.0.0.2]
1 = Endret i nytt stemplingssystem slik at man selv kan bestemm størrelse på skjermbilde, og lagt til menylinjen slik at man kan bruke mus for å lukke bildet.
2 = Endret i nytt stemplingssystem slik at man kan definere hvilke monteringsknapper som skal vise, som er definert under Montering fane i Innstillinger.

[3.0.0.3]
1 = Laget nytt importformat for vare og prisfiler for felg leverandører. Brukes da videre i "felg søkemotoren" i Future Dekk.
2 = Korrigert feil på lagring av endringer på stemplinger under ansatt-fanen i innstillinger.
3 = Endret hurtigtast for og lage tilbud om til ordre fra Ctrl+O til Ctrl+Alt+O. Dette fordi Ctrl+O alt er i bruk til ordrebekreftelseutskrift.
4 = Endret tegnsett fra dos-tekst til ansi-tekst i eksport til Rubicon.
5 = Endret i rapport for periodevis omsetning slik at man også kan vise dekningsbidrag og dekningsbidrag i prosent av omsetning.
6 = Laget eksportformat mot SG-Finans, samt mulighet for å angi alternativt kundenummer/reskontronummer for eksport til Visma Global.

[3.0.0.4]
1 = Endret i oppkobling mot NBK slik at oppkoblingen også tar hensyn til Katalognr. som er angitt under Innstillinger.

[3.0.0.5]
1 = Korrigering i ny stemplingsrutine, der stemplinger ikke ble avsluttet når første stempling hadde fått ID = 0.

[3.0.0.6]
1 = Lagt inn sperre på og kunne oppdatere til siste versjon av Future for brukere som kjører på Terminalserver. Det må da gjøres av en administrator på serveren.
2 = Bygget om samlefakturarutine slik at orginalordrene som ligger til grunn for samlefakturaen også beholder ordrelinjene sine, slik at man ser hva den opprinnelige ordren var, og kan skrive ut ordrebekreftelse og pakkseddel på denne.
3 = Fiks på at man ikke får detaljrapporten over hvert enkelt salg ved utkjøring av kopi av dagsoppgjør.

[3.0.0.7]
1 = Fiks i avtalebok, der feil bilmerke og modell viser på en del regnr. Endret hele rutinen til og hente denne infoen via regnr i stedet for bilmodellnr.
2 = Laget funksjon for å kunne gå direkte fra Velg Bil bildet i Future Romnes versjon til Historikk på regnr som er valgt.

[3.0.0.8]
1 = Endret slik at Romnes kunder kan kjøre oppdatering til siste versjon selv om de kjører på Terminalserver.
2 = Fiks på samlefakturarutine der man kunne få melding om "Record changed by other user", etter endring i versjon 3.0.0.6

[3.0.0.9]
1 = Laget større knapper i nytt stemplinjgssystem for bruk med trykkfølsom skjerm.
2 = Utvidet funksjonalitet for eksport av filer til SG Finans, slik at både kunde-, faktura- og journal filer blir sendt til angitt epost adresse.

[3.0.1.0]
1 = Fiks på samlefakturarutine der man fikk melding "could not perform edit" når men samlefakturerte flere kunder. Feil etter 3.0.0.6.
2 = Endret i dagsoppgjør, slik at kun kontant og kort betalinger kommer opp.
3 = Endret slik at hvis man får feil på regnr. oppslag via internett i Future Romnes versjon, så kan man få opp webadressen i Internet Explorer eller Firefox for videre feilsøking.

[3.0.1.1]
1 = Lagt til spørsmål om man vil kopiere med seg tilbudsfriteksten til ordrefriteksten når man veksler fane fra tilbudfritekst til ordrefritekst. Gjelder Future for Romnes.
2 = Lagt til mulighet for og slå av og på visning av kolonner i Dekksøkemotoren i Future Dekk.
3 = Lagt til kolonne for Dekkhøyde i mm og rulleomkrets i mm i Dekksøkemotor i Future Dekk.
4 = Endret import av nytt format av felg-varefiler, slik at navngivning blir mer nøyaktig, og leverandørnavn automatisk legges på varegruppe.

[3.0.1.2]
1 = Laget høyreklikk i varegruppestruktur under innstillinger for å vise varer som ligger i varegruppen.
2 = Endret i varegruppestruktur listen slik at når man flytter en varegruppe til en undervaregruppe, så trekker denne seg sammen etter at den er sluppet.
3 = Endret i avtalebok slik at hvis man endrer farge på en avtale, og det er flere avtaler mot samme ordre, så endres fargen på alle disse avtalene.
4 = Klargjort testversjon av Future Dekk med felg modul integrert med dekksøkemotor.
5 = Lagt til mulighet for nedlasting av bildefiler for dekk og felger i Future Dekk. Ikke mange som leverer bilder ennå!
6 = Lagt til et komma og et mellomrom i avtaleteksten etter ordrenummeret, for og få bedre lesbarhet for Future Eksos brukere.
7 = Forbedringer i felgsøkemotor for Future Dekk brukere.

[3.0.1.3]
1 = Bygget om rutine for innlesing av OCR innbetalingsfiler, slik at innbetalinger som er lest inn fra før eller er feil blir forkastet og listet opp med detaljer etter innlesing av fil.
2 = Endret i reskontro slik at markøren vil enten plassere seg der den stod i listen eller neste post ved føring av innbetalinger.
3 = Lagt til mulighet for søk på beløp i reskontro. Søker da både på fakturabeløp og innbetalinger.
4 = Lagt til knapp i skjermbidet der man velger hvilke leverandører man vil oppdatere varer og priser på for Future Dekk brukere, som da viser hvilke leverandører som har lagt ut nye filer.

[3.0.1.4]
1 = Lagt til Meca i listen over grossister man kan oppdatere varer og priser fra. Gjelder Future Romnes versjon.
2 = Endret i varesøk slik at varegruppelisten starter sammentrekt ved nytt søk, og der den stod ved eksisterende søk.
3 = Endret slik at mekanikere som har sluttet fortsatt vises i historikken på ordrer og stemplinger.

[3.0.1.5]
1 = Lagt til knapp under Ansatt fane i Innstillinger for Future Romnes bruekere, der man kan opprette nye login'er på Sql serveren, slik at hver ansatt kan få sin egen login.
2 = Lagt til høyreklikk på avtale som ikke er knyttet til noen ordre, for og kunne knytte den til den ordren man står på.
3 = Fiks på endring av farge i avtalebok fra versjon 3.0.1.1, der endring av farge på avtaler som ikke er knyttet mot ordre endret farge på alle slike avtaler.
4 = Lagt til autofilter-funksjon på Felgmodul i Dekk og Felg søkemotor i Future Dekk.

[3.0.1.6]
1 = Fiks i ny felgsøkemotor der rabatt på felg ikke ble med over til ordrebildet dersom man bare valgte felg uten dekk.
2 = Lagt til hurtiglink til felgleverandører i ny felgsøkemotor.
3 = Lagt til oppdatering av vare- og prisfiler fra Sørensen og Balchen og SE Engros i Future Eksos for Svendsen Eksos.
4 = Optimalisert dekk og felgsøk, slik at søkene går raskere i Future Dekk.
5 = Endret slik at dersom man søker på alternative dekk dimensjoner, så vises listen sammentrekt pr. felghøyde i Future Dekk.

[3.0.1.7]
1 = Lagt til KID felt i purrerutine for bruk i formularer for utskrift av purringer og inkassovarsel.

[3.0.1.8]
1 = Endret i varesøk slik at man også kan få sett pris inkl. mva.
2 = Skjult visning av beholdninger etc. i varearkiv på varer som ikke er krysset av for lagerstyring.
3 = Lagt til knapper for å vise "nye" og "gamle" oppdateringer av varefiler for Future Dekk brukere i nedlastingsbilde.
4 = Fiks på at ikke alltid ordrenummer ble tildelt når man søkte opp tilbud i oversikten over åpne tilbud/ordrer, og brukte høyreklikk for å endre tilbudet til ordre.
5 = Fiks på at ordrelinjer som har mva frie varer går over til å bli mva pliktige når du bytter kunde på ordren.
6 = Endret på "regnr. advarselknapp" i ordrebildet slik at denne blir rød med hvite utropstegn når det er lagt kommentarer inn på regnummeret.
7 = Fiks på at ikke historikken alltid fungerte. Skjedde dersom man hadde vært innom reskontroen.
8 = Endret i avtalebok i Future Dekk slik at man kan ha forskjellige farger på avtaler som går mot samme ordre.
9 = Lagt til mulighet for og ekskludere biler ut fra regnr. ved innkalling til PKK.
10 = Endret i ny felgsøkemotor i Future Dekk slik at biler som ikke har registrert innpress får oppp alle felger ut fra høyde og bredde, slik at felglisten ikke blir tom.

[3.0.1.9]
1 = Lagt til mulighet for å definere egne farger for bruk i avtaleboken under fane "Farger i avtalebok" i Innstillinger.
2 = Lagt til visning av dato på vare- prisfil ved oppdatering av varekatalog for Future Dekk brukere. Dato vises også ved manuell import i alle Future versjoner.
3 = Endret i vare- og prisimporten slik at varegruppene som importeres oppdaters med datoen varefilen har, slik at man kan se fra når en pris er fra når man har importert en varefil.
4 = Fiks i felgsøkemotor i Future Dekk, der systemet ikke fant felger dersom intervallet på +/- 7,5 mm gikk fra negativt tall til posetivt.
5 = Endring i innlesingsrutine for OCR retur filer fra bank, slik at filer som inneholder flere forsendelser kan leses inn i en og samme runde.
6 = Endret i ny felgsøkemotor i Future Dekk slik at alle felger vises selv om man har krysset av for "Vis kun med beholdning" på dekk.

[3.0.2.0]
1 = Lagt til mulighet for å skive ut faktura og posteringsjournal, samt kunne merke bilag journalført ved eksport til Høkas factoring.
2 = Lagt til samme fargevisning i ukeoversikt som dagoversikt i avtaleboken.
3 = Lagt til default verdi for "Løse dekk" i dekkhotell til ikke å være haket av.

[3.0.2.1]
1 = Fjernet visning av felt for å velge Årsmodell, Bilmerke, Bilmodell og Variant i Velg bil bildet, da disse ikke er i bruk lenger.
2 = Flyttet knapp for aktivering av dekkhotell under regnr i Velg Bil bildet, samt flyttet vognkortinformasjon bort der man har regnr og kunde info.
3 = Reversert endring fra versjon 3.0.1.8 der det var lagt inn fiks på at ordrelinjer ble mva pliktige selv om de skulle være mva frie. Denne fiksen førte til at mva også kunne gå av på varer som skulle ha mva.

[3.0.2.2]
1 = Laget nye fakturaformular som kan lastes ned via knappen "Hent fra Internett", et uten giro og et med giro, der timevarer er med uthevet skrift.
2 = Lagt til høyreklikk i bestillingslinjer for eksport av linjene til Excel.
3 = Endret slik at innhenting av handlekurv fra NBK bare blir aktivert når man bruker katalognr 4. Det er kun denne katalogen det fungerer på hos NBK.
4 = Fiks på søk i dekkhotell, der feil lokasjon viste dersom man hadde 2 reservasjoner, og avsluttet den nyeste, og lot den eldste ligge som åpen.
5 = Lagt til dobbeltklikk på Kundenummer felt og ledetekst i dekkhotell for å kunne gå direkte til kundebildet.
6 = Vise bidrag og margin i rød farge nederst på sumlinjen i ordrebildet dersom ordren går i minus.
7 = Lagt til visning av hvem som har tatt dagsoppgjør på dagsoppgjørrapporten.
8 = Lagt til hurtiglink til Auto Grip i Velg Dekk bildet i Future Dekk.
9 = Lagt til kryss i velg Dekk/Felg bildet i Future Dekk, slik at man kan vise felger uansett innpress.
10 = Lagt til regnr i emnefeltet ved innkalling til dekkskifte via e-post i Future Dekk.
11 = Endret logikk i ordresøk, slik at når man søker på fakturadato, så endres kryss på "Ikke fakturert" automatisk.
12 = Lagt til høyreklikk i Historikk listen for å kunne kopiere med seg referansen fra ordren.
13 = Endret i Future Dekk slik at man ikke går tilbake til ordren når man har lagt inn en avtale på en ordre. Blir da værende i avtaleboken.
14 = Endret nedtrekksliste for valg av leverandør i varearkivet slik at den vises alfabetisk, samt viser leverandørnummeret i tillegg til navnet.
15 = Fiks på at importbildet for vare og prisfiler ikke er stort nok til å vise alle knapper etc.
16 = Lagt til logikk for at eventuelle varepriser pr. kunde, kundegruppe, varegruppe eller innlagte rabattprosenter i rabattmatrise blir tatt hensyn til ved oppdatering av ordrer via Touch-skjerm stemplingssystem.
17 = Endret på søk etter dimensjon i varesøk på Future Dekk slik at det også søkes på verdier som er lagt i dekk-fanen og ikke bare i varenavnet.
18 = Lagt til spørsmål om man virkelig vil flytte en avtale til der man dobbeltklikker i avtaleboken etter å ha valgt "klipp ut" funksjonen.
19 = Lagt til høyreklikkmenyvalg på avtaler i avtaleboken for å kunne kopiere de x antall dager fremover.
20 = Endret i søk etter dekkhotell slik at søk på navn også søker i avtalefriteksten, reservasjonsfriteksten og deres ref i reservasjonen i tillegg til kundenavnet.

[3.0.2.3]
1 = Integrasjon mot Mekotech Sys via Velg Bil bildet i Future Standard (Romnes) versjon. Legg inn brukernavn, passord etc under fane Grossist / koblinger under Innstillinger.
2 = Laget til opplegg for at Future Dekk kunder kan laste ned egne prisfiler ut fra prisavtaler.
3 = Fiks på at stemplinger som er gjort på ordrer via en annen PC ikke kommer med på ordren når man effektuerer den. Gjelder da kun dersom man stod på ordren mens stemplingen ble utført.
4 = Laget opplegg for at varer i Velg Bil bildet til Romnes kun kommer frem dersom man faktisk har varen i sit lokale varearkiv.
5 = Opplegg for at regnr på aktiv ordre blir med som forslag til merknad i handlekurv mot AD for Romnes brukere. Kun dersom merknad ikke er fyllt ut med noe i utgangspunktet.
6 = Lagt til visning for tidspunkt, varenummer og ordrenummer en ansatt er stemplet inn på i kolonneoverskriften i avtaleboken.
7 = Endret i bestillingsrutine via AD slik at det som kunden fyller ut i "Rekvnr/Kunderef" kommer på fritekstfelt i AD, og at Future automatisk fyller inn bestillingsnummer i Future i Rekvnr. feltet.
8 = Lagt til mulighet for å velge fra "Beskjeder" under tilleggsinfo på Regnr både i ordrebildet og i Velg Bil bildet.
9 = Lagt til mulighet for søk på telefonnummer i dekkhotell. Søker på telefonnummer og mobilnummer til kunde, samt eventuelt mobilnummer som er lagt på bruker i dekkhotellavtalen.
10 = Lagt til funksjon at man kan søke i avsluttede dekkhotell avtaler og reservasjoner via vanlig dekkhotellsøk.
11 = Lagt til mulighet for utvalg på kundegruppe ved utskrift av kundeliste, samt spørsmål om man også vil ha datagrunnlaget til rapporten over til Excel.
12 = Lagt til visning av merknader på regnr i dekkhotell på samme måte som visningen i Velg Bil- og Ordrebildet.
13 = Lagt til, og korrigert visningskolonner under Ansatt i Innstillinger. Deriblant lagt til felt for sortering av ansatte for bruk til sortering i avtaleboken.

[3.0.2.4]
1 = Endret i dekkhotellsøk slik at søk på avsluttede avtaler/reservasjoner vises i en annen farge enn aktive.
2 = Fiks på at mange varenummer ikke viste i Romnes online delekatalog i Velg Bil bildet. Varenummer i delekatalog var formatert annerledes enn varenumemr i prisfilen.
3 = Lagt til menyvalg for direktelink til Norbits Online support (via Teamviewer).
4 = Gjort tilpassninger for at Future skal kunne brukes på SQL-Server 2008

[3.0.2.5]
1 = Fiks på feil i eksport til Visma etter ny versjon der det ble lagt til flere felt i kundeeksporten.
2 = Lagt til visning av siste fakturadato på aktivt regnr i dekkhotellbildet.
3 = Endret i rapport over Periodevis omsetning slik at varenavn går over flere linjer dersom det er langt, og ikke blir kuttet.
4 = Lagt til kolonne for kundegruppe når man åpner rapportgrunnlag for kundeliste i Excel.

[3.0.2.6]
1 = Endret slik at man kan åpne ordre fra kundebildet via dobbeltklikk, og ikke bare via høyreklikk.
2 = Endret slik at eventuell ulagret ordre/ordrelinjer blir lagret når man går over i stemplingsbildet.
3 = Endret slik at alltid neste avtale på en ordre ut fra dagens dato viser i ordrebildet, og at det er denne som blir hentet frem når man klikker videre til avtaleboken.
4 = Lagt til visning av ordrenummer i stemplingsrapport.
5 = Lagt til høyreklikk i fritekstfeltet i Varebestillings-bildet for å kunne sjekke status på bestilling som er gått via AutoData.

[3.0.2.7]
1 = Fiks i Velg Bil bildet i Future Dekk der man fikk feilmelding dersom man valgte et regnr som ikke ligger inne ennå fra vegdirektoratet og forsøkte å linke det mot en kunde.
2 = Endret slik at alle søkebilder husker sin posisjon og om de var maksimert eller ikke, slik at søkebildene alltid dukker opp i samme posisjon som man forlot de.
3 = Laget til utskrift av ukeoversikten i avtaleboken.
4 = Fiks på at ukeoversikten også viste ansatte som er sluttet.
5 = Endret i bestillingsbilde slik at utgåtte varer også her vises med "utgrået" skrift.
6 = Lagt til knapp i bestillingsbildet for sjekk på status via AutoData for Future Romnes brukere. Denne er samme funksjon som høyreklikk.
7 = Lagt til mulighet for visning og innlesing av et standard beskjedoppsett tilpasset verkstedbransjen under fanen Beskjeder under innstillinger.
8 = Endret i sortering av ordrer i Touch-skjerm stemplingsystem slik at alle ordrer som er knytet opp mot dagens avtaler kommer øverst.
9 = Fiks på at man fikk feilmelding eller at avtale flyttet seg ved endring av farge på avtalen.
10 = Lagt til mulighet for å se stemplinger i avtaleboken. Kryss av for "Vis stemplinger" oppe til høyre i avtaleboken.
11 = Endret slik at aktiv avtale blinker i avtaleboken når man åpner avtalen fra ordren.

[3.0.2.8]
1 = Forbedret funksjonalitet i bestillingsvidu med at varegruppe vises og at man kan sortere på hvilke som helst kolonner (også flere samtidig).
2 = Korrigering av feil med visning av utgåtte varer fra punkt 5 i versjon 3.0.2.7.
3 = Endret i bestillingsrutine slik at varer som er in-aktive blir satt til aktive automatisk dersom man bestiller på det varenumemret og faktisk mottar varen.
4 = Lagt til høyreklikk på billag i reskontro for å kunne tilbakestille purrestatus/dato på et eller alle billag i en purring. Dette for å kunne kjøre ut enkelte eller hele purringen på nytt.
5 = Lagt til høyreklikk på billag i reskontro for å kunne endre purredato med gitt antall dager, slik at man enten kan utsette eller fremskynde neste purring.
6 = Endret i touch-skjerm stemplingsbilde slik at farger og skrift blir forskjellig på ordrer som er tilknyttet dagens avtaler enn andre åpne ordrer.
7 = Lagt til mulighet for å vise enten bare avtaler, bare stemplinger, eller både avtaler og stemplinger i avtaleboken.

[3.0.2.9]
1 = Lagt til mulighet for innlesing av handlekurv fra NBK for de som bruker katalog 71.
2 = Flyttet visning av stemplinger i avtaleboken til ukeoversikten. Husk at man kan filtrere på ansatt og eller avdeling.
3 = Justert marger og utskriftslogikk på rapporter fra dekkhotell slik at dekkhotell ikke skal splittes over to sider. Vanskelig å få 100% i alle tilfeller, så splitting kan forekomme.

[3.0.3.0]
<1 = Fiks på at utskriftmenyen fra reskontro var forsvunnet fra forrige versjon.

[3.0.3.1]
1 = Fjernet "grupperings-panel" i Dekkhotellsøk. Dette var ikke nødvendig å ha, og ført i tillegg til feilmeldinger. Gjelder Future Dekk.
2 = Lagt til tekst "Kopier:" i Dekkhotell reservasjons-fritekst når man kopierer en reservasjon over til en ny en ved sesongskifte. Gjelder Future Dekk.
3 = Lagt til innstillinger for integrasjon med Meca webshop under Innstillinger og fane "Grossister / koblinger". Brukernavn og passord fylles ut.
4 = Lagt til egen fane under velg bil bildet for Future Verksted med oppkobling til Meca webshop. Forutsetter at brukernavn og passord er fyllt ut under Innstillinger.
5 = Fiks på spørring på bestilling via AutoData. Feil url ble brukt.

[3.0.3.2]
1 = Endret i ordrebilde slik at man også kan registrere organisasjonsnummer på kunde her.

[3.0.3.3]
1 = Korigering på funksjon for innlesing av handlekurv fra NBK for de som bruker katalog 71.
2 = Lagt til mulighet for å dobeltklikke på avtaler i ukeoversikten, som da tar deg over til avtalen i dagoversikten.

[3.0.3.4]
1 = Fiks på visning av beregnet arbeidstid på en ordre når man står i avtaleboken. Den blå teksten nederst i avtaleboken.
2 = Endret slik at når men henter inn varer fra MT-Sys, og fører disse videre over til AD handlekurv, så settes det automatisk MEK foran varenummerene som alfakode.
3 = Endret i DM modul, slik at også regnr, bilmerke og modell kan flettes med over til Word.
4 = Endring i stemplingsmodul, slik at man får en "scroll-bar" når man har flere mekanikere enn det er plass på siden.
5 = Optimalisering av avtalebok. Gikk tregt hos de med mange avtaler og mange avdelinger.
6 = Endret tilbake til slik det var tidligere med at man ble ført over til odren i ordrebildet etter at en avtale ble lagt inn.
7 = Lagt til visning av siste innstemplingstidspunkt, varenr og ordrenummer på den enkelte ansatte sin knapp i stemplingsrutinen.
8 = Lagt til funksjonen for å skrive ut alle arbeidsedler på en gitt dag i avtaleboken for Future Dekk brukere.
9 = Endret i dekkhotell slik at når man skriver utleveringskvittering, så blir ikke reservasjonen automatisk avsluttet. Dette skjer da først nå man overfører til ordre eller avslutter uten å overføre til ordre.
10 = Lagt til mulighet for å bestille varer via MECA sin webshop direkte fra ordrebildet og bestillingsbildet i Future verksted.

[3.0.3.5]
1 = Fiks på at "auto-innlogging" til MECA webshop ikke fungerte lenger. Endring på elementnavn i webshoppen.
2 = Lagt til mulighet for eksport av rådata/rapportgrunnlag til Excel fra Egne rapporter.
3 = Forbedret dimensjonsøk på dekk i varesøk på Future Dekk, slik at også dekk der dimensjon er skrevet som fritekst i varebeskrivelsen kommer med.
4 = Lagt til høyreklikk i avtaleboken for å kunne legge inn feriedager eller sykedager på ansatte. Husk å merke en kolonne, ikke en avtale, før du høyreklikker.
5 = Lagt til visning av ordrenummer og kundenavn i bestillingslinjene ved søk på bestilling dersom bestillingen har referanse til ordre.
6 = Lagt til referanse til bestillingsnummer i fritekst på ordren dersom man trykker på Bestill knappen og overfører ordrelinjene til en bestilling.
7 = Fiks på at alltid en ordre- eller bestillingslinje manglet ved overføring til MECA webshop.
8 = Lagt til automatisk forslag til referanse på overføring av bestilling til MECA webshop.

[3.0.3.6]
1 = Lagt til mulighet for å kunne gå direkte til de enkelte stemplingsystem fra ordrebildet dersom man forsøker å fakturere en ordre med åpne stemplinger.
2 = Endret i sekksøkemoter i Future dekk slik at man også får mindre dimensjoner (lavere felghøyde) opp i listen dersom man søker på alternative dimensjoner.

[3.0.3.7]
1 = Endret i Velg Dekk søkebildet i Future Dekk slik at markøren går automatisk videre til neste felt ved manuelt dimensjonssøk.
2 = Korrigering i purrerutine, der åpne fakturaer ikke kom med dersom det var opprettet en kreditnota mot fakturaen, men at denne likevel ikke var kjørt ut, men i stedet slettet.
3 = Lagt til mulighet for å hente inn flere dekk/felger fra Velg dekk bildet i Future Dekk til en eksisterende/tidligere opprettet ordre. Da basert på at status enten er tilbud eller ordre, og at reg.nr. er likt.
4 = Endret i eksportformat til DI-Systemer, slik at Kid feltet er høyrejustert i stedet for venstrejustert.
5 = Endret i rapportgrunnlag for Mankoliste slik at tilbud også kan tas med i grunnlaget, og at ordrer ikke må være knyttet mot en avtale, og at varene må være lagerstyrt og markert som aktive.
6 = Endret i utvalg på stemplingsrapport fra å kunne velge måned, til å kunne velge fra til dato.

[3.0.3.8]
1 = Endring/korrigering i søk etter bestilling slik at søket tar hensyn til at man f.eks. bare har skrevet noe tekst i "Ref ordrenr." i stedet for ordrenummeret. Søket viser nå link til ordre hvis det ligger ordrenummer, ellers vises det som er skrevet.
2 = Korrigering i eksport til Navision regnskassystem, der sporadiske øredifferanser kunne oppstå.
3 = Laget nytt touch-stemplingsystem der man kan stemple ansatt direkte mot ordrelinjer på ordrer.
4 = Lagt til mulighet for å aktivere nytt stemplingsbilde direkte fra ordrebildet og stemple på ordren der og da. Dette for de som ikke har egen pc med touch skjerm til stemplingsformål.
5 = Lagt til visning av total stemplingstid på en ordre rett under stemplingsknappen.

[3.0.3.9]
1 = Justeringer i bestillingsmodul mot MECA. Fikk informasjon fra MECA webutviklerene at ordre referanse kan maks være 20 tegn, og forsendelsesmerking maks 30 tegn. Dette er nå korrigert.
2 = Lagt til referanse til MECA sitt ordrenummer i ordrefriteksten i Future når man kjører bestilling av varer fra ordrebildet til MECA.
3 = Vise summering av hver enkelt stempling desimalt i ordrebildet.
4 = Endret i rutinen som automatisk posterer en "dummy" innbetaling på orginal faktura og kreditnota, slik at denne går mot bank i stedet for kontant. Dette for at billagene ikke skal vise i dagsoppgjør grunnlaget.
5 = Endret i ordrebildet slik at feltet "Kundens ref" ikke blir overskrevet eller blanket ut dersom man bytter kunde på ordren og det var fyllt ut referanse i feltet i forkant.
6 = Laget rutine som lister ut alle varer som ligger i importfilene til prisoppdateringer, der varen er markert som "ikke oppdater ved import", etter at importrutinen er kjørt.
7 = Nok en korrigering i eksport til Navision regnskassystem, der sporadiske øredifferanser kunne oppstå.

[3.0.4.0]
1 = Korrigering i funksjon som skal beholde innlagte rabattsatser dersom man endrer kunde eller kundegruppe på en ordre, og svarer ja på å beholde rabatter.
2 = Lagt til eksport til Sparebank1 factoring
3 = Lagt til eksport til regnskapsystemet Visma Avendo.
4 = Lagt til visning av varetellingnummer både i skjermbilde og i utskrifter som telleliste og lagerverdiliste som skrives ut fra varetellingsbildet.
5 = Korrigering i purrerutine, der gamle billag som tilsynelatende står i 0 kommer med pga at det ikke står helt i 0, men f.eks. 0,001

[4.0.0.0]
1 = Ny versjon av Future der BDE er kuttet ut til fordel for SDAC. Altså helt ny teknologi for oppkobling mot Microsoft Sql Server slik at fremtidig teknologi støttes.
2 = Lagt til mulighet for å slå av/på visning av kolonner i Dekkhotelloversikten. Vil da og gjelde for eksport av oversikten til Excel.
3 = Endret slik at visning av totalt stemplet tid viser i ordrebildet selv om ordren er fakturert.
4 = Lagt til funksjon for å kunne opprette kunder via telefonummer. Da både ved ny kunde i kundebildet, velg bil bildet og ordrebildet.
5 = Lagt til avkryssingsboks under F12 og fane "Generelt" for å kunne gjøre slik at oppretting av ny kunde via telefonnummer/Eniro kommer automatisk ved ny kunde.
6 = Lagt til nedlasting av brutto-prisliste for Romnes Oslo (Romnes Oslo/NBK) for Future Verksted brukere.
7 = Lagt til felt for Bildefilnavn i varekartotektet. Her kan man da legge inn filnavnet på bildet til varen. Selve bildefilen legges i katalogen Bilder under Future katalogen. Bildefilene må være i jpg-format.
8 = Lagt til logikk for at kunder som er krysset av for "Ikke bileier" ikke blir med på flettegrunnlag i dokumentmodul (DM), men i stedet den kunden som sist hadde en ordre på bilen, som da også er en bileier.
9 = Lagt til visning av Varenummer 2 i varesøkbildet. Husk at du kan velge å slå av/på visning av kolonner via høyreklikk i søke resultatlisten.
10 = Gjort korrigeringer i eksport til Visma Avendo.

