Skip to the content

14 Diverse

Dette er seksjonen for emner som ikke passer inn andre steder. Her vil mye forskjellig være samlet.

 

 

14.1 Bytte til ny lisenskode

Lisensen for Future Verksted og Future Dekk gjelder for ett år om gangen og må fornyes før den 1. mars hvert år. Så snart man har betalt lisens og serverleie skal man få tilsendt lisenskode for neste år. Blir ikke ny lisenskode/lisensnøkkel lagt inn i Future får man varsel 10 dager før lisensen går ut (se bilde 15.1.1). Bytte man ikke til ny lisenskode før fristen går ut vil man ikke lenger kunne starte Future. Har du ikke mottatt ny lisenskode må du ta kontakt med Norbits AS på support@norbits.no.

Bytte av lisenskode

Bilde 14.1.1: Varsel om at lisenskode snart utløper

Skjermbildet for å bytte lisenskode finner man ved å velge Fil -> Administrator -> Lisensinformasjon. I lisensbrevet som man har mottatt står informasjonen man trenger. Navnet er sannsynligvis det samme som før, men dato og lisenskode/lisensnøkkel må byttes ut med det nye man har fått.

Skjermbilder for lisenskode

Bilde 14.1.2: Skjermbilde for bytte av lisenskode

 

 

14.2 PKK (Periodisk kjøretøykontroll)

Fra februar 2019 blir det nye regler for tidspunkt for PKK. Tidligere var det siste siffer i registreringsnummeret som bestemte tidspunkt for kontroll. Ifølge de nye reglene skal nå kontrollen uføres innen to år fra siste kontroll eller fra dato for førstegangsregistrering. Fra Future Verksted vil dette bli støttet fra og med versjon 6.20.60.

Det finns pr. i dag ingen web-API hos Vegvesenet som gir ut denne informasjonen i sanntid. Derfor blir tidspunkt for neste PKK bare oppdatert fra filene vi får fire ganger i året fra Vegvesenet. Også de som kjører Future Verksted lokalt vil få sin lokale motorvogndatabase oppdatert i fra Norbits sin sentrale motorvogndatabase så snart denne blir oppdatert.
Dataene er som nevnt ikke i sanntid, men kan fort være inntil 3-4 måneder gamle. Dette vil normalt sett ikke være noe stort problem da PKK maks er en gang i året. Det vil selvsagt kunne forekomme at biler som blir kalt inn alt er blitt godkjent et annet sted. Dette er noe som også kunne skje tidligere når bilene ble kalt inn på siste siffer i registreringsnummeret.
Mere info på Statens Vegvesen sine sider om Nye regler for EU-kontroll.

 

 

14.3 Anbefalt merkelapprinter

Vi anbefaler printeren Zebra GK420D for utskrift av merkelapper til dekkhotell (https://www.dustin.no/product/5010617690/gk420d-dt-203dpi-usbethernet)
Denne har vi kjennskap til siden mange av kundene våre bruker den, i tillegg til at vi alt har installert driveren på hostingsenteret vårt. I de aller fleste tilfeller er det bare å installere den lokalt på pc, og så vil den uten noen ekstra grep dukke opp på ASP (eksternt skrivebord) når man har logget seg på.

 

 

14.4 Vedlikehold/oppdatering av Future

Future blir stadig oppdatert med nye funksjoner og feil blir fikset. De som kjører Future på våre servere slipper å tenke på dette da vi legger ut nye versjoner så snart de er klare. Derimot må de som har valgt å kjøre Future Verksted på egen server passe på dette selv, da må man med jevne mellomrom sjekke om det har komt ny versjon. Dette gjør man via Hjelp-menyen i Future ved å velg Hent siste versjon av Future fra internett. I vinduet som dukker opp på skjermen klikker man på Finn ut om det finnes en nyere versjon. Svarer man Ja/Yes på neste spørsmål vil man få opp et nytt vindu med info om nyheter i nyeste versjon av Future Verksted. Se bildet under. Ved å klikke på knappen merket Notepad får man opp en komplett endringslogg der siste endringer vises i bunnen. For å laste ned programfilen trykker man på knappen Last ned som starter nedlasting og oppdatering til ny versjon.

Merk! Husk at oppdateringen av Future må skje på hovedmaskinen/serveren, der Future Verksted er installert. I tillegg må man starte opp Future som administrator. Dette for at programmet skal ha rettigheter til å legge inn nye filer og bytte ut den gamle Future.exe med ny. For det siste kreves det en omstart av maskinen.

