Skip to the content

Innstallasjon - AthenaPOS

Punkt for punkt hvordan man går fram for å installere AthenaPOS på ny kasse.

 

 1. Installere Microsoft SQL Server 2017 Express
  a. Last ned og start oppdatering: https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-editions-express

  b. Velg Custom Mode ved starten av installasjonen for å få opp valget med Default Instance og Mixed mode logon. Eksempel på passord “athenaPOS”.


 2. Installere SQL Server Management Studio
  Last ned og installer: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-2017


 3. Installere AthenaPOS
  a. Last ned og installer: http://norbits.no/download/athenapos/AthenaPOSFullSetup.exe
  Velg Ingen terminal i første skjermbilde.
  Fjern haken for installering av SQL Server.
  NB! Anbefalt å installere i root på disken, f.eks. C:\AthenaPOS\ eller C:\Norbits\AthenaPOS\

  b. Attach database-fila AthenaPOSDB.mdf (ligger i installasjonsmappa til AthenaPOS) til SQL-serveren. Kopier fila til SQL-Serveren sitt dataområde (C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA) kjør dettte scriptet:
  USE master;
  GO
  EXEC sp_detach_db @dbname = 'AthenaPOS';
  EXEC sp_attach_single_file_db @dbname = 'AthenaPOS', @physname =
  N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\AthenaPOSDB.mdf';

  c. Sjekk at filen AthenaPOS.UDL peker til korrekt server og database, samt korrekt driver. Den raskeste driveren er p.t. “SQL Server Native Client 11.0”.
  Data Link Properties (UDL)

 4. Start og avslutt AthenaPOS etter installasjonen.


 5. Nyeste programfil for AthenaPOS.
  a. Last ned siste versjon i fra www.norbits.no.

  b. Gå til nedlastingsmappa og fjern blokkeringa på fila (Egenskaper)

  c. Sjekk at «Start i» på AthenaPOS snarvei alltid peker til AthenaPOS-katalogen.

  d. Last ned filene libeay32.dll og ssleay32.dll som ligger i zip-filen "Nødvendige DLL-filer". Disse skal ligge i samme mappe som AthenaPOS.exe.


 6. Start og avslutt AthenaPOS etter installasjon av nyeste programfil.


 7. Installere OPOS-drivere (Common Control Objects)
  a. http://norbits.no/download/athenapos/opos/OposCOO18.zip

  b. NB! Pakk ut filen i f.eks. C:\OPOS. Gå inn på Egenskaper på Register.bat og fjern blokkering. Start cmd (som administrator). Gå til OPOS-mappa og kjør register.bat manuelt.

 8. Installere maskinvareprodusentens eigen OPOS driver. Denne må produsenten gjere tilgjengeleg:
  a. Last ned Epson sin driver:
  https://download.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=single_soft&cid=5462&pcat=3&pid=36

  b. Denne kan du pakke ut i midlertidig katalog, f.eks. c:\tmpEpson, og starte programmet setup.exe. Sørg for å velg at du skal bruke «Common Control Objects». Bruk standard innstillinger i installasjonshjelpen, bortsett i frå User-mode og at det blir haka av for støtte både for seriell og USB porter.

  c. Søk etter «EPSON OPOS ADK Version….» og start dette programmet for innstillinger av printeren.

  d. Høgreklilkk på Device ->POSPrinter og velg Add new device…. Velg printermodell og Next. Da skal det bli oppretta en ny device under POSPrinter som heiter t.d. TM-T88VU.

  e. Høgreklikk på den nye device’n og velg Add new LDN…., Skriv inn navnet «Printer1» i feltet «Input a logical device name».

  f. Viss printer er slått på og usb-kabel kopla til skal ein no få kontakt ved bruka av valget CheckHelt Interactive.

  g. Legg inn denne linja i AthenaPOS.ini under seksjonen [Printer]: OposLogicalName=Printer1


 9. Sette opp kasseskuff
  a. OPOS-drivar for kasse i frå International Cash Drawer. https://cash-drawers.com/index.php/technical/. Velg nr 8.

  b. Last ned og pakk ut i ei midlertidig mappe, t.d: “c:\tmp”.

