Kid Interiør med ny netthandel

Basert på Norbits sin egenutviklede plattform har Kid Interiør fått en moderne og attraktiv netthandel.

Netthandelen er sømløst integrert med Athena Enterprise ERP løsning som benyttes på hovedkontoret.