[4.0.0.1]
1 = Fiks på at rabattprosent for kunde ikke kom frem i ordrebildet ved innlegging av ordrelinjer.
2 = Flere endringer i eksporten til Visma Avendo.
3 = Lagt til mulighet for utsending av PKK påminnelse og DM/Kundebrev via SMS.

[4.0.0.2]
1 = Lagt til mulighet for eksport til Excel av liste over kunder som er valgt å sende PKK innkalling til via SMS.
2 = Fiks på at overføring av fire siste siffer av chassisnummer til BUSPek og Autodata PKK ikke alltid kom med.
3 = Endret slik at alle tomme tegn i begynnesle og slutt av bilmerke/modell feltet, som flettes til PKK, fjernes.

[4.0.0.3]
1 = Lagt til GS Bildeler i liste over grossister som man kan laste ned prisfil fra i Future Verksted.

[4.0.0.4]
1 = Endret i velg bil bilde og overføring til ordre slik at det tar hensyn til antall deler som er valgt også. Tidligere var det bare 1 stk. på alt. Gjelder Future Verksted.
2 = Lagt til mulighet for integrasjon med GS Bildeler sin webshop. Legg inn brukernavn og passord under Innstillinger og fane Grossister / Koblinger. Gjelder Future Verksted.
3 = Tilpasset søk etter kunde via telefonnummer slik at det ikke spiller noen rolle om man har lagt inn landkode eller mellomrom i telefonnumeret man søker på.
4 = Fiks i kundekartoteket, der man fikk feil ved oppretting av ny kunde via Eniro etter forrige Future versjon.
5 = Endret slik at stemplinger viser "simultant" i ordrebilde etterhvert som man stempler på jobber etc.
6 = Fiks på at biler som sist har vært fakturert på en kunder som er merket med "Stopp PKK" ikke kommer med på forrige kunde som ikke har "Stopp PKK".
7 = Lagt til mulighet for å vise varenummer 2 i ordrelinjene i ordreregistreringsbilde.
8 = Lagt til knapp for å gå rett i NBK søkebildet fra ordrebildet.

[4.0.0.5]
1 = Endret slik at stemplinger viser "simultant" i ordrebilde etterhvert som man stempler på jobber etc.
2 = Fiks på at biler som sist har vært fakturert på en kunder som er merket med "Stopp PKK" ikke kommer med på forrige kunde som ikke har "Stopp PKK".
3 = Lagt til mulighet for å vise varenummer 2 i ordrelinjene i ordreregistreringsbilde.
4 = Lagt til knapp for å gå rett i NBK søkebildet fra ordrebildet.
5 = Lagt til mulighet for å søke etter f.eks. regnr., Autodata bestillingsnummer etc. i friteksten i varebestilling.
6 = Korrigert at ikke regnr. alltid kommer med når man oppretter varer i AD handlekurv fra ordre.
7 = Utvidet integrasjon mot GS Bildeler sin webshop. Kan nå også bestille rett fra ordrebildet uten å gå via webshop.

[4.0.0.6]
1 = Lagt til mulighet for oppdateringer via Hjelp menyen, på samme måten som den "gamle BDE" Future versjonen.
2 = Fiks på at fordeling av mekanikertid pr. ordrelinje ikke viste hva som var fordelt tidligere dersom man gikk inn for å redigere tidligere fordeling.

[4.0.0.7]
1 = Fiks på at fordeling av mekanikertid pr. ordrelinje fortsatt ikke alltid viste hva som var fordelt tidligere dersom man gikk inn for å redigere tidligere fordeling.

[4.0.0.8]
1 = Lagt til visning av dato i liste over stemplinger i ordrebilde, og ikke bare fra/til klokkeslett.
2 = Fiks på at man kunne få feilmelding i ordrebildet "Cannot insert explicit value for identity column...".

[4.0.0.9]
1 = Fiks på at deler blir liggende igjen i "Future handlekurven" i Velg Bil bildet dersom man har gått fra ordrebildet på en annen bil.
2 = Lagt til utvidet kontroll på om en ordre har blitt endret av andre brukere i nettverket samtidig som samme ordre har blitt endret og fakturert fra annen bruker.

[4.0.1.0]
1 = Endret navngivning av filnavn når man sender ordrebekreftelser, fakturaer eller kassekvitteringer via e-post. Heter ikke lenger bare Future.pdf.
2 = Korrigering av eksport til UniMicro, etter feil i ny SDAC versjon.
3 = Endret i intern opprettings- og lagringsrutine på ordrelinje, for å se om det bedrer problem med at noen av og til mister ordrelinjer selv etter at de er lagret.

[4.0.1.1]
1 = Lagt inn sikkerhetssjekk som "trigger" på Sql server for å forhindre at ordrelinjer som ikke skal kunne slettes, kan bli slettet via rutiner i Future eller for så vidt andre program som bruker Future databasen.

[4.0.1.2]
1 = Fiks på at trigger som ble laget i forrige versjon ikke ble opprettet på server ved oppstart av Future etter oppgradering.

[4.0.1.3]
1 = Fiks på at "Romnes delelisten" ikke alltid ble oppdatert når nytt regnr ble angitt i Velg Bil bildet.
2 = Utvidet integrasjon mot MT-sys (Mekonomen), slik at også arbeidstider kommer med over fra handlekurven.
3 = Endret i integrasjon mot MT-sys, slik at varer blir med over til Future selv om man kun har lest inn prisfil generert via AutoData, og ikke en Mekonomen prisfil.
4 = Fiks på at dersom man har krysset av for at nye kunder skal komme med store bokstaver, så gjelder dette også ved oppretting av kunder via telefonnummer/Eniro.
5 = Fiks på feilmelding ved sletting av tilbud etter forrige oppdatering der det ble lagt inn nye sjekker på sletting, slik at ikke ordrelinjer på fakturaer skulle kunne slettes.

[4.0.1.4]
1 = Fiks på at ikke verkstedmateriell blir oppdatert på ordrer der man bruker stemplingsmodul via touchskjerm.

[4.0.1.5]
1 = Fiks på oppdatering av undervareantall i ordrebildet for Future Dekk. Problem som oppstod i versjon 4.0.0.9.

[4.0.1.6]
1 = Lagt til mulighet for å kunne søke på fakturanummer i historikk bildet.
2 = Lagt til mulighet for å kunne filtrere på varegruppe og kundegruppe i rabattmatrisen. Dette for å kunne jobbe oversiktlig med den.
3 = Lagt til mulighet for å kunne nullstille en rabattmatrise/filtrert rabattmatrise for en hele kundegruppe.
4 = Endret i nøkkeltallsrapport slik at det kun er varegrupper med enten bevegelser og/eller lagerverdi som vises.
5 = Laget kontrollrutine på om bestillinger som sendes fra Future handlekurv via AutoData faktisk har gått gjennom, og da advarsel dersom ikke.
6 = Endret slik at man kan skrive varenummer fortløpende uten mellomrom mellom alfakode og varenummer i ordrebildet og varesøkbildet.
7 = Tatt bort blå markering av felt i Dekklisten i dekkhotell når fokus egentlig er et annet sted i skjermbilde.
8 = Lagt til mulighet for å angi lokasjon på varer direkte i bestillingslinjene i varebestillingsbildet, ved å dobbeltklikke på de enkelte varelinjene.
9 = Lagt til mulighet for å ha "venteordrer", altså en avtaletype som vises hver dag i avtaleboken, helt til man enten sletter den, eller flytter den til en normal avtale, eller fakturerer ordren som hører til avtalen. Det opprettes en "ansatt" under innstillinger, som man kan gå inn og aktivere.
10 = Endret i utvalg på dekkhotell slik at avtaler viser i listen når man har krysset av for "Vis de som kjører med piggdekk nå", selv om det bare er krysset av for "Bilen bruker piggdekk om vinteren" i avtalen, og ikke at bilen kjører med piggdekk nå i reservasjonen.

[4.0.1.7]
1 = Laget egne rutiner for sletting av Cache i Internet Explorer gjennom Future slik at NBK katalog 71 skal fungere etter hensikt.
2 = Endret i avtalebok søk slik at søkeresultatet også vises med de farger som den enkelte avtale er markert med.
3 = Endret i avtalebok slik at avtale blinker når man har funnet den via søk, og ikke bare fra ordrebildet.
4 = Endret i rabattmatrise slik at linjen man er på er uthevet, samt at rabattkolonnen er høyrejustert. Gjort for mer oversiktlig redigering.
5 = Lagt til mulighet for søk på felg i varesøk i Future Dekk. Søkemulighetene er Bredde, Høyde, Ant. bolter og Boltsirkel.
6 = Lagt til innstilling for om etternavn skal komme før fornavn ved oppretting av ny kunde via Eniro oppslag.
7 = Fiks på at bokstaver som æøå blir korrekt ved oppretting av kunder via Eniro.

[4.0.1.8]
1 = Korrigert fargevisning i avtalesøk, slik at fakturerte avtaler viser med grønn farge slik som i avtaleboken.
2 = Diverse kosmetiske og logiske justeringer i bestillingsbildet og varemottak.
3 = Laget til opplegg for at avtaleboken oppdaterer seg automatisk hvert tredevte sekund når skjermbildet bare står i selve avtaleboken.
4 = Justert på øreavrunding for eksport til Visma Scenario. Stadig noen billag med +/- 1 øre feil.
5 = Gjort "kosmetiske" endringer i visning av avtalebok når man endrer mellom de forskjellige visningsvalgene (avkryssingsboksene oppe).

[4.0.1.9]
1 = Lagt til sjekk på om regnr som blir brukt i en ordre ligger i "ekskluder listen" til PKK, og i så fall advarsel om dette, og mulighet for å fjerne det fra denne listen.
2 = Endring i script for å oppdatere salgskontoer for alle undergrupper i en varegruppestruktur for støtte av Sql Server 2008.
3 = Funnet ut av at noen har problemer med kommunikasjon mot MECA og GS-Bildeler webshop. Det er en innstilling under System i kontrollpanelet som heter Data Execution Protection (DEP) som enten må slåes av, eller at Future.exe må legges til i listen over program som skal aksepteres.

[4.0.2.0]
1 = Lagt til mulighet for utskrift av manuelt inntastingsskjema for i.b. og u.b. i dagsoppgjørrapporten. Kommer med dersom avkryssingsboks i dagsoppgjør krysses av.
2 = Lagt til mulighet for å angi tidspunkt for lunch under Innstillinger og fane Generelt, slik at dette også vises i avtaleboken. Future må restares etter innlegging/endring av dette for at det skal vise i avtaleboken. Avtaler som da er i lunch tidsrommet vil ikke regne med tiden for lunch.
3 = Laget visning av hvor langt tidsintervall som er avmerket etter hvert som man merker av en ny avtale i avtaleboken.
4 = Endret i avtalebok/ansatte, slik at man kan legge inn "venteordre ansatte" for flere avdelinger.
5 = Korrigeringer i visning av scrollbar for ansatte i stemplingsmodul.
6 = Fjernet visning av ansatt som er markert sluttet i skjermbildet der man oppretter avtaler mot ordrer.
7 = Lagt inn hurtigtast Ctrl+B for å komme inn i bestillingsbildet.
8 = Fiks på at varenavnet ikke vises i "undervare-listen" i varearkivet.
9 = Fiks på at riktig datoutvalg blir brukt i spørring ved re-eksportering av filer til SG-Finans og Sparebank1

[4.0.2.1]
1 = Fiks på at endring av kundeopplysning i ordrebildet ikke vises på utskrift etterpå før man har lest ordren på nytt. Skjer automatisk nå.
2 = Lagt til mulighet for å sende PKK innkallingsbrev kun til kunder uten mobilnummer. På den måten kan man sende innkalling til PKK på SMS til de med mobilnummer, og så kjøre ut innkallingsbrev til de uten mobbilnummer.
3 = Endret i varebestillingsbildet slik at man kan endre vareteksten og innprisen på den enkelte varelinje der.
4 = Endret i visning av avtaler i avtalebok, slik at tidsintervallet og totaltid vises nederst i avtalen i stedet for øverst.

[4.1.0.0]
1 = Fiks på at gamle formular ikke lot seg konvertere mer.
2 = Til intern informasjon: Flyttet Future kildekode over på ny utviklings PC.

[4.1.0.1]
1 = Lagt til et større skille mellom ordrene i touch-skjerm stemplingssystem, slik at det kommer klart frem hvilken informasjon som tihører hvilken ordre.
2 = Fiks på at skuffevalg på utskrifter fra ordrebildet ikke fungerte etter flytting av Future til ny utviklings PC.
3 = Optimalisering av dekkhotell slik at filter og utvalg under rapporter/innkallinger går betydlig kjappere.
4 = Optimalisert ordrebildet og rutiner rundt dette. Alle funksjoner er betydlig raskere her nå.
5 = Optimalisert stemplingsrutiner. Betydelig raskere funkjson.
6 = Oppdatert komponenter for lagring fra forhåndsvisning, slik at resultat av Pdf, Excel, Rtf og Html blir langt bedre.
7 = Lagt til knapper for "gå til første" og "gå til siste" side i forhåndsvisning, samt felt der man kan skrive inn et konkret sidenummer man vil gå til.
8 = Endret i stemplingsbildet, slik at man kan maksimere det, og at Future husker størrelsen på stemplingsbildet fra gang til gang.

[4.1.0.2]
1 = Fiks på at det kom Access Violation mellom utskrift av fakturajournal og posteringsjournal fra forrige versjon.

[4.1.0.3]
1 = Fiks på accsess violation ved utskrift fra/til side fra forhåndsvisning av rapporter, som kom fra oppgraderingen av printsystemet i versjon 4.1.0.0
2 = Lagt til en mye mer "prangende" advarsel når man forsøker å endre Kontantkunden sin direkte fra ordrebildet.
3 = Tatt en kritisk gjennomgang av hvor mye og hvor ofte man blir stilt spørsmål om man vil lagre ordre eller ikke når man navigerer rundt i systemet.
4 = Fjernet melding om at du må lagre ordre når du høyreklikker for å åpne en vare fra ordrelinjene.

[4.1.0.4]
1 = Fiks på accsess violation ved utskrift av faktura- og posteringsjournal når rapportene ikke er satt til forhåndsvisning.

[4.1.0.5]
1 = Endret i Romnes Deleliste i Velg Bil bildet for Future Verksted, slik at også varen og bildet for komplette eksosanlegg vises.
2 = Fiks på at ordre opprettet på andre PC'er i nettverket ikke ble funnet ved ordresøk. Problem som oppstod etter optimalisering i versjon 4.1.0.1

[4.1.0.6]
1 = Fiks på at "I Bestilling" ikke viste på ordrelinjer dersom bestillingen var delvis levert.
2 = Lagt til kolonne (Beh. Grossist) i ordrelinje med "Info knapp", som da viser lagerbeholdning og pris fra grossist og eventuelt Romnes hovedlager. Knappen vises da på varer som er knyttet mot leverandører som du har satt opp for bestilling via AutoData. Kolonnen hentes frem via høyreklikk og meny "Slå av/på visning av kolonner.
3 = Fiks på at utskrift fra liste over åpne ordrer bare kom ut med en blank side uansett.
4 = Lagt til knapp over ordrelinjene i dekkhotellet for å kopiere ordrelinjene fra fjorårets sesong.
5 = Endret i eksportrutinen til Visma Global slik at kunder som ikke er merket med "send til factoring" og man benytter SG Finans og har opprettet en egen hovedbokskonto for factoringkunder, ikke kommer med dette hovedbokskontonummeret, men sitt eget kundenummer.

[4.1.0.7]
1 = Fiks på utskrift av kundeliste. Feil som kom fra versjon 4.
2 = Optimalisert oppstart av stemplingsbilde ved førstegangsåpning.
3 = Umiddelbar oppfriskning av visning av totalt stemplet tid under stemplingsknappen i ordrebildet etter en stempling.
4 = Fiks på feil i Future Dekk der antallet på undervarer til et dekk ikke ble oppdatert ved endring av antall dekk.

[4.1.0.8]
1 = Fiks på feilmelding i stemplingsbilde etter optimalisering fra forrige versjon.
2 = Opprydding av layout i ordrebilde, for et mer oversiktlig skjermbilde. Flyttet diverse felt og knapper.
3 = Ny layout på Login og Om Future bilde for Future.
4 = Fiks på at man ikke kunne velge varer i ordrebildet ut fra varenummer2 dersom varen hadde undervarer.

[4.1.0.9]
1 = Lagt til muligheten for å vise et "sidepanel" i avtaleboken, for valg av dato og avdelinger. Avkryssningsboks i topplinjen på dette.
2 = Lagt til "Drag/Drop" funksjonalitet på ordrelinjer. Man kan altså flytte ordrelinjer internt på en ordre for å få de i en annen rekkefølge enn innlagt.
3 = Lagt til organisasjonsnummer på kunde i eksport til Visma Business.

[4.1.1.0]
1 = Fiks i dekkhotellregistreringsbilde, der avtale ikke kommer i redigeringsmodus når man velger innkallingstype, og dermed vanskelig å lagre endringer her.
2 = Lagt til knapp for å komme rett til skjermbilde for "Ekskluder regnr ved PKK innkalling". Aktiveres via knapperedigering, og plasseres da der du ønsker.
3 = Fiks på at Ny linje knappen ikke førte til noe i bestillingsskjermbilde hvis du begynnte på en ny blank bestilling.
4 = Fiks på at "Gå til siste post" i ordrebildet ikke førte deg til siste post dersom siste post var opprettet fra en annen arbeidsstasjon.
5 = Lagt til hurtigtast Ctrl+e for å gå rett til varemottak.

[4.1.1.1]
1 = Endret tilbake plasseringen av Lokasjon- og Beholdningsfeltene ved høyreklikk i beholdningsliste i varearkivet.
2 = Endret i fakturajournal eksportrutine til Agro Økonomi ihht. spesifikasjoner.
3 = Lagt til mulighet for at Future automatisk genererer PDF kopi av fakturaer og kontantsalg i Dokumenter-mappen under Future katalogen. Dette for å kunne ha elektroniske kopier av alle utgående billag. Funksjonen aktiveres via avkryssingsboks under Generelt fanen under Innstillinger (F12).
4 = Lagt til mulighet for å angi leveringsdato i ordrebildet oppe til høyre sammen med ordredato etc. Husk at formular også må redigeres dersom denne datoen skal vise på utskrifter.
5 = Lagt opp ny funksjonalitet i betalingsbildet for oppgjør av kontantbillag, slik at man nå og kan velge fra alle de andre kontant- og kortbetalingsformene man har inne i systemet.

[4.1.1.2]
1 = Fjernet utlegging av standard KID definisjon på eksportfil til Høkas kredittadministrasjon, slik at det kun kommer med KID dersom man har lagt inn en KID definisjon i Future.
2 = Lagt til innstilling på om "Vår ref." skal vise i slutten av SMS meldinger ved utsendelse av påminnelser til morgendagens avtaler. Kryss for dette ligger da på Diverse fanen under Innstillinger.
3 = Lagt til innstilling på om avtaletidspunkt skal vise i SMS melding ved utsendelse av påminnelse til morgendagens avtaler. Kryss for dette ligger da på Diverse fanen under Innstillinger.

[4.1.1.3]
1 = Lagt til ny knapp i Dekkhotellet for overføring av reservasjon til ny ordre og oppretting av ny reservasjon på samme lokasjon uten masse spørsmål.
2 = Endret slik at når man trykker på Historikk knappen oppe i knapperaden når man står i Velg Bil bildet til Future Dekk, så tar systemet automatisk med seg regnummeret over til historikk søket.
3 = Byttet om på plasseringen av feltene Høyde og Hastighet i velg bil bildet i Future Dekk, slik at disse står i logisk rekkefølge i forhold til hvordan man normalt sett søker på disse verdiene.
4 = Laget funksjon for å kunne opprette en ny vare baqsert på en vare som alt eksisterer. Gjøres i varearkivet ved å høyreklikke på varenummeret til varen og velg "Opprett ny vare basert på denne varen".
5 = Lagt til visning og mulighet for å redigere rabattmatrisen mellom kundegruppe og varegruppe direkte fra en kunde i kundebildet og da fanen "Kundegruppe rabatt pr. varegruppe". Dette blir da samme som Rabattmatrisen. NB Rabattene her vil da selvfølgelig gjelde for alle kunder som tilhører gjeldende kundegruppe.
6 = Lagt til sjekk på om kunde allerede eksisterer når man forsøker å opprette ny kunde via Eniro (telefonnummer/mobilnummer) oppslag. Sjekker på navn og postnummer. Gir i så fall medling om dette, og mulighet for enten å forkaste eller å opprette kunde likevel.
7 = Fjernet debugmessage "før" og "etter" på Nøkkeltallsrapport.
8 = Lagt inn sjekk på om eksportfilnavn i fakturajournaleksportbildet er gyldig, og hvis ikke sette den automatisk til Future programkatalog + journal.txt.
9 = Oppdatert innloggingsrutine mot MECA webshop etter endringer i denne.

[4.1.1.4]
1 = Endret i avtalebok slik at posisjonen til avtaleboken beholdes selv om man flytter og redigerer på avtaler utover maks visningen på 10 samtidige personer.
2 = Endret i oppslag mot Eniro slik at når man gjør oppslag på en eksisterende kunde som man er i redigeringsmodus på, så får man valget om å oppdatere denne.
3 = Endret i oppslag mot Eniro slik at det telefonnumeret man har søkt på også blir brukt i telefon/mobil feltet på kunden, og ikke eventuelle andre nummer som eksisterer på samme kunde.
4 = Endret i Kopier/Krediter ordre rutine slik at internfakturaer også blir kopiert/kreditert som internfakturaer.
5 = Endret tilbake slik at rapportlisten i Dekkhotell bare viser en forekomst pr. dekkhotell når man har valgt å vise dekkhotell uten dekkinformasjon.
6 = Lagt til visning av reserverte varer i dekkhotell når man klikker på levert kolonnen i ordrebildet for å få oversikt over alle ordrer og dekkhotell der denne varen skal leveres.
7 = Lagt til automatisk "Disconnect" på HTTP komponent som henter dele-data over internett, dersom den feiler pga. lang svartid. Man skal da slippe å måtte gå ut og inn av Future for å komme videre på henting av disse dataene.

[4.1.1.5]
1 = Fiks på feilmelding i avtalebok fra forrige versjon, når man valgte å vise sidepanelet.

[4.1.1.6]
1 = Lagt til muligheten for å angi så mange e-post adresser man vil i fakturajournal eksportbildet, slik at man slipper å skrive om adresser hver gang man bytter mellom sending av regnskapsfil og factoringfil. Nye kanpper for å legge til adresser og slette adresser fra ny nedtrekksliste.
2 = Lagt til ekstra sjekk på at en ordre faktisk går over til status Faktura når den faktureres. Har vært noen tilfeller at en ordre bare blir stående på status Effektuert etter fakturering.
3 = Endret slik at man kommer til siste innlagte bestilling ved førstegangs åpning av varebestillingsbildet i stedet for den første bestillingen som er lagt inn en gang i tiden.
4 = Flyttet avkryssningsboksene for Mva. Pliktig og Internfaktura helt opp i ordre-skjermbildet. Dette fordi det var litt fort å komme borti disse feltene ved feiltagelse når de låg sammen med alle de andre feltene i ordrebildet.
5 = Lagt til mulighet for å kommunisere mot Xenta Bankterminal via FlexIP i tillegg til tidligere FlexRS, samt fiks på FlexRS som oppstod i forrige versjon.

[4.1.1.7]
1 = Endret slik at ordrer som ligger under Venteordrer i avtaleboken ikke vises sammen med ordrer på dagens avtaler i stemplingsbildet.
2 = Lagt til integrasjon mot Autoutstyr sin nettbutikk via vareplukk fra NBK. Legg inn brukernavn og passord du bruker hos Autoutstyr under F12 - Grosister/koblinger, så får du en ny knapp i velg bil bildet under NBK siden for å overføre handlekurv fra NBK til Autoutstyr.
3 = Lagt til integrasjon mot Bilutstyr sin nettbutikk via vareplukk fra NBK. Legg inn brukernavn og passord du bruker hos Bilutstyr under F12 - Grosister/koblinger, så får du en ny knapp i velg bil bildet under NBK siden for å overføre handlekurv fra NBK til Bilutstyr.
4 = Endret i importrutinen i Future Dekk, slik at når man oppdaterer med alle leverandører, og ikke bare tar en eller flere i listen, så blir varer som ligger igjen i varegrupper som leverandøren ikke lenger har også satt som utgått. NB dette gjelder da når man velger knappen "Velg Alle" i importrutinen.

[4.1.1.8]
1 = Justering på kommunikasjon mot Xenta Bankterminal over IP, slik at man tar hensyn til lange svartider over internett.
2 = Fiks på problemer med sending av regnskapsfil for noen eksporter etter forbedringer med mulighet for lagring av flere epost adresser som skal kunne sendes til.

[4.1.1.9]
1 = Lagt til mulighet for prisfil oppdatering fra Romnes Haugesund via Hjelp menyen for Future Verksted kunder.
2 = Fikst på manuell innlegging av flere varer etterhverandre. Feilmelding "Varen mangler varenummer".

[4.1.2.0]
1 = Lagt til knapp med link til Valvoline Smørekatalog i ordrebildet.
2 = Endret integrasjon mot Mekonomen for bruk mot Meko Cat.
3 = Lagt til grå linje tvers gjennom avtaleboken som viser hvilket tidsrom man er i for øyeblikket.
4 = Fiks på at mottakskvittering i dekkhotell ikke viste kunde opplysninger ved utskrift på nye registreringer uten å ha søkt frem registreringen på nytt.
5 = Gjort slik at det ikke er mulig å skrive ut faktura på slettet ordre ved feiltagelse.
6 = Endret i oppretting av varetelling slik at man kan skrive inn en tekst, der da denne brukes til å plukke alle varegrupper som inneholder denne tekste. Dette for å kunne velge varer på tvers av varegrupper uansett hvor i strukturen de befinner seg. Skriv teksten i samme felt som der du velger varegruppe via nedtrekksmeny.
7 = Lagt til mulighet for varesøk i varenummerfeltene i Varepris pr. kunde og Varepris pr. kundegruppe i Kunde bildet.

[4.1.2.1]
1 = Lagt til hurtiglink til Pure Wheels hjemmesider i felgfanen på Velg BIl i Future Dekk.
2 = Endret i rutine for oppdatering av ny versjon på lokale installasjoner av Future Verksted, slik at bruker selv må restarte PC etter oppdatering. Dette for å unngå en Accessviolation i en del Windows 7 miljø.
3 = Lagt til mulighet for innkalling til PKK via e-post, i tillegg til brev og SMS.
4 = Lagt til mulighet for DM/Kundebrev via e-post, i tillegg til brev og SMS.
5 = Fiks på generering av filer til Mamut, der kundefilen ikke ble generert første gang men eksporterer.

[4.1.2.2]
1 = Endret kode på kreditnotaer fra kode 1 til 3 i eksport til Mamut.
2 = Satt "ConnectionTimeOut" til 10 sekunder på henting av deler fra Romnes Delekatalog og arbeidstider.
3 = Endret slik at man ikke får effektuert en ordre dersom man har sagt at alle deler må kunne leveres, og en eller flere av ordrelinjene står i 0 eller negativ beholdning.
4 = Endret slik at det ikke kommer ut arbeidsseddler på venteordrer når man velger å skrive ut alle arbeidseddler på dagens avtaler.
5 = Lagt til mulighet for å sette på filter i varetellingsbildet pr. kolonne.
6 = Lagt til sjekk på om kunde allerede ekistserer ved oppretting av ny kunde manuelt uten bruk av oppslag mot Eniro.
7 = Lagt til mulighet for å slå av/på visning av kolonner i listen over åpne ordrer (Ctrl+u) via høyreklikk.
8 = Lagt til dagsoppgjørs ID på betalinger i tillegg, slik at man kan kjøre kontante delbetalinger på billag på forskjellige dager og oppgjør på et og samme billag.
9 = Fikst på filoppretting problem fra regnskapseksport bildet som kunne oppstå i visse tilfelle etter endringer i forrige versjon.

[4.1.2.3]
1 = Fiks på feil ved oppretting av ny kunde i ordrebildet fra versjon 4.1.2.2.

[4.1.2.4]
1 = Lagt tilbake knappen "Endre" kunde i ordrebildet på fakturerete ordrer, slik at man kan endre kundeopplysninger her også.
2 = Laget nytt eksport format mot Svea Finans. Basert på deres interne format "Filspecifikation faktura standard Version 3.2".
3 = Lagt til mulighet for "elektronisk sentralfakturering". Man kan angi et hovedkontor-kundenummer, der da alle fakturaer som går mot dette kundenummeret også blir sendt elektronisk i fil til en angitt ftp-server. Innstillinger på dette legges under F12 og fane "Proxy + Div. instillinger".
4 = Lagt til fiks på at man får melding "Found 0 records" etter å ha slettet et tilbud, og så trykket på Neste-knappen.
5 = Endret slik at også visning av stemplinger oppdateres i ordrebildet ved trykk på "Les igjen" knappen.
6 = Endret slik at fakturahistorikk vises på bileier og ikke fakturamottaker i kundebildet.
7 = Endret i utsendelse av DM slik at når man velger bort "Et brev pr. kunde og bil", så blir det bare en post pr. kunde i sendelisten, og ikke en pr. regnr. og kunde.
8 = Endret tilbake kode på kreditnotaer fra kode 3 til 1 i eksport til Mamut. Flere fikk problemer med den nye koden.
9 = Lagt til "refresh" på tilbud/ordrehistorikk når man går direkte fra ordre til kunde via dobbeltklikk på kundenavn, slik at den nye ordren man jobber med også vises med en gang.
10 = Fiks på at kundenavn man har søkt frem i Velg Bil bildet via Søk knappen blir stående etter at det er søkt frem, og ikke fjernet.