  c. Installer drivar som administrator og legg inn denne linja i AthenaPOS.ini under seksjonen [Printer]:
  DrawerOposLogicalName=Drawer1


 10. Koble til betalingsterminal
  a. AthenaPOS.ini: Sjekk at printernamnet er riktig - OposLogicalName=Printer1
  (namnet er det som er satt opp i OPOS-drivaren til Epson «EPSON OPOS ADK Version….»).

  b. AthenaPOS.ini: Gå til seksjon [BankTerminal] og sjekk at riktig kode er satt inn: TerminalType=7 #(7 = PayPoint)

  c. I AthenaPOS.ini under seksjon [General] må
  BankTerminalIsActive=1

  d. Last ned drivar i frå Norbits.no - PayPoint (http://norbits.no/download/athenapos/Paypoint1_0_15.zip)

  e. Kopier filene inn i same mappe som AthenaPOS.exe.

  f. Kjør denne fila som administrator: paypointAPI.dll_install.bat

  g. paypoint.ini: Sjekk at desse linjene har riktig verdi:
  ComPort=192.168.10.153 # ip-adr til betetalingsterminal
  IpProt=1


 11. Synking av data til kasse (AthenaPOS)
  a. Athena: Sjekk at avdelinga er oppretta som internkunde der kassene skal koplas til. Eks: avdeling Karjolen Gulskogen. Under AthenaPOS-fana på internkunden legg ein inn info (database, passord, ip-adr,,,) for pålogging for kvar enkelt kasse

  b. På kassa må følgande ting gjerast; slå av brannmur, start Sql Server Browser og enable med Pipes og TCP/IP i SQL Server Configuration Manager. Når synk av kasse er ferdig kan desse endras tilbake igjen.

  c. Start opp Athena (på server). Velg Butikkdata (meny) -> Butikker (fane) -> AthenaPOS (fane). Legg inn kasse som skal synkas mot Athena. Når det er gjort markerer ein ønska kasse, høgreklikker og velger AthenapPOS funksjoner.... Klikk så på Vis kassekonfigurasjon og klikk Start. Når det er forbindelse (opna opp for databasen på kassa) så skal ein no få beskjed om at kassenummer ikkje stemmer med Athena.

  d. I skjermbildet Butikkdata (meny) -> Send/hent til kasse (fane) velger ein Nullstill, i neste bilde skal alle tre valg hukas av. I siste bilde velger ein ønska kasse for nullstilling.


 12. Oppsett av handterminal – Logitech Memor
  a. Last ned USB driver til Datalogic Memor i frå norbits.no, viss den ikkje vart installert automatisk. Når handterminal blir dokka skal det komme opp eit grønt Windows Mobile-vindu, og muligens be om å installere filer som manglar. Så skal installasjonsprogrammet starte (prøve å restart pc viss det ikkje skjer).

  b. Sjekk at servicen Windows Mobile-2003-basert enhetstilkobling er logga på/kjører som Lokal systemkonto.

 

 

Citizen-printer
a. Last ned OPOS-drivEr for Citizen og installer denne.
b. Start opp Configuration Utility (OPOS) og legg til riktig printer (t.d.: CT-S651).
c. Gi printeren et logisk navn, som for eksempel Printer1.
d. I AthenaPOS.ini, under printerseksjonen skal denne linja inn: «OposLogicalName=Printer1».
e. Test printer med å gjøre et kjøp, da skal det komme ut ein «lapp».

 

 

 

 

------------- VIPPS - betalingsform ----------------
Dette må inn i tillegg for å kunne bruke VIPPS som betalingsform:
Disse linjene må inn i AthenaPOS.ini. I dette eksempelet er det brukt IDen/kontoen til Bergen Golfklubb, bytt ut med aktuell kunde.
[Vipps]
URL=https://vipps.norbits.no/
MerchantConfiguration=BergenGolfklubb-PgDnF0lN993E
ClientLog=1

Kopier filene i fila «AthenaPosVipps.zip» inn i mappa C:/Norbits/AthenaPOS/
Kjør fila «register.cmd» som administrator.

 

 

 

 

 

 

Fant du ikke svaret du var ute etter?

Fortvil ikke, vi er her for å hjelpe deg.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å løse problemet ditt.