Produktark

Oversikt over noen av funksjonene i Athena Enterprise/BackOffice og AthenaPOS (Point of Sale)

Innkjøp, ordre, logistikk

 • Innkjøpsstyring Registrering og oppfølging av innkjøp
 • Innkjøpsforslag Forslag til innkjøp basert på historikk og fremtidige kampanjer
 • Sortimentplanlegging og styring Hjelper deg med korrekt antall varelinjer innenfor hvert segment, varegruppe, prisområde osv.
 • Fakturakontroll Kontroller at bestilt, mottatt og fakturert mengde og beløp stemmer
 • Flerlager Håndtering av flere lager og lokasjoner
 • Varetelling Varetelling av varer på flere lager. Støtte for å telle med hjelpemiddel som strekkoder, håndterminaler, kasseapparater
 • Komponent/strukturvare Varer som består av andre varer, som igjen består av andre varer osv.
 • Oppfølging av speditører Rutiner for å følge opp forsendelser mot speditører. Støtte for EDI.
 • Matrise Registrering av ordre i matrise, f.eks. størrelse/farge
 • Distribusjonsplaner Planlegging av tidspunkter for fordeling av varer til butikker
 • Distribusjonsregler Styring av hvilke varer som distribueres i hvilke volum til butikkgrupper eller enkeltbutikker
 • Ordreregistrering Manuell registrering, import fra håndterminal, fra netthandel, kopiering av ordre m.v.
 • Formular/dokumentproduksjon Fleksibelt å generere formularer. Koble formularer til ulike utskriftsjobber, kunder, ordretyper osv. Flere språk.
 • Sporing Sporing av forsendelser
 • Reklamasjoner Registrere reklamasjoner. Identifiser problemvarer og leverandører.
 • Etiketter Utskrift av prisetiketter, hylleforkanter, ytteremballasje osv.
 • Dokumenthåndtering Arkiver og finn igjen dokumenter direkte på innkjøpsordre og salgsordre

Kampanjestyring

 • Kampanjeplanlegging Registrer dine planlagte kampanjer
 • Kampanjeanalyse Analyse av effekten av dine kampanjer
 • Utsolgt situasjoner Analyse av utsolgt situasjoner
 • Sammenligne kampanjer Sammenlign en kampanje med en annen, eller med salg i perioder uten kampanje
 • Målnedbryting Sammenlign oppnådd resultat mot kampanjekrav pr. varegruppe og evt. sidenummer i kampanjeflyer.
 • Logistikk Endring i minimumspunkter og påfyllingspunkter basert på forventet salgsendring i kampanjeperioden. Påfyll av riktig vare i riktig mengde til rett tid

Kunde og reskontro

 • Kundearkiv Oversikt over dine kunder. Enkelt vedlikehold og mange utvalgsmuligheter
 • Reskontro Oversikt over dine fordringer, aldersfordelt. Kjeding av kreditnotaer og innbetalinger mot faktura.
 • Purring og inkasso Oppfølging av dine fordringer
 • Innbetalinger Registrering av innbetalinger mot faktura og akonto. Manuell registrering og OCR
 • Rabattmatrise Rabatt på kundegruppe/varegruppe. Volumbaserte rabatter.
 • Dokumenthåndtering Arkiver og finn igjen dokumenter direkte på kundekortet

Leverandører

 • Leverandørarkiv Oversikt over dine leverandører. Enkelt vedlikehold og mange utvalgsmuligheter
 • Vareoversikt Oversikt over hvilke varer den enkelte leverandør leverer
 • Innkjøpsoversikt Oversikt over åpne innkjøpsordre og historiske innkjøp
 • Historiske ledetider Følg med på leveringspresisjonen til dine leverandører
 • Statistikk Innkjøpsstatistikk
 • Dokumenthåndtering Arkiver og finn igjen dokumenter direkte på leverandørkortet

Rapporter og analyse

 • Kundestatistikk Statistikk pr. kunde. Fordelt blant annet pr. varegruppe og vare
 • Varestatistikk Mange oversiktlige rapporter som presenterer lesbar informasjon fra store datamengder.
  Eksempel: Nøkkeltall pr. vare, varegruppe, sortiment, nyheter, 80/20, salgsutvikling, trend, pris-volum effekt, forventet beholdningsutvikling, forskjellige KPI'er.
 • Butikkdata rapporter 
 • Daglig statusrapport "Tar temperaturen" på hver butikk pr. dag
 • Salg pr. vare i en periode Mange muligheter for utvalg og grupperinger
 • Timesalg På hvilke dager og til hvilke tider er det mest besøk. Brukes til bl.a. bemanningsplanlegging
 • Snittsalg Snittsalg pr. kunde pr. butikk
 • Sladrerull Liste over kassebonger. Søk etter bonger etter gitte utvalgskriterier
 • Indeksrapport Avdekk avvik i bruksmønster på kassa ved å sammenligne mot snittet i kjeden
 • Kasseoppgjør Oversikt over kasseoppgjør. Viser avvik m.m.
 • Senterrapport Brukes for å rapportere tall til kjøpesentere

Butikkdata

 • Integrasjon med Point Of Sale Sømløs integrasjon med AthenaPOS kasseprogramvare
 • Gavekort og tilgodelapper Sentralt register over gavekort og tilgodelapper, samt støtte for elektroniske gavekort
 • Adgangskontroll Styring av tilgang til funksjoner i kassepunkt på brukernivå
 • Rabattkort Register over rabattkort og rabatter til egne ansatte og eksterne
 • Bemanningsplanlegging Planlegg bemanning i butikken. Basert på maler for rask og enkel registrering
 • Timeregistrering Inn- og utstempling i kassepunktet. Oversikt over timer, og overføring til lønn

AthenaPOS - Point Of Sale

 • Salg Enkel og rask gjennomføring av et salg
 • Rabatter Ulike rabattstrukturer, rabattmatrise, ansattrabatter, rabattkort m.v.
 • Varesøk Søk i vareregister. F.eks. ved ødelagt strekkode.
 • Beholdningsoversikt Få oversikt over hvilke butikker i kjeden som har varen på lager
 • Behandle ordre Ekspedere ordre som er registrert i backoffice systemet
 • Kunder Kontantkunde, registrerte kunder eller registrere nye kunder
 • Returer Enkel returhåndtering
 • Reklamasjoner Registrering av reklamasjoner og brekkasje
 • Kunder Kontantkunde, registrerte kunder eller registrere nye kunder
 • Betaling Mange betalingsformer (kontant, kort, gavekort, tilgodelapper, kreditt, fordelsprogram, Near Field Communication m.v. Splitt betaling.
 • Valuta Betaling i flere valuta på samme salg
 • Årsaksregistrering Registrering av årsaker til bl.a. avbrutt bong, åpne skuff, rabatt
 • Varebestilling Registrering av kundebestillinger eller tilleggsbestillinger
 • Internflytting Sende varer mellom butikker
 • Varemottak Registrering av varemottak fra eget lager og eksterne leverandører
 • Internforbruk Registrering av internt vareforbruk og brekkasje
 • Varetelling Smidige varetellingsrutiner (forhåndstelling, løpende telling, komplett telling, soneinndeling). Direkte på kassa eller håndterminal
 • Timeregistrering Inn- og utstempling. Godkjenning av timeforbruk, planlegging, timelister
 • Rapporter og statistikk Gi ansatte motivasjon med tilgang til rapporter, statistikk, mersalgsprogrammer
 • Tilbud Registrere og skrive ut tilbud
 • Internett Integrasjon med Athena netthandel. Utlevering av varer i butikk. SMS og e-post varsling når varer er klare for henting.