[4.1.2.5]
1 = Fjernet "debug" melding "dfgs" fra avtaleboka som kom med ved feiltagelse i forrige versjon.
2 = Endret alle spørringer som før gikk til autodata.no til gw.autodata.no. Etter spesifikasjoner fra Autodata 06.01.11
3 = Lagt til kode for prosjekt og objekt i eksport av verkstedmateriell til Visma Business.

[4.1.2.6]
1 = Fiks på at man fikk "List index out of bounds" ved oppretting av ny kunde via Eniro, der kunden ikke har noen adresseinformasjon registrert på seg.
2 = Endret i rapport for telleliste og lagerverdi/beholdningsliste fra varetelling slik at sortering på lokasjon ikke bryr seg om man har skrevet lokasjonsnavnet med store eller små bokstaver.
3 = Endret i avtaleboka slik at kun aktive avdelinger viser i "sidepanelet" på høyre side.
4 = Korrigeringer i ny eksport til Svea Finans.

[4.1.2.7]
1 = Lagt til knapp i Velg Bil bildet i Future Verksted for filtrering på årsmodell i Romnes deleliste.
2 = Endret slik at dersom man har gitt en fastpris på en ordre, så vil ikke stemplinger på arbeidstid endre på ordren, selv om man stempler via stemplingsystemet på arbeidsvarer på denne ordren.
3 = Fjernet Hafnor AS fra listen over grossister for oppdatering av Varer og priser, samt lagt til KCL i stedet.
4 = Endret i "knappe stemplingsbilde" slik at knapper utvider seg automatisk opp til 250 pixel dersom det er plass i skjermbildet.
5 = Fiks på at kun en arbeidsseddel ble skrevet ut når man valgte skriv ut alle arbeidsseddler på en gitt dag.

[4.1.2.8]
1 = Enda en korrigeringer i ny eksport til Svea Finans.
2 = Korrigert slik at eksport til regnskapssystem ikke også genererer en tom fil til eksportområdet med filnavn på forrige eksport. Dette gjelder da kun de som endrer navn på fil fra dag til dag. Kun kosmetisk endring, ikke noe funksjonsmessig.
3 = Endret i integrasjon mot GS Bildeler webshop, slik at man nå også kan angi kundens referanse, kommentarer og rekvisisjonsnummer.
4 = Lagt til ny fane i varekartoteket, som viser alle bevegelser, varetellinger og lagerjusteringer som er gjort på varen man står på for det enkelte lager man har.
5 = Fiks på at betalinger fra alle avdelinger blir oppdatert med oppgjørs-id til den avdelingen som først kjører oppgjør. Førte til at andre avdelinger ikke fikk spesifisert betalingene på sine oppgjør, bare omsetningen.

[4.1.2.9]
1 = Bygget om mekanikerrapporten slik at den også tar hensyn til eventuelle rabatter som er gitt på ordrelinjene.
2 = Fiks på bug i dagsoppgjør fra forrige versjon, der man fikk feilmelding dersom man hadde glemt å fylle ut avdeling.

[4.1.3.0]
1 = Lagt til innstilling under Generelt fanen for å angi om alle avtaler knyttet mot samme ordre skal skifte farge eller bare den avtalen man står på, når man velger ny farge.
2 = Lagt til printerdialogboks ved utskrift av merkelapper fra dekkhotell i Future Dekk.
3 = Lagt kolonne i liste over hurtigknapper som vises nederst i ordrebildet, slik at man kan angi et eget knappenavn i stedet for varenavnet eller prisen.
4 = Lagt til støtte for sending av epost direkte, uten via Outlook, selv om man har e-post adresse fra annen leverandør enn bredbåndsleverandør, og at epost leverandøren krever autentisering. Brukernavn og passord må i så fall oppgis på epost konto under Diverse fane under Innstillinger.
5 = Videreutviklet samlefakturarutine slik at den også støtter fakturering av ordrer fra forskjellig lager og avdelinger innen samme database.
6 = Ferdigstillt integrasjon mot OriLink. Oppsett og installasjon gjøres sammen med konsulent fra Nederman og eventuelt Norbits.
7 = Optimalisert PKK innkalling for lastebil. Kunne i noen tilfelle ta flere minutter selv om det ikke dreiet seg om mange kjøretøy.

[4.1.3.1]
1 = Endret i logikk for sending av e-post direkte fra Future, slik at brukernavn og passord også blir brukt ved sending dersom dette er fyllt ut.
2 = Laget til kalkulasjon for sum deler og arbeid i ordrebildet, og da lagt til visning av dette i sum feltet nede til høyre i ordrebildet.
3 = Endret slik at hvis man endrer prosjektkode på ordrehodet i ordrebildet, så får man spørsmål om også alle ordrelinjene skal følge denne nye prosjektkoden, dersom andre prosjektkoder har vært brukt på ordrelinjene fra før.

[4.1.3.2]
1 = Lagt til tekstlinjer for regnr, kilometerstand og leveringsdato i eksport til Svea Finans factoring.
2 = Lagt til mulighet for å velge forskjellige skrivere for etiketter og andre A4 utskrifter i dekkhotell i Future Dekk, og at disse blir husket fra gang til gang.
3 = Fjernet "auto complete" fra regnr felt i velg bil bildet. Dette for at markøren ikke skal hoppe ut og fylle ut regnr feltet autmoatisk basert på historikk for kunden du står på.
4 = Lagt til advarsel dersom man endrer regnr på en aktiv dekkhotellavtale.
5 = Lagt til nytt felt på ansatte under Innstillinger, der man kan angi om de skal vise i stemplingsbildet eller ikke.

[4.1.3.3]
1 = Fiks på at dobbeltklikk i søkeresultat i søk etter avtale ikke førte til at man kom noen vei. Man måtte trykke Ok for å komme til avtalen som var søkt på.
2 = Lagt til mulighet for varesøk på lokasjon.
3 = Endret i rutine som husker hvilken skriver du sist skrev til på de forskjellige formularene til å benytte deler av skriversnavnet i stedet for skriverkøen. Dette for bedre gjenkjenning av skrivere i terminalservermiljø.
4 = Lagt til mulighet for utvalg på Prosjekt i rapport Periodevis Omsetning.
5 = Lagt til mulighet for å legge inn avtaler i ukesoversikten i avtaleboken.
6 = Fiks på at Sum Deler og Sum Arbeid hadde byttet plass nederest i ordrebildet der ordretotaler vises.

[4.1.3.4]
1 = Lagt til spørsmål om man også ønsker å oppdatere mobilnr på dekkhotellavtaler når men endrer mobilnr på kunder i ordrebildet.
2 = Endret i avtalebok slik at merking av ny avtale ikke bare forsvinner når man bruker lang tid på å bestemme avtale-intervallet. Gjort slik at oppfrisking av avtaleboken stoppes mens man legger inn nye avtaler.
3 = Lagt til sjekk på om det ligger aktive avtaler på en ansatt når man krysser av for om den ansatte er sluttet. Får da melding om dette.
4 = Endret Les Igjen funksjon i Dekkhotell, slik at knappen leser alle data i skjermbildet, og ikke bare data fra aktiv tabell.
5 = Lagt til mulighet for å overstyre avsender e-postadresse pr. bruker når man sender e-post fra Future. Dette for å kunne overstyre at alle sender fra hoved e-post adressen som legges inn under firmainnstillinger.
6 = Endret slik at vognkort opplysninger oppdateres på alle biler etterhvert som man bruker de i ordresystemet, selv om man har dem liggende lokalt fra før. Dette fordi en del har feil vognkortdata på en del biler.
7 = Fjernet spørsmål "Skal denne ordren være uten merverdiavgift ?" dersom man jobber på en internfaktura.
8 = Fiks på at I Bestilling viste feil dersom man hadde flere åpne bestillingslinjer på et og samme varenummer, og så tatt varemottak for alle de åpne linjene på en av linjene.
9 = Programert om SMS rutiner i Future til å gå mot ny .NET gateway og via Eniro 1880.
10 = Fiks på mekanikerrapport dersom man hadde flere ordrelinjer på samme ordre med samme varenummer og samme antall levert, så viste den feil.
11 = Fiks på at påminnelse på avtaler som ligger på "venteordre" ble sendt ut dersom man tilfeldigvis står på avtaleboken for neste deg når påminnelser blir sendt ut.

[4.1.3.5]
1 = Endret slik at utskrift fra Bestilling husker hvilken skriver og skuff som sist ble brukt ved utskrift av bestilling. Samme for andre typer rapporter, men der er det generell printerinnstilling for samtlige (typisk for å bruke blankt A4 ark).
2 = Oppdatert senderutine for SMS slik at den støtter alle mulige lokale språkinnstillinger på Windows og Internet Explorer.
3 = Fjernet spørsmål om eksisterende ordrelinjer skal fjernes når man legger til varer fra Velg bil bildet på en eksisterende ordre i Future Verksted
4 = Fjernet spørsmål om rabatter på ordre skal beholdes når man henter inn varer på en eksisterende ordre fra velg bil bildet, og kunden er den samme.

[4.1.3.6]
1 = Fiks på feil fra forrige versjon, der man fikk feilmelding ved innlegging av nytt dekkhotell i Future Dekk.

[4.1.3.7]
1 = Endring i eksportformat for elektronisk fakturafil til Hovedkontor for kjedemedlemmer som bruker Future Dekk.
2 = Endring i eksport til Visma Avendo. Felt "Sort.begrep" er nå fyllt ut med kundenavn.
3 = Endret slik at man kan opprette ny kunde via Velg Bil bildet uten at det nødvendigvis blir sett på som en ny kunde for den ordren man tilfeldigvis står på.

[4.1.3.8]
1 = Lagt inn fiks på rapport som viser oversikt over billag som ligger til grunn for dagsoppgjør, der denne viste kredittbilag der det er gjort blanding av kontantinnbetalinger og bankinnbetalinger, selv om kontatinnbetalingen(e) har vært med på tidligere oppgjør. Gjelder altså billag som blir gjort opp over en lengre periode med forskjellige betaltingsformer.
2 = Forbedret rutiner rundt varemottak på bestilling. Knappen "Varemottak skjema" fører en til et varemottakbilde med alle bestillingslinjene i bestillingen. Der kan man da gjøre del-mottak, og slik få full historikk på alle mottak på en bestilling med de forskjellige mottakstidspunktene. Disse vises da både i oversikten over bestillinger og bevegelser på den enkelte varen i varebildet.
3 = Fiks på at man ikke kunne slette avdeling og lager på ansatte under innstillinger. Man kunne bare bytte de om til andre verdier i listene.
4 = Fiks på at men kunne få Key Violation i ordrebildet når man legger til nye ordrelinjer samtidig som andre stempler på ordren via stemplingsskjermbildet.
5 = Laget ny versjon av tabeller for Bilmodellregister, samt ny nedlasting og oppdatering av dette.
6 = Fjernet muligheten for å kunne effektuere kontantsalg.
7 = Fiks på feilmelding "List index out of bounds" i mekanikerrapport etter endring i versjon 4.1.3.4.
8 = Lagt til info-ikon i Romnes deleliste i Velg Bil bildet dersom det finnes tecdoc pdf dokumenter rundt delen. Dobbleklikk på ikonet, og alle dokumenter rundt delen åpnes.

[4.1.3.9]
1 = Lagt til Hellanor i liste over leverandører man kan oppdatere priser fra for Future Eksos - Svendsen Eksos.
2 = Lagt til menyvalg i høyreklikkmeny i varemottakbildet, for å kunne åpne varen man står på i varemottaket.
3 = Endret slik at man får spørsmål om man vil opprette et nytt varemottak eller ikke når man velger menyvalget varemottak. Dersom man velger ikke å gjøre dette, blir man ført til siste registrerte varemottak i stedet for et nytt et.
4 = Lagt til kolonne som viser antall varer "i ordre" inne i varemottaksbildet.
5 = Fiks i skjermbilde for å legge til ny avtale, der det viste noen felt som skal være skjult, og som bare er til de-bugging.
6 = Fiks på at søk på fakturanummer i historikken ikke førte til noe resultat.
7 = Fiks på at ukenummer viste feil i rapport fra stempling. Ukenummrene var basert på amerikansk standard. De teller ukene annerledes enn i Norge.

[4.1.4.0]
1 = Lagt til knapp i ordrebildet for å åpne Svendsen Eksos webshop for Future Eksos brukere.
2 = Endret farge på visning av tilbud i historikken, slik at de viser med en "olivenfarge".
3 = Lagt til knapp i ordrebildet på Future Verksted for link til Exide sin webkatalog.
4 = Lagt til "enkelt" Dekkhotell i Future Verksted. Dekkhotellet aktiveres enten direkte fra ordrebildet (regnr må være fyllt ut), eller via funksjonstast F11. Aktivering fra ordrebildet tar automatisk med regnr og kunde. Bare å legge inn lokasjon og selve dekken. De som trenger mer avanser dekkhotell må kjøpe lisens på Future Dekk.
5 = Lagt til høyreklikk i Romnes deleliste i Velg Bil bildet, i ordrelinjer, i varesøk og i bestillingslinjer for å vise hvilke bilmodeller en del passer til. Dette gjelder for Future Verksted og da for Romnes delenummer.
6 = Fiks på at man fikk List Index Out Of Bounds ved førstegangs knytning på løst liggende avtale mot en ordre.
7 = Fiks på at ordrer viste flere ganger i åpne ordrer listen dersom det låg flere avtaler med forskjellige farger i avtaleboken knyttet mot denne ordren.
8 = Optimalisering på visning av Romnes Deleliste etter endring med Info knapp pr. varelinje.
9 = Lagt til markering av rødfarge i avtalebok når man velger visning av lørdager og søndager.
10 = Endret slik at høyreklikk i tekstfelt gir deg mulighet for klipp og lim.
11 = Endret slik at knappene "Filterer på motorkode..." og "Filtrer på årsmodell..." står huket av som standard ved søk i Romnes Deleliste i Velg Bil bildet.

[4.1.4.1]
1 = Lagt til funksjon for å kunne hente inn bestillingslinjer direkte i en ordre ved å angi bestillingsnummer. Her kan Future bestillingsnummer benyttes, og Autodata bestillingsnummer dersom bestillingen hos Autodata er gjort gjennom Future.
2 = Endret i DM modulen slik at man kan skrive inn en bilmodell i tillegg til å kunne velge en spesifikk modell fra modelllisten. Da kan man få en DM mot for eksempell alle Ford Mondeo modeller i stedet for bare en spesifikk Mondeo modell.
3 = Fiks på feilmelding fra forrige versjon i Velg Bil bildet til Future Verksted, der man fikk feilmelding når man valgte bilmodell manuelt fra listen og ikke via regnr.

[4.1.4.2]
1 = Diverse korrigeringer i ny Dekkkhotell modul i Future Verksted.
2 = Endret slik at søk i historikken alltid vil sette fokus på den øverste posten i historikklisten uansett hvilken kolonne denne er sortert etter.

[4.1.4.3]
1 = Diverse flere korrigeringer i ny Dekkkhotell modul i Future Verksted.

[4.1.4.4]
1 = Lagt til støtte for visning av egne innlagte pdf dokumenter fra Romnes i Velg Bil bildet under Romnes deler bak Info knappen. Dette i tillegg til dokumenter direkte fra Tecdoc.
2 = Laget skarpere farge på Info ikonet i Romnes Deleliste, der det finnes ekstra info.

[4.1.4.5]
1 = Endret sortering i listen over bestillinger i varearkivet, slik at den er sortert på bestillingsdato i stedet for bestillingsnummer.
2 = Fiks på at monteringsknapper plasserer seg rett nederst i ordrebildet ved oppstart av Future når det er brukt egendefinerte tekster på knappene.
3 = Lagt inn støtte for eldre SQL-servere enn Server 2008 på stemplingsrapport. Gjelder funksjon ISO_WEEK.
4 = Lagt til øreavrunding i eksportfiler fra sentralfakturering, slik at posten som sendes stemmer eksakt med egen reskontro i Future.
5 = Fiks på at tekst på emnefelt ved sending av dokument fra Future via e-post kunne henge igjen fra forrige e-post.
6 = Lagt tilgjengelig visning og mulighet til endring av om kunde skal samlefaktureres eller ikke direkte i ordrebildet.
7 = Lagt til mulighet for restordre håndtering i ordrebildet. Forutsetter at man synliggjør kolonnen Bestillt i ordrelinjene.

[4.1.4.6]
1 = Endret slik at man ikke får effektuert eller fakturert en ordre der eventuelle avtaler ligger i "Venteordre".
2 = Fiks på at kvitteringstekst fra PayPoint bankterminal fulgte med fra forrige bankttransaksjon.

[4.1.4.7]
1 = Fiks på oppslag mot Gule Sider i ordrebildet for kundenvan og steder som inneholder Æ, Ø og/eller Å.
2 = Lagt til mulighet for å angi to tidsperioder om dagen der man ikke kaller inn biler til dekkomlegging fra dekkhotell i Future Dekk.
3 = Lagt til mulighet for å begrense listevisning av dekkhotell i Future Dekk på Lager (Avdeling).
4 = Lagt til mulighet for å begrense listevisning av dekkhotell i Future Dekk på om dekkhotellavtalen skal være med på innkallinger eller ikke.

[4.1.4.8]
1 = Lagt til visning av komplett STY deleliste med bilde i Romnes deleliste. Det går ikke å velge denne linjen, men grafikken viser bilde av alle komponenter.
2 = Lagt til mulighet for automatisk bestilling opp til makslager for varer som er lagerstyrt, og har angitt maks-/min lager, direkte fra ordrebildet.

[4.1.4.9]
1 = Laget til link til Philips ChangemeTool i velg bil bildet i Future Verksted.
2 = Endret slik at valgt mobilnummer for SMS sending og avtalepåminning blir bileier og ikke fakturamottaker der dette er aktuelt.
3 = Lagt til maksbegrensing i avtalefritekt på avtaler som ikke er knyttet til ordre på 255 tegn, slik at dette følger maksbegrensning på feltet i databasen.
4 = Lagt til pil opp og ned knapper øverst i Velg Bil bildet i Future verksted, for å vise delekataloger i hele vinduet eller ikke.
5 = Lagt til mulighet for filtrering på avdeling i stemplingsbildet for de som har flere avdelinger.
6 = Lagt til sjekk på om man har vært stemplet inn i over 8 timer uten at man har vært stemplet ut/ferdig for dagen, med advarsel om dette, og anmodning om å stemple ut forrige jobb med rett dato klokkeslett før man stempler inn på ny jobb.
7 = Lagt til mulighet for å angi dato og klokkeslett under utstmpling med "Ferdig for dagen" dersom innstempling er for mer enn 8 timer siden.

[4.1.5.0]
1 = Lagt til innstilling på om avtaler skal merkes med SMS påminnelse som standard eller ikke ved oppretting av nye avtaler. Standard er på.
2 = Fiks på at strekkode lesing av ordrenummer i nyeste stemplingsmodul fører deg til rett ordre og ordrelinjer uten å måtte bruke touch-skjermen.
3 = Fjernet funksjonen for at bilmodellregister vises når men slår inn et regnr i Velg bil bildet for Future Verksted dersom det ikke finnes link mot tecdoc register. I så fall finnes ikke bilmodellen i registeret heller, og faren for at man velger feil bil blir overhengende.
4 = Jusert i varemottaksbildet slik at man kan begynne å legge inn varelinjer umiddelbart uten å måtte trykke/klikke i varenummerfeltet.

[4.1.5.1]
1 = Fiks på at visning av bestillinger ikke viste i listen over alle bevegelser på en vare dersom varemottaket var gjort direkte på bestillingen, og ikke via varemottakskjema.
2 = Fiks på problem med oppretting av avtaler fra forrige versjon, samt problem med å åpne Innstillinger.

[4.1.5.1]
1 = Endret i logikk for sjekk på om man har glemt å stemple ut dagen før. Endret tekst, samt gjort slik at når man svarer ja på om man vil stemple ut gårsdagen, så kommer utstemplingsbildet automatisk opp med gårsdagens dato og forslag til kl. 16.

[4.1.5.2]
1 = Endret i utskriftsoppsett fra "Egne rapporter".

[4.1.5.3]
1 = Endret i registrering av fritekst avtaler i avtalebok slik at tekstfeltet blir mye større, samt at når man går inn for å redigere eksisterende tekst, så kommer den slik den var opprinnelig og ikke i tillegg med tidspunkt som var før.
2 = Endret i Romnes Deleliste i Velg Bil bildet, slik at deler med verdien 0 i felt Passer fra/til vises når filter står på, og da som bare blankt i feltet.
3 = Endret i ordrebildet slik at varenummer 2 viser umiddelbart etter innlegging av varenummer 1, og ikke først når ordren lagres.
4 = Endret i ordrebildet slik at man automatisk får opp en liste over varer som samsvarer med varenummeret man har skrevet dersom det finnes flere alternative varer med samme nummer i varenummer 2.
5 = Endret slik at Bilxtra katalog vises/kjøres dersom bruker/PC er satt opp til dette, på lik linje med MekoCat.
6 = Endret slik at advarsel om "Skal denne ordren være uten merverdiavgift" bare kommer opp ved første gangs lagring, eller dersom man endrer på selve krysset underveis.
7 = Fjernet advarsel om "Denne ordren har ingen ordrelinjer. Vil du likevel legge den på en avtale?" når du legger en avtale på en ordre uten ordrelinjer.

[4.1.5.4]
1 = Fiks på problemer med utskrift av Posteringsjournal ved forhåndsvisning. Feil som oppstod fra forrige versjon.
2 = Lagt til egen utskriftsknapp i forhåndsvisning sm man benytter når det er etiketter man vil skrive ut.
3 = Lagt tilbake slik at forhåndsvisning lukker seg automatisk etter utskrift.

[4.1.5.5]
1 = Lagt til mulighet for å filtrere ut kun på åpne tilbud/ordrer i historikken.
2 = Lagt til tekst "Klikk her for å se åpne tilbud/ordrer på denne bilen" med link til historikk for biler som har åpne tilbud/ordrer i databasen.
3 = Fiks på at egendefinert fritekst på varer ikke overskrives ved vare-/prisimport selv om varen ikke er merket med "Ikke oppdater ved import".
4 = Lagt til mulighet for å finne vare basert på søk etter varenummer 2 direkte i varenummer 1 feltet i varearkivet.
5 = Endret i link mot Valvoline i Velg Bil bildet, slik at regnr blir med automatisk over.
6 = Endret samlefakturarutine slik at fakturadato som er angitt på ordrenen som ligger til grunn blir brukt på selve samlefakturaen.
7 = Endret visning av "sprettopp-dialogbokser", slik at de viser i senter av programmet for de som kjører med flere skjermer.
8 = Endret alle sql script som ikke støtter ANSI-92 standard, til å støtte denne. Dette for å støtte fremtidige Sql versjoner (denne info kun til intern bruk).
9 = Laget opplegg for at Future automatisk legger til undervarer definert på varegruppe ved manuell oppretting av nye varer, samt redigering på eksisterende.
10 = Forenklet litt innhenting av bilder på ordre, slik at man får færre klikk, og ferdig innlagt forslag til beskrivelse basert på filnavn.

[4.1.5.6]
1 = Lagt til nytt importformat for vare- og prisfiler generert fra Autodata med støtte for miljøavgifter, tillegg, pant etc. De nye prisfilene vil komme så snart rutiner hos Autodata er oppdatert.
2 = Fiks på at visning av bilde knyttet til ordre blir hengende igjen når man flytter seg mellom forskjellige ordrer.
3 = Generell oppdatering av Dekkhotell for Future Verksted, slik at funksjoner virker mer logisk og blir enkelere i bruk.

[4.1.5.7]
1 = Fiks på link til Valvoline smørekatalog fra ordrebildet.
2 = Endret i funksjon for oppretting av kunder via oppslag i Eniro sin database, slik at man får en liste over alle registreringer mot nummeret man søker på dersom det finnes flere.
3 = Endret i funksjon for oppretting av kunder via oppslag i Eniro sin database, slik at man også kan opprette nye kunder basert på oppgitt navn.

[4.1.5.8]
1 = Fiks på at mottakskvittering i Dekkhotell på Future Dekk ikke viser kunde- bilinformasjon på nye dekkhotell før avtalen er lukket og åpnet igjen.
2 = Endret i bestillingsmodul slik at bestillinger eller bestillingslinjer der det er gjort varemottak ikke kan slettes. Justeringer på leveringer på bestillinger kan kun gjøres via varemottaksskjem, der alle bevegelser blir loggført med dato og klokkeslett.
3 = Utvidet filtreringsmuligheter i Rabattmatrisen, slik at man også kan filtrere på leverandør, utgåtte/ikke utgåtte varegrupper samt varegrupper med rabatter.
4 = Lagt til funksjonalitet i Rabattmatrisen slik at man via høyreklikk kan se hvilke varer som ligger i en varegeruppe, samt mulighet for å merke varegrupper som utgåtte.
5 = Oppgradert SDAC til siste versjon (info kun til internt bruk).
6 = Endret i rutine som henter over varer fra velg bil bildet til ordrebildet, slik at det kun blir lagt til varer som ikke allerede er overført til ordren fra før.

[4.1.5.9]
1 = Fiks på at "Valvoline", "Philips", "NBK" og "Autofrontal" knapper i velg bil bildet følger hverandre ved endring av skjermoppløsning.
2 = Fiks på link til Gule sider fra kundebildet, der man ikke fikk treff på navn med æøå i seg. Fungerer nå likt med slik det er i ordrebildet.
3 = Endret i prisfilimport for prisfiler via Autodata, slik at man ikke får feil på filer der det ligger ugyldige avgiftskoder.
4 = Lagt til mulighet for DM utsendelse basert på utvalg fra Dekkhotell i Future Dekk.

[4.1.6.0]
1 = Lagt til kjøretøygruppe 313 med totalvekt under 3500kg i beregning for neste periodisk kjøretøykontroll. Gjelder da både visning i velg bil, ordrebilde, og ved innkallinger.
2 = Fiks på Access Violation i ordrebildet etter versjon 4.1.5.8.

[4.1.6.1]
1 = Endret slik at miljøavgifter og/eller andre tillegg på under kr. 1,- blir satt til kr. 0,-
2 = Endret slik at når man velger samme del flere ganger i Romnes Deleliste, så økes antallet på den valgte delen i stedet for at delen legges til listen flere ganger.
3 = Endret slik at antall miljøavgifter/undervarer følger antallet på hovedvaren, både ved innhenting av deler fra Velg Bil bildet, og ved redigering av antall kolonnen i ordrelinjene direkte.
4 = Lagt til innstillinger for regler om fakturagebyr, samt avkryssing på kundekort for å utelate fakturagebyr uansett regel.
5 = Fiks på problem med kommunikasjon mot integrert bankterminal som bruker PayPoint integrasjon.

[4.1.6.2]
1 = Fiks på oppgradering til forrige versjon for de som kjører eldre Sql 2000 versjoner, der oppgraderings-scriptet ikke var kompatibelt.

[4.1.6.3]
1 = Lagt til innstillinger for direktelink til Tolerancedata fra Velg Bil bildet og Ordrebildet. Innstillinger legges under Grossister/Koblinger i Innstillinger.
2 = Fiks på feilmelding ved utskrift av kundeliste etter endringer i DM modul i versjon 4.1.5.9.
3 = Endret i rapportgrunnlag for Periodevis omsetning, slik at når man kjører ut rapporten på et kundenummer, så tar den også med alle eventuelle underkunder av dette kundenumemret, og da grupperer pr. underkunde samt hovedkunde.
4 = Fiks på innhenting av varer fra Bilekstra Katalog. Varenummer som sendes over er med formateringer som /-. etc.
5 = Fiks på at Bilxtra katalog ikke åpnes med nye og nye kataloger hver gang man aktiverer fra Future, men at katalog som er åpen aktiveres.

[4.1.6.4]
1 = Fiks på link til Tolerancedata. Url er endret.

[4.1.6.5]
1 = Fiks på innhenting av varer fra NBK . Antall ble 0 etter endring på innhenting av Romnes Deleliste. Blir nå 1 igjen for de som kjører katalog 71, og valgt antall deler for de som kjører katalog 4.

[4.1.6.6]
1 = Fiks på at korrekt referanse til internt bestillingsnummer i Future blir med over til Autodata ved varebestilling direkte fra "Varebestillings" bildet i Future.
2 = Fiks på visning av åpne bestillinger på vare dersom det er flere varemottak på en og samme bestilling, og noen av varelinjene er mottatt med antall 0.
3 = Generell opprydding i Varemottakbildet, for bedre brukervennlighet. Blant annet lagt til mulighet for å sortering av alle kolonner.
4 = Lagt til BEMA som ny grossist i skjermbilde for nedlasting av nye varer og priser.

[4.1.6.7]
1 = Fiks på Access Violation dersom man sletter alle ordrelinjer på en ordre og så trykker lagre.
2 = Endret slik at når man har søkt frem et avsluttet dekkhotell (søk i dekkhotellhistorikk), så går systemet automatisk tilbake til kun å vise aktive dekhotell når du bytter fokus til et annet dekkhotell.
3 = Endret i samlefakturarutine slik at ordrene som ligger til grunn for den endelige samlefakuraen også får tildelt fakturadato. Dette for at man skal kunne se i historikken når den enkelte ordre faktisk er fakturert på en samlefaktura.
4 = Endret slik at internfakturaer ikke får lagt til fakturagebyr selv om kunden er satt opp med dette. Kommer da bare på eksternfakturaer.
5 = Fiks på at kostpris ikke kom med ved overføring av ordrelinjer fra dekkhotell i Future Dekk.
6 = Laget til innstilling med avkryssingsboks for om man må oppgi systempassord dersom man vil slette en ordre. Systempassord må i så fall være lagt inn.

