Skip to the content

10 Rapporter

Det ligger 8 standardrapporter direkte i menyen Rapporter. Hver av disse blir forklart i detalj i dette kapittelet. I tillegg kan man laste ned en mengde ferdige rapporter fra Norbits. Disse finner man under menyvalget Egne rapporter.... Disse rapportene er det også mulig å redigere selv. Eller man kan lage egne rapporter ved hjelp av rapportverktøyet som er tilgjengelig.

 

10.1 Dagsoppgjør

Valget for dagsoppgjør ligger under menyen Rapporter. Dette er vanlig å kjøre på slutten av hver dag når man gjør opp kassen. Det kan fort bli veldig uoversiktlig og vanskelig å rette feil hvis man lar det gå mange dager mellom hvert dagsoppgjør.

I skjermbildet Dagsoppgjør kan man velge mellom flere valg. I øvre del av skjermbildet finner man knappene Vis salg dette oppgjør og Avstem bankterminal. Den første knappen starter opp en rapport som viser alle salg siden forrige dagsoppgjør. Dette er en X-rapport som er en midlertidig visning av alle kontantbetalinger (kontant og kort) og som ikke må forveksles med den endelige Z-rapporten. Den andre knappen vises bare for de som har bankterminal integrert med Future.

De to neste valgene er Alle nye salg etter forrige oppgjør og Kopi av oppgjør med oppgjørsnummer. Det siste valget brukes hvis man vil sjekke eller skrive ut et tidligere, godkjent dagsoppgjør. Det første valget er selve dagsoppgjøret. I tabellen nederst i skjermbildet vil man få opp summen av de siste betalingene, slik som vist i Bilde 10.1.1. Er betalingsterminalen integrert med Future vil de ulike korttypene bli automatisk registrert ved betaling, slik som vist på bildet under. Er ikke bankterminalen integrert må man velge korttype manuelt under fakturering, slik som vist i kapittel 6.3.2 Fakturering av kontantordre. Ellers vil alle betalinger havne under samlekategorien Bankkort/Minibankkort.
Ordrer som blir betalt kontant samles i den øverste raden, den som er merket med Kontant. I tillegg vil samme beløp vises i tekstboksen Kontantbeholdning nå. Hadde det stått 1000 kr i tekstboksen Kontantbeholdning fra i går ville det stått 3565 kr i Kontantbeholdning nå. Og tilsvarende om man i løpet av dagen har tatt ut for eksempel 300 kr og ført det inn i tekstboksen Sum kontant uttak. Og om man skulle tatt ut 2000,- kr til Bank/Nattsafe og ført dette opp i tekstboksen Levert til Bank/Nattsafe. Da ville kontantbeholdning i kassen nå stått til 1045,- kr.

Når man har sjekket at betalingene stemmer med kontantbeholdning og bankterminal er det på tide å kjøre ut dagsoppgjøret. Trykker man nå på OK får man først opp en X-rapport som viser hvordan den endelige rapporten vil se ut. Lukker man denne får man spørsmål om man vil se en detaljert oversikt over alle betalinger. Etter man har lukket denne rapporten får man det viktigste spørsmålet, nemlig om man vil godkjenne dagsoppgjøret. Svarer man Ja her blir dagsoppgjøret lagret som en Z-rapport og får tildelt neste ledige nummer i serien, slik at det er mulig å hente det fram igjen ved en senere anledning. Svarer man Nei blir ikke dagsoppgjøret lagret og man vil få opp alle innbetalingene på nytt når man starter på et nytt dagsoppgjør.

Dagsoppgjør
Bilde: 10.1.1: Utskrift av dagsoppgjør.

Tips: Dagsoppgjør bør man ta hver dag, det vil da være lettere å finne og korrigere eventuelle feil.

Når man har tatt dagsoppgjøret og godkjent dette får man ut en Z-rapport, slik som vist under. Denne rapportene blir lagret i Future og kan hentes opp etter behov, ved å velge Kopi av oppgjør med oppgjørsnummer og skrive inn oppgjørsnummeret (se Bilde 10.1.1).
Kolonnen Opptalt beløp viser beløpet som man har tellt opp selv, om det er beløpet i kassen eller i bankterminalen. Teoretisk beløp viser beløpet som er registrert i Future. Hvis ikke beløpene i de to kolonnene stemmer overend så har det skjedd en feil enten i Future eller i opptelling av beløp/innbetalt beløp. Man bør da prøve å korrigere feilen før man godkjenner dagsoppgjøret.

