Skip to the content

1 Oppstart

1.1 Om brukermanualen

Dette er en felles brukermanual for både Future Verksted og Future Dekk. Med unntak av skjermbildene Velg bil og Dekkhotell så er disse to versjonene tilnærmet helt like i funksjonalitet. I de tilfellene der de ikke er like vil det gå frem enten av overskriften på avsnittet eller av teksten hva som er forskjell. Da vil versjonene bli beskrevet hver for seg. Når det bare blir henvist til Future betyr det at beskrivelsen gjelder for begge versjonene.
Future versjon: 6.20.56

 

 

1.2 Kravspesifikasjon til Future Verksted

Merk! Future Dekk kan kun kjøres på Norbits sin server, mens Future Verksted kan kjøres både på Norbits sin server og på egen, lokal pc/server.

NB! For å kunne bruke webløsningen Webavtalebok for Dekk eller Webavtale for timebestilling av tjenester er det et krav om at Future kjører på Norbits sine servere. Dette fordi API (Application Programming Interface) mellom database, Future og Webavtalebok må ligge på same server. Også Athena.Verksted, den kommende webversjonen av Future, vil kun kunne kjøres på Norbits sine servere.

Maskinkrav:

Operativsystem Windows 10 / Windows Server 2012r2 / Windows Server 2016
CPU/Prosessor Intel Core i5 eller bedre / AMD A10 eller bedre
RAM/Minne Minimum 8 GB
Ledig diskplass 25 GB
Internett tilgang 5 Mbps
Nettverk Kablet 100Mb eller bedre.

Før man setter i gang installasjonen av Future Verksted man sørge for att PC'en er oppdatert med alle oppdateringer fra Windows Update! Dette gjelder alle versjoner av Windows.

Merk: Det er ikke anbefalt å installere Future Verksted på Windows 10 Home-versjon. Det kan gå, men resulterer ofte i en del ekstra utfordringer.

 

 

1.3 Betalingsterminal

Om man kjører Future på hostingsenter er det viktig å være klar over at betalingsterminalen må kjøres i "stand-alone" med Future, så sant man ikke har en betalingsterminal fra Verifone som støtter kassaprotokollen PayPoint. Kjører man Future på egen server er det flere typer bankterminaler som kan integreres med Future, blant annet bankterminaler fra Nets.
I løpet av 2021 lanserer vi egen kassasoftware som støtter integrasjon av Verifone sine nye bankterminaler.
Med bankterminal av type Verifone som støtter kassaprotokollen PayPoint kan man automatisk overføre beløpet fra Future til betalingsterminalen, få kvittering tilbake til Future og avstemme bankterminal fra Future. Les mer om betalingsterminal i kapittel 3.23 Bankterminal.

 

 

1.4 Innlogging på eksternt skrivebord/remote desktop (ASP)

For alle som bruker Future Dekk og de som kjører Future Verksted på eksternt skrivebord (ASP) så er første steg å logge inn på skrivebordet/serveren. Fra Norbits AS skal man ha fått opplyst servernavn, brukernavn og passord slik at man kan logge på ved hjelp av programmet Tilkobling til eksternt skrivebord/Remote Desktop Connection. I de to underkapitlene er det beskrevet hvordan man gjør dette fra henholdsvis Windows PC og Mac.

 

1.4.1 Windows

Innlogging til eksternt skrivebord

Bilde 1.4.1.1: Innlogging til eksternt skrivebord

Fyll inn ditt brukernavn og passord tilsvarende bildet over. Før man logger inn på eksternt skrivebord er det lurt å lagre en snarvei på ditt lokale skrivebord for kjappere pålogging neste gang. Det gjør man ved å klikke på knappen Save as… og så gi snarveien et informativt navn og lagre den på eget skrivebord. Samtidig kan det være lurt å lagre snarveien slik at den husker passordet hver gang man logger på eksternt skrivebord.

Dersom man ønsker å få tilgang til sine lokale filer fra det eksterne skrivebordet så tilordner man dette ved å klikke på knappen Mer… og så velge de diskene man ønsker å ha tilgang til (slik som vist på bildet under).

Figur 1.4.2: Velg ressurs
Bilde 1.4.1.2: Tilgang til lokal disk i fra eksternt skrivebord

Merk! Man kan legge opp snarvei til samme bruker på så mange PCer man ønsker, men vær oppmerksom på at det bare er en som kan være innlogget om gangen.