[4.1.6.8]
1 = Justert innhentingsrutine fra Hellanor via NBK handlekurv, slik at ikke varenummer blir omformatert. Prisfilen til Hellanor inneholder "spesialtegn", og dermed må også innhentingsrutinen beholde disse.
2 = Fiks på at eksporter til regnskapssystem kunne gi øredifferanser på +/- 1 øre.
3 = Lagt til mulighet for å legge grunnlag for posteringsjournal over i Excel. Man får spørsmål om dette etter at posteringsjournalen er skrevet ut.
4 = Tilpasset Future til de nye BilXtra og MekoCat katalogene. NB du må minimum kjøre revisjon 157.20 av katalogene med denne versjonen av Future.
5 = Endret i avtalebok, slik at når man skal angi ferie eller sykedager, så blir valgt dato i avtaleboken foreslått som startdato. Startdato og sluttdato blir og husket, slik at eventuelt andre ansatte som skal ha ferie i samme datointervall automatisk får dette, dersom man ikke har gått til en anenn dato i avtaleboken. Da foreslår systemet denne datoen, og "glemmer" den forrige.
6 = Lagt til høyreklikk på regnr. i ordrebildet, for å kunne søke frem alle bestillinger som er gjort mot dette regnr. Forutsetter at regnr. er lagt inn i fritekst på bestillingen. Dette går automatisk dersom bestillingen er gjort via AutoData fra ordrebildet.
7 = Endret i avtalebok slik at avtaler knyttet mot ordre der ordren er innstemplet i stemplingsmodul, viser med rød vertikal strek til venstre i stedet for blå.
8 = Lagt til nytt felt under innstillinger for farger i avtaleboken, slik at man automatisk kan sende ut en SMS med gitt standardtekst når man endrer farge på en avtale. Dette f.eks. for å sende en melding om at bilen er klar til henting når ordren er ferdigmeldt via fargeskifte på avtale.
9 = Lagt til mulighet for å søke etter ordrer basert på telefon- og mobilnummer.
10 = Endret i Future Dekk slik at søk på felger etter boltsirkel viser felgene uansett om man benytter , eller . som desimalskilletegn både på søket, og i selve registreringsbildet på felgen.
11 = Endret slik at ordredato blir dagens dato når man gjør om tilbud til ordre. Tilbudsdatoen blir da flyttet over i Fritekst Tilbud dersom datoen er forskjellig fra ordredatoen.
12 = Fiks på at alfakoder som inneholder bokstaven Ø ikke kom med over til Future fra NBK ved bruk av katalog nr. 71.

[4.1.6.9]
1 = Fiks på at utskrift av alle dagens arbeidsseddler fra avtaleboken kun gav utskrift av den du markerte. Feil som oppstod pga. nyheter i forrige versjon.
2 = Endret i eksport til SG Finans slik at utenlandskunder blir behandlet etter andre regler i skriving til kundefil.

[4.1.7.0]
1 = Endret i handlekurv funksjon mot Autodata slik at man kan angi en fritekst på inntil 250 tegn.
2 = Første release av integrasjon mot Hellanor sin AutoShop. Forutsetninger: Prisfil må være lest inn. Brukernavn og Passord må være lagt inn under Innstillinger - Grossister/Koblinger. Brukernavn og Passord må bekreftes mellom hver gang man har lukket/åpnet Future.

[4.1.7.1]
1 = Endret slik at PKK innkalling går til kunde og ikke fakturamottaker/kundeeier.
2 = Fiks på at biler ikke alltid kom med på PKK innkalling dersom bilene kun var på ordrer med annen fakturamottaker.
3 = Lagt til nytt fakturaformular med mulighet for visning av sub total etter hver arbeidslinje.
4 = Lagt til mulighet for å merke av kunde som in-aktiv, slik at den ikke viser ved kundesøk.
5 = Endret i Future Dekk slik at varebilder av felger automatisk hentes fra internett dersom leverandør har levert dette til Future.
6 = Lagt til avkryssingsboks i handlekurv via AutoData, der man kan angi om handekurven skal tømmes når den lukkes uten at man bestillte varene.
7 = Endret i Future Eksos slik at innlesing av Hellanor varer fra NBK ikke blir omformatert.
8 = Endret i Future Eksos slik at de har mulighet for innlesing av Romnes prisfil.
9 = Endret slik at kostpris på varer ikke endres ved innlesing av nye prisfiler dersom det finnes beholdninger på varen.
10 = Fikset problem med å samlefaktura kunden man står på når man i tillegg har mange andre effektuerte ordrer.
11 = Optimalisert ordre og avtalebok bilde. Redusert antall Sql-kall for bedre ytelse.
12 = Fikst på at utleveringsdato ikke kom med på utskrift av utleveringskvittering ved første gangs utskrift fra Future Dekk.
13 = Endret slik at knapp mot Tolerancedata fuingerer likt fra Velg Bil bildet og ordrebildet.
14 = Lagt til høyreklikk på regnr i ordrebildet som lister opp alle regnr kunden har hatt inne før.
15 = Lagt til teller på eksport til SG-Finans med melding om antall eksporterte billag etter eksport.
16 = Optimalisert innlesing av Romnes Deleliste i Velg Bil bilde.
17 = Endret i varemottak på bestilling, slik at kostpris på varer blir kalkulert til gjennomsnittlig kostpris på det som er igjen på lager, og det som er mottatt.
18 = Endret i innhentingsrutine fra AutoShop slik at man får bedre treff på varenummer som ikke samsvarer mellom webkatalog og prisfil.
19 = Intern oppgradering som gjør at databasen til Future er kompatibel med nye Sql Server 2012.

[4.1.7.2]
1 = Lagt til mulighet for å se beholding og pris hos grossist i Romnes Deleliste i Velg Bil bildet.
2 = Lagt til avkryssingsboks under vare- og prisfilimport for om kostpris også skal oppdateres på varer man har på lager. I Future verksted er denne krysset av som standard, mens i Future Dekk er den ikke krysset av.
3 = Endret slik at kostpris som foreslås i bestillingsbildet blir den gjennomsnittlige innprisen som ligger på varen, dersom ikke standard kostpris ligger på varen.
4 = Satt sortering i lokasjonsregister i dekkhotell til lokasjonsid.
5 = Endret link til Valvoline smørekatalog etter at de har gjort endringer i sitt system.
6 = Laget nytt importformat for Future Dekk slik at man får med den nye informasjonen rundt miljømerking.
7 = Lagt til visning av miljømerking i Velg Dekk skjermbilde.
8 = Lagt tilgjengelig nytt datasett under formularredigering for å kunne hente ut dataene om miljømerking på utskrifter fra tilbud/ordre/faktura bildet.
9 = Fiks på at overføring av datagrunnlag til Excel fra Mekanikerrapporten førte til en OLE-Error.
10 = Korrigert slik at postnummer og poststed oppdateres for utskrift dersom man har endret det direkte i ordrebildet før utskrift.
11 = Endret i varesøk bildet slik at man minimum må fylle ut noe i et av tekstfeltetne for å kunne sette igang et søk, dette for å unngå at man ved tomt søk får opp alle varer, eller at systemet kræsjer pga. for mye data i søkeresultatet.
12 = Lagt til mulighet for å søke på avdeling/lager i søkebildet til bestillingsmodulen. Avdeling/lager vises også i søkeresultatlisten.

[4.1.7.3]
1 = Fiks på at menyvalg/knapper for å gå til dekkhotell i Future dekk førte deg til Dekkhotell Lokasjonsregister i stedet for selve Dekkhotellet.

[4.1.7.4]
1 = Endret slik at prisen i ordrelinjen viser i rødt når den er lavere enn kostprisen, eller at prisen inkl. rabatt er lavere.
2 = Fiks på at når man velger flere like jobber fra Romnes Arbeidstid liste, så kommer alle med over til ordren, og ikke bare en av de.
3 = Lagt til innstillinger under fane Avtalebok Innstillinger for å angi start tidspunkt og slutt tidspunkt for visning av avtaleboken.
4 = Lagt til innstillinger under fane Avtalebok Innstillinger for å angi standard bakgrunnsfarge på avtaleboken.

[4.1.7.5]
1 = Endret standard sortering på utlisting av åpne ordrer til sortering på ordrenummer med nyest først, og tilbudnummer med nyest først dersom status er tilbud. Tidligere på ansatt og så tilbudsnummer innenfor ansatt. Gjelder kun dersom du ikke har valgt egen sortering som overstyrer standard sortering.
2 = Gjort endringer i eksporten til Visma Avendo for å luke bort enkelte øreavrundigsfeil.
3 = Lagt til Kommentarfelt på dekk-linje nivå i dekkhotell i Future Dekk.
4 = Utvidet e-post felt i Dekkhotell i Future Dekk til å kunne inneholde inntil 255 tegn.
5 = Lagt til knapp under regnr i ordrebilde der man kan skrive ut nøkkeltag. Selve rapportlayouten redigeres fra meny Rapporter - Egne Rapporter og rapport NokkelTag. Trykk på knapp Hent fra internett dersom du mangler rapporten. Knappen i ordrebildet vises kun dersom rapporten finnes, og et regnr er fyllt ut.
6 = Endret i Dekkhotell i slik at fritekst på nye dekkhotell automatisk foreslår eventuell fritekst på kunde. Gjelder kun dersom det ikke er fyllt ut noen fritekst fra før.

[4.1.7.6]
1 = Fiks i Future Dekk på at varer fra forrige ordre tilsynelatende kom med på neste ordre når man går fra Velg Bil Bildet til ordrebildet uten å plukke varer.
2 = Lagt til mulighet for å kjøre ut rapporten Periodevis Omsetning basert på Kunden og ikke bare Fakturamottaker som tidligere. Dette for å kunne se omsetning pr. kunde for de som ligger under flåteavtaler via LeasPlan etc.
3 = Intern info: Begynnt på utbytting av komponeter fra dx til cx.
4 = Oppgradert integrasjon mot bankterminaler med PayPoint.
5 = Endret slik at liste over tilgjenglige regnr. basert på angitt kunde først blir generert når man velger å se listen, og ikke med en gang man har valgt kunde. Dette for at programmet ikke skal stoppe opp i mange sekunder for kunder med mange biler.
6 = Lagt til mulighet for innlesing av Bildeler Ålesund sin prisliste.

[4.1.7.7]
1 = Endret i betalingsrutine på ordre for de som kjører integrert bankterminal med PayPoint, slik at betalingsbildet må aktiveres på nytt dersom kortet blir avvist.
2 = Fiks i avtalebok slik at man ikke får access violation dersom man har inne et filter på en ansatt, går til en ordre med en annen ansatt og aktiverer avtaleboken fra avtalevisningen i ordren.
3 = Lagt til forskjellige farger på fakturaer og ordrer i historikk visningen.
4 = Lagt til endring for avstemming av ny PayPoint bankterminal integrasjon. Avstemming førte kun til x-avlesning.

[5.0.1.0]
1 = Future lagt over på ny moderne utviklingsplattform. Dette er første test-release av denne versjonen.
2 = Endret i innkallingsmodul til PKK slik at opne order på kunder som alt har bestillt PKK time også blir tatt hensyn til ved innkalling.
3 = Lagt til knapp over ordrelinjene i ordrebildet for å åpne BUSPek EU-kontroll. Samme som høyreklikk på regnr.
4 = Endret i avtalebok slik at programmet husker om Vis sidepanel har vært slått av eller på, slik at det kommer opp likt når man starter Future på nytt.
5 = Fiks på at grupering på Kunde i rapport Periodevis Omsetning ikke viste pr. kunde, men pr. varegruppe.
6 = Optimalisert rapporten "Nøkkeltallsrapport". Kunne før ta opp mot et minutt. Går nå på noen sekunder.
7 = Endret i integrasjon mellom Future og BUS-Pek slik at kilometerstand kun blir overført dersom den er fyllt ut. Altså tallet 0 blir ikke med over.
8 = Endret i ordrebildet slik at innstillinger på hvor mye av visningen skal være på ordrelinjer og ordrehode huskes.
9 = Endret i rutine for oppretting av ny kunde via Eniro i ordrebildet, slik at når kunden alt finnes, og du svarer nei på å opprette samme kunde som ny, så velger systemet automatisk kunden som da ble funnet.
10 = Endret ved høyreklikk på regnr i ordrebildet slik at det kun viser tilgjengelige regnr for kunden dersom regnr ikke er fylt ut allerede.
11 = Lagt til knapp over ordrelinjene i ordrebildet for å åpne Autofrontal. Samme som i Velg Bil bildet.
12 = Fiks på at betalinger på et kontantsalg plutselig kunne dukke opp igjen på neste oppgjør.
13 = Endret i e-post tekst ved sending av epost fra ordrebildet. Nå kommer egen melding først uten predefinert ledetekst. I tillegg er det ryddet opp i layout uansett om man sender via Outlook eller direkte.
14 = Lagt til kryss med funksjon i DM modul (Nytt dokument/e-post/SMS), som angir at man kan lage et utvalg av sine kunder som ikke har kjøpt et produkt eller innen en varegruppe i angitt periode.
15 = Fiks på at automatisk SMS varsel ble sendt på avtaler som opprettes senere på dagen samme dag som man er på. SMS varsel skal kun gjelde morgendagens avtaler.
16 = Endret slik at Lager på ordren følger med over på bestillinger som er opprettet fra ordre.
17 = Endret slik at effektivitetsrapport basert på antall fakturert og tid stemplet tar hensyn til dersom man har lagt inn en arbeidstidsfaktor på varer som ikke selges som timer.

[5.0.2.0]
1 = Fiks på at ctrl+f, varesøk i ordrelinjer i ordrebildet ikke fungerte.
2 = Fiks på at betalingsbetingese KUN KONTANT ikke lenger viste i rød skrift.
3 = Fiks på at starting av MekoCat fra Future førte til at Future kræsjet og ble lukket.
4 = Laget ny knapp for å sende utskrift direkte til e-post fra ordrebildet, uten at du først må velge forhåndsvisning, og så trykke på e-post knapp deretter.
5 = Fiks på at utskrift fra ordrebildet viser nytt poststed dersom man har endret poststedet på ordren, uten å lese ordredataene på nytt.
6 = Fiks på at fritekst på kunde i ordrebildet ikke lenger viste i rød tekst.
7 = Laget slik til at man kan støtte kortbetaling via PayPoint fra samme Future mot flere forskjellige terminaler på forskjellige avdelinger. Basert på egen SteriaPay.ini i hver brukerkatalog.
8 = Laget nytt format for prisfilimport for oppdatering av eksisterende varer basert på følgende layout: PRISFIL;<Levarandørnavn slik det fremgår i hovedfilen>;<varenummer slik det fremgår i hovedfilen>;<veil. Pris eks. mva>. Eksempel: PRISFIL;Romnes AS;FIL OC90;33.00
9 = Lagt til nytt felt i ordrebildet for å angi om arbeid på en ordre skal være fastpris. Stempling vil i så fall ikke oppdatere arbeidstid. Hvis man forsøker å endre antall levert på en arbeidsvare vil man få advarsel.
10 = Fiks på at bestilling fra ordrebildet som gjøres på flere forskjellige PC'er mot samme leverandør gjorde at bestillingslinjene kunne komme på feil bestilling.
11 = Laget slik at man kan høyreklikke på avtalefargen dirkete i ordrebildet for å endre på avtalestatusen (fargen) uten å måtte gå inn i avtaleboken.
12 = Lagt til mulighet for å søke på chassinr. eller deler av det i historikken. Bruk samme søkefelt som regnr.

[5.0.3.0]
1 = Endret i innhentingsrutinen fra MECA webshop, slik at også valgte arbeidstider og servicetider blir med over til Future.
2 = Lagt til mulighet for å legge inn en kode pr. ansatt, som benyttes når man fullfører et salg. Da blir vår ref på ordren automatisk satt til den ansatte med koden som er angitt, uansett hva som står der fra før.
3 = Tatt i bruk ny versjon av Developer Express (kun til intern info).

[5.0.3.1]
1 = Endret i ordrebildet slik at markør følger ordrelinjer som legges inn via hurtigknapper.
2 = Endret fargevisning på avtaler slik at den viser med fargen rød dersom noen er stemplet inn på ordren som er knyttet mot avtalen. Fargen går autoamtisk tilbake til det den var før når man stemler ut.
3 = Byttet fra web til soap komponenter ved auto utsending av SMS (kun til intern info).
4 = Bygget om på påminnelse på avtaler, slik at avtaler på lørdag, søndag og mandag blir påminnet på fredag.

[5.0.3.2]
1 = Fiks på innlesing av OCR fil. Der kun første oppdrag i filen ble lest inn. Feil som oppstod i forbindelse med nye Future.
2 = Endret tilbake slik at innstemplede avtaler kun viser med rød strek i margen i stedet for at hele avtalen ble rød. Viser fortsatt med rød farge i ordrebildet for å markere at ordren er under arbeid.
3 = Økt tidsintervall for når stemplings systemet spør om du har glemt å stemple ut fra dagen før.

[5.0.3.3]
1 = Fiks på fargevalg av innstemplede ordrer/avtaler etter endring i forige versjon.
2 = Endret slik at avtaletekst blir hvit dersom avtalebakgrunnsfarge er mørk.

[5.0.3.4]
1 = Lagt til mulighet for å be om lesebekreftelse ved sending av e-post fra tilbud/ordre/faktura skjermbilde.
2 = Lagt til mulighet for å hente inn deler og arbeidstid på valgt service fra AutoFrontal.

[5.0.3.5]
1 = Endret slik at systempassord også må oppgis ved kreditering dersom det er satt opp med systempassord, og aktivert for sletting av ordrer.
2 = Endret slik at kundenavn på fakturamottaker og kundeeier viser umiddelbart og ikke først etter lagring av kunde.

[5.0.3.6]
1 = Utvidet funksjonalitet i skjermbildet som viser åpne ordrer, slik at man også ser tilhørende ordrelinjer samt mulighet for visning av ordrefritekst uten å måtte åpne ordren i ordrebildet.
2 = Endret slik at når man sender et tilbud via e-post, så dokumenteres dette i tilbudsfriteksten på tilbudet med informasjon om hvem det er sendt til, og når det er sendt.
3 = Lagt til innstilling for om pant (varenummer AVG-P) skal komme med på ordren eller ikke når man legger inn varer med denne undervaren.
4 = Åpnet opp for at Selgere/Administrasjon også kan vise i avtaleboken. Altså ikke bare mekanikere. Kan blant annet brukes for oppfølging av tilbud fra selgere.
5 = Fiks på at man i visse situasjoner kunne få "Division by zero" feilmelding ved bruk av SMS tjenesten.
6 = Endret slik at når man trykker nytt søk i varesøk, så vil varegruppelisten trekke seg helt sammen igjen dersom den var åpnet i undervaregupper i forrige søk.
7 = Lagt til mulighet for å legge inn egen e-post adresse for fakturamottaker i kundebildet (F4) på fanene "Flere opplysninger".
8 = Laget logikk for automatisk utsending av faktura ved fakturering av alle effektuerte ordrer til e-post dersom kunden har epost adresse fyllt ut i "Faktura til epost" feltet. Etter fakturering får man en meldingsboks med opplisting av alle fakturaer som er sendt pr. epost. Dersom en eller flere har feilet, får man det opp i et tekst dokument.
9 = Optimalisert søk i Historikk, etter problem med hastighet hos noen kunder.

[5.0.3.7]
1 = Fiks på at man i visse situasjoner kunne få "Division by zero" feilmelding ved bruk av MECA og AutoShop.
2 = Lagt til innstilling for oppsett av automatisk utsendelse av kundedata til Sjekkpunktverksteder. Kontakt Protekt IT for oppsett.
3 = Endret i Autodata Handlekurv slik at man ikke får feilmelding dersom fritekstfeltet inneholder linjeskift.
4 = Fiks på at tilbudsfriteksten i et tilbud kunne bli delvis kuttet når man sendte tilbudet via e-post. Referanse for når eposten ble sendt overskrev friteksten.
5 = Lagt til dokumentasjon på når en bestilling ble sendt pr. e-post i friteksten på bestillingen.
6 = Endret SMS varsel på avtaler slik at mandagens avtaler blir varslet på fredag i stedet for på søndag.

[5.0.3.8]
1 = Endret slik at når man sletter en bestilling, så havner man på neste bestilling i stedet for siste.
2 = Justert logikk i stemplingsbilde slik at ansatt knapper oppdaterer seg hver 30 sekund slik at endringer på stemplinger som er gjort via andre PC'er oppdateres på skermen selv om ingen har brukt den.
3 = Endret i ordrelinjer slik at man kan merke et utvalg av linjer for så å ta disse med seg over i AD handlekurv. Hold inne Ctrl knappen for å merke flere linjer. Merkede linjer får en liten hake ytters til venstre i margen av linjen.
4 = Fiks på at linjeskift i slutten av varenavn ikke blir kuttet bort ved eksport til regnskap/factoring.
5 = Lagt til visning av sum antall arbeidstimer lagt inn på en ordre nederst i summeringsfeltet der beløpspostene står.
6 = Endret i innhentingsrutine fra handlekurv i NBK, slik at ny url blir benyttet for de som benytter katalog 4 (oli.exe).

[5.0.3.9]
1 = Fiks på at totalsummer nederst på giro alltid fikk verdien 0 for de som benytter faktura med giro. Feil som oppstod i forrige versjon.

[5.0.4.0]
1 = Fiks på at man ikke alltid fikk med varelinjen over til AD handlekurv fra ordrlinje dersom man kun valgte en linje.

[5.0.4.1]
1 = Fiks på at hurtiftaster for søk (ctrl+f) fikk helt ulogiske konsekvenser ved bruk i ordrelinjer på nye ulagrede ordrer. Ctrl+f i tom ordre førte til avbryt ordre, og ctrl+f i ordre med linjer førte til spørsmål om man ville lagre, og så ble dette bare avbrutt.
2 = Endret i Future Verksted slik at vare- og prisimport automatisk oppretter en hovedvaregruppe pr. leverandør og legger alle varegruppenen til denne leverandøren under denne.

[5.0.4.2]
1 = Endret i logikken på hvordan visning av avtaleboken blir ut fra avkryssingsboksene på toppen. Var litt ulogisk tidligere.
2 = Endret i logikken for når man får spørsmål om en ordre skal lagres eller ikke dersom man har en påbegynnt ordre og velger å trykke på Finn Ordre.
3 = Endret slik at dersom man har angitt en fakturadato på en ordre, men likevel ikke kjører den ut, så kommer den ikke med på fakturajournal og oppdateres til journalført.
4 = Lagt til visning av feltet "kundens referanse" i ordrelisten inne i kundebildet.
5 = Lagt til støtte for å bruke Nets sine bankterminaler via Baxi.dll og com-port integtrasjon. Terminalen må konfigureres for bruk via datakasse.
6 = Endret i varefil import i Future Dekk slik at tilleggsinformasjon rundt varen ryddes opp i for varer som tidligere var en felg eller et dekk, og er blitt det motsatte.

[5.0.4.3]
1 = Endret på logikk for om man har glemt å stemple ut dagen før eller ikke. Spør nå basert på om det er en annen dag og ikke om det har gått 8 timer, samt at det foreslås ut stempling kl. 16:00 den dagen man sist var stemplet inn.
2 = Lagt til mulighet for å vise kostpris i vare søk bildet. Tilgjengelig felt i "felt velge listen" oppe til venstre.
3 = Endret slik at undervarer av en hoved vare heller ikke oppdaterer seg dersom man har krysset av for at varen ikke skal oppdateres ved import.
4 = Laget til høyreklikkmenyvalg i avtalebok for å merke av ansatte til å være på kurs/annet, i tillegg til Syk og Ferie.
5 = Endret i innhentingsrutine fra valgt service i Autofrontal slik at varenummer som gjentar seg ikke blir tatt med over mer enn en gang.
6 = Lagt til høyreklikk på avtale i avtalebok der man kan velge å skrive ut arbeidsseddel på ordre knyttet til gjeldende avtale.
7 = Lagt til nytt felt på ansatt for å kunne angi fødselsnummer, samt oppdatert stemplingsrapport til å inneholde dette. Også ryddet litt i oppsett på selve rapporten.
8 = Fiks på at tilbud ble overskrevet av annen kunde/regnr dersom man hadde begynt på et tilbud, gått over til velg bil bildet og lagt inn et nytt regnr uten å trykke ny knappen først.
9 = Knapp for nøkkeltag i ordrebildet i Future Verksted er nå aktiv selv om det ikke er fylt ut noe regnr. på ordren.
10 = Endret slik at når man har trykket på en hurtigvare i ordrebildet, så er fokus på ordrelinjen etterpå slik at enter/tab fører til at man går fra felt til felt i ordrelinjen.
11 = Endret "Tøm Handlekurv" knappen mot NBK, slik at ny url blir benyttet for de som benytter katalog 4 (oli.exe).
12 = Lagt til innstilling for hovedbokskonto til kortbetaling som benyttes ved eksport til regnskap. Gjelder alle eksporter unntatt til Agro Økonomi.

[5.0.4.4]
1 = Fiks på å ta med deler over fra Velg Bil bildet dersom man alt har en åpen ordre på denne kunden, men velger likevel å ta delene over til en helt ny ordre på samme kunde. Feil som oppstod i forrige versjon.
2 = Fiks på å ta med deler over fra Velg Bil bildet dersom man stod på en fakturert ordre, så forsøkte systemet å legge delene på denne i stedet for å opprette en ny ordre. Feil som oppstod i forrige versjon.
3 = Lagt til innstillinger for brukernavn og passord for link til SjekkPunkt portal. Har man brukernavn og passord, så får man en ny knapp i ordrebildet for link til portalen med serviceskjema.

[5.0.4.5]
1 = Endret i Handlekurv mot Autodata slik at Bestill knappen blir in-aktiv når man har tykket på den en gang, slik at man ikke risikerer flere klikk med da flere bestillinger av samme handlekurv.
2 = Fiks på eksport til DuettWin etter endringer i versjon 5.0.4.3. Hovedbokskonto for debitorer kom ikke med lenger.

[5.0.4.6]
1 = Endret i Velg Bil bildet og i Ordrebildet slik at listen over regnr på denne kunden også viser bilmerket og modellen.
2 = Endret i Future Dekk slik at rabatt som er valgt i Priskalkyle som overføres til Ordrebildet viser korrekt med en gang, og ikke først etter at ordren er lagret.
3 = Ryddet bort alle unødvendige element i Velg Dekk bildet i Future Dekk. Enklere og mer oversiktlig søkebilde.
4 = Endret slik at spørsmål om du vil ha annen fakturamottaker dersom kunden er satt opp med dette, bare kommer en gang når man velger kunden, og ikke hver gang man endrer ordren.
5 = Endret i logikken ved overføring av deler fra velg bil til ordre dersom man skriver et feil ordrenummer eller trykker avbryt. Var tidligere ulogisk.
6 = Fiks på mekanikerrapport der det er mange avtaler og mange arbeidslinjer på en og samme ordre men man ikke har fordelt tid pr. mekaniker. NB! dersom flere mekanikere har jobbet på samme ordre i slike tilfeller, må effektivitetet på ordren sees i sammenheng mellom mekanikerne.
7 = Lagt til eksport til regnskapsprogrammet e-conomic. Genereres to filer, en med kunder og en med billag.
8 = Lagt til referanse på ordrenummer og regnr. i bestilling dersom man har bestilt deler direkte fra ordrebildet uten å gå via AutodData.

[5.0.4.7]
1 = Lagt til kriterie at pris må være høyere enn 0 for at en del skal vise i Romnes Deleliste.
2 = Fiks i fakturajournal der slettede ordrer kom med dersom man hadde fylt ut fakturadato på de før man slettet de.
3 = Fiks på feil i mekanikerrapport fra forrige versjon, der sum timer akkumulerte seg dersom det var flere arbeidslinjer med forskjellige varenummer på samme ordre.
4 = Endret i mekanikerrapporten slik at faktisk tid er lik fakturert tid på alle ordrer utenom de man spesefikt har gått inn på og overstyrt faktisk tid. Bruker altså ikke avsatt tid i avtaleboken til beregning av effektivitet.

[5.0.4.8]
1 = Endret slik at feltene varenummer, bestilt og levert i varebestilling skjermbildet ikke kan endres etter at varemottak er begynnt.
2 = Satt fokus på "Søk" knappen i Velg Bil bildet til Future Verksted etter innlegging av regnr, slik at scrolling i webkataloger som NBK og Meca ikke fører til at scrollen skal komme tilbake på regnr. dersom scrollen mister fokus på websiden.
3 = Endret slik at når man henter opp en ordre via "Finn kunde" og man står i et tomt ulagret tilbud, så avbrytes dette, og man kommer til ordren man dobbeltklikket på i Kundebildet.
4 = Endret i Dekkhotell i Future dekk slik at dato for siste faktura på en bil viser uansett hvilken kunde bilen er fakturert på, og ikke nødvendigvis kunden som er satt opp i dekkhotellet.

[5.0.4.9]
1 = Endret slik at avkryssing om "Vis pris" i Autodata bestillingsbildet huskes fra gang til gang.
2 = Lagt på nytt ikon og tekst på menyvalg for å ekskludere regnr. til PKK innkalling.
3 = Kraftig optimalisering rundt bruk av avtalebok. Gikk svært tregt for de som har mer enn 10 ansatte, og der alle brukte den aktivt.
4 = Bygget inn Resursbank i Future. Knapp over ordrelinjene i ordrebildet. Vises kun dersom man har lagt inn sitt brukernavn og passord under Innstillinger - Grossister/Koblinger. Future må restartes første gang man legger inn brukernavn og passord.
5 = Gjort endringer på "slett kanppen" i ordrelinjer slik at den faktisk sletter ordrelinjen man står på, og ikke at man inn i mellom må trykke flere ganger.