Ferdig Z-rapportBilde: 10.1.2: Eksempel på z-rapport.

 

 

10.2 Salgsrapport

Denne rapporten brukar man om man vil føre budsjett over solgte varer i Future. Første gang man kjører rapporten får man spørsmål om man vil opprette budsjett/statistikk for det inneværende året. Når man har bekreftet dette vil det bli satt opp en tabell over alle varerupper og månedene (se Bilde 10.2.1). 

Salgsrapport

Bilde: 10.2.1: Visning av salgsrapport.

Velg fanen Salgsbudsjett for å legge inn forventet salg for det aktuelle året. Her legger man inn for hver måned hvor mange varer i de aktuelle varegruppene man har som mål å selge. Summen av tallene for hver måned er det som danner grunnlaget i kolonnen Budsjett i Salgsrapporten (se Bilde 10.2.1). Kolonnen Oppnådd viser det faktiske salget for hver varegruppe, detaljene for hver måned vises i de siste kolonnene. % oppnådd viser i prosent hvordan man ligger an i forhold til budsjett.
I fanen Salgsstatistikk over år får man vist en grafisk presentasjon av salget det aktuelle året.
På bunnen av skjermbildet vises summen for salgene i alle varegruppene for hver enkelt måned.

 

 

10.3 Ordrer som ikke er fakturert

Dette er en enkel rapport som viser en oversitk over de ordrer som ikke er fakturert. Skjermbildte er delt i tre deler der øvre del viser alle filtrene man kan benytte seg av, midtre del av skjembildet viser listen med selve ordrene og nederste del viser ordrelinjene til den valgte ordren. Ved å bruke filtrene i øvre del av skjermbildet kan man få ut det resultatet man ønsker, f. eks. bare vise kontantordrer for en bestemt selger/mekaniker. Selve listen med ordrer kan sorteres på hvilken som helst kolonne bare ved å trykke på kolonneheaderen. Her kan man også slå på eller av visningen av kolonnene.

Tips: Dobbeltklikk på en valgt ordre for å vise alle detaljer i ordreskjermbildet.

Tips: Hurtigtasten for å vise denne listen er Ctrl+U.

 

 

10.4 Mankoliste

Dette er rapporten for å vise alle varer som har negativ beholding. Når man starter opp rapporten får man spørsmål om man også vil vise eventuell manko på tilbud i tillegg. Da vil også varer lagt inn på tilbud blir med i oversikrten. Svarer man derimot Nei på dette spørsmålet blir bare varer på ordrer og fakturere ordrer tatt med.

Rapport: Mankoliste

Bilde: 10.4.1: Liste over negativ beholding.

 

 

10.5 Periodevis omsetning

Som navnet sier så bruker man denne rapporten for å få ut omsetningen i en gitt periode. I tillegg til å besemme fra- og tildato er det også mange andre valg man kan endre på i denne rapporten. Man kan for eksemple hente ut omsetning kun for en kunde eller for en varegruppe.
Visningen av selve rapporten kan man også påvirke ved å huke av de 10 valgene nede til høgre i ulike kombinasjoner.

Periodevis omsetning

Bilde: 10.5.1: Innstillinger for periodevis omsetning.

Når man har gjort de innstillingene man ønsker trykker man på kanppen OK for å vise selve rapporten. I rapporten under var det haket av for Vis varekost, Vis kun totaler og Vis disponibelt pr. i dag.

Rapport for periodevis omsetning

Bilde: 10.5.2: Rapport for periodevis omsetning.

 

 

10.6 Nøkkeltallrapport

Denne rapporten viser nøkkeltall fakturerte ordrer i en gitt periode. I tillegg til dato kan man også filtrere på avdeling og kundenummer.

Som bildet under viser så viser rapporten antall ordrer som inneholder varer fra denne varegruppen, gjennomsnittlig antall varer pr. ordre, gjennomsnittlig sum pr. ordre og til slutt lagerverdien til varene i denne varegruppen.

For at det skal vises verdi i kolonnen Sum Lagerverdi må lagerstyring være aktiv på varene og slått på i fanen Generelt under innstillinger, og så må selvsagt varene ha en positiv beholdning.

 

 

10.7 Varekjøp

Rapport for å vise hvor mange varer som er kjøpt i et gitt tidsrom. Velg Fra- og Til-dato, og eventuelt varegruppe, før du trykker OK.

 

 

Fant du ikke svaret du var ute etter?

Fortvil ikke, vi er her for å hjelpe deg.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å løse problemet ditt.