Nedlasting av nyeste versjon av Future Verksted

Bilde 14.4.1: Oppdatering til nyeste versjon av Future

 

 

14.5 Backup av Future på lokal PC

Det blir tatt backup flere ganger per dag av de Future-løsningene som kjører på våre servere. De som har valgt å kjøre Future Verksted på egen server nyter ikke godt av dette og må derfor ta hånd om dette selv. Norbits anbefaler at man benytter et 3.parts program som for eksempel SQL Backup and FTP for å ta backup av Future-databasen. Dette programmet er designet kun for å ta backup av SQL-databaser, derfor man må ha et annet backupprogram i tillegg for å få en fullstendig backup av filene som hører til Future Verksted. Vanligvis ligger disse filene i mappa C:/Norbits/Future/.

 

 

14.6 SMS

I Future brukes SMS til å forenkle og effektivisere kommunikasjonen med kundene.
Her er noen av de tingene man kan bruke SMS til:
- bekreftelse til kunde om opprettet time
- påminnelse om time neste dag
- varsel om at bilen er ferdig
- masseutsendelse for biler til EU-kontroll
- innkalling til dekkskift
- sende spesifikk melding til kunde

På denne siden, tilleggsmodul for SMS, står det hvordan man kan bestille SMS-abonnement. Pris på abonnementet står på denne siden (med forbehold om skrivefeil): prisliste.

I Future er alt med SMS samlet i en egen meny. I undermenyen er disse menypunktene forklart.

 

14.6.1 Vis kontoinformasjon

Dette menypunktet er linket til fanen Diverse under Innstillinger. I en egen seksjon i dette skjermbildet legger man inn kontoopplysningene før man kan begynne å bruke SMS-tjenesten i Future. I kapittel 2.14 Diverse, under avsnittet SMS-varsling står det mer info disse innstillingene.

 

14.6.2 Vis saldo

Hvis det ikke er registrert et SMS-abonnement i Future vises skjemaet for bestilling av SMS-abonnement i stedet (se Bilde 14.6.2.1). Da er det bare å fylle ut skjemaet og sende det inn til Norbits, så vil man etter hvert få en epost med info som skal fylles inn i fanen Diverse under Innstillinger (se kapittel 14.6.1 Vis kontoinformasjon). Det samme skjemaet vil også vises på de andre menyvalgene om man ikke har registrert noe abonnement i Future.

Er abonnementinfo lagt inn i Future vil dette menyvalget vise hvor mange kroner som står igjen på SMS-kontoen og oversikt over de siste gangene man fylte på kontoen. Nederst i skjermbilde vises et skjema for ny påfylling av kontoen. Når man har valgt beløp og skrevet inn en kommentar klikker man på knappen Fyll opp. Det blir da sendt en epost til Norbits som så fyller opp kontoen med oppgitt beløp.

SMS - Vis saldo

Bilde 14.6.2.1: Bestille SMS-abonnement / Visning av SMS-saldo

 

14.6.3 Vis utboks

Dette skjermbildet viser loggen for SMS-meldinger som ikke har returnert bekreftelse på om de har nådd mottaker. Noen har feilet, mens andre bare mangler bekreftelse i retur. Som vist på skjermbildet under så inneholder den kolonnene Mottaker, Sender, Dato inn, Status og selve SMS-meldingen.

Vis meldinger i utboks (SMS)

Bilde 14.6.3.1: Vis SMS-meldinger uten returnert status

 

14.6.4 Vis sendte

Dette skjermbildet (se Bilde 14.6.4.1) viser alle SMS-meldinger som man har fått bekreftelse på at de har komt fram til mottaker. Som vist på skjermbildet under så inneholder den kolonnene Mottaker, Sender, tidspunkt inn/ut og selve SMS-meldingen. Man får bare sett de siste 100 meldingene som er sendt (10 sider a 10 meldinger). Har man behov for å se eldre meldinger enn dette må man istedet gå inn på den aktuelle kunden sitt kundekort, under fanen Dokument vises alle SMSer som er sendt denne kunden (se Bilde 14.6.4.2).

Vis sente meldinger

Bilde 14.6.4.1: Viser alle sendte SMS-meldinger.

Komplett SMS-historikk

Bilde 14.6.4.2: Komplett SMS-historikk.

 

14.6.5 Send SMS

Dette valget bruker man om du bare skal sende en enkel SMS til en kunde. Teksten som vises eksempelet under er signatureteksten som legges inn et av feltene i SMS-seksjonene i fanen Diverse

Send SMS-melding

Bilde 14.6.5.1: Enkel SMS-melding

 

 

14.7 Fakturering av moms og egenandel på forsikringssaker

Dette må gjøres på en av følgende to måter, avhengig av om det er en privatperson eller om det er et momsregistrert firma som skal ha fakturaen.
I forkant bør man opprette to nye varer i Future, f.eks. varene EGE for egenandel og FORS for forsikring. Disse bør legges i egne varegrupper, henholdsvis i Egenandel og Forsikring firmakunde.
Kontoplan for disse varegruppene må avtales med regnskapskontoret ditt.