[5.0.5.0]
1 = Fiks på at utskrift fra ordrebildet var deaktivert, og at Ny knapp manglet undermenyer i ordrebildet. Feil som oppstod i forrige versjon.

[5.0.5.1]
1 = Lagt til spørsmål om du vil forkaste valgte varer i Velg Bil bildet dersom du har varer der fra en annen bil enn den du har når du kommer fra ordrebildet.
2 = Endret feilmeldinger du får dersom en ordre forsøkes autolagres fordi du har en påbegynt ordre i ordrebildet, men velger å åpen en annen eller begynne på en ny ordre fra et annet skjermbilde.
3 = Lagt til mer utfyllende spørsmål, og i flere situasjoner dersom du har en ulagret ordre i ordrebildet og velger og se på eller jobbe med en annen/ny ordre fra et annet skjermbilde.
4 = Endret slik at ikke sluttede ansatte viser tilgjengelig i Vår ref. i ordrebildet dersom man har vært innom Ansatt fanene under Innstillinger der da de sluttede også vises, og dette ble gjeldende også i ordrebildet.

[5.0.5.2]
1 = Fiks på høyreklikkmenyer i fritekstfelt i ordrebildet.

[5.0.5.3]
1 = Fiks på at statistikk på fanen under kunde i kundebildet også akkumulerte grunnlaget for samlefakturaer i tillegg til selve samlefakturaen. Ble altså dobbelt.
2 = Gjort endringer på "slett kanppen" i ordrelinjer slik at den faktisk sletter ordrelinjen man står på, og ikke at man inn i mellom må trykke flere ganger.
3 = Fiks på at ikke alltid første ordrelinje henger igjen etter å ha lagt inn varenummer når man har opprettet en ny ordre fra Velg Bil bildet og så går til ordrebildet og legger inn ordrelinjer.

[5.0.5.4]
1 = Endret i stemplingsbilde slik at dersom man går tilbake og velger en annen ansatt så tilbakestilles valg av jobb, slik at ordrenummerfeltet aktiveres som vanlig etter valg av jobb.
2 = Endret i stemplingsbildet slik at ordrenummerfeltet markerer seg selv etter at ordrenummer er lagt inn med enter (typisk med strekkodeleser), slik at det overskriver seg selv dersom man er uheldig og scanner ordrenummer flere ganger.
3 = Lagt til Eksport til Xledger basert på Mamut sitt GBAT10 format.
4 = Lagt til eget felt under import av prisfiler for å kunne angi arbeidstidfaktor.

[5.0.5.5]
1 = Endret i stemplingsbildet slik at dersom man er uheldig og trykker flere ganger på en knapp, så får ikke det noen uventet konsekvens.
2 = Lagt til innstilling om man vil at skrivemerket i ordrelinjer går til ny/neste linje dersom man trykker enter etter varenummer. Typisk hensiktsmessig for de som strekkodeleser varer. Tabulator fungerer som normalt med å gå til neste felt på samme linje.

[5.0.5.6]
1 = Korrigert feil der knapp Ny prisforespørsel/ordre i ordrebildet ikke førte til at ordren begynnte på en ny ordre. Feil som oppstod i versjon 5.0.5.1

[5.0.5.7]
1 = Endret i overføring fra Velg Bil til Ordre slik at hvis du er i ferd med å overføre annen kunde og/eller bil til et eksisterende tilbud/ordre, så får du en kraftig advarsel i stedet for bare en liten enkel dialogboks. Standard verdi i advarselen vil og være NEI, jeg vil ikke gjøre dette.
2 = Endret i overføring fra Velg Bil til Ordre slik at man nå også kan overføre deler til eksisterende tilbud selv om det ligger åpne ordrer på samme bil.
3 = Endret i Velg Bil bildet slik at det ikke skal gå an å scrolle i regnummer feltet slik at valgt bil plutselig blir en annen en.
4 = Endret i Velg Bil bildet slik at hvis man har lagt et regnr i "Ekskluder regnr" listen, så dukker den ikke opp som et valg i nedtrekks listen på Regnr feltet.
5 = Endret i logikk i Velg Bil bildet slik at når det er flere åpne ordrer på bilen man har valgt, så foreslås siste/nyeste ordrenummer i stedet for eldste ordrenummer når man overfører deler til Ordre.

[5.0.5.8]
1 = Fjernet hurtigknapper i ordrebildet som er definert som Intern varer for bruk i stemplingsbildet.
2 = Lagt inn logikk for lagring av ny/redigert ordre dersom man åpner stemplingsbildet.
3 = Lagt til feltet CID i eksport til Visma Business. Dette er KID feltet i Future.
4 = Laget knapp i ordrebildet for å enkelt kunne navigere på opptil de siste 20 ordrene du har jobbet med. Listen er pr. bruker og blir lagret og hentet frem autoamtisk selv om man logger ut og inn av Future. Knappen vil ikke vise før du har ordrer i listen!
5 = Lagt til knapp i Future Verksted sitt dekkhotell der man kan eksportere alle dekkhotelldataene sine over til et Excel dokument.
6 = Tilpasset Future Verksted for Meca sin nye webshop.
7 = Endret i bestillingsbildet slik at man kan kopiere med seg varenummer selv om bestillingen er låst.

[5.0.5.9]
1 = Fikset feilmelding man kunne få når man søkte på utgåtte dekkhotell.
2 = Endret i funksjon som setter skrivermerket på ny linje etter enter på varenummer, slik at skrivemerket også kommer på ny linje dersom varen man la inn har en eller flere undervarer.
3 = Fiks på problem med overføring til eksisterende åpne ordrer som oppstod etter punkt 2 i versjon 5.0.5.7.
4 = Endret i integrasjon mot Meca webshop, slik at vi ikke lenger er avhengige av å aksessere html-objekter for innlogging og overføring av regnr.
5 = Lagt inn sjekk på om utstempling av forrige jobb gikk korrekt, og hvis ikke blir det gitt melding om dette og innstempling på ny jobb utføres ikke.
6 = Vise info om "Drivende hjul" fra motorvognregister i Future Dekk.

[5.0.6.0]
1 = Fjernet autolagring av personlige innstillinger lagret i registry etter problemer med at sikekrhet på visse Windows installasjoner ikke tillater dette uten bekreftelse.
2 = Lagt til mulighet for å skille på åpne internordrer og vanlige eksternordrer i skermbildet som viser "Ordrer som ikke er fakturert".
3 = Lagt til mulighet for å filtrere på avdeling i skjermbildet som viser "Ordrer som ikke er fakturert".

[5.0.6.1]
1 = Fiks på ny knapp i ordrebildet fra versjon 5.0.5.8, der den ikke fungerte på ordrer som hadde "Ordre Id" høyere enn 32767.
2 = Fiks på filtrering av avdeling i åpen ordrer skjermbilde, der ordrer uten avdeling ikke kom opp.

[5.0.6.2]
1 = Lagt til mulighet for eksport til Excel av rådata til grunnlag for stemplingsrapporter via forhåndsvisningen.
2 = Lagt til link til Norgesdekk sin nettbutikk i Future Dekk.
3 = Lagt til mulighet for å få totalbeløpet på ordren med over i en SMS automatisk. Bare å sette inn teksten <ordretotal> i de sms malene der du ønsker ordretotalen skal vise.
4 = Endret slik at dersom man forsøker å lagre en ordre uten at Vår referanse/Selger er fylt ut, så får man feilmelding på det, og ikke at det bare blir fylt ut med en tilfeldig ansatt.
5 = Tatt med % visning i effektivitetsrapporten på stempling.
6 = Lagt til mulighet for visning av kolonner for Min.lager og Makslager på bestillingslinjer i varebestillingsbildet, samt dobbelklikk på disse for å oppdatere verdier direkte her uten å måtte gå i varearkivet.
7 = Endret koding for billagsarter i eksport til DI regnskassystem.
8 = Lagt til eksport til regnskapssystemet Zirius.
9 = Laget tabulatorrekkefølgen mer logisk i reskontro.
10 = Endret på sortering av ordrer i stemplingsbilde slik at ordrer som ikke har avtaledato på dagens dato kommer i synkende rekkefølge med de nyeste først i listen. Ordrer med dagens avtaledato kommer som tidligere.
11 = Endret farge på ordrer som har avtale på dagens dato i stemplingsbildet, slik at man lettere kan se hvilke ordrer som har avtale i dag og hvilke som ikke har det.
12 = Endret i Velg Bil bildet slik at innlagt regnr ikke blankes ut dersom du f.eks. kikker på historikk på bilen.
13 = Første versjon av serviceskjema med oppfølging av disse frem i tid. Mer info kommer i eget skriv/nyhetsbrev.
14 = Utvidet epost feltet i Future Dekk sitt dekkhotellinnkallingssystem til 1500 tegn. Dette for å kunne legge in mange e-postadresser på en og samme reservasjon.

[5.0.6.3]
1 = Uthevet knapper som filterer Romnes deleliste dersom filtrering er slått på.
2 = Fiks på at man ikke kunne endre skriverinnstillinger i Dekkhotell i forrige versjon.

[5.0.6.4]
1 = Endret koding av kortinnbetalinger ved eksport til DI regnskap.
2 = Optimalisert importrutine av vare- og prisfiler.
3 = Tatt med visning av det man er innstemplet på her og nå i stemplingsrapporten dersom du kjører den til og med dagens dato. Dette for kunne vise en fullstendig personalliste ved eventuell kontroll.
4 = Visning og mulighet for redigering av begge sesonger dekk i dekkhotell i Future Dekk.
5 = Lagt til innhold bak menyen Hjelp - Innhold.

[5.0.6.5]
1 = Endret i Future Dekk slik at friktekst tekst i dekkhotell viser med rød uthevet skrift dersom teksten inneholder NB! eller OBS!
2 = Endret slik at eventuell Deres ref. fra dekkhotell i Future Dekk blir med over til ordre når man bytter sesong. Deres ref. på reservasjon går foran Deres ref. på dekkhotellavtale.
3 = Endret slik at Dekkhotellknappen i ordrebildet viser umiddelbart den nye reservasjonen etter at man har byttet sesong i dekkhotellet med å opprette ordre.
4 = Fiks på at farge visning av avtale hang igjen i ordrebildet dersom man navigerer fra en ordre med en avtale til en uten.
5 = Bygget om i nøkkeltag utskrift slik at den kan bruke samme utskriftsrutine som andre utskrifter fra ordrebildet. Forutsetning er at man tar sin ekisterende NokkelTag.QR2 rapport fra Rapport katalogen og kopierer denne inn til Formular katalogen med navnet Nokkeltag.NT2.
6 = Endret slik at man kan begynne å legge inn varelinjer via Finn vare på et tomt tilbud uten at det kanselleres når man trykker lagre selv om man har glemt å fylle ut kunde.
7 = Gjort endringer i lagreprosedyren på ordre for å se om det hjelper for de som opplever at man av og til mister dataene man har lagt inn på ordren når man trykker lagre.
8 = Fiks på søk i Dekkhotell i Future Verksted som inneholder ÆØÅ.

[5.0.6.6]
1 = Fiks på fane "Varepris pr. kundegruppe" i kundebildet. Verdiene i feltene oppførte seg feil, og kundegruppe angivelse var feil.

[5.0.6.7]
1 = Fiks på at man ikke kan lage utvalg på effektuerte internordrer i "Åpne ordrer" skjermbildet.

[5.0.6.8]
1 = Lagt tilgjengelig ny rapport som viser hvem som er på jobb nå, og når de stemplet inn. Hentes første gang via meny Rapporter - Egne Rapporter, og så trykke på knappen Hent fra Internett. Rapporten heter "Ansatte på jobb nå".
2 = Lagt til nytt felt i Future Dekk sitt dekkhotell, som angir avtaletidspunkt som er satt opp ved bruk av innkallingsfunksjonen.
3 = Endret i Future Dekk slik at når man tilbakestiller en Dekkhotell innkalling via avtaleboken, så nullstilles også innkallings Id og tidspunkt på dekkhotellavtalene.
4 = Endret i Future Dekk slik at når man sletter en avtale som er generert av innkalling, så nullstilles også innkallings Id og tidspunkt på dekkhotellavtalen.
5 = Differensiert på slette bekreftelse av avtaler alt etter om det er en fritekstavtale eller en avtale knyttet mot en ordre.
6 = Gjort slik at Dekkhotellavtaler som er generert via innkalling i Future Dekk også blir minnet på dagen før til mobilnummeret som er angitt i dekkhotellet, dersom dette er fyllt ut, og man har slått på automatisk påminnelse på avtaler under innstillinger.
7 = Navngitt dialogboksene der man angir min. og maks. lager i bestillingsskjermbildet, slik at man vet hvilket felt man faktisk oppdataterer.
8 = Endret i Future Dekk slik at dekkhotellinkallinger via e-post blir dokumentert på kunden med regnr, dato og klokkelsett i tillegg til det som var fra før.

[5.0.6.9]
1 = Laget opplegg for at man kan legge inne autosignatur for bruk ved sending av e-post fra ordrebildet pr. bruker ved at man oppretter en fil: autosignatur.txt i sin egen brukerkatalog med det innholdet man ønsker skal vise i e-posten.
2 = Endret i Dekkhotell slik at hvis man lager/kopierer formularene for Avtale, Mottakskvittering, Utleveringskvittering og Merkelapper til henholdsvis DekkhotellAvtale.DHA, DekkhotellMottak.DHM, DekkhotellUtlevering.DHU og DekkhotellMerkelapper.DHE, så brukes samme utskriftssystem som i ordrebildet. Dette er spesielt for de som sliter med at skriveroppsett endrer seg.
3 = Lagt til fil med debitor liste ved eksport til Nordea Finans.
4 = Endret under Innstillinger, slik at lagre knappen lagrer alle underliggende tabeller man har jobbet i, og ikke bare felt som ligger i Innstillinger.
5 = Endret eksport til e-conomics etter problemer med import her.

[5.0.7.0]
1 = Laget mulighet for å linke bil mot kunde direkte i Velg Bil bildet. Dersom valgt Bil og kunde ikke er linket, så kommer det en knapp med en stjerne på til høyre for kunden. Trykker man på den, så blir gjeldende regnummer og kunde linket.
2 = Lagt til sjekk på at man ikke kan tilbakestille purrestatus til lenger enn startstatus - "Ikke purret".
3 = Sperret for redigering av stemplinger på ansatt under Innstillinger etter krav fra skattemyndigheter.
4 = Lagt til mulighet for import av varer og priser fra Nordisk Dekkimport i Future Verksted.
5 = Laget ny Personalliste rapport som hentes via Egne Rapporter og knappen Hent fra Internett.
6 = Lagt til mulighet for å legge til egne/andre vedlegg når men sender tilbud, ordrer, fakturaer etc fra ordrebildet som e-post.

[5.0.7.1]
1 = Lagt forklaring i "Egne Rapporter" skjermbildet at rapporter som ber om dato(er) som input skal skrives i formatet dd.mm.yyyy
2 = Endret slik at innleste OCR filer via reskontroen blir med i sending til regnskapsfører når man eksporterer fakturadata derfra. Egne fane som viser hvilke file som blir med dersom de er krysset av for dette.
3 = Endret eksport til Visma Global, med at flere felter i eksportfilen blir fyllt ut, og at det dermed blir et bedre resultat av importen i Visma Global.
4 = Lagt til nytt fritekstfelt i ordrebildet for å kunne legge til egne interne fritekster utover tilbud-, ordre- og fakturafritekst.
5 = Endret i DM utvalg slik at når man velger bort "En utsendelse pr. kunde", så kommer kun de bilene med som er aktive på kunden nå, og ikke alle kunden har hatt. Tar og hensyn til listen over ekskluderte regnr. i tilfelle kunde har solgt bilen og ny eier ikke er kunde hos deg.
6 = Fiks på at knappen "Vis i Excel" under DM utvalg ikke gav noe resultat.
7 = Lagt til knapp for å legge regnr. til i "Ekskluder regnr." liste i Velg Bil bildet, slik at man enkelt kan fjerne et regnr. fra å bli kallet inn til PKK og bli med på DM utsendelser.

[5.0.7.2]
1 = Lagt til nytt felt på ansatt for å kunne angi om personen er daglig leder.
2 = Laget nytt valg under "Rapporter fra stempling" med ny Personalliste rapport. Personalliste rapporten man eventuelt har under Egne Rapporter kan slettes.
3 = Endret i link til GS Bildeler etter at de har endret på nettsidene sine.

[5.0.7.3]
1 = Endret i logikk på utsending av faktura pr. e-post slik at antall kopier reduseres med 1 dersom e-posten sendes ok.
2 = Lagt til Mekonomen i liste over mulig kjedetilknytning for eksport av kundedata til DM/PKK.
3 = Endret slik at dersom oppstartskatalog for programmet er overstyrt på snarveien, så benyttes denne katalogen for kjøring av programmet, og da alle underkataloger relativt til denne.
4 = Endret oppdatering av prisfiler slik at det er importfiler katalogen som er standardkatalog og ikke programfilkatalogen.

[5.0.7.4]
1 = Laget mulighet for å skille på kontant og kreditt ordrer i skjermbildet som viser "Ordrer som ikke er fakturert".
2 = Fiks på at et ikon er blitt feilplassert i Velg Bil bildet i Future Dekk.

[5.0.7.5]
1 = Lagt til felt på kundekort for å kunne angi e-faktura adresse til kunden. Denne kan da benyttes på fakturaformular som benyttes mot e-faktura meldingssentraler som Basware.

[5.0.7.6]
1 = Lagt til kundenummer i Periodevis omsetning rapport, samt eksport av dette til Excel dersom man velger dette.
2 = Fiks på at eksisternede varer ikke blir oppdatert under vareimport dersom varegruppe og/eller leverandør er endret i varefilen man importerer.

[5.0.7.7]
1 = Fiks på at dokumentmal katalogen ikke blir satt til korrekt katalog dersom man kjører Future fra en "root-mappet" stasjon/katalog.
2 = Fiks på at oppstartskatalog til Future blir satt til programkatalog dersom angitt oppstartskatalog ikke er en Future installasjon.

[5.0.7.8]
1 = Lagt til eksport av fakturaer til Tripletex i listen over eksporter til regnskap.
2 = Endret slik at når man henter inn Valvoline smøremidler fra NBK, så gjøres varenummeret automatisk om fra VAL til VOL.
3 = Fiks på at DM ikke gav forventet kundeliste i alle tilfeller.

[5.0.7.9]
1 = Endret slik at utskrift av alle effektuerte ordrer kun går til e-post dersom kunden er satt opp med dette, og man bare velger en kopi på utskriften. Det kommer altså ikke en utskrift på skriveren i tillegg til at e-posten sendes dersom man velger kun en kopi på utskriften. Velger man to eller flere kopier, så kommer kopiene på skriveren, mens orginalen sendes på e-post.
2 = Fiks på ikke alltid undervarer av en hovedvare kom med dersom hovedvaren blir lagt inn via en monteringsknapp.

[5.0.8.0]
1 = Endret på redigeringsknapper i Dekkhotell for avtale-, mottak-, utlevering-, og etikett formular slik at redigeringsknappen faktisk åpner de nye formulartypene.
2 = Fiks på feilmeliding "Interface not supported" når man henter inn handlekurver fra forskjellige delekataloger.

[5.0.8.1]
1 = Fiks på utvalg i DM basert på hvem som eier bilen nå.
2 = Endret slik at kun de bilene som har fått valgt del/varegruppe i DM utvalg blir med på kunder som har mange biler.

[5.0.8.2]
1 = Laget ny måte å hente inn NBK handlekurv for katalog 71, for å unngå "Access Denied/Ingen Tilgang" pga. sikkerhetsinnstillinger i Windows.

[5.0.8.3]
1 = Endret i Telleliste rapport under varetelling slik at "I ordre" også viser, slik at man vet hva som muligens er fjernet fra hyllene når man teller varer.
2 = Fiks på at bestilling som opprettes i Future etter å ha bestilt Mekonomen varer gjennom Autodata feiler fordi alfakoden MEK henger med.
3 = Endret på importrutinen av dekk og felg i Future Dekk slik at krysset i varearkivet "Ikke oppdater ved import" blir tatt hensyn til også på Dekk og Felg fanene.
4 = Fiks i Dekkhotell på Future Dekk slik at man ikke får feilmelding dersom man bytter sesong på et dekkhotell der ordren som er knyttet mot dekkhotellet er blitt fakturert før sesongskiftet er gjort.
5 = Lagt til innstilling på om AVG-C avgiftsvarer skal komme som undervare på varer der denne avgiften er angitt på prisfiler via Autodata. Samme type innstilling som AVG-P.

[5.0.8.4]
1 = Fiks på lesing av XML retur fra Autodata når man spør på status på en bestilling. Konverterer XML'en til ISO-8859-1.
2 = Endret på logikk med autolagring av ordre når man henter en annen ordre fra enten Historikk eller Ordresøk, slik at dersom ordren har vært lagret før, så lages den uten at man må tilbake til ordren.
3 = Lagt til et meldingssystem der man kan sende meldinger fra ordrebildet fra en ansatt til en mekaniker, der da meldingen vises på stemplings PC neste gang mekanikeren stempler.
4 = Lagt til listevisning av alle meldinger en ansatt har sendt inne på Ansatt fanene under Innstillinger. Der viser da også hvem melding er sendt til, og når den er lest.

[5.0.8.5]
1 = Endret på rekkefølge og tekst i feilmeldinger dersom man har en påbegynt ordre som ikke er lagret. Mer logisk rekkefølge på eventuelle meldinger, og mer utfyllende tekst.
2 = Lagt til BilXtra i listen over mulige kjedetilknytninger for sending av kundedata til DirectMedia for DM og PKK utsendelse sentralt.
3 = Lagt til visning av siste fire siffer i understellsnummer sammen med visning av neste PKK i ordrebildet.
4 = Laget dynamisk applikasjonstekst basert på hvilket skjermbilde du er i, slik at bytting mellom program gjør at det blir langt lettere å finne riktig program instans. Alle heter ikke bare Future, men har mer beskrivende tekst ut fra hva du driver med i Future.

[5.0.8.6]
1 = Endret slik at automatisk fakturagebyr ikke blir lagt til på fakturaer som går som e-post faktura eller e-faktura uansett beløp.
2 = Lagt til mulighet for å klikke på understellsnummer i Velg bil for å få frem historikk på bilen basert på dette.
3 = Endret prisfil import valget "Nordisk Dekkimport" til "Dekk og Felg", der man da får tilgang til alle prisfiler til leverandører som leverer til Future Dekk.
4 = Fiks på at automatisk fakturagebyr kommer på alle fakturaer som tilfredstiller kravene for dette når man samlefakturerer alle kunder.

[5.0.8.7]
1 = Endret i rutine for beregning av miljøavgift, slik at når man krysser av for automatisk beregning under innstillinger, så kommer miljøavgiften med på ordren uten videre spørsmål.
2 = Lagt til innstillinger under "Proxy + div. innstillinger" for å kunne angi en ftp server med brukernavn og passord for sending av semikolon separert tekstfil til eventuelle meldingssentraler for sending av e-faktura.
3 = Laget automatikk for at grunnlag for e-fakura sendes automatisk til angitt ftp server under innstillinger dersom dette er lagt inn.
4 = Lagt til spørsmål om man vil sende e-post faktura ved utskrift av ny faktura der kunde er lagt inn med egen e-post adresse for fakturautsending. Hvis utskriften er satt opp med 2 eksemplar eller mer, vil den ene gå til e-post og resten gå til skriver. Husk å ha krysset av for "Opprett automatisk kopi PDF kopi..." under Generelt fanen i Innstillinger.
5 = Laget opplegg for at bruker blir gjort oppmerksom på at kunde ønsker e-faktura ved fakturautskrift når man benytter virtuell printer og ikke automatisk generering via ftp, som nå også er en opsjon.

[5.0.8.8]
1 = Endret i ordrlinje dersom man har begynt å skrive et varenummer, og så trykker søk, så tar søket automatisk med seg det du har begynt å skrive, og utfører et søk på dette.
2 = Laget meny og hurtigtast under Finn knappen, for å finne en ordre direkte på ordrenummer. Samme søkebilde, men fokus på ordrenummer slik at dette kan skrives uten å plassere skrivemerket i annet felt, og så bare å trykke enter for søket og enter for å hente den frem.
3 = Endret kundeeksport til e-conomics slik at kunder som har handlet flere ganger i perioden man eksporterer, bare kommer en gang.
4 = Lagt til mulighet for å vise dagens disponible beholdning pr. vare totalt for alle egne lager i Periodevis omsetning.

[5.0.8.9]
1 = Endret i eksport til e-conomics slik at billag splittest på billagstype Finansbillag og Kundefaktura, samt endring i feltoppsett slik at begge posteringstyper kan komme i samme fil.
2 = Lagt til mulighet for å ha html baserte maler for PKK og DM utsendelse. Selve malen må du lage med en html editor, men kan da kopieres og limes inn i malen som Future benytter.
3 = Laget mulighet for å generere en fil til et gitt område, som inneholder alle data fra et kontantsalg, slik at et eksternt data kasse program kan plukke opp denne filen for vider ebehandlig i datakassen. Innstillinger settes under Diverse fanen med Com-port til INGEN, og katalog til der filen skal plasseres.
4 = Fiks på Personalliste rapporten der ansatt viste som sluttet for dagen dersom de hadde stemplet ut og inn flere ganger på siste dag i datointervallet (typisk dagens dato).
5 = Endret i automatikk for utsending av e-faktura grunnlag, slik at formatet er tilpasset Accesspunkt Norge sitt format.

[5.0.9.0]
1 = Laget mulighet for å laste ned og/eller lage egne SMS maler i DM/PKK utsending, og hente disse frem igjen uten å måtte skrive de på nytt eller klippe og lime de fra egne maler.
2 = Lagt til ny innstilling under sending av e-faktura, der man kan angi ftp-mappe der e-fakturaene skal skrives til. For Aksesspunkt Norge skal her stå outbound.
3 = Fiks på kovertering av txt maler til html maler fra forrige versjon. Tegnene <> ble ikke korrekt konvertert.

[5.0.9.1]
1 = Fiks på rapport Periodevis omsetning som feilet dersom man grupperte pr. selger.
2 = Fiks på at fakturakopi til skriver ikke kommer ut når man fakturerer alle effektuerte ordrer og hovedfaktura går til e-post eller som e-faktura. Altså når man har valgt 2 eller flere kopier i utskriftsbildet.

[5.0.9.2]
1 = Endret i varetelling slik at all tekst viser som store bokstaver i skjermbildet, slik at sortering på utskrevet telleliste og sortering i skjermbilde blir likt selv om orginaltekst er skrevet litt med store og litt med små bokstaver.
2 = Fiks på eksport av kontantsalg til eksternt kassesystem.
3 = Fiks på Access Violation ved åpning av varesøk fra andre skjermbilder enn ordrebildet. Feil kom etter ny funksjon i versjon 5.0.8.8, der delvis skrevet varenummer i ordrelinje kommer automatisk med over i varesøk dersom man gjø et søk.

[5.0.9.3]
1 = Bygget om import av Felger og logikk ellers i Future Dekk, slik at man kan angi Innpress på en felg med desimaler.
2 = Endret i eksport til eksternt kasse system slik at kun nye kontantsalg eksporteres, og ikke når man kjører ut en kopi av et.
3 = Endret i øreavrunding på sending av e-faktura slik at øreavrundingen blir justert for at ordrelinjer blir kalkulert basert på 2 desimaler i stedet for 5 desimaler som Future opererer med.

[5.0.9.4]
1 = Endret i PKK innkalling i Future slik at dersom det ligger spesialtegn på biler i motorvognregisteret som får Word til å krasje, så fjernes disse i forkant av fletting.
2 = Fiks på Accsess Violation i Varemottak bildet når man benytter søk knappen på varenummer på varelinjene.
3 = Endret på servicetilbud avtale slik at det ikke kommer med på SMS varsel til kunde før man faktisk har satt tilbudet opp som en ordre med konkret avtale.
4 = Endret i e-faktura rutine slik at bilens regnummer kommer med i feltet sammen med kundens referanse.
5 = Lagt til bekreftelse om man vil bestille alle GS Bildeler sine varenummer fra en ordre eller ikke når man trykker på GS knappen over ordrelinjene.

[5.0.9.5]
1 = Lagt til visning av et ikon på fritekstfanene i ordrebildet dersom det står en tekst i feltet.
2 = Lagt til visning av leverandørnavn under import av vare- og prisfiler.
3 = Endret i eksport til Visma Global slik at feltet Motbillag nulles ut.
4 = Oppdatert til ny link mot Tolerancedata. Bukerkode og passord fører deg automatisk til den versjonen av Tolerancedata som du har tilgang til.

[5.0.9.6]
1 = Lagt til understellsnummer som tilgjengelig felt ved utsendelse av DM og bilinformasjon er med i grunnlaget.
2 = Lagt til innstilling for å kunne sende ut automatisk SMS med egendefinert tekst basert på antall dager til man kommer til et servicetilbud. Ligger på fanen Servicepunkter under Innstillinger.
3 = Endret slik at man får opp mer detaljert info om hvor man er i Future når man bytter mellom program i Windows med f.eks. Alt-Tab, eller ser på oppgavelinjen.

[5.0.9.7]
1 = Lagt til visning av "Drivende Hjul" ved ekport til Excel fra Dekkhotell. Viser kun på biler med norsk typegodkjenning der dette er lagt inn.
2 = Fiks på visning av ukenummer i stemplingsrapport. Den viste amerikansk oppsett i stedet for europeisk. Altså annen nummerering av ukenummer.

[5.0.9.8]
1 = Laget opplegg for at Norbits kan sende ut felles beskjeder til alle Future kunder ved. f.eks. driftsforstyrrelser hos tredjepart etc.
2 = Endret i Future Eksos slik at nettopris ved spørring mot Hellanor gir korrekt enhetspris.

