Skip to the content

6 Ordrebehandling

Det er to måter å begynne en ordre eller et tilbud på. Enten i fra skjermbildet Velg bil eller Ordrer. Hvilken man velger er avhengig av hvordan man bestiller varene. Begge måter er beskrevet lenger ned i denne seksjonen. Forskjellen på Future Verksted og Future Dekk kommer tydelig frem i skjermbildet Velg bil, derfor disse beskrevet hver for seg i egne underkapittel.

 

6.1 Velg bil

Skjermbildet Velg bil er et av de få stedene der det er stor forskjell på Future Verksted og Future Dekk. Derfor er dette skjermbildet beskrevet for begge versjonene med hvert sitt underkapittel. Likt for begge er at det ofte kan være raskere å begynne et tilbud/en ordre fra dette skjermbildet.

 

6.1.1 Future Verksted

Skal man bare opprette et tilbud/en ordre gjør man dette raskest ved å skrive inn regnr til en eksisterende kunde. Så sant navnet på eieren allerede er koblet til regnr vil da navnet på kunden automatisk bli fylt inn i feltet Kundens navn. Klikker man så på knappen Legg til ordre og svarer Ja på det påfølgende spørsmålet blir Ordrer-skjermbildet automatisk fylt inn med kundens info og regnr. Er ikke regnr knyttet til en kunde kan man gjøre dette ved å trykke på stjernen bak feltet Kundens navn når stjernen vises med en grønn hake. Trykker man på stjernen når den har et rødt kryss på seg så fjerner man koblingen mellom regnr og kunde. Det blir også opprettet en kobling mellom regnr og kunde når man har laget en ordre der regnr er fylt inn.

Tips: Når man skriver inn regnr så kommer navnet på kunden automatisk opp. Man kan også gjøre det i omvendt rekkefølge, søke opp regnr ved å skrive inn kundens navn i feltet Kundens navn. I dette tilfelle må man trykke på pilen bak på feltet Reg.nr. for å velge regnr. For de kundene som har flere biler vil regnr til disse vises i en liste og man må velge det som skal brukes.

Det er også ofte raskere å begynne en ordre i skjermbildet Velg bil om man skal bestille varer fra en leverandør. Det er fordi at Future Verksted henter de valgte varene i fra handlekurven og legger de til som varelinjer i Ordrer-skjermbildet. Man slipper med andre ord å skrive inn varelinjene manuelt. Midt på siden vises en rad med faner for de leverandørene man har lagt inn i Innstillinger (se kapittel 2.15 Grossister/koblinger). Dette kan være leverandører som for eksempel Mekonomen, Hellanor, Meca, AutoShop eller Romnes. Etter å ha tastet inn regnr klikker man bare på logoen i fanen til leverandøren man ønsker å bestille i fra. Da får man automatisk opp websiden som viser en oversikt over de deler man kan velge mellom til den aktuelle bilen. Etter å ha lagt varene i handlekurven går man tilbake til Future og henter varene inn ved å klikke på knappene for henting av varer i fra handlekurv. Når det er gjort vil de valgte varene vises i den vesle tabellen nede i venstre hjørne. Klikker man så på Legg til ordre vil de bli lagt inn som varelinjer i skjermbildet Ordrer. Resten av faktureringen utfører man i skjermbildet Ordrer (se kapittel 6.2.1 Future Verksted) som nå er mer eller mindre ferdig utfylt.

Velg bil - Future Verksted

Bilde 6.1.1.1: Skjermbilde Velg Bil i Future Verksted.

 

 

6.1.2 Future Dekk

I skjermbildet Velg bil i Future Dekk er det søk av dekk som står i sentrum. Når man fyller inn bilens regnr får man opp kundens navn (så sant det er opprettet en koblin). Også informasjon om biltypen vises i toppen av skjermbildet. Men til forskjell i fra Future Verksted så vises et søkefelt for dekkdimensjon. Dette blir automatisk utfylt ut i fra bilens anbefalte dekkdimensjon. Dette kan overstyres ved å fylle inn tallene for annen dimensjon. I tabellen nederst på siden vil da søkeresultatet med alle dekk basert på valgt dimensjon vises. Under feltene for dekkdimensjon er det flere felt man kan filtrere på, som for eksempel å bare vise vinterdekk med pigger.
Grupper pr leverandør - grupperer dekkene i søkeresultatet etter leverandør.
Vis alternativer - viser flere dekkdimensjoner i søkeresultatet, gruppert på høgde.
Vis kun med beholdning - viser kun de dekkene som har beholdning.

Velg bil i Future Dekk

Bilde 6.1.2.1: Skjermbilde Velg Bil i Future Dekk.

