Skip to the content

13 Integrasjon med Future

 

13.1 Vipps

I tillegg til kontant- og kortbetaling er også betaling i fra Vipps integrert i Future Verksted og Future Dekk. Når man starter å fakturere ordren vil kunden automatisk få opp beløpet på sin mobil. Så snart kunden har bekreftet betaling blir dette registrert i Future og fakturering blir fullført. Siden det blir registrert i Future om kunden har betalt eller ei så trenger ikke kunden å befinne seg i butikken for å få fullført betalingen, kan like godt sitte i bilen eller hjemme.

 

 

13.1.1 Komme i gang med Vipps

For å komme i gang med å bruke Vipps som betalingsform er første steg å bestille en firmakonto. På denne siden finner du priser og lenke til skjema for bestilling av Vipps. Der finner man også hjelp til å fylle ut registreringsskjemaet, det er blant annet viktig å velge Norbits som leverandør.

Når Vippskontoen er opprettet vil Norbits motta en id i fra Vipps, denne vil bli generert til en MerchantID som skal lagres på vår server og i kundens Future. Etter det vil Future være klar til å ta imot betaling på Vipps.

 

 

13.1.2 Betaling med Vipps

Når man fakturerer en kontantordre får man opp betalingsvinduet med et ekstra valg for Vippsbetaling (se bilde 13.2.1). Er beløpet riktig er det bare å trykke på knappen Send. Ved behov kan beløpet endres, eller man kan velge helt eller delvis annen betalingsform. Om man har en ordre på kr 1000,- kan Vipps-beløpet endres til kr 500,- og resten av beløpet betales på kontant eller bankkort.

Betaling med Vipps

Bilde 13.1.2.1: Velg betaling med Vipps

Etter å ha trykt på knappen Send vil man få opp et vindu med beløpet og mobilnummeret til kunden. For eksisterende kunder vil mobilnummeret bli automatisk utfylt, da er det bare å bekrefte med kunden at det er riktig nummer.

Mobilnummer til kunden

Bilde 13.2.2: Bekrefte mobilnummer til kunden

Når man har klikket OK på skjermbildet over blir det sendt en betalingsforespørsel til kundens mobil. Han får da opp på sin mobil kjøpet som han må bekrefte, samt kvittering på kjøpet etter bekreftelse. Bekreftes ikke beløpet, så avbrytes betalingen i Future og ny betaling må initieres.

Vipps på mobilen

Bilde 13.1.2.3: På mobilen: Betaling og kvittering

Når Future får tilbakemelding på at betalingen er fullført vil litt info om transaksjonen bli lagret på fakturaen (se bilde 3.2.4).

Transaksjonsinfo i Future

Bilde 13.1.2.4: Kvittering på godkjent betaling på fakturaen

 

 

13.1.3 Kreditere betaling gjort med Vipps

For å kreditere (tilbakeføre beløp som er betalt inn via Vipps), så krediterer man ordren man tok betaling på som vanlig i Future. Når det er laget en kredittordre er det bare å fakturere denne som normalt og velge Vipps som betalingsform.

Kreditering av Vippsbetaling

Bilde 13.1.3.1: Beløp og betalingsreferanse for tilbakebetaling av beløp

I bekreftelsesbildet over står beløpet uten minustegn, noe som er helt korrekt. Det står med minustegn i betalingsvinduet i Future. For at Vipps skal vite hvilken transaksjon som skal reverseres, så må betalingsreferansen på opprinnelig betaling oppgis. Denne kommer automatisk opp dersom man krediterte den originale ordren.

Når man trykker OK blir beløpet refundert til kunde og kunde finner kvittering på dette under sine kjøp i Vipps-appen på mobilen.