[5.0.9.9]
1 = Lagt til visning av dekkhotell-lokasjon i Velg Bil bildet i Future Verksted.
2 = Endret i linkene Inspeskjonsdata og Tekniske data i NBK, slik at de åpnes i egne nettlesere. Dette fordi disse linkene går som sirup i integrert Internet Explorer som kjøres i Future.
3 = Korrigert for feilmelding om "Drivendehjul" i dekkhotell dersom man bytter mellom å vise med eller uten dekk.
4 = Endret i rutiner for øreavrunding ved generering av e-faktura. E-faktura format baserer seg på to desimaler, og Future bruker flere.
5 = Fiks i avtalebok der klipp og lim kunne føre til at avtalen "forsvant", eller la seg på et annet tidspunkt enn forventet.
6 = Fiks i avtalebok dersom slutttidspunktet ble etter middnatt enten ved klipp/lim, flytting direkte med drag/drop eller via høyreklikk og flytt til dato, så settes slutttid til 23:59.
7 = Endret i bestilling mot GS Bildeler direkte fra ordrebildet, slik at man kan velge om alle linjer på ordren skal bestilles, eller bare den man står på.

[5.1.0.0]
1 = Endret link mot oppslag via telefonnummer fra Eniro Norge til Intouch. Tjenesten er overtatt av Intouch.

[5.1.0.1]
1 = Ny ombygging av generering av e-faktura fil. Øreavrunding ble fortsatt feil i mange tilfeller. Bygget helt om slik at Future også forholder seg til to desimaler slik som EHF formatet. Alle fakturaer som har feilet tidligere går nå gjennom. Bør være ok nå.

[5.1.0.2]
1 = Endret i Velg bil bildet, slik at dersom man begynner med et kundenavn i stedet for regnummer, så viser også regnr. som kunden har hatt selv om andre kunder som ikke er bileiere også har historikk på regnummeret.
2 = Fjernet spørsmål "Vil du også oppdatere Bruker informasjon felt på..." når man lagrer endringer på kunder, da dette ikke er i bruk lenger.
3 = Lagt til link i ordrebildet for å redigere utvidet fritekst info på kunde. Linken er på ledeteksten "Fritekst" fremfor fritekstfeltet.
4 = Ny korrigering av generering av e-faktura fil. Ordretotaler må likevel skrives med nok antall desimaler for å få den eksakte summen, men summering av ordretotaler skal summeres hvert tall avrundet til to desimaler, og ikke bare sluttsum.
5 = Fiks på at sti for kasseskuff ble blanket ut dersom man åpnet Innstillinger.
6 = Ny visningsmulighet i Historikken, der ordrelinene og ordrefritekt har fokus, samt at man kan søke på fritekst gjennom alle ordrer.
7 = Laget ny rapport som kan hentes inn under egne rapporter, der man kan generere en fortløpenede utskrift/pdf for alle fakturaer i et nummerintervall. Kan brukes for de som trenger en enkelt pdf med alle fakturaer til regnskapet.
8 = Endret bestillingsrutine mot GS Bildeler direkte fra ordrebildet, slik at det følger samme rutiner som ved bestilling via Auto Data. Man kan merke linjer man vil bestille, man får varene over i Future sin handlekurv og man får både pris og beholdning før man fullfører bestillingen.
9 = Lagt til innstilling i Future Dekk for om ordrelinjer på dekkhotellet skal kopiere seg fra sesong til sesong. Ordrelinjene kopierer seg i så fall fra den sesongen de tilhører.
10 = Fjernet midlertidig link til overføring av NBK handlekurv til Autoutstyr, da de går over til ny nettbutikk og overføring mot denne ikke er klar.

[5.1.0.3]
1 = Lagt til link til Gulf smørekatalog i fra ordrebildet.
2 = Fiks på at emne tekst ved sending av e-post av tilbud/ordre/faktura fra ordrebildet ikke tok hensyn til endringer man gjorde på denne før man sendte e-posten.
3 = Lagt til visning av regnr. som standard i emne feltet ved sending av e-post fra ordrebildet.

[5.1.0.4]
1 = Fiks på at kopi av faktura utskrift etter e-faktura utskrift fikk programmet til å henge.
2 = Endret avrundingsmetode ved sending av e-faktura. Standard "Bankers mode" samsvarte ikke med reglene i EHF formatet.
3 = Laget støtte for at e-faktura ikke feiler selv om man har linjeskift i varebeskrivelse på ordrelinjer. Blir byttet ut med mellomrom.
4 = Endret slik at nye kunder opprettet fra ordrebildet automatisk får verdi i feltet "Kunde ikke bileier". Blir da satt til ikke avkrysset. Kjører script som også setter dette på alle gamle kunder ved første gangs innlogging til denne versjonen.

[5.1.0.5]
1 = Lagt til beskrivelsestekster i eksport til Mamut, basert på beskrivelser angitt under innstillinger på fane Salgskontoer, samt standardtekster på kontoer fra fane Diverse.
2 = Korrigert i Velg Bil bildet når man har oppe NBK siden og tidligere har klikket på enten inspeksjonsdata eller tekniske data, så kommer ikke NBK opp i ny nettleser dersom man velger ny bil.
3 = Endret i eksport til Visma Global slik at feltet Motbillag settes tilbake til billagsnummer.

[5.1.0.6]
1 = Endret i logikk for angivelse av "Motbilag" i eksport til Visma Global slik at kontantsalg og betalinger blir ført med billagsnummer i motbilag feltet.
2 = Fiks på at forrige sesong i dekkhotell ikke vises korrekt etter bytte av sesong uten at man må gå inn og ut av dekkhotellet.
3 = Endret i eksport til InfoEasy slik at avdeling ikke blir med.
4 = Lagt til felt for å kunne angi et avtalt utleveringstidspunkt på en ordre. Det er samme felt som Leveringsdato, men med mulighet for å angi eksakt klokkeslett. Denne infoen vises også i avtaleboken dersom den er utfylt.
5 = Tilpasset overgang fra NBK til nye Autoutstyr og Bilutstyr nettbutikker fra Velg Bil bildet.

[5.1.0.7]
1 = Fjernet skriving av Kontrollnummer i ordrefritekst ved oppretting av BUSPek kontroll siden dette ikke lenger er tilgjengelig etter nytt sentralt kontrollsystem fra juni 2015.
2 = Lagt tilbake visning av splitt mellom ordre og ordrelinjer i Historikken. Forsvant med innføring av nytt visningsbilde der.
3 = Laget splitt på visning mellom internfaktura og eksternfaktura i Reskontrobildet. Avhuking for hva som skal vises i boksen oppe til venstre.
4 = Lagt til samme type visning på fane Bilder i ordrebildet som det er på fritekster faner dersom det ligger noe der.
5 = Lagt til menyvalg via høyreklikk på billag i reskontroen for å sende en påminnelse via SMS. Denne vil ikke oppdatere purrestatus for billaget, slik at man senere også kan sende en påminnelse på papir.
6 = Lagt inn nedlasting av motorvogndetaljer ved utskrift av arbeidsseddel for alle ordrer på en gitt dag fra avtaleboken. Dette for å sikre at data om bilen er tilgjengelig.
7 = Laget innstilling med avkryssingsboks under Innstillinger for å angi om man skal kunne sette ny startbeholdning/varetelling direkte på en vare i varearkivet. Husk å ha hemmelig systempassord dersom denne skal være avslått, og ikke kunne endres av vanlige brukere.
8 = Endret i mekanikerrapport slik at den også tar hensyn til at en og samme ordre har flere arbeids ordrelinjer med samme varenummer, men forskjellig pris.
9 = Bygget om regnskaps eksport til e-conomic basert på tilbakemelding fra support hos de. Fjernet mva postering og heller la momskode beregne dette automatisk, samt endret beløp til å være inkl. mva.

[5.1.0.8]
1 = Fiks på at felt understellsnummer manglet i DM modul dersom man lager utvalg basert på dekkhotell.
2 = Lagt inn automatisk skript for at internfakturaer blir korrekt krysset av i ordrebildet, slik at de viser korrekt i reskontro ved utvalg på disse.
3 = Fiks på utskrift av kundeliste fra kundebildet. Feilmelding her pga. endringer i underliggende datasett som er blitt endret i annen sammenheng.
4 = Lagt til mulighet for å ta med gruppering pr. regnr. i Periodevis omsetning rapport. Bygget inn med mulighet for også å ha kombinasjon for gruppering på Kunde, Fakturamottaker og Selger.

[5.1.0.9]
1 = Endret i Velg Bil bildet slik at kundenavn feltet blankes ut når man trykker på "Ekskluder" knappen rett til høyre for kundenavnet. Lettere for bruker å se at det faktisk skjer noe.
2 = Utvidet for å kunne sende inntil 640 tegn i en SMS.
3 = Støtte for sending av e-faktura via ehf-portal med avdelingsangivelse i e-faktura adresse.

[5.1.1.0]
1 = Lagt til mulighet for bruk av varenummer2/EAN strekkode ved registrering av varemottak.
2 = Lagt til visning av fargekode på varelinjer i Velg Dekk bildet i Future Dekk, for å kunne fremheve varer man f.eks. ønsker å prioritere å selge.
3 = Endret i lasting av rabattavtale ved endring av kunde og/eller kundegruppe på en ordre, slik at kundepriser og/eller rabattsatser automatisk blir oppdatert dersom man ikke velger å beholde eksisterende rabatter.
4 = Endret slik at standard kundegruppe for nye kunder opprettet direkte i ordrebildet alltid blir første i listen, normalt sett Privat, og ikke tilfeldigvis den kundegruppen man står på i kundebildet.
5 = Lagt til mulighet for å sende iCalendar fil til kunde fra avtaleboken når man oppretter en avtale der. Aktiver funksjon under fane "Innstillinger i avtalebok" i Innstillinger. E-post adresse må selvfølgelig være registrert på kunde for at fil skal sendes.

[5.1.1.1]
1 = Korrigert kalkulering av PKK for tunge kjøretøy, der motorvogn gruppe 360 ikke ble med, og 350, 501, 502, 503, 702, 703, 712 og 713 er fjernet fra og være med.
2 = Endret i dekkhotellinnkalling i Future Dekk slik at man ikke lenger trenger å angi antall innkallinger pr. dag, men bare angi starttidspunkt, slutttidspunkt på dagen, antall samtidige avtaler og antall minutter pr. avtale, så regner systemet automatisk ut antall avtaler pr. dag.
3 = Fikset Kopier og Lim inn høyreklikk menyvalg i skjermbildet for sending av SMS.

[5.1.1.2]
1 = Lagt til visning av eventuell dekkhotellokasjon ved høyreklikk i avtalebok og eksport til Excel.
2 = Lagt til innstilling under fane Proxy + Div. innstillinger for å kunne velge smørekataloger utover de som er standard. Mulige valg er Valvoline, Total, Gulf og Eni. Husk å restarte Future etter endring her.
3 = Lagt til mulighet for å huske siste ordresøk, slik at ordresøk bildet åpnes med samme søk som forrige gang. Eget kryss i selve søkebildet.
4 = Fiks på visning av felgliste i Velg bil bildet til Future Dekk.

[5.1.1.3]
1 = Fiks på feilmelding ved åpning av avtalebok etter endringer fra forrige versjon.
2 = Fiks på feilmelding ved ordresøk dersom ikke kryss for "Husk siste søk" var avkrysset fra forrige versjon.

[5.1.1.4]
1 = Lagt til høyreklikk i reskontrobildet for å kunne skrive ut påminnelse for den kunden du står på.
2 = Lagt til felt for å angi varighet på hver avtale som opprettes via dekkhotell innkalling. Varigheten kan nå være forskjellig fra antall minutter mellom hver avtale.
3 = Generell fiks dersom hermetegn er brukt i mororvognregisteret. Det ville føre til feil ved innlesing av motorvogn i Future.

[5.1.1.5]
1 = Fjernet støtte for BDE rapport formular. Kunder som kjører versjon 4 eller eldre av Future må først oppgradere til en versjon 5 tidligere enn denne for å få med seg formularene sine.
2 = Lagt til fane i varearkivet for å kunne angi flere alternative varenummer på en vare enn bare varenummer 1 og 2.
3 = Korrigering ved åpning av "Åpne ordrer" skjermbildet, slik at listen man hadde når man forlot skjermbildet ikke endrer posisjon. Oppdaterer kun listen dersom man gjør endringer i utvalget.

[5.1.1.6]
1 = Lagt til visning av skrivemerke i ordrelinje dersom man legger til nye linjer via knappene Ny og Sett inn over ordrelinjene, altså ikke bruker tastatur til dette, men mus.
2 = Fjernet funksjon for å sette motsatt fargebakgrunn på ordrelinjer basert på tekstfargen som er satt på vare. Blir på mange farger tolket til å være en lys farge og dermed svart bakgrunn, som blir forstyrrende.
3 = Fjernet knapp i ordrebildet som hentet ordre fra Bilglassgr
4 = Endret i logikk på sending av ICS (kalenderfil fra avtaleboken), slik at den kun sender ved opprettelse av avtale, eller endring av tidspunkt.
5 = Fiks på at kunderabatt på varegruppe ikke kom på varelinjer selv om dette var angitt på den konkrete kunden.
6 = Lagt til felt for Epost fakturaadresse og e-faktura adresse i eksport til Dnb Nor Finans.
7 = Endret layout på Dekkhotell skjermbildet i Future Dekk, for å få bede overblikk.

[5.1.1.7]
1 = Lagt til mobil, telefon og e-post kolonner i eksport til Excel fra Future Verksted sitt dekkhotell.
2 = Fjernet eventuelle linjeskift i varenavn tekst ved eksport til DnB Nor Finans.
3 = Lagt til ny avdeling Romnes Arendal under vare- og prisfil oppdatering. Det vil ikke være mulig å oppdatere med denne filen før avdelingen er igang!
4 = Fjernet spørring mot Michelin, da underliggende systemer hos Michelin ikke lenger er tilgjengelige.
5 = Fiks på at man ikke fikk ny ordrelinje automatisk i ny tom ordre dersom man klikker i ordrelinjene. Problem som oppstod etter endring i punkt 1 i forrige versjon.
6 = Lagt til en formulartype for vareetikett for mulighet for utskrift av dette direkte fra varearkiv. Standard etikettformular du kan laste ned er for varen man står på. Man kan selvfølgelig få laget etikettmaler for andre utvalg her og, men alltid basert på data fra denne varen.
7 = Endret på høyreklikk i regnummer i ordrebildet slik at liste over aktuelle regnummer til valgt kunde ikke genereres dersom man står på den generelle kontantkunden.
8 = Laget høyreklikk i varetellingsliste slik at man kan velge å sette alle varelinjer med negativ beholdning til 0. Gjelder kun åpne varetellinger som ikke har vært overført til beholdning før.

[5.1.1.8]
1 = Endret i eksport til Tripletex slik at varelinjer der det er brukt linjeskift i blir byttet ut med mellomrom. Linjeskift støttes ikke i eksport via tekst/csv filer.
2 = Endret i eksport til Svea Finans slik at varelinjer der det er brukt linjeskift i blir byttet ut med mellomrom. Linjeskift støttes ikke i eksport via tekst/csv filer.
3 = Visning av summert saldo pr. kunde/alder i reskontro selv om man trekker sammen visning til ikke å vise hvert enkelt billag.
4 = Laget ny reskontro utskrift med mulighet for å velge rapport som kun viser totaler pr. gruppering.
5 = Fiks på at kundeliste tilsynelatende fikk Future til å henge, ved at spørsmål om eksport til Excel kom i bakgrunnen.

[6.0.0.0]
1 = Future lagt over på ny mer moderne utviklingsplattform Embarcadero XE8 på Windows 10. Dette er første release av denne versjonen.
2 = Endret i eksport til InfoEasy slik at det er fakturanummer og ikke buntnummer som skrives til hovedboksposteringer for en utgående faktura.
3 = Byttet om plassering av Avdeling og Prosjekt i eksport til Xledger.
4 = Lagt til avkryssing for Run Flat på dekkhotellreservajon i Future Dekk.
5 = Lagt til utvalg for søk på TPMS og Run Flat under Utvalg/Rapporter/Innkallinger.
6 = Byttet til ny og bedre fildialog ved valg av bilder for tilknytning til ordre.
7 = Fiks på at innkallingstype ikke viste i skjermbilde på dekkhotell i Future Dekk.
8 = Fiks på feilmelding om at delzip192.dll ikke kunne lastes ved oppdatering av varer og priser.
9 = Lagt til visning av nye felt i rapportlisten i dekkhotell i Future Dekk

[6.0.0.1]
1 = Lagt til ny integrasjon mot Autoutstyr nettbutikk for overføring av varer fra NBK i Future.
2 = Endret i eksport til Info Easy slik at Avdeling er med igjen, men da endret i kundeformatet slik at posisjon 451 har verdien 2 i stedet for 0.
3 = Intern info: Byttet ut alle TSmallIntField deklarasjoner til TByteField pga. feil tolking av verdier i nye SDAC.
4 = Fiks i kredittsjekk når man endrer fra tilbud til ordre slik at sjekken som gjøres på forfalte fakturaer kun slår til når noe faktisk har forfalt.

[6.0.0.2]
1 = Fiks på "Hent" knappen i ordrevinduet for å hente inn bestillingslinjer fra et oppgitt bestillingsnummer. Førte til Sql feil "Identity insert".
2 = Større oppdatering av Dekkhotell i Future Dekk. Innkallinger oppretter ordrer med avtaler. Tildelte avtaler kan endres av kunde via webavtalebok dersom man har dette. Se ellers nyhetsbrev for detaljer.
3 = Fiks på at link til Autofrontal ikke kom opp i Future versjon 6.
4 = Implementert ny link mellom NBK og Autoutstyr nettbutikk på fane NBK i Velg Bil bildet i Future Verksted.
5 = Lagt til pdf journal i eksport til Nordea Factoring i tillegg til eksisterende filer.
6 = Lagt til tekst "KONTANTBILAG" i felt 5 og sum betalt beløp i felt 6 i eksport til Tripletex på kontantbilag.
7 = Fiks på æøå problem ved sending av e-post på PKK- og Dekkhotell innkalling fra versjon 6.
8 = Endret slik at dersom man legger inn en standard SMS tekst på vanlig standard "Hvit" avtale, altså en ny avtale, så foreslår systemet å sende denne SMS teksten umiddelbart etter at avtalen er opprette. Typisk en bekreftelses SMS.
9 = Lagt til muligheter for å parameterstyre <ordretotal>, <regnr>, <avtaledato> og <klokken> i standard SMS'er som definerse under de forskjellige fargekodene i avtaleboken, altså fanen "Innstillinger i avtaleboken" i Innstillinger.

[6.0.0.3]
1 = Automatisk oppdatering av kunderegister ved oppretting av ny kunde i ordrebildet, slik at man kan åpen kundebildet med nyopprettet kunde direkte fra ordre på vanlig måte.
2 = Endret i varebestillingsbildet slik at det ikke er mulig å legge til nye linjer dersom bestillingen alt har begynt eller fullført varemottak, samt sperret for endring av varenummer ved mottak.
3 = Fiks på at innkalling til hjulskift på dekkhotell i Future Dekk resulterte i at alle innkallinger fikk samme dato og klokkeslett ved utsending via SMS og e-post. Feil oppstod i forrige versjon.
4 = Fiks på at innkalling fra dekkhotell med begrensning på innkalling fra/til dato ikke førte til noen utsending.

[6.0.0.4]
1 = Lagt til egen fane for diverse oppsett under dekkhotell i Future Dekk (her kommer flere innstillinger etter hvert).
2 = Fiks på at innkalling til hjulskift fra dekkhotell på kunder som inneholder tegnet ' i kundenavnet førte til feil, og innkalling ble avbrutt.
3 = Endret i dekkhotell innkallingsbilde slik at alle valg blir husket fra gang til gang, bortsett fra eventuell "til dato" og "ressurser".
4 = Lagt til dokumentering av når eventuell nullstilling av beholdninger fra varetelling er gjennomført, slik at liste over alle bevegelser i varearkivet viser dette.
5 = Sperret for å gjøre varesøk i varebestillingsbildet etter at bestillingen er sendt eller varemottak er igangsatt.
6 = Fikset på logikk på visning av åpne ordrer der både avkryssing av ordre og internordre er avkrysset men ikke tilbud, så viste fortsatt tilbud.
7 = Endret i bestilling slik at dersom man har bekreftet å motta varer uten å lagre etterpå, så gjør systemet dette automatisk for deg.
8 = Fiks på tildeling av timer ved dekkhotellinnkalling i Future Dekk der man kun har spesifisert et tidsintervall utenfor angitt lunsjtid.
9 = Fiks på tildeling av timer ved dekkhotellinnkalling i Future Dekk der man har begrenset innkallingen til en port/løftebukk, der man fikk tildelt en time utover angitt tidsrom hvis summen av antall tildelte timer var et oddetall.
10 = Endret i logikk på forslag til e-post adresse ved sending av f.eks. dekkhotellavtale, slik at e-post adressen på dekkhotellavtalen foreslås, og ikke ordrebildet.
11 = Endret i Velg Dekk bildet slik at når man slår inn et regnummer til et kjøretøy med felgdim. 22,5 eller annet desimaltall, så finner systemet dekk basert på dette også. Forutsatt at vognkort data er strukturert korrekt registrert på dimensjon.
12 = Fiks på at nedlasting av standard rapportmaler fra Internett også støtter rapportmaler med æøå i filnavnet.
13 = Endret i oppretting av ordrer fra dekkhotellinnkalling i Future Dekk slik at betalingsbetingelse for fakturamottaker blir brukt, og ikke for kunden slik det var.
14 = Åpnet opp for at spørring på pris/beholdning mot Hellanor via AD (Autodata) handlekurv går dirkete til Hella avd. og ikke via Autodata og da Hella HK. Må fylle ut innstillinger under fane "Elektronisk bestilling" under Innstillinger.

[6.0.0.5]
1 = Endret standard SMS tekst "Vi minner deg om...." til "Vi minner om....".
2 = Justering av eksport til Tripletex pga. problem med feltforskyvning, samt forekomster av linjeskift i varenummer.
3 = Fjernet "bokstav" hurtiglinker i Velg Bil bildet, slik at skriving i weblesere til f.eks. NBK fører til tekst og ikke til et hurtigmenyvalg i Future.
4 = Fiks på at høyreklikk for å åpne vare i Velg Dekk kunne føre til feil på at felt de_mønster ikke finnes.
5 = Endret eksport til InfoEasy basert på siste formatbeskrivelse "DKT Beskrivelse Basis".
6 = Bygd om på logikken for tildeling av internt bestillingsnummer i Future ved bestilling via Autodata handlekurv. Kunne få feil henvisning dersom flere bestiller samtidig.
7 = Endret kundebilde, slik at detaljer om kunde er mer oversiktlig og enklere å forstå.
8 = Intern info: store endringer mht. integrasjon mot sentralstyrt Athena.

[6.0.0.6]
1 = Optimalisert fart og minnebruk i Future ved ikke å laste inn hele kunderegisteret under innlogging. Fordel er at programmet går kjappere og bruker mindre internminne. Ulempe er at man ikke kan bla i kunderegisteret. Søking/finne kunde ved å bla er uansett lite hensiktsmessig.
2 = Endret begrepet Kundegruppe til Rabattavtale. Henger nok igjen en del ledetekster + egne rapporter der begrepet fortsatt er kundegruppe, men feltet på kunde heter nå Rabattavtale.
3 = Justeringer av øreavrunding på eksport til DI-Systemer.
4 = Lagt til regnummer fra ordre på avtalepåminnelse via SMS dersom dette er lagt inn.

[6.0.0.7]
1 = Fiks på at varslingssymbol i avtalebok ikke viser selv om det er satt på SMS varsel på avtalen.
2 = Fiks på feilmelding man fikk dersom man valgte å føre innbetalinger via en bunt i reskontroen.
3 = Fiks på at oppretting av ny kunde direkte fra Ordrebildet eller Velg Bil bildet ikke fungerte som ventet. Feil oppstod i forrige versjon.

[6.0.0.8]
1 = Flyttet "Stemple ut" knappen i stemplingsbildet bort sammen med "Stemple inn" knappen.
2 = Fjernet link til Ressursbank fra ordrebildet i Future. Linken er feil, og vi har ikke fått noen ny link.
3 = Fiks på at hurtigtaster slår til når man skriver i nettsider i Velg Bil bildet.
4 = Fiks på at gitt rabatt og/eller pris beholdes på ordren når man bytter kunde/fakturamottaker i ordre og svarer ja på at man vil beholde de.

[6.0.0.9]
1 = Lagt til Ressursbank med ny link.
2 = Endret slik at når man velger meny/hurtigtast for åpne ordrer, så blir liste alltid oppfrisket.
3 = Optimalisert opprettelse av sms/mail liste ved oppretting av f.eks. PKK innkalling eller annen generell utsendelse.
4 = Fjernet kredittgrensesjekk på kontantordrer.
5 = Byttet hurtigtast Ctrl+D til Ctrl+Del (Delete) for å slette en registrering. Flere som bommer når de skal trykke Ctrl+f (Finn) eller Ctrl+s (Lagre).
6 = Flyttet "Stemple ut" knappen i stemplingsbildet tilbake til der den var.
7 = Fiks på at visning av Fakturamottaker og Kundeeier i kundebildet ble hengende igjen på forrige kunde når man henter opp kunden direkte fra Dekkhotellet.
8 = Endret slik at man får spørsmål om man vil beholde eventuelle rabatter i ordrebildet når man bytter kunde selv om ordren ikke er lagret ennå, eller man bare redigerer på kunden.

[6.0.1.0]
1 = Endret tilbake hurtigtast for sletting fra Ctrl+Del til Ctrl+d. Ble enda mer protester. Vi følger Windows standarden.
2 = Optimalisert dekksøkemotor i Future Dekk.
3 = Optimalisert varesøk generelt i Future.

[6.0.1.1]
1 = Fiks på bugs etter optimalisering av dekksøkemotor.
2 = Redusere antall spørsmål om man vil beholde rabatter når man gjør endringer på kunde i ordrebildet.

[6.0.1.2]
1 = Byttet tekst Avtale til Dekkhotell og Dekkhotell til Lagring i ledetekster i Future Dekk dekkhotell. Litt begrepsforvirring for nye kunder.
2 = Sperret for å opprette flere dekkhotell-lagringer på en og samme dekkhotellavtale. Ble for forrvirrende for å ha denne muligheten.
3 = Fiks på at Velg Felg ikke kom med i priskalkyle når man dobbeltklikket på en felg i Future Dekk.
4 = Optimalisert varesøk generelt for Future, samt dekksøk i Velg Dekk for Future Dekk.
5 = Sortert stemplingsknapper på ansattnavn, etter problemer med at ansatte ikke beholder den vanlige plassen sin i listen

[6.0.1.3]
1 = Endret slik at bestillinger som har status Sendt/Skrevet ut ikke lenger kan redigeres videre på.
2 = Endret slik at tilbud som slettes også bare går over i en "Slettet" status, slik at det går an å ta de frem senere.
3 = Fiks på at grafisk statistikk visning i varearkivet ikke viste korrekte fargekoder i forhold til årstall.
4 = Tatt med kjøretøygrupper 365, 370 og 375 ved PKK innkalling av Lastebil.
5 = Forbedret integrasjon mot Autoshop. hente inn og bestille varekurv med et trykk, samt mulighet for å bestille varer direke fra ordrebildet.
6 = Lagt til lagring av kortutsteder ved betaling med bankkort for fremtidig bruk.
7 = Fiks på at in-aktive lager også viste i varesøk etter optimaliseringer her i versjon 6.0.1.0.
8 = Fjernet visning av lager-, ordre- og bestillingsstatus på varer som ikke er lagerstyrt i varesøk.
9 = Optimalisert videre på varesøk generelt og i velg Dekk/Felg i Future Dekk.
10 = Lagt til en stor uthevet "Finn Dekkhotell" knapp i Future Dekkhotell. Vanlig Finn knapp eller hurtigtast ctrl+f fungerer også

[6.0.1.4]
1 = Gjort om på at ikke lagerstyrte varer kommer frem på varesøk når man søker kun med beholdning.
2 = Fjernet spørsmål om du vil beholde rabatter på en ny ordre der kunde ennå ikke er valgt og man begynner å søke etter kunde etter at ordrelinjer er lagt til.
3 = Fiks på å skrive dimensjon inn manuelt i Velg Dekk i Future Dekk som førte til at søket aktiverte seg før man var ferdig med å skrive.

[6.0.1.5]
1 = Fiks på at brevmaler ikke viste som standard ved åpning av PKK innkallingsbildet.
2 = Lagt til høyreklikk for eksport til Excel fra historikken når visningen "Vis ordrelinje historikk" er aktivert.
3 = Endret i Future Dekk slik at overføring av ordrelinjer fra dekkhotell til ordremodul i forbindelse med sesongskift oppdaterer priser og eventuelle rabattavtaler dersom det er gjort prisendring siden forrige sesong.
4 = Lagt til visning av antall rader som vises i dekkhotell Utvalg/rapport listen. Kan da f.eks. se antall dekk på lager, eller antall dekkhotellavtaler hvis du slår av visning av dekk.
5 = Fiks på at forrige valgte kundegruppe/rabattavtale ble hengende igjen ved oppretting av ny kunde.