Dobbeltklikker man på en dekkdimmensjon får man opp vinduet for priskalkyle (se bilde Bilde 6.1.2.2). Dette er et hjelpemiddel for å vise pris på henholdsvis 1, 2 eller 4 dekk av den valgte typen. Her kan man også legge inn rabatt i feltet Rabatt dekk og umiddelbart på ny pris.
Ønsker kunden å kjøpe felger samtidig kan man klikke på knappen Velg felg for å legge til felgsett. Man dobbeltklikker bare på ønsket felgtype og det blir lagt til som linje to i vinduet for priskalkyle. Skal kunden få prosenter legges det inn i feltet Rabatt felg. Nederst i vinduet vises samlet pris for både dekk og felg for den rabatten som er lagt inn. Da gjenstår det bare å klikke på en av de 6 knappene til venstre for å legge riktig antall varer inn skjermbildet Ordrer enten  som et tilbud eller en ordre.

Priskalkyle for dekk og felg

Bilde 6.1.2.2: Priskalkyle for dekk og felg.

 

 

6.2 Ordrer

Odrer-skjermbildet er delt inn i tre hovedområder. Oppe til venstre er kundedelen med info om kunden. I denne delen kan man velge eksisterende kunde, opprette ny eller endre eksisterende kunde. Her bør man være forsiktig så man ikke ender opp med å overskrive eksisterende kunde når man skal opprette ny kunde.
I øvre del til høgre er mer generell info om selve tilbudet/ordren samlet.
I nedre halvdel legger man inn varene som skal selges, en varelinje pr vare.

Begynner man på et tilbud/en ordre i fra dette skjermbildet må alt fylles ut, i motsetning til om man kom i fra Velg bil. Her begynner man gjerne med å fylle inn navnet på kunden i feltet Faktura til. Om kunden allerede er opprettet i Future vil man få treff på kunden. Å registrere ny kunde kan gjøres på flere måter, enten ved søke i feltet Faktura til og så velge knappen Ny kunde i vinduet som dukket opp og da registrere kunden. Man kan også velge knappen Ny inne i delen for kundeinfo. Knappen merket Eniro brukes for å søke opp informasjon om kunden. Man kan søke på enten telefonnummer, mobilnummer eller navn. Får man treff på personen vil navn, adresse, postnummer og poststed i bli fyllt inn i de riktige feltene.

Feltet Kundens ref. må fylles ut før man kan lagre ordren. Her er det mulig å sette opp Future slik at denne blir automatisk utfylt med brukeren sitt navn. Dette endrer man i Innstillinger, under fanen Ansatt (mer info i kapittel 2.8 Ansatt)

 

Knapperaden midt på skjermen, rett over tabellen med varelinjer, kan delvis konfigureres. Noen av knappene er faste, mens noen kan man legge til selv. Her er det mest vanlige beskrevet med enkel info.

Sett inn - setter inn en ny, tom linje i listen med varelinjer, men over den markerte linjen.
Ny - legger inn en ny, tom linje under den nederste varelinjen.
Slett - sletter den varelinjen som er markert. Kan også bruke Ctrl+Delete for å slette varelinje.
Bestill - knapp for å bestille en eller flere varer på varelinjene.
AD - ???
NBK - ???
Hent - ???
Fastpris - alle varer som det ikke har haket av for Ikke rabatt ved fastpris vil bli rabattert for å få ønsket fastpris. 
Internmelding (prateboble) - Dette valget kan brukes til å sende enkle meldinger til andre ansatte internt i Future. Det er bare å velge hvem som skal være mottaker og skrive inn meldingen. I mottakeren sin Future vil det sprette opp et vindu med meldingen. Om ønskelig kan man svare på meldingen. Se mer om hva som skal til for at dette skal fungere i avsnittet Sende interne meldinger i kapittel 2.8 Ansatt.

Endre rekkefølge på kolonner eller hvilke som skal vises
Under knapperaden finner man tabellen med varelinjer. I toppen av dette feltet er det en gul linje med heading for hver kolonne. Rekkefølgen på kolonnene kan man endre på ved å bruke musen til å flytte ønsket kolonne til høgre eller venstre. Når man slipper kolonneheadingen blir den plassert der musen peker.
Man kan også endre på hvilke kolonner som skal vises i tabllen. Det gjør man først ved å klikke på den vesle kolonnen helt til venstre på det gule linjen. Da vil man få opp en oversikt over alle kolonner der de som er haket av er de som vises. Om man haker av eller fjerner haken på en kolonne vil kolonnen henholdsvis vises eller forsvinne i fra tabellen.

 

Oversikt over knapperad og kolonner på varelinje

Bilde 6.2.2: Oversikt over knapperad og kolonner på varelinje.

 

 

 

6.2.1 Future Verksted

Ordrer-skjermbildet for Future Verksted Sun Mercury Venus

 

 

 

6.2.2 Future Dekk

 

 

Fant du ikke svaret du var ute etter?

Fortvil ikke, vi er her for å hjelpe deg.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å løse problemet ditt.