NB! Forsikringsselskap godtar ikke verkstedsmateriell utover avtalt pris, og skal dermed ikke være med på faktura, med mindre dette er avtalt på forhånd.

Når bileier er en privatperson
I dette tilfellet er det forsikringsselskapet som skal dekke hele jobben inkludert MVA til staten, justert for egenandel.
Egenandelen kommer da til fratrekk hos forsikringsselskapet, og tilsvarende sum faktureres kunde. Egenandelen skal være uten MVA, så husk å fjerne haken i kolonnen for MVA dersom denne ikke er slått av på varen i utgangspunktet.

Faktura til forsikringsselskapet (se bildet under):
Faktura til forsikringsselskapBilde 14.7.1: Faktura til forsikringsselskap

Faktura når bileier er privatperson eller ikke momsregistrert firma (se bildet under):
Faktura til privatperson
Bilde 14.7.2: Faktura til privatperson


Når bileier/fakturamottaker er et momsregistrert firma
I dette tilfellet er det bileier som skal dekke MVA. Se nøye på hvilke varelinjer som er med og uten MVA.

Faktura til firmakunden (se bildet under):
Forsikringssak for firmakunde, faktura til firmakunde
Bilde 14.7.3: Forsikringssak for firmakunde, faktura til firmakunde

Faktura til forsikringsselskap (se bildet under):
Forsikringssak for firmakunde, faktura til forsikringsselskap
Bilde 14.7.4: Forsikringssak for firmakunde, faktura til forsikringsselskap

 

 

14.8 Hurtigtaster

Det er lagt opp til å kunne benytte en rekke hurtigtaster for de fleste/viktigste funksjonene i Future, i tillegg til standard hurtigtaster som ligger i Windows.

Standard hurtigtaster:
- Ctrl + f = søk / finn
- Ctrl + p = print / skriv ut
- Ctrl + c = kopier marker tekst
- Ctrl + x = klipp ut markert tekst
- Ctrl + v = lim inn kopiert tekst
- Ctrl + n = opprette ny registrering (kunde, ordre, vare etc.)
- Ctrl + s = lagre ny/endret registrering
- Ctrl + d = slett registrering

Andre hurtigtaster som er generelle uansett hvor man befinner seg i systemet:
- F2 = velg bil bildet
- F3 = ordre bildet
- F4 = kunde bildet
- F5 = varebilde
- F6 = leverandør bilde
- F7 = avtalebok
- F10 = aktiver menylinje
- F11 = dekkhotell
- Ctrl + u = åpne ordrer
- Ctrl + h = historikk
- Ctrl + F3 = finn ordre
- Ctrl + F4 = finn kunde
- Ctrl + F5 = finn vare
- Esc = avbryter nyregistrering/endring som er gjort på en post tilbake til slik den var lagret i utgangspunktet før endringer.
- Alt = aktiver menylinje

Hurtigtaster som er spesifikke ut fra hvor man er:
- Ctrl+q i ordrebildet = skriv ut arbeidsseddel
- Ctrl+k i ordrebilde = skriv ut tilbud
- Ctrl+y i ordrebilde = skriv ut faktura
- Ctrl+t i ordrebildet = skriv ut pakkseddel
- Ctrl+Alt + n i ordrebildet = ny ordre med samme kunde som forrige ordreregistrering.
- Ctrl + Alt + e i ordrebildet = effektuer ordre/tilbud, klargjør for fakturering.
- Ctrl + Del i redigerbare lister som ordrelinjer etc. = Slett linjen du står på.
- Alt + Pil ned i felt med nedtrekksmeny = åpner nedtrekksmenyen
- Tab (tabulator) = hopper fremover i felt eller lister
- Shit + Tab = hopper bakover i felt/lister
- End i et felt = gå til slutten av teksten i et felt
- Home i et felt = gå til starten av teksten i et felt
- Shift + End i et felt = markerer teksten i et felt fra der skrivemerket står til slutten av teksten.
- Shift + Home i et felt = markerer teksten i et felt fra der skrivemerket står til begynnelsen av teksten
- Piltaster i lister og menyer = navigere opp/ned/høyre/venstre
- Page Up/Page Down i lister = navigerer side opp og ned i liste

 

Fant du ikke svaret du var ute etter?

Fortvil ikke, vi er her for å hjelpe deg.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å løse problemet ditt.