[6.0.1.6]
1 = Fiks på at avhukingsboksene i serviceskjema for diagnose og neste servicedato ikke var synlige/aktive til å kunne krysses av i.
2 = Endret slik at førstegangs sesongskifte på Dekkhotell i Future Dekk viser at hjulene er flyttet til bilen uten at man må søke frem dekkhotellet på nytt.
3 = Endret i logikk bak Hellanor knapp i ordrebildet, slik at den foreslår å bestille de ordrelinjene som er markerte, og ikke automatisk hele ordren som før.
4 = Endret i ordrebildet for valg av kunde, slik at kundelisten viser alle treff både ved søk på navn, telefon, mobil og kundenummer i kundenavn feltet.
5 = Lagt til høyreklikk i varetellingsbildet for å sette alle faktiske beholdninger i en telling til 0.

[6.0.1.7]
1 = Lagt til felt for å kunne oppgi kassebeholdning/vekslepenger, samt sum kontanter overført til Bank.
2 = Endret tekst "KONTANTBILAG" i felt 5 til konto for kontantsalg angitt i Innstillinger for eksport til Tripletex på kontantbilag.
3 = Lagt til mulighet for å overføre regnr fra ordre til generelle beskjeder ved å legge koden <REGNR> inn i beskjeden. Typisk til bruk for sending av generelle SMS'er.

[6.0.1.8]
1 = Endret slik at når man oppretter ny kunde fra ordrebildet via Eniro, så blir navnet/telefonnummeret man søkte på dratt med videre til Eniro søket.
2 = Endret slik at internordrer viser for alle statuser i skjermbilde "Ordrer som ikke er fakturert" dersom kun internordrer er krysset av.
3 = Endret i Future Dekk slik at oppsett av automatisk verkstedmateriell basert på "time-varer" vises direkte i ordren dersom "time-varer" er i bruk på ordren.

[6.0.1.9]
1 = Lagt til mulighet for å søke på ordrenummer i avtalesøk skjermbildet.
2 = Lagt til sjekk på om åpne bestillinger hører til samme lager man bestiller fra når man bestiller direkte fra ordrebildet for de som har flere avdelinger. Dette for å unngå at man legger varer på en åpen bestilling til en annen avdeling.
3 = Endret slik at "lim inn" av verdi i kundenavn feltet i ordrebildet fører til at denne verdien blir tatt med til søket etter kunde. Altså limer du inn f.eks. et telefonnummer i kundenavn feltet, vil søk etter dette automatisk aktiveres.
4 = Bygget om nedtrekksmeny for å utelate varegruppe ved PKK innkalling, slik at varegruppe kan velges fra en mer oversiktlig trestruktur/liste.

[6.0.2.0]
1 = Fiks på at ordrer som er lagt på Venteordre eller oppfølging i avtaleboken viser i dagens ordreliste i stemplingsbilde.
2 = Endret i Velg Dekk slik at endring av et av feltene i dimensjon med påfølgende linjeskift/enter oppdaterer søkeresultatet.
3 = Endret i lokasjonsliste over dekkhotell slik at lokasjoner med flere dekkhotell gir en link til et ferdig utfylt søk for lokasjonen med resultatr over hvilke dekkkhotell som ligger der.
4 = Endret slik at klikk med musen i "Faktura til" feltet i ordrebildet gjør at hele feltet blir markert som default.
5 = Endret sortering til kundenavn i hurtigsøk listen man får opp når man søker etter kunde fra "Faktura til" feltet.
6 = Fiks på at tilbudsnummer ikke blir blanket ut ved valg av "Nytt søk" i ordresøk bildet.
7 = Fiks på at man ble spurt om å beholde rabatter eller ikke to ganger dersom man begynnedr med blank ordre, legger inn ordrelinjer, og til slutt velger kunde.

[6.0.2.1]
1 = Endret tekst på knapp for å finne ordre til å hete "Finn tilbud/ordre/faktura".
2 = Lagt opplegg for å knytte egen NBK ident pr. ansatt under ansatt fanen, forutsatt at den enkelte ansatte logger inn med egen sql server bruker og har linket denne til seg samme plass i ansattfanen.
3 = Endret tilbake slik at priser i ordrelinjer på dekkhotell i Future Dekk beholdes, og ikke rekalkuleres automatisk. Beholdt "rekalkuler knappen", for å kunne gjøre det manuelt.

[6.0.2.2]
1 = Justering av øreavrunding ved eksport til Mamut.
2 = Fiks på at søk etter kunde i ordrebildet på regnummer førte til feilmelding.
3 = Endret slik at innstilling for automatisk SMS påminnelse også brukes på avtaler generert via dekkhotellinnkalling i Future Dekk.

[6.0.2.3]
1 = Fiks på at søk etter regnummer fra ordrebildet førte til masse feilmeldinger som kom fortløpende.
2 = Fiks på at avslutting av programmet førte til en Access violation for kunder som kjører gjennom Citrix.
3 = Endret slik at regnummer blankes ut i kundesøk i ordrebildet dersom man har søkt på dette i forrige søk.

[6.0.2.4]
1 = Lagt til mulighet for å vise salg og summeringer i dagsoppgjør dialog før man skal taste inn beløp.
2 = Endret slik at antall levert i ordrelinjer på undervarer som f.eks. miljøavgifter følger hovedvaren selv med desimaler.
3 = Justering på øreavrunding for eksport til Mamut.

[6.0.2.5]
1 = Fiks på at forrige sesongs dekk i dekkhotellet ikke blir med ved sesongskifte dersom man har avsluttet et dekkhotell helt, og bare fortsetter å skifte sesong uten å restarte Future. Gjelder for Future Dekk.
2 = Tatt med Deres ref i søkeresultat i Dekkhotell i Future Dekk.
3 = Bygget om dagsoppgjør slik at rapporter som vises og kan skrives ut før man har godkjent oppgjøret viser at de ikke endelige dagsoppgjør.
4 = Lagt til kolonne for Disponibelt på felglisten i Velg Bil i Future Dekk.
5 = Lagt til felt for å kunne overstyre mobil og e-post på ordre for alternativ varsling via SMS eller e-post sending. Blir og brukt ved dekkhotellinnkalling i Future Dekk for å overstyre standard mobil/e-post registrert på kunde.

[6.0.2.6]
1 = Byttet om på felt for å søke på felg i varesøkbildet for Future Dekk. Rekkefølge er nå bolter/sirkel/høyde/bredde.
2 = Lagt til kolonne for visning av forfallsdato på kredittfakturaer på fakturajournal utskrift/pdf.
3 = Byttet om til at standard innkallingsmetode ved oppretting av nye dekkhotell i Future Dekk blir SMS og ikke brev som tidligere.
4 = Lagt til klientnummer i emne felt i epost når man eksporterer bilag til SG-Finans.
5 = Lagt til innstillinger i Future Verksted for å kunne angi et brukernavn og passord for å benytte seg at Valvoline web katalog.
6 = Endret slik at mobilnummer og e-post adresse lagret på dekkhotellavtale blir med over til ordre dersom man bare oppretter en ordre/tilbud fra dekkhotellet uten vanlig innkalling. Gjelder Future Dekk.

[6.0.2.7]
1 = Lagt inn innstillinger under fane "proxy + Div. innstillinger" for å kunne angi brukernavn og passord mot Bisnode, for å kunne slå opp eieropplysninger på regnummer og opprette kunde basert på dette.
2 = Lagt til høyreklikk på regnummerfelt i Velg Bil for å gjøre oppslag via Bisnode for å hente eieropplysniger. Kun tilgjengelig dersom man har lagt inn brukernavn og passord.
3 = Tatt bort at man må bruke brukernavn og passord for å bruke Valvoline web. Kun kryss for at Valvoline smørekatalog skal være tilgjengelig er nok for bruk.
4 = Fiks på ordresøk etter justering i forrrige versjon som påvirket denne.

[6.0.2.8]
1 = Fiks på logikk ved sletting/flytting av dekkhotellinnkallingsavtaler der ordrenummer er linket til avtale, og ikke kun er en fritekstavtale.
2 = Fiks på innlegging av innkallingstid på selve dekkhotellet ved innkalling, slik at den samsvarer med selve avtalen i avtaleboken.
3 = Lagt til sjekk om det finnes flere åpne ordrer på samme regnummer ved sesongskifte fra dekkhotell i Future Dekk.
4 = Laget til kolonner for visning av hvilke typer dekk man har på lager på Dekkhotellet, og når man sist var inne til hjulskift i Future Verksted.
5 = Lagt til innstilling i fanen Kontooppsett i eksportskjermbildet for eksport av nytt format for Uni Micro, og tilpasset filformat til dette for å støtte ny eksport de setter krav til fra 01.01.17.
6 = Endret i dagsoppgjør, slik at forslag til totaler legges inn automatisk basert på salg siden sist oppgjør.
7 = Fiks i dagsoppgjør slik at det skiller på hvilken avdeling man tar oppgjør på når man har flere avdelinger og tar dagsoppgjør samtidig på tvers av avdelinger.
8 = Lagt til avkryssing i Historikk bildet for å slå av/på visning av ordrefritekst.
9 = Lagt til mulighet for å vise monteringsknapper på ordrelinjer i Dekkhotell i Future Dekk. kryss av for de monteringsknappene du vil skal vise i Innstillinger der man definerer disse.
10 = Fiks på sending html formatert e-post fra PKK og DM utsendelse.
11 = Endret slik at objektkode 0 ikke skrives til fil ved eksport til Visma Business.
12 = Laget fritekst visning i Historikken mer tydelig. Endring fra forrige versjon.

[6.0.2.9]
1 = Fiks på at påminnelse på avtaler kun sendes dersom ordren fortsatt står åpen.
2 = Endret slik at også tilbud lagres automatisk som pdf ved utskrift dersom man har slått på innstilling for lagring av elektronisk kopi. Alle versjoner av tilbudet blir lagret for hver utrskrift. Format på fil er Tilbud_ddmmyyyyhhnnss_tilbudsnummer.pdf. F.eks.: Tilbud_16112016140815_12196.pdf
3 = Korrigert summene inkl. mva i eksport til Mamut til også å gå i 0, og ikke bare summene eks. mva.
4 = Lagt til "KOPI" tekst på kontantnota utskrift ved nye utskrifter av samme bilag. Ny kasalov.
5 = Lagt til sperre på å kunne legge inn ordrer på samme kundenummer som din egen avdeling.

[6.0.3.0]
1 = Endret i reskontro slik at "dummy" innbetalinger ved nullstilling av gamle billag blir ført som "Bank" og ikke "Kontant". Kontant innbetalingene forkludrer dagsoppgjøret.
2 = Fiks på "collation error" ved utsending av automatisk SMS påminnelse på avtaler der database og server kjører forskjellig collation.
3 = Utvidet detaljrapport for dagsoppgjør til å inneholde sum salg inkl. mva. pr. varegruppe.
4 = Endret i Future Dekk slik at innkallingsid og tidspunkt viskes ut på dekkhotellet dersom kunde kommer før tildelt avtale, slik at det ikke sendes ut påminnelse på opprinnelig avtale etter at kunde har vært der.

[6.0.3.1]
1 = Fått lagt til valgt antall enheter pr. varelinje ved innhenting fra NBK handlekurv for de som bruker "Katalog 71".
2 = Lagt til mulighet for å definere filter på kolonner i varetelling.

[6.0.3.2]
1 = Fiks på utsedelse av avtalepåminnelse for morgendagens avtaler. Fikk en sql feil.
2 = Endret på ordresøk slik at søk etter eksakte nummer (tilbud, ordre, faktura) gir resultat uansett om kryss for kun ikke fakturerte skal vise er satt på eller ikke.

[6.0.3.3]
1 = Fiks på utsedelse av avtalepåminnelse for morgendagens avtaler. Fikk en ny sql feil.
2 = Lagt til høyreklipp på lokasjonsliste i dekkhotell for eksport av listen til Excel.

[6.0.3.4]
1 = Endret slik at dobbeltklikk på servicetilbud oppfølginger i avtalebok fører rett til selve tilbudet dersom ikke avtalen vises i avtaleboken pga. f.eks. at ansatt har sluttet eller av annen grunn ikke vises i avtalebok lenger.
2 = Endret i dekkhotell på Future Dekk slik at visning av dekk utvides slik at man kan se flere enn 4 dekk om gangen dersom man har stor skjerm med høy oppløsning.

[6.0.3.5]
1 = Lagt til mulighet for å vise ordrefritekst som kolonne i ordresøk, og at det i tillegg vises et memo felt med selve teksten før ordrelinjene.
2 = Endret i logikk for uthenting av deler i Romnes deleliste til ikke å være avhengig av å ha link til bilmodell.

[6.0.3.6]
1 = Korrigering av logikk for ordresøk.

[6.0.3.7]
1 = Lagt til knapp for oppretting av kunde via regnummer/Bisnode til høyre for kundefeltet i Velg Bil bildet i Future verksted.

[6.0.3.8]
1 = Lagt til mulighet for å velge "kun bilag du står på" ved utskrift av påminnelser/purringer. Egen avhakingsboks i skjermbilde man kommer til når man har valgt utskrift av påminnelser.
2 = Endret slik at kontantsalg der totalen er kr. 0,- også blir med på dagsoppgjør. Dette vil da føre til at første oppgjør med denne versjonen vil ha med alle gamle 0 salg.
3 = Lagt til innstilling på om det skal sendes SMS til kunde med info om at det er sendt faktura pr. e-post. Forutsetter at mobilnummer er angitt på kunde. Innstilling via kryss på Generelt fanen under Innstillinger (F12).

[6.0.3.9]
1 = Fiks på feilmelding etter ny funksjon på SMS varsel til kunde ved faktura utsending pr. e-post.
2 = Lagt til automatisk oppfriskning av ordreliste i stemplingsbilde på samme måte som ansattlisten. Hvert 30 sek. blir listen oppdatert. Tidligere oppdaterte ordrelisten seg ikke før man hadde valgt en ansatt og/eller en jobb.

[6.0.4.0]
1 = Lagt til knapp i ordrebildet for å opprette kunde basert på regnummeret via Bisnode direkte i ordren. Knappen viser på samme måte som Eniro knappen når man trykker "Ny kunde" i kundedelen av ordrebildet.

[6.0.4.1]
1 = Bygd om på dagsoppgjør slik at man kan føre kontantbetalinger i reskontro på kredittordrer uten at det skal "ødelegge" for dagsoppgjøret med at disse betalingene bare blir hengende igjen til neste og neste oppgjør.
2 = Bygd om i stemplingsbildet for å fordele plass mellom knapper bedre.
3 = Lagt på utf8 encoding på flettefil til Word, for bedre støtte rundt æåøÆØÅ på tvers av Office installasjoner.

[6.0.4.2]
1 = Fjernet begrepet Avdeling i eksport til DI systemer.
2 = Endret midlertidig slik at Inspeksjonsdata og Tekniske data i NBK åpnes i ekstern nettleser pga. kompabilitetsproblemer.

[6.0.4.3]
1 = Lagt til mulighet for å angi fastpris på ordre eks. mva.
2 = Endret slik at det sendes SMS til kunde med info om at det er sendt tilbud pr. e-post. Forutsetter at mobilnummer er angitt på kunde. Innstilling via kryss på Generelt fanen under Innstillinger (F12).
3 = Endret i Historikk skjermbildet slik at størrelsen på ordre og ordrelinje listene huskes.
4 = Lagt til støtte for å skrive ut kun dagens arbeidsseddler for valgt avdeling fra avtalebok, og ikke at alle kommer ut på tvers av alle avdelinger uansett valgt avdeling.
5 = Fiks i kundebildet med problem med å kunne velge varegrupper i fane "Kunderabatter pr. varegruppe"
6 = Endret i oppretting av servicetilbud slik at SMS varsel ikke slås på dersom man i innstillinger ikke har valgt at SMS varsel skal på på nye ordrer som strandard.

[6.0.4.4]
1 = Lagt til støtte for å kunne velge enten lokal Hellanor avdeling eller Skytta ved bestilling av deler fra ordrebildet.
2 = Lagt til knapp med Internet Explorer ikon over ordrelinje der man kan åpne predefinerte linker til websider. Lagt inn Eco/Online.
3 = Lagt til fane under innstillinger for redigering av linker fra ordrebildet til eksterne websider, dokumenter og programmer.
4 = Lagt til km. stand i EHF fil dersom dette er fylt ut på ordre.
5 = Lagt tilbake avdeling på salgskontoer ved eksport til DI-Systemer.

[6.2.04]
1 = Endret slik at momskode 5 ikke er med på betalingstransaksjoner ved eksport til Uni Micro.
2 = Fiks på feilmelding i visse tilfeller på oppretting av servicetilbud og kopiering av ordre.

[6.2.05]
1 = Fiks på henting av undervarer fra forrige versjon

[6.2.06]
1 = Fiks på oppretting av kunder via BisNode der resultatet inneholdt æ, ø og/eller å.
2 = Endert i utvalg i Future Dekk slik at visning av biler som kjører med piggdekk også kommer med i listen dersom dette ikke er krysset av, men dekkene på bilen er angitt med pigg.
3 = Fiks på at kr. 0,- betalinger på kredittsalg kommer med på dagsoppgjøret.

[6.2.07]
1 = Lagt til støtte for å angi port og TLS kryptering ved sending av e-post direkte fra Future og ikke via Outlook. Kan da f.eks. sende via smtp.office365.com.

[6.2.08]
1 = Endert i Dekkhotellinnkalling i Future Dekk slik at hjulsett med eller uten pigg på bilen bestemmer rekkefølgen for innkalling om våren, og ikke kun avkryssing for om bil kjører med pigg eller ikke.

[6.2.09]
1 = Endret i visning av avtale i ordrebildet til også å vise dagen som tekst i tillegg til talldato.
2 = Endret i oppretting av ordrer fra dekkhotell i Future Dekk, slik at avtalefriteksten også blir med over i ordrefriteksten.
3 = Lagt til mulighetr for valg av lager ved utskrift av rapporter periodevis omsetning, Nøkkeltallsrapport og Varekjøp.

[6.2.10]
1 = Lagt til automatisk utfylling av plassering av dekk ved kopiering av dekklinjer i dekkhotell i Future Dekk.

[6.2.11]
1 = Lagt til fritekst søk for filtrering av søkeresultat i Dekk og Felg fane i Future Dekk.

[6.2.12]
1 = Fiks på DM utvalg når salg fra ordrer uten regnummer er del av grunnlaget.
2 = Endret i import av dekk-prisfiler slik at hastighetskode kan være inntil 5 tegn langt.
3 = Endret i utsending av generell SMS fra Dekkhotell i Future Dekk til også å ta hensyn til eventuelle filtreringer man har gjort i utvalget i forkant.

[6.2.13]
1 = Optimalisering av punkt 3 i forrige versjon

[6.2.14]
1 = Fiks på optimalisering i fra forrige versjon

[6.2.15]
1 = Fjernet mva-kode 5 fra øreavrunding ved eksport til Uni Micro.
2 = Alle med Æ,Ø eller Å i firmanavn i lisensnøkkel for bruk av Future, må få ny lisenskode for å kjøre denne versjonen!

[6.2.16]
1 = Implementert Chromium webleser for bruk mot NBK integrert i Future. Kun test, ikke med videre foreløpig.

[6.2.17]
1 = Kun interne endringer gjeldende for Dekk1 sentralstyrt Future.

[6.2.18]
1 = Lagt til mulighet for å bruke samme parameter i SMS meldinger som man har i Dekkhotellet for Future Dekk. Altså <00:00>, <00.00.0000> og <AA00000>.
2 = Lagt til overføring av regnummer fra aktivt dekkhotell til Historikk søk derom man står på et dekkhotell og trykker på Historikk knappen på den store knapperaden.

[6.2.19]
1 = Lagt til innstilling for om man vil bruke øreavrunding eller ikke på utgående bilag. Avkryssing nederst til høyre på Generelt fane under Innstillinger.
2 = Lagt til hurtiglink fra ordre til sjekk på EU kontroll frist på vegvesen.no. Ligger som hurtiglink på Explorer knapp i ordrebildet.
3 = Lagt til mulighet for å rediger varelokasjon ved generelt varemottak der det ikke ligger noe bestilling som grunnlag.
4 = Endre i varebildet slik at lager som er satt som inaktive vises med ned-duset skrift i beholdningslisten, samt at det ikke går an å endre beholdning lokasjon på de dersom denne funksjonen er aktivert.

[6.2.20]
1 = Korrigering av punkt 3 i forrige versjon, der eksisterende varelokasjon ikke viste.
2 = Justert på eksport til e-conomic regnskap slik at mvakode nå er 3 og lagt til kolonner for avdeling og Kid, samt endret kundefil slik at samme kunde ikke gjentas i samme fil.
3 = Sortert utlisting av rabattavtaler i ordrebildet alfabetisk for lettere å finne korrekt avtale.
4 = Endret slik at avtaledato/tidspunkt oppdateres i ordrebildet uten å hente frem ordren på nytt dersom man endrer på avtalen i avtaleboken.
5 = Justeringer i Dekkhotell i Future Verksted, slik at det er lettere å jobbe med dekkhotell direkte i skjermbildet og ikke alltid gå via ordre.

[6.2.21]
1 = Justering av Uni Micro eksport ved bruk av nytt SAFT format. Bruttobeløp skrives til filen, og ikke nettobeløp, som da ble jusert for mva på siste posteringslinje. Omsetning ble altså feil fordelt mellom kontoer.

[6.2.22]
1 = Sjekk på at tegnet for Tabulator ikke er i bruk i SMS meldinger, da det automatisk gjør at SMS'en blir satt til 8 delmeldinger hos leverandør Intouch.
2 = Endret emnefelt på e-post ved eksport til SG-Finas slik at det kun inneholder klientnummer og firmanavn.
3 = Modifisert Effektivitetsrapport fra stempling slik at den viser prosentvis fordeling mellom ansatte som jobber på samme ordre og jobb. Lagt til en del nye felt, og mulighet for å ta med stemplinger for åpne ordrer.
4 = Justert visning og innkalling til PKK slik at personbiler og bobiler opp til 7500kg får samme intervall som de under 3500kg.

[6.2.23]
1 = Laget mulighet for å overstyre om SMS varsel skal sendes eller ikke ved e-post sending av tilbud eller faktura dersom dette er slått på i innstillinger.
2 = Lagt til mulighet for å koble til bankterminal fra Nets via Baxi.net i tillegg til tidligere Baxi ActiveX.

[6.2.24]
1 = Fiks på feilmelding ved kjøring av Effektivitetsrapport fra versjon 6.2.22.

[6.2.25]
1 = Byttet ID på elektronsik bestilling til Hella fra tall til GUID. Problem med like tall på tvers av verksteder.
2 = Utvidet innstillingsmuligheter for dekkhotell i Future Dekk. Lagt til egen fane i dekkhotellet for å administrere dette.
3 = Lagt tilbake mulighet for å skrive inn postnummer i ordrebildet som ikke eksisterer, og der opprette disse direkte uten å gå via Innstillinger - Poststeder.
4 = Fiks på at manuelt innlagte bilmodeller blir slettet ved oppdatering av bilmodellregisteret.
5 = Fiks på at kontantordre ikke går tilbake til ordre status dersom kortbetaling feiler.
6 = Laget ny innkallingsmodul for dekkhotell i Future Dekk.

[6.2.26]
1 = Sette tilbud automatisk til status ordre dersom man bruker Bestill knappen over ordrelinjene.
2 = Lagt til innstilling i Future Dekk for å angi en velkomstmelding til nye kunder i dekkhotellet, samt knapp i dekkhotellet for å sende denne.
3 = Lagt til visning av både dato og klokkeslett i dokumentfane under kunde. Viste kun dato før.
4 = Lagt til mulighet for å markere flere rader i Dekkhotell rapport listen med Shift eller Ctrl, for så å høyreklikke i utvalget for å slå av eller på om dekkhotellene skal være med på innkalling.
5 = Lagt til visning av betalt dato i reskontro-oversikt. Dersom flere betalinger på samme bilag, så vises siste betalingsdato.
6 = Fiks for at korrekt e-post adresse skal foreslås ved sending av purring via e-post (ved en og en kunde).

[6.2.27]
1 = Fiks på at rett dato blir valgt i SMS ved oppretting eller fargebytte av avtale der det er lagt inn en automatisk SMS tekst til kunde.
2 = Fiks på at korrekte ansatte viser når man bytter mellom dag- og ukeoversikt i avtaleboken.
3 = Endret kundenummer lengde i kundefil eksport til Mamut fra 13 til 9 siffer i henhold til siste formatbeskrivelse fra Mamut.
4 = Lagt til høyreklikk i liste over avvikende åpningstider i dekkhotell i Future Dekk for å kopiere åpningstid x antall dager fremover.
5 = Lagt til høyreklikk i dekkhotelliste i Future Dekk for å kunne merke dekkhotell med en standard tekster. Tekstene kan overstyres.
6 = Setter automatisk 0 mm mønsterdybde på dekk ved sesongskift i Future Dekk, slik at man lett kan ta utvalg på de dekk-settene man ikke har gjort noe med mellom sesongene.
7 = Satt innkallings-id til -1 på dekkhotell i Future Dekk der man har lagt inn avtale manuelt i avtaleboken om sesongskift via tilknyttet ordre. Dette for at dekkhotellet ikke skal komme med på automatiske innkallinger i samme sesong.
8 = Lagt til visning av ordrenummer og tekstmerking av dekkhotellet i dekkhotellisten.

[6.2.28]
1 = Lagt til fargevisning av varer i varesøk dersom det er angitt en fargekode på varen.
2 = Fiks på feilmelding etter endring nr. 8 i forrige versjon dersom man slo av/på visning av dekk.
3 = Forbedring rundt spørsmål om lagring og autolagring ved bytte av fokus til annen ordre fra ulagret ordre/ordrelinjer via avtalebok, stempling, reskontro og avslutting av programmet.
4 = Bygd tilbake kundenummer lengde i kundefil eksport til Mamut fra 9 til 13 siffer. Viste seg at det var korrekt likevel.
5 = Byttet ut intern nettleser til fordel for brukerens egen nettleser. Er langt mer effektiv, samt mye bedre støtte for funskjonalitet som ligger i katalogene.

[6.2.29]
1 = Fiks og optimalisert visning av beholdninger på tvers av Future Dekk databaser dersom flere firma kjører på samme sentrale server hos Norbits.
2 = Lagt til eksport av pdf kopi av original faktura ved sending av e-faktura via ehfportal.no. Forutsatt at innstilling for å lagre elektronsik kopi av bilag er slått på.
3 = Lagt til igjen referanse til Future bestillingsnummer ved bestilling via Autodata (tidligere FUT:12345 er nå F:12345)
4 = Lagt til avkryssingsboks i Velg Bil bildet i Future Verksted for å angi om ekstern nettleser skal åpnes automatisk eller ikke.

[6.2.30]
1 = Lagt til kolonner for hastighetskode og loadindeks på dekk i dekkhotell i Future Dekk.
2 = Justert rutine for å nullstille reskontro, slik at bilag som var delvis betalte også går i 0, samt kraftig optimalisering av hastighet.
3 = Lagt til mulighet for å begrense stemplingsrapporter pr. avdeling utover eksisterende datointervall.

[6.2.31]
1 = Korrigering av visning av totaler på åpne ordrer der ordren er merket som mvafri, men man har slått på mva på enkelte ordrelinjer.
2 = Fiks på kopiering av dekk der loadindeks og hastighetskode ikke var med i Future Dekk.
3 = Lagt til feltene skade, loadindeks og hastighetskode i rapportoversikten i Future Dekk, samt fjernet alle 0 verdier når man slår av visning av dekk i oversikten.

[6.2.32]
1 = Lagt til knapp mot Hokas faktura oppfølging i Reskontro bildet. Har man avtale kommer man rett inn i egen visning, ellers kommer man til registrerings/kontaktskjeema.
2 = Fiks på visning av tilgengelige ressurser i "Oppsett / Innstillinger" i dekkhotell i Future Dekk.
3 = Fjernet tekst i Velg Bil bildet som forklarte endringen med åpning av nettleser som ble gjort i versjon 6.2.28.

[6.2.33]
1 = Endret i historikkbildet slik at man kommer tilbake til den posten man stod på så lenge man jobber med samme historikkliste.
2 = Laget støtte for at man kan flytte og endre tidsrom på avtaler i ukesoversikten ved dra/slipp metoden.
3 = Fiks på at feil mobilnummer til SMS varsel for oppretting av avtale ble valgt ved oppretting av ny avtale, men der man valgte å flytte på en eksisterende avtale først.
4 = Optimalisering av ordrebildet. Laster nå kun en og en order om gangen, i stedet for alle ordrer siden tidenes morgen. Sparer mye internminne.

[6.2.34]
1 = Lagt til knapp i Future Verksted dekkhotell for å vise historikken av hjulsettene som har vært inne.
2 = Lagt til Romnes Tønsberg i liste over grossister man kan lese inn prisfil fra i Future Verksted.
3 = Fiks på at internfakturaer ikke skal komme med på purringer.

[6.2.35]
1 = Fiks på at ikke avtaledato alltid følger med i dekkhotellet dersom avtale flyttes i avtalebok i Future Dekk.

[6.2.36]
1 = Fiks på at ikke hastighetskode og loadindeks på hjulsett følger med ved sesongbytte i Future Dekk.
2 = Fiks på at foreslått kostpris tar hensyn til eventuell kalkyle på varegruppe dersom man lager en bestilling fra ordrebildet.
3 = Korrigering for øreavrunding på e-faktura der bilag med rabatter ofte feilet pga. +/- 1 øre differanse på totaler og linjer.
4 = Lagt til mulighet for visning av kolonnen Plukket i "Hvem har kjøpt" fanen i varearkivet.
5 = Lagt til automatisk oppdatering av lokasjonsliste i dekkhotell i Future Dekk, slik at den viser endringer fra andre i "real-time".

[6.2.37]
1 = Lagt til hurtigknapper for Dekkhotell, Kunder, Varebestilling og Varer i venstre hovedmeny.
2 = Lagt til mulighet for å opprette egne betalingsformer utover de som finnes fra før, og styre disse mot egne kontoer ved regnskapseksport under fanen Betalingsformer i Innstillinger.
3 = Lagt til liste over offisielle betalingskort under fanen Betalingsformer, slik at de med integrert bankterminal kan styre korttransaksjoner mot korrekt betalingsform ut fra korttype.

