Skip to the content

8 Stempling

Stempling gjelder primært for Future Verksted. Dette er et eget skjermbilde der mekaniker stempler inn med sitt navn på ønsket jobb eller ordre. I etterkant kan man ta ut rapporter over antall timer på den enkelte mekaniker, oversikt over tidsbruk på ordrer eller effektivitet. For å vise vinduet for stempling skal det finnes en knapp med et bildet av en klokke på høyre side av knapperaden.

Stemplingsvindu
Bilde 8.1: Stemplingsvinduet

 

 

8.1 Klargjøring før bruk

Mest vanlig er det å sette opp en PC med touch-skjerm i nærheten til verkstedet. Og med stemplingsvinduet maksimert på touchskjermen har mekanikerene tilgang til alt de trenger for å stemple inn og ut av jobber/ordrer. Det er også mulig å sette opp stemplingen til å bruke strekkode og scanner i stedet.

Finnes det ingen knapp for stemplingsvinduet på knapperaden i toppen av Future kan man istedet starte opp via menyen Rutiner (Rutiner -> Stempling via Touchscreen). Det er også relativt enkelt å legge til snarveien på knapperaden. Helt ute på høgre side av knapperaden er det en liten svart pil som man må trykke på. Det eneste valget som dukker opp er Add or remove buttons. I menyen som nå dukker opp velger man Customize…. I vinduet som nå kommer opp velger man fanen Commands. I kagegorien Store knapper velger man den knappen som heter Stempling. Ta tak i denne og dra den opp til knapperaden og slipp den der man ønsker.

Mekanikerene som skal vises i stemplingsvinduet må registreres i Future under fanen Ansatte i Innstillinger. Se mer info i kapittel 2.8 Ansatt. Her er det viktig at valget Vis i stemplingsbilde er haket av, ellers vil ikke den ansatte få opp sitt navn i stemplingsvinduet.

I tillegg kan man også legge inn diverse varer som man kan stemple på. For de som bare ønsker oversikt over antall timer hver mekaniker har vært på jobb kan man for eksempel legge inn internvarene På jobb og Lunsj. Først oppretter man disse som varer, for eksempel JOBB og LUNSJ, og velger at feltet Enhet skal stå til INT for internvare. Deretter må varene legges inn i fanen Montering under Innstillinger. Internvarer vises automatisk i stemplingsvinduet så det er ikkje nødvendig å huker av for dette.

 

8.2 Bruk av stempling

Stempling kan brukes for registrering av de ansattes timer eller for også å måle hvor lang tid jobben på en ordre tar i forbindelse med fakturering. I underkapitlene blir det forklart begge måtene.

 

8.2.1 Stempling for timeregistrering

Når man har opprettet og lagt inn varene man ønsker å stemple på, slik som i bilde 8.1, så er man klar til å begynne å stemple timer. Først velger man hvem som skal stemples inn, så jobben og til slutt trykker man på knappen STEMPLE INN. Bilde 8.1 viser at Mekaniker 1 stemplet inn til lunsj kl 09:21 og Mekaniker 3 stemplet inn på jobb 09.26. Mekaniker 2 og Selger er ikke stemplet inn. Når Mekaniker 1 er ferdig på lunsj velger han sitt eget navn og knappen På jobb før han trykker STEMPLE INN. Da vil han automatisk bli stemplet ut av Lunsj og inn på På jobb.
Når dagen er over og man ikke skal stemple inn på andre jobber, så trykker man på knappen FERDIG FOR DAGEN.

 

8.2.2 Stempling av ordrer

Når mekaniker skal stemple inn på en ordre velger han først navnet sitt, så velge type jobb som skal utføres. Som vist i bilde 8.1 er det bare jobben Arbeid man kan velge mellom. Deretter velger han hvilken ordre han skal jobbe på, før han trykker på STEMPLE INN. Etter at mekanikeren har stemplet inn vil man på knappen til meanikerene se hva de har stemplet inn på. Først står tidspunktet for innstempling, deretter type jobb og så til slutt ordrenummeret. Når mekanikeren er ferdig med ordren stempler han bare inn på ny ordre eller eventuelt inn på andre jobber. Helt på slutten av dagen, når han er ferdig og ikke skal stemple inn på flere jobber, bruker han knappen FERDIG FOR DAGEN.

 

8.3 Rapporter for stempling

I hovedmenyen finns det et menypunkt som heter Rapporter, under dette finnes det rapporter for å hente ut ulike typer statisitkker. Så også med statistikk for stempling, nærmere bestemt valget Rapporter fra stempling. Vises ikke dette menypunktet er det ganske enkelt å legge dette til. På tilnærmet samme måte som beskrevet i kapittel 8.1 Oppsett og bruk av stempling for å legge til menyknappen for stemplingsvinduet, så kan man hente inn denne rapporten i fra gruppen Rapporter og slippe den ned på menyen Rapporter. Når man holder musen over menyen Rapporter vil menyen åpne seg slik at man kan slippe rapporten der man ønsker. Add or remove buttons -> Customize -> Commands (fane) -> Rapporter (mappe) -> Rapporter fra stempling.

Rapporter for stempling

Bilde 8.3.1: Rapporter for stempling

De tre rapportene man kan ta ut er beskrevet i mer detalj under:

 

Stempling pr. ansatt pr. uke for angitt periode
Rapport som viser hvilke jobber hver mekaniker har stemplet inn på. En side pr. mekaniker.

Rapport: Stempling pr. ansatt pr. uke for angitt periode

 

Effektivitet på stempling mot ordrelinjer: 

Effektivitet på stempling mot ordrelinjer

 

Effektivitetsrapport

Personaliste:
Viser godkjent liste over inn- og utstempling for hver mekaniker per dag. Er også med en kolonne for personnummer som må være utfylt for at rapporten skal være godkjent.

 

8.4 Justering av timer

Om mekaniker har stemplet feil kan man i etterkant justere timene. Dette gjøres i fanen Ansatt under Innstillinger. Nederst i skjermbildet kan man velge mellom 3 ulike faner der Timer er en av de. Som vist i Bilde 8.4.1 kan man endre på start- og sluttidspunkt. Når man korrigerer timene blir den opprinnelige tide logget sammen med id om hvilken person som utførte endringen. Dette for å vise at det er gjort endringer på den opprinnelige stemplingen og for at det ikke skal være mulig å juske med timene. I eksempelet under kan man ut i fra de 4 siste kolonnene se at det er bruker sa som har utført endringene, når endringen ble utført og de opprinnelige tidene. 

Justering av stemplede timer

Bilde 8.4.1: Justering av stemplede timer.

 

Fant du ikke svaret du var ute etter?

Fortvil ikke, vi er her for å hjelpe deg.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å løse problemet ditt.