Skip to the content

5 Leverandører

Leverandørregisteret er stedt man administrerer opplysninger om sine leverandører. Ved import av vare- og prisfiler blir den enkelte leverandør opprettet automatisk ut fra leverandørinformasjonen i filene. Det er bare navnet på leverandøren som blir lagt inn. Ønsker man mer info på hver leverandør må man legge dette til selv.
For å gå til skjermbildet for leverandør kan man enten velge Arkiv -> Leverandør fra menyen eller trykke F4.

Skjermbilde Leverandører

Bilde 5.1: Skjermbildet Leverandører

 

 

5.1 Finne en leverandør

Når man står i skjermbildet Leverandør trykker man enten på Finn-knappen på knapperaden eller trykker hurtigtast Ctrl+F. I skjermbildet som dukker opp, Søk etter leverandør, er det bare to søkefelt å velge mellom. Skriver man inn "romnes" slik som vist i eksempelet under så kan man få flere treff. Velg leverandør ved å dobbeltklikk på leverandør i trefflista. Da får man opp all informasjon som er registrert om denne leverandøren.

Tips: For å vise alle registrerte leverandører trykker man Nytt søk og så Søk.

Finn leverandør

Bilde 5.1.1: Søk etter leverandør

 

 

5.2 Endre info på leverandør

For å gjøre endringer på en eksisterende leverandør søker man frem ønsket leverandør som vist i kapittel 5.1 Finne en leverandør. Når det er gjort kan man endre informasjonene som er lagt inn på denne leverandøren. Til slutt lagrer man enten ved å klikke på Lagre i hovedmenyen eller trykke Ctrl+S.

 

 

5.3 Opprette en ny leverandør

Når man står i leverandørbildet trykker man enten på Ny-knappen på knapperaden eller trykker Ctrl+N for å registrere en ny leverandør. Da blir alle feltene tømt (bortsett fra Leverandør nr, som blir automatisk lagt inn) og man kan begynne å fylle inn informasjon om leverandøren. Når ønskede felt er fylt ut trykker man enten på menyknappen Lagre eller Ctrl+S.

 

 

5.4 Slette en leverandør

Leverandører kan bare slettes før det er knyttet varer til dem. I praksis vil bare kunder som er opprettet manuelt være mulig å slette. De leverandørene som er blitt opprettet via import av vare- og prisfiler er alt knyttet til varene som ble importert og da kan den ikke slettes. Det en kan gjøre er å gi leverandøren et nytt navn, for eksempel skrive en X foran navnet. Hvis man ikke får endret navnet på leverandøren kan det være fordi tekstfeltet er fullt, da kan man slette noen av de blanke tegnene på slutten av tekstfeltet.

Siden man vanligvis ikke kan slette en leverandør kan det neste beste være å skjule varene i fra leverandøren. Huker man av for valget Skjul varer fra denne leverandøren ved varesøk/oppslag vil ingen varer i fra denne leverandøren bli med i eventuelle søk. Se valget nederst i Bilde 5.1.

 

Fant du ikke svaret du var ute etter?

Fortvil ikke, vi er her for å hjelpe deg.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å løse problemet ditt.