Bekreftelse på tilbakebetaling på mobilen

Bilde 13.1.3.2: På mobilen: Kvittering på tilbakebetaling

 

 

13.1.4 Oppsett av Vipps

Noen dager etter at Vipps-konto er bestilt i fra skjemaet til Vipps (vist til lenger opp i denne teksten) får vi tilsendt en ID. Denne blir generert til en MerchandID som blir brukt på vår server og i Future. Den vil se ut omtrent som dette: DemoBilverkstedAS-OPY4535hjxoi9. Når MerchandID er lagret i Future og de nødvendige filene kopiert inn er det Vipps klar til bruk.

Vipps i Innstillinger i Future

Bilde 13.1.4.1: På mobilen: Kvittering på tilbakebetaling

 

 

13.2 ShareBox

ShareBox brukes til lette overlevering av bilnøkler på verkstedet. Inn- og utlevering før eller etter arbeidstid kan være en utfordring for mange i en hektisk hverdag. For å gjøre det letter å levere eller hente bilen har ShareBox laget en løsning der kunden kan levere og hente bilnøkkelen i et eget, sikkert skap. Tilgang til skapet blir styrt via en app som installeres på mobilen.

For verkstedet sin del blir alt styrt fra Future. Når man har fått kontoinformasjonen i fra ShareBox og den er registrert i Future vil logoen til ShareBox vises på høgre side i skjermbildet Ordrer (se Bilde 13.2.1). Den vil bare vises når man står på en ordre og det er lagt inn mobilnummer på ordren/kunden.

Bruk av ShareBox

Bilde 13.2.1: På mobilen: Kvittering på tilbakebetaling

For innlevering av nøkkel må man først opprette en ordre på kunden i Future. På ordren klikker man på ShareBox-logoen og får spørsmål om å reservere en ledig luke for innlevering og å sende en melding til kunden. Når man har svart ja vil kunden få en melding med nummeret på den reserverte luken. Ved hjelp av appen på kundens mobil vil han så kunne åpne luken og legge inn bilnøkkelen.

Utlevering skjer omtrent på samme måte. Når man står på en fakturert ordre og klikker på logoen vil man få spørsmål om å reservere en luke for utlevering. Kunden får tilsendt en melding om hvilken luke nøkkelen ligger i og kan åpne den ved hjelp av mobilen.

Når som helst kan man resette en reservasjon ved å høgreklikke på ShareBox-logoen. Svarer man ja på spørsmålet og skriver/kopierer inn reservasjonskoden som står i fritekstfeltet Internt vil reservasjonen bli resatt. Slik som vist under vil teksten se ut i Internt-fritekstfeltet i Future:
16.04.2020 16:19 - reservasjon utlevering: 36865 i skap "Demo Arendal (507)" og skuff nr. 11, og sendt reservasjonen til: +4797020770.

Lenke til ShareBox for mer info og for å avtale salgsmøte finner man på denne siden - ShareBox-integrasjon

 

 

13.3 Digital Servicebook

Dette gjelder integrasjon av Digital Servicebook i fra digitalservicebook.com. Mer info om på denne siden.

Nede i venstre hjørne på fana Proxy + div. innstillinger under Innstillinger i Future er det et eget område som heter Innstillinger for integrasjon mot Digital Servicebok. I disse feltene legger man inn infoen som gjelder for den digitale serviceboken.

Innstillinger for Digital Servicebook

Bilde 13.3.1: Innstillinger for Digital Servicebook

Husk å starte Future på nytt etter at innstillingene er lagt inn i Future. Når det er gjort vil alle fullførte ordrer med regnummer overføres automatisk til Digital Servicebook. Dersom man ønsker å overføre en ordre manuelt, kan dette gjøres via høyreklikk på regnummeret i ordrebildet og velge Send til elektronisk servicebok fra menyen.

Overføring av data til Digital Servicebook

Bilde 13.3.2: Overføring av data til Digital Servicebook

 

 

Fant du ikke svaret du var ute etter?

Fortvil ikke, vi er her for å hjelpe deg.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å løse problemet ditt.