Skip to the content

6 Ordrebehandling

Det er to måter å begynne en ordre eller et tilbud på. Enten i fra skjermbildet Velg bil eller Ordrer. Hvilken man velger er er avhengig av hvordan man bestiller varene. Begge måter er beskrevet lenger ned i denne seksjonen. Forskjellen på Future Verksted og Future Dekk kommer tydelig frem i skjermbildet Velg bil, derfor disse bekrevet hver for seg i egne underkapittel.

 

6.1 Velg bil

Skjermbildet Velg bil er et av stedene der det er stor forskjell på Future Verksted og Future Dekk. Derfor er dette skjermbildet beskrevet i hvert sitt underkapittel. Likt for begge er at det ofte kan være raskere å begynne et tilbud/en ordre fra dette skjermbildet.

 

6.1.1 Future Verksted

Skal man bare opprette et tilbud/en ordre kan man gjøre det raskt ved å skrive inn regnr til en eksisterende kunde. Så sant navnet på eieren allerede er koblet til regnr vil da navnet på kunden automatisk bli fyllt inn i feltet Kundens navn. Klikker man så på knappen Legg til ordre og svarer Ja på det påfølgende spørsmålet blir Ordrer-skjermbildet automatisk fylt inn med kundens info og regnr. Er ikke regnr knyttet til en kunde kan man gjøre dette ved å trykke på stjernen bak feltet Kundens navn når stjernen vises med en grønn hake. Trykker man på stjernen når den har et rødt kryss på seg så fjerner man koblingen mellom regnr og kunde. Det blir også opprettet en kobling mellom regnr og kunde når man har laget en ordre der regnr er fyllt inn.

Tips: Når man skriver inn regnr så kommer navnet på kunden automatisk opp. Man kan også gjøre det i omvendt rekkefølge, søke opp regnr ved å skrive inn kundens navn i feltet Kundens navn. I dette tilfelle må man trykke på pilen bak på feltet Reg.nr. for å velge regnr. For de kundene som har flere biler vil regnr til disse vises i en liste og man må velge det som skal brukes.

Det er ofte raskere å begynne en ordre i skjermbildet Velg bil om man skal bestille varer i fra en leverandør. Grunnen til dette er at da kan man legge de valgte varene rett inn i ordren, uten noen å måtte skrive de inn manuelt. Midt på siden vises en rad med faner for de leverandørene man har lagt inn i Innstillinger (se kapittel 2.15 Grossister/koblinger). Dette er  leverandører som for eksempel Mekonomen, Hellanor, Meca, AutoShop og Romnes. Etter å ha tastet inn regnr klikker man bare på logoen i fanen til leverandøren man ønsker å bestille i fra. Da kommer man automatisk til websiden som viser en oversikt over de deler man kan velge mellom til den aktuelle bilen. Etter å ha lagt varene i handlekurven går man tilbake til Future og henter varene inn ved å klikke på Legg til ordre, da vil de bli lagt inn som varelinjer i skjermbildet Ordrer. Resten av faktureringen utfører man i skjermbildet Ordrer (se kapittel 6.2.1 Future Verksted) som nå er mer eller mindre ferdig utfylt.

Velg bil - Future Verksted

 

 

6.1.2 Future Dekk

I skjermbildet Velg bil i Future Dekk er det søk av dekk som står i sentrum. Når man fyller inn bilens regnr får man opp kundens navn. Også informasjon om biltypen vises i toppen av skjermbildet. Men til forskjell i fra Future Verksted så vises et søkefelt for dekkdimensjon. Dette blir automatisk utfylt ut i fra bilens anbefalte dekkdimensjon. Dette kan overstyres ved å fylle inn tallene for annen dimmensjon. I tabellen nederst på siden vil da søkeresultatet med alle dekk basert på valgt dimmensjon vises. Under feltene for dekkdimmensjon er det flere felt man kan filtrere på, som for eksempel bare vise vinterdekk med pigger.
Grupper pr leverandør - grupperer dekkene i søkeresultatet etter leverandør.
Vis alternativer - viser flere dekkdimmensjoner i søkeresultatet, gruppert på høgde.
Vis kun med beholdning - viser kun de dekkene som har beholdning.

 

Velg bil i Future Dekk

 

Priskalkyle for dekk

 

 

6.2 Ordrer

Odrer-skjermbildet er delt inn i tre hovedområder. Oppe til venstre er kundedelen med info om kunden. I denne delen kan man velge kunde, opprette ny eller endre eksisterende kunde. Vær forsiktig så man ikke ender opp med å overskrive eksisterende kunde.
I øvre del til høgre er mer generell info om selve ordren samlet.
I nedre halvdel legger man inn varene som skal selges.

Begynner man på et tilbud/en ordre i fra dette skjermbildet må alt fylles ut, i motsetning til om man kom i fra Velg bil. Man kan gjerne begynne med å fylle inn navnet på kunden i feltet Faktura til. Om kunden alt er opprettet i Future vil man få treff på denne eller på kunder med lignende navn. Å registrere ny kunde kan gjøres på flere måter, enten ved søke i feltet Faktua til og så velge knappen Ny kunde i vinduet som dukket opp og registrere kunden. Man kan også velge knappen Ny inne i delen for kundeinfo. 

Feltet Kundens ref. må fylles ut før man kan lagre ordren. Her er det mulig å sette opp Future slik at denne blir automatisk utfyllt med brukeren sitt navn. Dette endrer man i fanen Ansatt under Innstillinger.

 

 

6.2.1 Future Verksted

Ordrer-skjermbildet for Future Verksted Sun Mercury Venus

 

 

 

6.2.2 Future Dekk

 

 

Fant du ikke svaret du var ute etter?

Fortvil ikke, vi er her for å hjelpe deg.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å løse problemet ditt.