Viktig! Når man skal avslutte det eksterne skrivebordet (remote desktop) på slutten av dagen er det viktig at man logger ut, og ikke bruker krysset oppe høgre hjørne. Avhengig av hvilken Windows-versjon man har på sitt eksterne skrivebord så er det to måter å gjøre dette på. I Windows 10 høgreklikker man på 'vinduet' nede i venstre hjørne, velger Shut down or sign out og så Sign out. For eldre versjoner av Windows klikker man på Start-knappen nede i venstre hjørne og velger Log off. Logger man ikke ut på denne måten, men i stedet bruker krysset oppe i høgre hjørne, så legger man bare Windows i dvalefunksjon. Har man gjort dette i dagevis vil det etter hvert oppstå feil i Windows og Future. Typisk er at det oppstår merkelige feilmeldinger, slik som "Socket error". Så husk å logge ut på slutten av dagen, da starter man med 'blanke ark' neste dag.

Når man har logget seg inn på eksternt skrivebord er det bare å dobbeltklikke på Future-ikonet på skrivebordet og velge OK. Man trenger ikke brukernavn og passord for å starte opp Future.

Bilde 1.4.1.3: Innlogging til Future Verksted/Future Dekk

Hvis man ikke får skrevet ut ifra det eksterne skrivebordet kan det være fordi det ikke er huket av for printer i Tilkobling til eksternt skrivebord/Remote Desktop. Høgreklikk på snarveien på skrivebordet ditt og velg menypunktet Rediger. Velg så fanen Lokale ressurser/Local Resources slik som vist på bildet under til venstre. Helt nederst på bildet er det et valg for skriver, dette må være huket av om man vil skrive ut fra Future.

Har man to skjermer og ønsker at det eksterne skrivebordet skal gå over begge må man hake av for valget Bruk alle mine skjermer/Use all my monitors, slik som vist på bildet under til høgre. Her er det også mulig å endre oppløsningen/størrelsen på skrivebordet. I utgangspunktet blir skjermoppløsningen på det eksterne skrivebordet styrt av oppløsningen på lokal pc. Vil man ha høyere eller lavere oppløsning må man endre dette på lokal pc og logge inn på eksternt skrivebord på nytt.

Innstillinger for eksternt skrivebord

Bilde 1.4.1.4: Printer- og skjerminnstillinger for eksternt skrivebord

 

 

1.4.2 Mac

På en Mac finnes det ikke installert noe program for å logge på eksternt skrivebord, her må man laste ned et eget program for dette. Et som fungerer bra og som i tillegg er gratis er Microsoft Remote Desktop 10. Dette finner man i App Store når man bruker Microsoft som søkeord.

Apple App Store

Bilde 1.4.2.1: Microsoft Remote Desktop 10 i App Store

Når Microsoft Remote Desktop 10 er lasta ned og startet opp trykker man på plusstegnet (+) oppe i menyen for å opprette en konto for innlogging. Det er her man fyller inn påloggingsinformasjonen man har fått i fra Norbits. Fyll inn i fanen Generelt/General slik som vist på bildet under. Husk å trykke på Lagre/Save til slutt.

Oppsett av Microsoft Remote Desktop 10

Bilde 1.4.2.2: Oppsett av Microsoft Remote Desktop 10

Når påloggingsinformasjonen er lagt inn som en snarvei i programmet vil det se ut slik som på bildet under. Da er det bare å dobbeltklikke på snarveien for å logge seg inn på det eksterne skrivebordet.
Dukker det opp en advarsel om at sertifikatet ikke er gyldig er det bare å klikke på Continue for å få logget på.

Klar for å logge på

Bilde 1.4.2.3: Klar til innlogging

For de som har flere skjermer koblet til Mac'en sin er det mulig å sette opp Microsoft Remote Desktop 10 til å dekke alle skjermene. Alt man trenger å gjøre er å hake av valget Use all monitors. Et mere vanlig valg er at eksternt skrivebord (remote desktop) fyller den ene skjermen, da må valget Start session in full screen være haket av.
Andre viktige valg er om man vil skrive ut til printer og å kunne kopiere tekst/filer mellom skrivebordet og Mac'en. Bildet under viser hvor man endrer disse innstillingene.

Ulike innstillinger for Microsoft Remote Desktop 10

Bilde 1.4.2.4: Ulike innstillinger for Microsoft Remote Desktop 10

 

 

1.5 Sjekkliste før oppstart med Future

Her er en liste med punkt som kan være nyttig å gå igjennom før man begynner å bruke Future for fullt.