[6.2.38]
1 = Lagt inn advarsel ved registrering av dekkhotellavtaler dersom samme regnummer alt er lagt inn på dekkhotell.
2 = Fiks på mvakoder på eksport til Visma Global.
3 = Lagt til mulighet for å overstyre valgt felghøyde i Velg Bil bildet i Future Dekk på felgfanen. Altså overstyre dekkdimensjonen som ble valgt i utgangspunktet.
4 = Endret logikk på visning av siste fakturadato i dekkhotell i Future Dekk, slik at det viser likt både i detaljvisning og i listevisning. Detaljvisning var kun på regnummer, mens listevisning var på både regnummer og kundenummer. Er nå kun på regnummer i begge visninger.
5 = Lagt til søk på CB og ET ved søk etter felg i varesøk i Future Dekk.
6 = Fiks på momskoder i eksport fil til Uni Micro. 19XX kontoer fikk kode 5.
7 = Lagt til et klokkesymbol på avtalen i avtaleboken dersom noen er stemplet inn på ordren som ligger til grunn for avtalen (filen clock.bmp) må ligge i Future programkatalog)
8 = Endret ikon på stemplingsknapper til å være en klokke i stedet for et stempel.
9 = Lagt til innhenting av valgte arbeidstider fra NBK for de som kjører katalog 71.
10 = Vise i hint på valgt avtale hvem som er stemplet inn på denne.
11 = Korrigering på funksjon som slår av/på muligheten for å redigere kostpris på varelinjer i en bestilling. Var en logisk feil her.
12 = Utvidet tekst i utsending av e-post for avtalepåminning, slik at dag og dato vises og hva man må gjøre dersom .ics filen ikke åpnes i noe program på enheten man åpner e-posten på.
13 = Byttet navn på grossist Bilvarehuset Anker til Romnes Hamar i skjermbildet for oppdatering av varer og priser.
14 = Endret slik at meldinger som sendes via knapp i ordebildet popper opp med en gang hos aktuell bruker dersom ansatt tabellen under innstillinger er linket mot Sql login, samt mulighet for å svare på melding umiddelbaret etter bekreftelse på mottak.

[6.2.39]
1 = Fiks på at motorvogndata ikke blir hentet automatisk sentralt dersom nytt regnummer bare blir punchet i ny ordre direkte i ordrebilde. Gjelder for kunder som ikke kjører sentralt hos Norbits.
2 = Lagt til innstilling for om Shell smørekatalog skal vise eller ikke i ordrebildet. Ligger på fane Proxy + div. innstillinger.
3 = Lagt til innstilling på Generelt fanen for om oppdatering av ordre skal slås av ved stempling. Dersom det gjøres, vil ordrelinjer ikke oppdateres.
4 = Lagt til innstilling på Generelt fanen for om fakturagebyr skal komme på alle kredittordrer selv om de går på e-post eller som e-faktura.
5 = Lagt til nytt valg på "Ny" knappen i ordrebildet med funksjon for å kopiere ordren man står på til et nytt tilbud.
6 = Endret eksisterende effektivivitetsrapport til at utvalget henter alle ordrer i angitt datointervall, og ikke stemplingene i intervallet.
7 = Lagt til en ny effektivitetsrapport som rapporterer på ordrenivå og ikke ordrelinjenivå som den andre rapporten. Den nye viser også delesalg.
8 = Lagt til visning av antall timer solgt ved siden av antall timer stemplet i ordrebildet, der farge på antall timer solgt enten blir rød eller grønn alt etter om man har solgt mer eller mindre enn stemplet.
9 = Lagt til store stemplingsknapper via menyredigerer og kategori "Store knapper".

[6.2.40]
1 = Endret i regnskapseksport slik at eksporter som generere flere filer, sender disse samlet i en e-post i stedet for splittet pr. fil. Gjelder DuettWin, Manmut og Economics.
2 = Fiks på at standard åpningstider for dekkhotellressurser ikke viste for valgt ansatt under innstillinger i Dekkhotell i Future Dekk.
3 = Lagt til visning av rød "header" på helligdager i avtaleboken på samme måte som lørdager og søndager.
4 = Lagt til mulighet for å søke på varer som ligger i bestilling via varesøk.
5 = Implementering av "samtykke web" for administrasjon av samtykker på kundekort. Se eget skriv om personvern og GDPR.
6 = lagt til kryss under innhenting av NBK handlekurv for å angi om arbeidstider skal være med eller uten undertekster.
7 = Lagt til sjekk om det finnes åpne bestillinger også når man velger å bestille en hel ordre i stedet for bare en ordrelinje. Alle ordrelinjene vil da havne på bestilling til valgt leverandør uansett om varene ligger under denne leverandøren eller ikke.
8 = Endret slik at alternativ e-post adresse som legges på ordre også blir benyttet ved utsending fra avtaleboken.
9 = Lagt til mulighet for å angi regnskapskontoret sitt klientnummer under Diverse fanene i Innstillinger for de som eksporterer til Visma Business. Da blir dette med i eksportfilen for mer automatisk innlesing hos regnskap.
10 = Implementert GDPR funksjonalitet rundt kundeopplysninger. Se eget skriv om dette for detaljer.
11 = Lagt til visning av sum antall timer i ordrelinjer under stemplingsknappen i ordrebildet, slik at den viser selv om det ikke er stemplet noe på ordren.

[6.2.41]
1 = Justering på visning av rød farge i avtalebok på beveglige helligdager, slik at det viser helt likt som lørdager og søndager i alle visninger.
2 = Lagt til mulighet for å filtrere mer på utsendelse av samtykker. Lagt til filter på "Handlet siden", "Kundegruppe", "Kundetype", og "Kun de uten e-post", slik at man kan sende SMS til de som ikke kan sendes på e-post.
3 = Endret slik at malen man har laget ved masseutsending av samtykkeforspørsler også benyttes ved enkeltutsending fra kundebilde.
4 = Lagt til støtte for å kunne lese inn lokasjoner fra håndterminal ved varetelling dersom programvaren på håndterminalen har denne opsjonen.
5 = Fiks på at EAN nummer ikke kom inn via dekkimport på filformat med dekkmerking.
6 = Lagt til logikk på innlesing av lokasjoner fra varetelling på håndterminal (med siste versjon av håndterminalsoftware). Dersom flere forskjellige lokasjoner på samme vare, så skilles de med komma, men maks lengde på feltet er 20 tegn. Alt over blir kuttet.
7 = Lagt til "autocomplete" på skriving av tekst i dekkmerke og mønsternavn i dekkhotell i Future Dekk basert på tekster som er benyttet tidligere i disse feltene.

[6.2.42]
1 = Fiks på at utsending av samtykke SMS'er feilet dersom mobilnummer innehold tegnet +. F.eks. +47....

[6.2.43]
1 = Lagt til ny eksport til regnskap for PowerOffice GO basert på Visma Business, men justert for bilagstype VoTp som settes til 3 på kontantbilag.

[6.2.44]
1 = Utvidet med visning av gul bakgrunnsfarge på sum fakturert vs. sum stempling i ordrebildet der gul viser mellom 70 til 100% fakturert av stemplet. Mindre enn 70 prosent blir rød, og 100% og mer blir grønn.
2 = Endret i e-post utsending av kalenderoppføring slik at kalenderoppføringen blir en "heldags event" dersom man har slått av visning av avtaletidspunkt under SMS innstillinger. Da blir utsendelse av SMS og e-post like, slik at de ikke viser tridspunkt for avtale, men kun dato.

[6.2.45]
1 = Lagt til visning av eksisterende samtykker som er gitt direkte i ordrebildet når man trykker på samtykke knappen. Da har man grunnlag for å vite om man skal be om samtykke eller ikke.
2 = Fiks på at oppretting av fritekstavtale i ukesoversikt førte til to like avtaler både for valgt dag, og neste dag.
3 = Fiks på feilmelding ved klikk på fritekstavtale i ukesoversikten.
4 = Lagt til mulighet for å angi farge på monteringsknapper i ordrebildet. Farge settes under Innstillinger og fane Montering.
5 = Lagt til mulighet for å vise kolonne for avvik i % på rulleomkrets på dekk i Velg Dekk bildet i Future Dekk. Avviket blir beregnet ut fra standard dimensjonen man har valgt over dekklisten.

[6.20.51]
1 = Klargjort Future for å hindre kontantsalg på Kontantkunder/Diversekunder uten adresse, som da vil slå automatisk inn fra og med 01.01.2019.
2 = Lagt til grensesnitt for å redigere ansatte/ressurser for bruk i blant annet web-booking på kundesider.
3 = Lagt til visning av både tilbuds- og ordrefritekst i "Åpne ordrer" listen (ctrl+u), samt visning av hele teksten.
4 = Fiks på filtrering av ordrer i "Åpne ordrer" listen basert på avtalefargekoder.

[6.20.52]
1 = Lagt til nedtrekksliste i regnummerfeltet over aktuelle regnummer for valgt kunde i ordrebildet.
2 = Lagt til ny kolonne i monteringsvare under innstillinger, for å angi antall minutter som skal settes av dersom "jobben" vises på web og skal kunne bookes av kunde der.
3 = Fiks på "Overflow while converting variant of type (UnicodeString) into type (Integer)" som kunne oppstå i ordresøk.
4 = Lagt til mulighet for å skrive ut vareetiketter direkte fra varemottaks bildet. Etikettmal som benyttes i varevildet er den som brukes.

[6.20.53]
1 = Flyttet om på hurtigknapper over ordrelinjer i mer sortert/logisk rekkefølge.
2 = Fiks på spørring mot Autodata fra bestillingsbildet i Future Verksted for å unngå feilmelding.
3 = Fjernet kalkulasjon på monteringstid for timevarer i effektivitetsrapport.
4 = Lagt til logging av "Faktura sendt på mail...", "Ordrebekreftelse sendt på mail..." osv. på ordrefriteksten.
5 = Korrigering på oppretting av handlekurv mot GS Bildeler fra "AD handlekurv" mht. regnummer som benyttes i bestillingen.
6 = Endret slik at advarsel om at du har ulagrede data i ordrebildet ved bytte til annen ordre også kommer ved redigering av eksisterende ordre, og ikke bare ved ny ordre.
7 = Fjernet gammel effektivitetsrapport på ordrelinjenivå. Den nye gir et mye bedre og mer korrekt bilde.
8 = Fiks på at regnummer forsvinner i Autodata handlekurv dersom man legger til eller fjerner varelinjer manuelt i handlekurven.
9 = Justert innhenting av deler og service fra GS, slik at deleprisen også er med, samt service blir gjort om til arbeidstid i Future.

[6.20.54]
1 = Korrigert listevisning på alle bevegelser under varearkivet, slik at hvis samme del er solgt på flere varelinjer på samme ordre, så summeres disse i visningen.
2 = Fiks på søk etter varer basert på varenummer2 når man benytter varesøkbildet.
3 = Fiks på feilmelding ved lagring av ny vare registrert manuelt via varearkivet.
4 = Lagt til kolonne for Deres Ref fra dekkhotellavtale i dekkhotellisten i Future Dekk.
5 = Endret i innhenting av varekurv fra GS Bildeler slik at det er listepris som velges i stedet for nettopris.
6 = Lagt til mulighet for innhenting av handlekurv fra Mekonomen Pro. Handlekurv må opprettes på Mekonomen Pro sin nettside, samt bookes eller fullføres der før den kan hentes til Future.
7 = Endret i innhenting av handlekurv fra Meca og Mekonomen Pro slik at varer som ikke eksisterer lokalt blir med over som "fritekstvarer".

[6.20.55]
1 = Fiks på feilmelding ved bytte av visning med og uten dekk i dekkhotelloversikt.
2 = Lagt til ferdigutfylt url'er til Mokonomen Pro webserviser.

[6.20.56]
1 = Fiks av retur via bankkort ved bruk av Verifone/Paypoint bankterminal.
2 = Lagt til knapp i dekkhotell i Future Dekk for utskrift av dekkmerkelapper for dekkene som ligger registrert på bilen, altså ikke de som ligger på hotellet.

[6.20.57]
1 = Lagt til "sletteknapp" i dekkhotellreservasjon dersom det ligger flere reservasjoner på samme dekkhotellavtale.
2 = Endret i eksport av varefil til håndterminal fra varetelling til håndtere at man har lagt inn linjeskift i varetekster. Disse blir da fjernet.
3 = Fiks på dersom man har skrevet et feil varenummer inn i ordrebildet, og forsøker å rette på det, så fungerer retting på første forsøk, og ikke andre.
4 = Lagt til første versjon av integrasjon mot Duell kassasystem.
5 = Lagt til mulighet for å korrigere tidspunkt på stemplinger, og at dette da blir loggført og viser på peronalliste rapport i henhold til regelverk.
6 = Endret slik at pdf fakturajournal kun sendes med epost ut fra eksportbildet til regnskap når man ber om det, slik at ikke gammel pdf journal plutselig sendes dersom man har valgt ikke å sende denne.
7 = Lagt til overføring av kundens e-post adresse når man oppretter kunde fra Future til BUS-Pek.

[6.20.58]
1 = Lagt til støtte for utsending av filer til Datafactory for Meca verksteder.
2 = Justert på overføring til Duell kassesystem slik at hermetegn blir fjernet fra tekster. Dette tegnet støttes ikke i overføringen.
3 = Justert på overføring av ordre til Duell, slik at den er markert som en POS ordre.

[6.20.59]
1 = Justert på overføring av kontantordre til Duell, slik at Referanse kommer med over selv om ikke både Vår ref. og registreringsnummer er fylt ut i Future.
2 = Justert på overføring av kontantordre til Duell, slik at kalkulert verkstedmateriell på ordrenivå kun overføres dersom det er forskjellig fra 0.
3 = Optimalisert i avtalebok med at venteordreavtaler og oppfølgingsavtaler ikke fysisk flyttes til valgt dato, men alltid vises på valgt dato.
4 = Endret slik at kopi utskrift av gammel kontantnota er lov å skrive ut selv om denne ikke tilfredstiller krav til den nye kassaloven.
5 = Endret visning av neste PKK dato til å hente ut den datoen som er i eget motorvognregister. Vises da med ? på slutten for å indikere at det kan være endringer siste måneder som ikke er oppdatert fra Vegvesenet. Datoen kan klikkes på, og da åpnes vegvesenets online data i en nettleser.
6 = Endret slik at "Les igjen" knappen i ordrebildet også oppdaterer ordrelinjer dersom det er endringer der fra andre brukere.
7 = Lagt tilbake "gammel" effektivitetsrapport basert på stempling mot ordrelinjer. Ligger da i tillegg til den nye effektivitetsrapporten.

[6.20.60]
1 = Endret på logikk for PKK/EU kontroll innkalling, slik at det ikke lenger er siste tall i regnr. som bestemmer neste kontrollfrist, men dato gitt av Motorvognregisteret. Dette er offline data, så her vil ligge data som ikke alltid er helt oppdatert.

[6.20.61]
1 = Lagt til visning av klokkeslett i bestillingsdato og mottattdato i Varebestillingsbildet.
2 = Korrigering på at fritekst avtaler på venteordre i avtalebok ikke vises på valgt dato. Problem som oppstod ved optimalisering av avtalebok i forrige versjon.

[6.20.62]
1 = Lagt til mulighet for navigering med første/siste/forrige/neste knappene i dekkhotellet. Navigerer da alfabetisk på lokasjon der det ligger dekkhotell. Har man flere hjulsett pr. lokasjon, vil ikke denne navigeringsmetoden være så hensiktsmessig.
2 = Korrigering av oppdatering av Neste EU på lokale innstallasjoner eller installasjon som ikke er på sentral server hos Norbits.

[6.20.63]
1 = Oppslag på beholdning og pris i varesøk mot grossister/leverandører via Autodata, GS Bildeler og Autoshop.
2 = Legge link til ordre på SMS'er sendt fra ordrebildet og avtaleboken, samt visning av disse i egen fane i ordrebildet.

[6.20.64]
1 = Justert på PKK innkalling slik at også kunder med samlefaktura blir med i uttrekket.
2 = Justert link til Romnes Uparts etter bytte til ny nettside.
3 = Lagt til sjekk på om kilometerstand er lagt inn på ordrer som har spesifisert et regnummer, og advarsel dersom dette ikke er gjort.
4 = Lagt til innstilinger for å kunne overføre ferdigstilte ordrer til Digital Servicebok.
5 = Endret slik at de som kjører med Duell integrert kassasystem får lov til å slå på igjen automatisk valg av Kontantkunde.
6 = Endret i overføring av varegrupper fra Future til Duell, slik at kontoplan overføres samtidig.
7 = Lagt til tekst i ordren for når den er sendt som EHF faktura, altså ikke bare dokumentere e-post faktura.
8 = Lagt til mulighet for å velge å ikke vise vare- og prisfil oppdateringsmelding under innlogging i Future Dekk. Gjelder da frem til neste oppdatering av vare- og prisfiler.
9 = Lagt til kolonne for kundens rabattavtale i dekkhotellisten i Future Dekk, slik at at man kan lage utvalg i listen basert på hvilken kundeavtale kunden er medlem av.
10 = Lagt ekstra advarsel på om dekkhotell knyttet til kunde skal oppdateres ved endring av mobilnummer på kunde dersom kunde har mer enn 3 dekkhotell. I tillegg kun gjøre denne sjekken og oppdateringen dersom mobilnummeret faktisk er endret.

[6.20.65]
1 = Justert funksjon for SMS sending, slik at sending fra ordrebildet eller andre kundespesifikke skjermbilder ikke feiler dersom skjermbildet ikke har noe kunde aktivt oppe. Husk at nå blir SMS'er sendt fra Ordre eller Avtalebok knyttet mot gjeldende ordre! Skal du sende generell SMS, bør du altså benytte SMS menyvalget på menylinjen i toppen.
2 = Fiks på at betalinger på kontantsalg ikke lagres for de som kjører Future uten å benytte betalingsvinduet.
3 = Optimalisert listevining av dekkhotell under Rapporter/Innkalling i Future Dekk.

[6.20.66]
1 = Fiks på utsending av dublette SMS påminnelser på avtaler. Kunne ble sendt både fra dekkhotellet og fra avtaleboken.
Gjelder Future Dekk.
2 = Lagt til støtte for å kunne sende til flere e-post mottakere når man sender via Outlook. Benytt semikolon ; som skilletegn mellom adressene.
3 = Endret slik at beveglige helligdager også blir lagt inn som stengt pr. ansatt i Future Verksted, slik at de som har web-booking integrert ikke trenger tenke på å stenge booking disse dagene.

[6.20.67]
1 = Justering på effektivitetsrapport for ordrer der det kun er solgt fastprisvarer og ingen timevarer. Disse viste før 0 i solgt timer, altså ikke justert for fastprisvarer med monteringstid.
2 = lagt til sortering på klokkeslett ved utskrift av alle arbeidssedler fra avtaleboken.
3 = Lagt til mulighet for å ta med internfakturaer i utvalget når man kjører effektivitetsrapport.
4 = Fiks på at fastpris også gav rabatt på ordrelinjer som ikke skulle ha dette i visse tilfeller.
5 = Fiks på at stempling på arbeid der ordre blir oppdatert basert på stemplingene ikkje kalkulerte verkstedmateriell automatisk.
6 = Justert på logikk for uthenting av mobilnummer for SMS varsling for servicepåminnelse og i visse tilfeller avtalepåminnelse.
7 = Fiks på at kontantsalg kan komme med på fakturarutine med alle effektuerte eller samelfaktura dersom fakturarutinenen kjøres igang akkurat når et kontantsalg er i betalingsvinduet.
8 = Endret i overføring til Duell kasse slik at varer som alt finnes på kassen, men som Future ikke vet finnes der, oppdateres i Future med ekstern id fra varen som ligger på kassen.

[6.20.68]
1 = Fiks på visning av siste fakturadato i dekkhotell, der slettede ordrer også ble tatt med dersom man byttet mellom visning av Vis med dekk eller ikke.
2 = Endret oppslag på kunde via mobilnummer fra http til https.

[6.20.69]
1 = Korrigering av fastprisrutine for de som kjerer sentralstyrt Future Dekk.

[6.20.70]
1 = Endret slik at varen sin gjennomsnittlige kostpris benyttes i varebestilling dersom ikke standard kostpris eller kostpris på ordrelinje er gitt.
2 = Lagt til visning av klokkeslett i SMS liste i ordrebildet.
3 = Endret i reskontro bilde slik at kundenavn alltid får fokus når man trykker på Reskontro knappen.
4 = Fiks på at tilleggsinfo som legges på bil/regnr også blir synlig på andre PC'er uten å måtte restarte Future.
5 = Lagt til felt for å kunne angi maksbeløp for miljø- og embalasjeavgift i innstillinger, samt logikk som tar hensyn til dette ved kalkulasjon av avgiften.

[6.20.71]
1 = Endret slik at sti til varebilder kan settes til hvor som helst, så lenge brukerne har tilgang til området.
2 = Lagt til visning for utskrift av nøkkeltagknapp i ordrebildet også for Future Dekk.
3 = Lagt til en søke knapp over bestillingslinjene i varebestilling, for å kunne søke/filtrere på innholdet i bestillingslinjene. Dette for lettere å finne varer ved varermottak på bestillinger med mange bestillingslinjer.

[6.20.72]
1 = Endret i kopieringsrutine mellom fritekster i ordrebildet slik at kun markert tekst kopieres med dersom tekst er markert, ellers blir alt med slik som før. Gjelder Future Verksted.
2 = Endret i Future Dekk slik at Velg Bil bildet automatisk drar med seg regnummer frå ordre dersom man kommer fra ordre. Da også tømmer skjermbildet dersom man begynner på ny ordre uten regnummer.
3 = Lagt til muligheten for å søke på kundens referanse på ordrene fra Historkk skjermbildet. Benytt feltet "Navn/Kunderef." til formålet.
4 = Lagt til vinsning og redigering av mobilnummer på dekkhotellavtale for Future Verksted.
5 = Fiks på at tilgjengelig ressurs ikke kunne aktiveres/de-aktiveres som dekkhotellressurs etter forrige endring med at navn kunne redigeres direkte i listen i dekkhotellet.
6 = Lagt til visning av dekkhotell rapporter og utvalg for Future Verksted.
7 = Fiks på at man fikk feilmelding og ble kastet ut av Future dersom bildesti som ble innført i forrige versjon var satt til en ugyldig mappe.

[6.20.73]
1 = Fiks på at man fikk melding om at avtale ikke kan flyttes for avtaler der utleveringsdato er satt på ordre og man bare valgte å endre farge på avtalen.
2 = Fjernet bekreftelsesdialog ved utskrift av mottaks- og utleveringskvittering fra dekkhotell fra Future Dekk. Unødvendig ekstra klikk.
3 = Lagt til mulighet for å skrive ut dekkhotell mottakskvittering for alle avtaler på gitt dato fra avtaleboken i Future Dekk. Via høyreklikk på en tilfeldig avtale.
4 = Lagt til mulighet for å skrive ut dekkhotell utleveringskvittering for alle avtaler på gitt dato fra avtaleboken i Future Dekk. Via høyreklikk på en tilfeldig avtale.
5 = Lagt til mulighet for å skrive ut dekkhotell merkekalapper for alle avtaler på gitt dato fra avtaleboken i Future Dekk. Via høyreklikk på en tilfeldig avtale.
6 = Lagt til høyreklikk på ordrelinjene i ordrebildet for å kunne flytte markerte ordrelinjer i ordren over til en ny ordre. Linjene i den nye ordren vil vise så snart man velger kunde på den nye ordren og lagrer den.
7 = Lagt til støtte for om øreavrunding er av- eller påslått ved eksport til regnskap. Var alltid på før, selv om man hadde slått av i Future.
8 = Lagt til støtte for sFtp overføring av kunde og bil informasjon for Sjekkpunkt verksteder.

[6.20.74]
1 = Endret link som går til Ressursbank, slik at den åpner seg i verkstedets egen web leser og ikke via intern i Future. Blir da bedre flyt i registreringen der.
2 = Tatt bort avgiftskode på øreavrundings posteringer mot Visma Business.
3 = Justert på faktura til EHF for bedre å støtte øredifferanser som oppstår pga. ordrelinjer med mange desimaler.
4 = Endret slik at også faktura utskrifter via vanlig "Skriv ut" knapp, som går til mail også får en fritekst henvisning til dette i ordrefriteksten.
5 = Endret slik at også verkstedmateriell kalkuleres videre fremover på ordrer med fastpris (en gitt totalpris), selv om enkelte arbeidslinjer er med på rabattberegningen og enkelte ikke.
6 = Endring i overføring av EHF faktura slik at orgnummer som ikke er skrevet fortløpende blir korrigert i selve overføringen.
7 = Lagt til knapp i varetellingsbildet for å kunne oppdatere/overføre lokasjonsbeskrivelser fra tellingen over til varearkivet utenom selve overføringen av de opptalte beholdningene.
8 = Lagt til mulighet for å vise tilbuds- og ordrefritekst som egne kolonner i listen over ufakturerte ordrer (Ctrl+u) utover dagens mulighet med å vise de som egne linjer under hver rad i visningen.

[6.20.75]
1 = Endring i varetelling slik at man kan velge om lokasjonsutvalg skal være eksakt, eller kan inneholde utvalget man har laget, slik det har vært standart til nå.
2 = Endret i fakturaeksport til Tripletex slik at konto for betaling hentes fra kontooppsettet i Betalingsformer under Innstillinger. Tripletex formatet støtter ikke flere betalingsformer på en ordre, så alt vil bli ført mot an av betalingsformene dersom ordre er gjort opp med flere betalingsformer!
3 = Lagt til støtte for at forskjellige brukere kan ha hver sin handelkurv åpen samtidig mot Autodata.
4 = Justere sortering i varetelling slik at lokasjoner som både er blanke eller tomme blir sortert likt.
5 = Lagt til mulighet for dobbelklik i "Alle bevegelser" listen i varearkivet, for å komme direkte til bevegelsen på varen i bestilling, varetelling, ordre eller varemottaksbildet.
6 = Endret slik at eventuelt kundenavn som er skrevet i søkefelt i reskontro blir markert når man trykker på reskontro ikonet, slik at man enkelt kan bytte til nytt navn uten å fjeren det som står fra før.
7 = Fiks på at innlesing fra håndterminal til varetelling overskrev lokasjonene slik at disse ble blanke, samt endret i skriving av varer til håndterminal slik at varer med mellomrom i varenummer beholder disse.
8 = Fiks på at æøå ble feil ved lasting av autosignatur ved e-post sending fra ordrebildet.
9 = Lagt til mulighet for høyreklikk i meldingsfeltet ved e-post sending fra ordrebildet for å få opp predefinerte beskjeder.
10 = Lagt til mulighet for å vise alle slettede tilbud og ordrer på en vare via fanen "Hvem har kjøpt" i varearkivet.
11 = Fjernet kopiering av ordrefritekst på ordre som er kopiert fra annen ordre. Fritekstene inneholder så mye spesifikk informasjon som kun tilhører originalordren at dette blir misvisende på ny ordre.
12 = Hurtigsøk på ordrenummer fra ordrebildet, direkte til ordren uten å gå via noe søkebilde.

[6.20.76]
1 = Fiks på feilmelding ved innhenting av varer fra NBK, der varene har undervarer i Future.
2 = Endret i overføring av PKK til BusPek fra Future slik at kundeopplysninger også skal oppdateres på eksisterende kunder i BUS.

[6.20.77]
1 = Fiks på at man ikke kunne velge deler lenger fra gamle "Romnes deleliste" etter implementering av opplegg for Romnes sin nye delekatalog.

[6.20.78]
1 = Fjernet alle valg/klikk ved overføring av varer fra ordre til AD handlekurv. Ordrelinjen, eller ordrelinjene man har merket blir bare tatt med over til handlekurv uten spørsmål/valg.
2 = Fiks på innheing av data fra Autofrontal der dataene de sender inneholder den ugyldige teksten null,00.
3 = Endret i innhentingsrutine fra Autofrontal slik at også varer der det ikke finnes link mot eget lokalt vareregister, kommer med som fritekstvarer. Da kan man selv bytte disse ut med reelle varer.
4 = Lagt til nye Romnes sin delekatalog. Brukernavn og passord legges inn under "Grossister/koblinger" i Innstillinger, og så restart av programmet. Ny fane i Velg Bil, samt hurtigknapp over ordrelinjene i ordrebildet.
5 = Endret slik at ordrer man kopierer til ny ordre eller tilbud får deg selv som vår referanse automatisk dersom din innlogging er knyttet mot deg som ansatt.

[6.20.79]
1 = Justert på overføring fra nye Romnes katalog, slik at arbeidstider blir avrundet til to desimaler.
2 = Lagt til integrasjon mot Instabank. Kjøres med pilotkunder inntil videre.
3 = Endret visning i Velg bil bildet i Future Verksted slik at plassen som settes av til katalog linkene og tabellen med varelinjer som hentes inn fra katalogene justeres dynamisk ut fra skjermstørrelse.
4 = Endret slik at ordrebildet oppdateres alltid med eventuelle data endret fra andre skjermer før hvilken som helst utskrift. Dette for å unngå at ordrelinjer og totaler ikke stemmer overens med det som faktisk er lagret på ordren fra hvilken som helst annen skjerm/program.
5 = Endret all https kommunikasjon til å støtte TLS 1.2.
6 = Justering på overføring av ordredata til Digital Servicebok

Lurer du på noe?

Vi er her for å hjelpe deg og din bedrift til å bli best.
Vi tar gjerne en uforpliktende samtale med deg angående dine behov og hvordan vi får løst de.