 1. Fylle inn firmainfo i fanen Generelt i Innstillinger. Dette er blant annet info som brukes av formularene, som f. eks. Tilbud og Faktura. Mer info i kapittel 2.1 Generelt
 2. Importere eventuelle kundelister og linkfil (link mellom kunde og regnr). Dette er jobb som Norbits kan hjelpe til med og som blir fakturert etter medgått tid.
 3. Lese inn prisfilene fra leverandørene man kommer til å bruke (meny: Hjelp -> Oppdatert varer/priser fra Internett...).
 4. Sette opp epostkonto i Future og i Outlook for blant annet å kunne sende tilbud og faktura pr epost. Se kapittel 2.14.1 E-post innstillinger for mer info.
 5. Oppdatert til riktige salgskontoer i fanen Diverse i Innstillinger, vurder også om det må legges inn kontoer på noen av varegruppene (fanen Varegrupper). Tips: noen regnskapssystem har sine egne kontooppsett.
 6. Sjekk om regnskapssystemet har noen føringer for hvilken nummerserie som skal brukes for fakturering, og om kontant og kreditt skal ha hver sin nummerserie. Mer info i kapittel 2.7 Nummerserier.
 7. Sjekk også om regnskapssystemet legger noen føringer på hvilken nummerserie som bør brukes for kundenummer. Enkelte nummerserier kan alt være opptatt i regnskapssystemet. Mer info i kapittel 2.7 Nummerserier.
 8. Gå igjennom rollene til ansatte for å se om de er korrekte. På samme sted velger man også hvilke personer/ressurser som skal vises i Arbeidsbok og i Stempling. Mer info i kapittel 2.8 Ansatt.
 9. Oppsett av bankterminal. Se kapittel 1.3 Betalingsterminal og 2.23 Bankterminal.
 10. Kontroller at det er klart for ansatte å stemple inn på varer og jobber. At det er lagt inn stemplingsvarer som for eksempel Interntid, Lunch, På jobb, Rydding… Mer info i kapittel 8 Stempling.
 11. Sjekk om det trengs å legge inn identer, brukernavn, passord på integrerte katalogar (delekataloger på web). Mer info om dette i kapittel 2.15 Grossister/koblinger og 2.8 Ansatt.
 12. Gjennomgang av de ulike formularene som finns i Future, for å sjekke om det er noen som mangler. Fjerne uaktuelle formular. Hjelp til endring av eksisterende formular blir fakturert etter medgått tid.
 13. Bestill SMS-abonnement hvis man for eksempel ønsker å varsle kunder om avtale neste dag. Kontroller at eventuelt oppsett er riktig. Se mer i kapittel 2.14 Diverse.
 14. Legg til hurtigknapper nederst i Ordrer-skjermbildet for de varene som ofte blir brukt. Mer info i kapittel 2.11 Montering.
 15. Sette opp purrerutiner (kommer info om dette i manualen snart).
 16. Gjøre klar BUS PEK Periodisk EtterKontroll) slik at den fungerer sammen med Future.
 17. Sjekk disse to sidene på norbits.no om det kan være produkter/tillegg som kan forenkle hverdagen din; Integrasjoner og Tilleggsmoduler.

 

 

1.6 Fjernsupport

Om det er noe man ikke finner beskrevet i denne dokumentasjonen eller om man har problem med Future Verksted eller Future Dekk er det bare å ringe oss på supportnummer 55707065. Ha gjerne TeamViewer klar til oppkobling når du ringer. Har du ikke installert TeamViewer så finner du en snarvei her på vår webside. I toppbanneret på alle websidene er det en lenke til Support. Når man klikker på den kommer man til denne siden, Support. Avhengig om man har Windows PC eller Mac så velger man henholdsvis Windows fjernstøtte eller Apple fjernstøtte. For Windows blir det lastet ned et program og man må bekrefte at det skal kjøres for at det skal starte opp. For Mac/Apple må man manuelt starte opp filen Support.exe. Når programmet er startet opp vises det slik som på bildet under. Da trenger vi Din ID/Your ID og passord for å fjernstyre din maskin.

Teamviewer

Bilde 1.6.1: TeamViewer

 

Fant du ikke svaret du var ute etter?

Fortvil ikke, vi er her for å hjelpe deg.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å løse problemet ditt.